KÖTELEZŐ TANULMÁNY: Hegemónikus Hibrid Háború (HHH) -Avagy az Európai Unió nemzetállamainak szétverése

1. Európába érkezik az Arab Tavasz, vagy inkább Gadhafi bosszúja! Indulás előtt kapható úszó mellény is, darabja 200.- dollár. Ha hajótörést szenvednek, akkor az úszómellényeseknek nagyobb az esélyük: őket élve falják fel a cápák
1. Európába érkezik az Arab Tavasz, vagy inkább Gadhafi bosszúja! Indulás előtt kapható úszó mellény is, darabja 200.- dollár. Ha hajótörést szenvednek, akkor az úszómellényeseknek nagyobb az esélyük: őket élve falják fel a cápák

Bevezető

A téma kapcsán a temérdek gondolat rajzott a fejemben, melyeket egyenként, és összességében is, meg kellene alaposan vizsgálni. A válasz nagyon komplex, tanulmány méretű.  Mégpedig biztonságpolitikai kutató intézet kutatógárdájának való bonyolult téma.

1990-ben írta az amerikai jövőkutató intézet elnöke, egy vaskos könyvben “Megatrends 2000”, hogy

 1. a Föld bolygó gazdasági erőközpontja áttevődik távol keletre,
 2. ahol a gazdasági erő, odahúz a kultúra is.
 3. Nyugat elveszti az eddigi döntő befolyását a világra!

Feltehetőek, tehát, a kérdések:

 1. Ez ellen lépnének fel a -nyugateurópai és amerikai- különböző erők!?
 2. Milyen formában léphetnek fel ezek az erők, miképpen fejtik ki politikai akaratukat?

Az első két alapvető kérdés további kérdéseket szül:

 1. Háborúban vagyunk?
 2. Egy háború kellős közepén?
 3. Miféle háború lehet ez?
 4. A háborúnak csak az EU a célpontja vagy csak Magyarország?
 5. Mi az oka annak, hogy Magyarország messzemenően az első helyet foglalja el, mint hullámtörő, a menekült áradatban?
 6. Lehet egyáltalán ezekre a kérdésekre, a ködgépezetek (média) erőteljes működése közben, letisztult, megbízható válaszokat adni?

Tudjuk már Carl von Clausewitz katonai stratégia alapkönyvéből, hogy „A háború nem egyéb, mint a politika folytatása más eszközökkel!”

Hibrid háború

Frank G. Hoffman, alezredes, katonai szakíró elemzi a háború válfajait felosztva ezeket konvencionális és irreguláris háborúkra. Ennek a kettőnek a kombinációját meg compound háborúnak, vagyis összetett háborúnak nevezi. Hoffman vezeti be először a hibrid háború fogalmát. / Cikke angolul itt olvasható: Armed Forces Journal; October 1, 2009 ; Hybrid vs. compound war; / http://www.armedforcesjournal.com/hybrid-vs-compound-war/ /

A hibrid háború az összetett háborúnál jóval több, mivel olyan módszereket vezet be a hadviselésbe, amelyek az összetett háborúnál nem szerepelnek.

Magyarország 2014-ben az európai menekült áradatot felfogó országok élvonalába kerül
Magyarország 2014-ben az európai menekült áradatot felfogó országok élvonalába kerül

A 21. század legújabb fejlesztése: a hibrid háború. Javítok: Az aljas hibrid háború! Ugyanis a hibrid háborúban nem tartja be a támadó fél a háborúra vonatkozó Genfi Konvenciókat! Nincs hadüzenet, tehát nincs támadó fél!!! Ha nincs hadüzenet, sem támadó, akkor háború sincs!!! Elméletileg!!! De a valóságban meg folyik az öldöklés!!!
-videó ajánló: http://www.kla.tv/3359
Klagemauer TV (Síratófal TV) oldaláról letölthető film, mely 5 percben közérthetően, animációval és kitűnő német dikcióval, elmagyarázza a hadüzenet nélküli, modern háború működését. A harmadik évezred elejétől kezdtek a szakírók a 21. század új típusú háborújáról beszélni: „4th Generation Warfare“ vagyis „4. Generácios hadviselés“, illetve „Compound Warfare“, magyarul „Összetett hadviselésként“ emlegetve. Ismételjük: Először Frank G. Hoffman alezredes, katonai szakíró, használta 2005-ben a „Hibrid Háború“ szakkifejezést. 2006-ban a Libanoni háború kapcsán terjedt el először a kifejezés, mint annak a modern háborúnak a leírása, melyben párhuzamosan használnak konvencionális és irreguláris hadviselést kihasználva ezek szinergetikus összhatásait. A harctéren és annak hátországában, illetve a megtámadott területen bűnöző szervezetek létrehozása és működtetése, terrorista hadviselés minden ismert módozatainak használata, tömeges nemi erőszak tudatos bevetése, a menekült hullámok célzatos gerjesztése és irányítása, egyszerre képezi a hibrid háború részét. / Hybride Kriegsführung; Zur Einordnung einer aktuellen Erscheinungsform des Krieges Oliver Tamminga (alezredes, tudományos kutató); Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit/

