ifj. Hegedűs Lóránt politikai megfeszíttetése? – gyanús eljárás a református egyháznál

Mottó: Mit kapunk akkor, ha egy szennyvízzel teli hordóba egy pohár nemes vörösbort borítunk? A válasz: egy hordó szennyvizet. Mit kapunk akkor, ha egy nemes vörösborral teli hordóba öntünk egy pohár szennyvizet? A válasz: szennyvizet.

Mint ahogyan azt már október 15-én megjelent híradásunkban közöltük a Református Egyház Tiszáninneni Egyházkerület Püspöki Hivatala megismételt eljárásban másodfokon folytatja az ifj. Hegedűs Lóránt elleni fegyelmi eljárást. Hangsúlyozzuk: megismételt eljárásban, hiszen a korábbi eljárások alapján a fiatal lelkészt felmentették. No, kérem, itt valami nagyon sántít!

Vajon mi motiválhatja azokat az egyházi erőket, melyek ennyire elementáris erővel, sőt meg merjük kockáztatni, gyűlölettel viseltetnek a nemzet lelkésze iránt? A kérdésre nem könnyű egyszerű választ adni, kiváltképpen annak nem, aki jól ismeri a hazai belpolitikai életnek, az állam és az egyházak közötti kapcsolatait, kifejezetten átlátva az úgynevezett „rendszerváltás” előtti és utáni viszonylatait. Ha sommásan akarnánk fogalmazni, azt mondanánk, a lényeg az, hogy 1990 után, mind a mai napig nem történt meg a valódi rendszerváltás, sem a magyar belpolitikában, sem a magyarországi egyházak életében. Persze ezt a meglátást sokan osztják, de azzal tisztábban kell lennünk, hogy még többen nem, hiszen a média hatalma és befolyása az emberi tudatra a rendszerváltozás megtörténtét erőlteti, ami bizonyos területeken igaz is, legkiváltképpen az ország és a nemzet kirablását illetően. ifj. Hegedűs Lóránt politikai megfeszíttetése? – gyanús eljárás a református egyháznál Tovább olvasása