Az állam, az egyház, a legitimitás és a válás kérdései

csalad

„. Amit az ember vet, azt is aratja. Aki tehát test szerint vet, testéből is arat majd romlást.” (Gal 6,7-8)

A család szentsége az, amit szerintem nem szabadna megkérdőjelezni soha, mert ha ezt tesszük: úgy az „önzés szabadságát” erősítve, önként állunk a liberalizmus hazugságainak a szolgálatába. Magam – hívő emberként élve – soha nem kérdőjeleztem meg a szüleim akaratát, akik római katolikusnak neveltek, ám mégis „magyar köröszténynek” tartom magam, s egyházam tanításai igen fontosak számomra. Így például a vallási türelem nekem úgy természetös , ahogy Európában elsőként határozta meg az országgyűlés, még1568-ban, Tordán.

Ezzel szerintem nem lettem sem eretnek, sem szakadár, s nem akarok szkizmatikussá lenni. Csupán vallom a hazai katolikus egyház egyediségét, ami miatt soha nem kellett a mi uralkodóinknak kanosszát járniuk. „Szögedi embör” és jogász lévén, alaposan át is tanulmányoztam a mai magyar állam legitimitását. Így arra az egyszerű következtetésre jutottam, hogy a jelen állam legitimitása a nullával egyenlő. Viszont a legalitása megvan, így a kádár rendszer törvényességére épít, s nem a történelmi államaink hosszú sorával, hanem a Kádár diktatúrával őrzi a jogfolytonosságát. Az állam, az egyház, a legitimitás és a válás kérdései Tovább olvasása