Hibrid háború az a politikai akarat tárgyalásokon túli rejtett eszköze, amit egy más ország területén felségjelek nélküli katonák és titkosszolgálati tisztek hadüzenet nélkül, a belső, erőszakra hajlamos csoportok álcázott szervezésével, közvetlen, de fedett, támogatásával és irányításával, viselnek, miközben a terrorista taktikák és fegyverek egész arzenálját bevetik, kisérve mindezt egy agyonhallgató, vagy tagadó hazugságpropagandával, az ellenséges ország elleni kibernetikai támadással, menekült invázió tervezett és irányított bevetésével, a megtámadott ország tudatos gazdasági kifosztásával.

A szándék a nyílt, vagyis a hadüzenettel kezdődő, háború elkerülése, a háború minden eddig ismert válfajának mesteri tökélyre fejlesztett összemaszatolásán keresztül. A NATO helyettes vezetőjének Alexander Vershbow-nak a véleménye szerint a hibrid háború egy modern Trójai Faló. James Sherr a brit Institut Chatham House-tól azt állítja, egy olyan háborúról van szó, melyet oly módon kell viselni, hogy egy államot úgy béníts le működésében, hogy az észre se vegye azt, csak akkor, mikor államisága már akut veszélyben van és lehetőleg már menthetetlen helyzetbe került. Lehetőleg még ekkor se vegye észre, hogy egy háború kellős közepén van!

Ez a meghatározás egyértelmű célzás a Krím Félsziget annektálására, mikor orosz katonák felségjel nélküli egyenruhában, fegyverzettel, páncélosokkal, stb. garantálták a Krím Félszigeten a félsziget hovatartozásáról szóló népszavazás „félelemmentes, demokratikus” jellegét és biztosították békés lebonyolítását. Ezeknek a katonáknak a jelenlétét nevezik a szakirodalomban „a nagyon udvarias emberek megjelenésének”. Ezek „A nagyon udvarias emberek” állig fel voltak fegyverezve! Ezen túl tényleg nagyon udvariasak voltak! Amennyire egy fegyveres udvarias lehet azokkal szemben, akiket büntetés terhe nélkül bármelyik pillanatban lelőhet.

A NATO-nak tulajdonítható meghatározás szerint a továbbiakban is hibridháborúnak számít az orosz katonák felségjel nélküli jelenléte Kelet-Ukrajnában és részvétele a „kivételesen” csak a szeparatisták által folytatott függetlenségi háborúban. Ily módon a hibridháború kitalálása kizárólagos orosz „dicsőségnek” számít. Céljuk Kelet-Ukrajna, Dél-Ukrajna és Transz-Nisztria (Dnyeszteren Túli) területén Új-Oroszország megteremtése meg annektálása Oroszországhoz. Hivatkozási alapjuk az orosz nyelvű többségi népesség jelenléte ebben a régióban.

Az orosz taktika a kelet ukrajnai hibrid háborúban, hogy a NATO figyelmi ingerét ne keltsék fel, de ha ezt mégsem sikerült elkerülni, akkor az orosz hibridháborús hadműveletek ne érjék el a NATO cselekvési ingerének küszöbét.

Jens Stoltenberg NATO- Főtitkár az Antalya-i NATO-tagországok külügyminisztereinek találkozóján arra kért mindenkit, hogy a hibrid hadviselés ellen dolgozzanak ki közösen ellenstratégiát. Felhívta a figyelmet, hogy a balti országok különös gondot okoznak, és ezért felfokozott figyelmet igényelnek, mivel jelentős orosz etnikummal rendelkeznek. Az ukrajnaihoz hasonló hibrid hadviseléssel ezek az országok könnyűszerrel destabilizálhatóak. Federica Mogherini is kérte a jelenlévőket, hogy a 2 szervezet, a NATO és az EU, szorosabb együttműködést és pontosabb koordinálást igényel, hogy az új veszélyeztetettséget hamarabb felismerhessék és gyorsabban tudjanak reagálni rá!

Szakemberek felismerése szerint a hibrid háború nem egyéb, mint egy új paradigma a nem engedelmes államok elleni stabilitási műveletekben. /USAWC STRATEGY RESEARCH PROJECT; HYBRID WAR: A NEW PARADIGM FOR STABILITY OPERATIONS IN FAILING STATES by Colonel Margaret S. Bond, United States Army Reserve/

A nem engedelmes államokat először Összeomlott Államokká (Failed States Index, jelenleg átnevezve Fragile States Index-nek) kell alakítani és utána stabilitási műveleteket kezdeni a területén. A stabilitási műveletekhez hozzátartozik a klasszikus katonai műveleteken kívül a békefenntartás és a humanitárius segély is, mint a hibrid háború elemei.

A Törékenységi Index táblázatot 11 csoportra osztják és a 12 vizsgálati kritériumra adott jegyek alapján sorolják be az országokat valamelyik törékenységi kategóriába. Ezek a törékenységi kategóriák a következők:

 1. Nagyon magas riasztás
 2. Magas riasztás
 3. Riasztás
 4. Magas figyelmeztetés
 5. Figyelmeztetés
 6. Alacsony figyelmeztetés
 7. Kevésbé stabil
 8. Stabil
 9. Nagyon stabil
 10. Fenntartható
 11. Nagyon fenntartható (egyedüli ebben a csoportban Finnország, 1,48-as jegy)

Magyarország a Törékenységi indexben a stabil országok közé tartozik, de a csoportban a második, vagyis nagyon közel a kevésbé stabil országok csoportjához, ahova Románia tartozik.

HHH02

/ http://fsi.fundforpeace.org/ /

Minél jobban megközelíti egy állam a 10-es törékenységi indexet, annál instabilabb. Például Dél Szudán áll az első helyen 9.54-es index- szel a Very High Alert (Nagyon Magas Riasztás) csoportban. A táblázatban a pirossal irt kritériumokra adott jegyeket megkérdőjelezem, alaposabban ismerve mindkét országban a helyzetet, mint a Fund for Peace intézmény munkatársai, ahol ezt a törékenységi indexet összeállították. A jegyeket ebben a 2 esetben fel kellene cserélni és akkor úgy a magyar, mint a román index a helyére kerülne. A magyar 2 helyet ugrana és stabilitásban Argentína és Costa Rica közé kerülne. Kifogásolom ugyanakkor azt is, hogy a kritériumokat nem súlyozták. Ugyanis a felsorolt kritériumok közül nem mindegyik egyforma fontosságú (súlyú). Mind a 12 kritériumnak vannak al-kritériumai, melyek a vizsgálat tárgyát képezik. Az egész metodológiát leírják a táblázat alatt megadott linken.

Dezinformációs kampány és kibernetikai agresszió

A hibrid háborút erőteljes dezinformációs kampány (a szociális világhálón is) és informatikai (interneten és más telekommunikációs eszközökön keresztül lebonyolított) támadások (hadműveletek) kísérik.

A hibridháború meghatározása körül még folyik a vita. Amerikai katonai teoretikusok, mint pl. Bill Nemeth alezredes meghatározása szerint a hibrid háború nem egyéb, mint a gerilla harci modor, a konvencionális fegyverek és a tömegpusztító fegyverek együttes bevetése. A különböző hadviselési módozatok és fegyvernemek bevetésének a kombinációjából meghatározások halmaza születik, ill. születhet az amerikai hadseregben.

A hibrid háború szigorúan titkos, fedett, ill. hamis zászlók alatt kivitelezett akciók koordinált együtteséből áll. Az akciók kivitelezése alatt a kis egységeket vezető tisztek létfontosságú döntéseket kell gyorsan és önállóan hozzanak. Ezért kialakult a stratégiai káplár fogalma /General Charles C. Krulak, Amerikai Tengerészgyalogság/. Ezek a stratégiai káplárok olyan fontosságú döntéseket hoznak, melyek nemcsak az általuk vezetett egység helyzetét és csatájának eredményét befolyásolják, hanem egy egészen nagy fontosságú katonai műveletét is. Erre az egyik legjobb példa a Mogadishu bevételéért folytatott csata, amit kitűnően és realisztikusan megfilmesítettek a Black Hawk Down filmben.

A hadüzenet nélküli modern háború első lépése, a rivális országban az erőszakra hajlamos, vagy csak militáns, ellenzéki csoportokkal való titkosszolgálati kapcsolatok kialakítása, ezek általános elégedetlenségének, függetlenségi, ill. hatalomra kerülési vágyuknak a tudatos gerjesztése. Később képességeik tesztelése éles gyakorlatokon, mint pl. a budapesti „internet adónak” nevezett tüntetéseken.

Tudnivalók a hibrid háborúról, és az ismertetőjelei

Hibrid háborúnak nevezik azt a háborút is, ami jelenleg kelet Ukrajnában folyik!

-Arab Tavasz néven ismert észak-afrikai hadműveletek, melynek során, a NATO beavatkozás után, minden országban káoszt és anarchiát hagytak. Ez lenne a „fiatal, és ezért gyorsan tanuló, amerikai impérium”* legújabb felfedezése, az engedetlen országok móresre tanításának menete:

 1. Nem akarják többé exportálni a demokráciát.
 2. A diktátornak kikiáltott vezetőt likvidálni,
 3. a régi nomenklatúrát letartóztatni, ha nem sikerült „harc közben” likvidálni őket, akkor kirakat perekben halálra ítélni és kivégezni az egész lejárt bagázst,
 4. egy lojális, új társadalmi elitet a „demokratikus választásokig” eljuttatni és hatalomra segíteni.
 5. Ezektől megszerezni, az eredeti és leplezetlen céloknak megfelelő, nyersanyagforrásokat, majd
 6. „a gyeplőt a lovak közé dobni”, hogy a társadalom legyen saját magával hosszú ideig erőteljesen elfoglalva.

Az észak-afrikai arab országok ellen a NATO tagországok nyílt, mondhatni klasszikus háborút vívtak, de a rejtett, távlati hibridháborús cél a menekültáradat Európa nemzetállamai elleni beindítása volt. Ebben a káoszt és anarchiát gerjesztő, és az anarchiát hosszú időre bebetonozó, összetett akciósorozatban az európai NATO-tagállamok tudatosan részt vettek. Ezért nem akarnak az EU-tagországok és az EU vezetői az idegen tömegek inváziója elé semmilyen akadályt gördíteni! Sőt, hívják őket, csalogató videókkal ecsetelik, mennyire is jó egy szír menekültnek Németországban.

*(Stratfor elnökének -George Friedman-nek- kifejezése a Chicago Council konferenciáján; a Stratfor-t a CIA kinyújtott karjának tekintik; Stratfor geopolitikai elemzéseket állít össze a CIA számára; tudni kell azt is, hogy a CIA létszáma nagyot „zsugorodott”, „leépítettek” sok munkatársat, legalábbis így néz ki. A megoldást az outsourcing kifejezésben kell keresnünk. A CIA, részfeladatokra, különböző cégeket alapított, és tevékenységének egy jó részét a CIA-n kívülre vitte. Ezeket a látszólag külső cégeket nevezik a „CIA kinyújtott karjának”.)

HHH03
3. 2015-ben Magyarországon 1’000’000 lakosra már 3x több menedékjogot kérő jut, mint Svédországban! (NZZ am Sonntag, 2015 június 28, 6. oldal)

-A Hibrid háborúhoz hozzátevődik a menekültáradat tudatos, globális gerjesztése és irányítása is.

-A 21. századi hibrid háborút Putyin fejlesztésének tartják:

 • Ebben van egy „kevés” fegyverropogás, de
 • benne van a szervezett alvilágnak álcázott hálózatok felépítése és működtetése (embercsempészet, prostitúció, szervkereskedelem, drog és fegyvercsempészet), melyek bizonyos állam(ok) ellen irányulnak és fedett titkosszolgálati tisztek irányítják.  (Koszovó létrejötte, mint különálló állam erre a legjobb példa! Prof. Dr. Habil. Alexander Stahel írta a Zeitfragen c. politikai lapban, hogy a koszovói albánok, akik Nyugateurópában felépítettek és működtettek egy kiterjedt droghálózatot együttműködtek a Szerbia Koszovó tartományában létrehozott nagy amerikai katonai támaszponton keresztül az amerikai hadsereggel. Katonai repülőkkel hozták tonna számra be a különböző drogokat és adták át terítésre az albán drogdílereknek.)

-A Hibrid Háborúhoz tartozik még

 • minden gerilla stratégia és taktika,
 • atomfegyveres fenyegetések és elrettentések,
 • atombomba házi előállítása csempészett hasadó anyaggal (pl. a Szovjetunió felbomlásakor eltűnt kb. 100 koffer atombomba; ezek terrorista szervezetek, vagy „engedetlen” államok kezeiben is lehetnek)
 • bioterrorizmus és tömegpusztító vegyi fegyverek „házi” előállítása, és bevetése
 • hadseregek határokon túl nyúló, a megtámadott ország szabadharcos polgárainak álcázott, hadüzenet nélküli, bevetése.

A hibrid háború legfontosabb kísérőjeként megemlítendő a kibernetikai háború:

 1. „szövetséges” vagy „engedetlen” és ellenséges államfők és kormánytagok lehallgatása
 2. médiumok fölötti teljes uralom megszerzése (főszerkesztők, újságírók lehallgatása, zsarolása, beszervezése, stb.)
 3. a valóságnak megfelelő tájékoztatás  teljes vagy részbeni hiánya
 4. a valóságot helyettesítő stratégiai hazudozás szemérmetlen bevetése.
 5. a börzék manipulálása kibernetikai eszközökkel
 6. a szociális hálózatok (twitter, facebook, skype, google+, stb.) manipulálása, a kommentelők beazonosítása, adathalmazok összegyűjtése.

A stratégiai hazudozás, mint a hibrid háború egyik fontos eszköze.

 

A rejtetten támadó hatalom a hibrid háborút sok évvel annak konkrét megkezdése előtt elkezdi tervezni és előkészíteni. Egyik fontos előkészítési fázis a médiumok szerkesztőinek, főszerkesztőinek a beszervezése. Amennyiben valamelyik szerkesztő vagy főszerkesztő nem mutat hajlandóságot az együttműködésre azt minden erővel kibuktatják a pozíciójából és helyére betolnak egy engedékeny, utasításokat teljesítő, nekik kevés pénzért bedolgozó tehetségtelen Senkit (aljas árulót!), akiből hibrid háborús szerkesztő (háhá-szerkesztő), másképp, média manipuláló lesz. Ezeknek a háhá-szerkesztőknek a feladata, hogy a támadó ország stratégiai céljainak megfelelő hazugságokat terjesszenek, az ellenfél politikusai ellen lejáratási kampányokat indítsanak és lehetőleg a célszemélyt meg is buktassák. Amennyiben ezek a háhá-szerkesztők úgymond elfoglalták több médium teljes hierarchiáját úgy azt a médiumot az ellenséget támogató médiumnak kell nevezni, vagyis hadviselő félnek kell tekinteni és a háhá-szerkesztőket meg az ellenség hadviselő katonáinak.

Hadiállapot kihirdetése esetén ezeket az újságokat szokás szerint betiltják, a háhá-szerkesztőket letartóztatják és elítélik a sorozatban elkövetett megtévesztésekért, a stratégiai hazugságok terjesztésért!

Idézet az ENSZ népírtás egyezményböl, melyet minden tagországnak kötelessége volt beépiteni a saját törvényei közé:

„A jelen Egyezmény népirtás alatt a következő cselekmények bármelyikének, valamely nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport, mint olyan, teljes vagy részleges megsemmisítésének szándékával való elkövetését érti:

 1. a) a csoport tagjainak megölése;
 2. b) a csoport tagjainak súlyos testi vagy lelki sérelem okozása;
 3. c) a csoportra megfontolva oly életfeltételek ráerőszakolása, melyeknek célja a csoport teljes vagy részleges fizikai elpusztulásának előidézése;
 4. d) oly intézkedések tétele, amelyek célja a csoporton belül a születések meggátolása;
 5. e) a csoport gyermekeinek más csoporthoz való erőszakos átvitele.

III. Cikk

Büntetés alá esnek a következő cselekmények:

 1. a) népirtás;
 2. b) népirtás elkövetésére irányuló szövetkezés;
 3. c) közvetlen és nyilvános felbujtás népirtás elkövetésére;
 4. d) népirtás elkövetésének kísérlete;
 5. e) népirtásban való bűnrészesség.
 6. Cikk

A népirtást vagy a III. Cikkben felsorolt más cselekmények bármelyikét elkövető személyek büntetés alá esnek függetlenül attól, hogy államvezetők, hivatalos vagy magánszemélyek.“

Az egyezmény II. cikkének b) pontja szerint „lelki sérelem okozása” népirtásnak tekintendő. A budapesti Középeurópai Intézet felmérése szerint (1989-1994) a magyarság nemzettudati állapota szinte teljes egészében meg lett semmisítve. A magyar „nemzet” tagjait csak 12%-ban tölti el magyarságának tudata pozitív életérzéssel.

Társadalmi szervezeteknek álcázott bomlasztó ügynökségek

A legfontosabb társadalmi szervezetnek lehet tekinteni a pártokat. Általában az ellenzéki pártok között található magasabb arányú készség a beszervezésre. A beszervezéshez a legjobb csalinak ajánlkozik a párt kormányra kerülési törekvéseinek hathatós támogatása. Amennyiben ilyen ellenzéki pártot nem sikerül teljes egészében megszerezni, úgy a támadó ország titkosszolgálati ügynökei kénytelenek egy parlamenten kívüli pártot elkezdeni támogatni és a parlamenti választásokon masszívan pénzzel támogatni, annak reményében, hogy miután bekerülnek a parlamentbe ott káros, bomlasztó tevékenységet fognak kifejteni. Ezzel párhuzamosan az agresszor titkosszolgálati tisztjeinek folyamatos feladata, hogy a kormányzó párt képviselőit, a kormány tagjait, a minisztériumok dolgozóit is megkörnyékezze és beszervezze. Teljes társadalmi szervezetek beszervezését egyszerűen meg lehet nehezíteni, amennyiben a célországban olyan üvegzseb törvényt hoznak, mely kötelezővé teszi a működésükhöz szükséges összes pénz banki forgalmát és tiltja a külföldről származó pénzek használatát.

Pénzügyi és egyéb eljárások a nem-engedelmes célországokkal szemben

És végül, de nem utolsó sorban, a világhatalomnak nem engedelmes országoknak a destabilizálása:

 1. a gazdasági tönkretétele,
 2. adós rabszolgává tétele,
 3. engedékennyé tétele, letérdepeltetése.

-Az ÁLLAMHÁZTARTÁS CSÖDTÖMEGGÉ ALAKITÁSA, hogy az adósrabszolgává tett ország kormánya ne tudja kifizetni havi kölcsöntörlesztését, de még a kamattörlesztését is csak további kölcsönökből tudja fedezni.

Az ország kormánya ne tudja kifizetni havi járadékát:

-a csendőröknek, rendőröknek

-hadseregnek,

-a tanároknak, a tanügyi dolgozóknak

-az orvosoknak, korházi dolgozóknak, stb.

Vagyis kénytelen legyen csődöt jelenteni, kiváltva ezzel a teljesen reménytelen helyzetbe sodort társadalmi rétegek masszív elégedetlenségét, feltüzelve őket a minél gyorsabban bekövetkező lázadásig, népfelkelésig.

A hibrid háború e szakaszában az IMF, világbank, és a kormányok pénzügyi tevékenységét átvilágító cégek stratégiai fegyverként vannak bevetve az engedetlen államok ellen. Ugyanakkor a hitelek nyakló nélküli kamatos folyósításán keresztül bármely állam, amely ebbe az ördögi körbe belépik adósrabszolgává tehető és engedelmeskedésre kényszeríthető!

4. Az embercsempészek útvonalai az akadályoztatások függvényében rugalmasan változnak. A fenti térkép csak az afrikai végállomásokat mutatja, ahonnan európai útjukra indulnak a szervezett menekültek
4. Az embercsempészek útvonalai az akadályoztatások függvényében rugalmasan változnak. A fenti térkép csak az afrikai végállomásokat mutatja, ahonnan európai útjukra indulnak a szervezett menekültek

-A már csirájában meglévő társadalmi, gazdasági feszültségekre ráépíteni minden típusú etnikai, faji, vallási feszültséget és ezeket adott pillanatban a robbanásig gerjeszteni. Majd forradalomnak kikiáltani és az egészet „rákenni” a népre! Majd a forrongó népet magára hagyni!

-A Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézete figyelmeztet, hogy ez a sikeres orosz módszer, a hibrid háború, ragadós példa lehet és Irán meg Kína tanulhat belőle. Felforgatások sorozata következhet be az EU-n belül kihasználva a tehetségtelen európai politikusok reménytelen, de makacs ragaszkodását a státusz quo-hoz, feltüzelhetik az európai több tíz milliós elnyomott, etnikai őshonos népeket./ EurActiv.de | AFP /

Fontos megjegyezni, hogy a mai napig a hivatalos doktrína kiadványokban ezt a nem doktrinális kifejezést –a hibrid háborút- az amerikai katonai tervezők nem fogadhatják el, nem használhatják a kommunikációban, mivel ugye, ez „orosz találmány, egyenesen Putyin műhelyéből”.

Tisztázni kell további fontos kérdéseket, ahhoz, hogy tudjuk, benne vagyunk-e egy hibrid háborúban, és ha igen, akkor mennyire, tudunk-e védekezni:

-Az ország belügyeibe beleszólnak-e külső hatalmak? Milyen módon teszik ezt? (Direkt, indirekt, diplomatikusan, parancsolóan?) Hány ország szól bele a belügyeinkbe? (Fontos tudni, hogy ezek szomszédok, vagy messzebb lévő nagyhatalmak?) Az ország belügyeibe amennyiben beleszólnak ezek mennyire károsak a nemzeti függetlenségre, mennyire veszélyeztetik azt?

-A kormány cselekvőképességét is szükségeltetik megállapítani. Amennyiben a nemzet számára káros intézkedéseket hoz és azt agyon hallgatják, akkor feltevődik a kérdés, hogy önállóan cselekszik-e még. Feltevődik a kérdés, hogy mekkora lehet még a mozgástere. Feltevődik a kérdés, hogy egyáltalán valamikor képviselték-e a nemzetet, vagy globalokraták, internácik csapták be a választókat és külső hatalmak segítségével kerültek a miniszteri székekbe? Bármelyik kérdésre a kormány tevékenységével kapcsolatban, amennyiben a mozgásterük nemzetellenes beszűkülése a válasz, az a hibridháború kitörésének az egyértelmű jele.

-Van-e hadserege az országnak, mely ki tud védeni fegyveres és nem fegyveres támadásokat? A hadsereg felkészültsége kibernetikai támadásokra? A hadsereg tisztjeinek nemzeti elkötelezettsége? A katonai hírszerzés minősége, aktivitása, hatásossága? Fegyverek elavultsági foka? Harcászati felkészültsége és tapasztalatai?

-Biztonsági szolgálatok tisztjeinek nemzeti elkötelezettsége, minősége, aktivitása, hatásossága?

-Rendőrség tisztjeinek nemzeti elkötelezettsége, minősége, aktivitása, hatásossága?

-A 3 erőszakszervezet kapcsolata a politikával: kézi irányítás vagy a törvényeknek és az alkotmánynak megfelelően, külső befolyás nélkül hoz döntéseket és kezdi el a nemzetbiztonsági akcióit? A 3 erőszakszervezet infiltráltsági foka (számszerűsítve), ingerküszöbe (szintén számszerűsítve) a megfigyelés területén és a cselekvés területén?

-A közeljövőben bekövetkező államellenes események valószínűség számítását is el kell végezni.

Az eddig felsorolt pontok, amennyiben táblázatba gyűjtjük őket és felmérések alapján fontosságuknak súlyt adunk (1-től 10-ig), minőségükre meg jegyet (1-től 10-ig), akkor meg lehet állapítani, amennyiben a végeredmény ötösön (5) felül van, hogy egy hibrid háborúban vagyunk, vagy ötösön alul nem, és annak a közepén vagyunk (hetes-nyolcas jegy) vagy a kezdetén (pl. hatos jegy)! A fenti kritériumok inkább csak a példa kedvéért lettek itt vázlatszerűen felsorolva. A hibridháború tényének megállapítása sokkal komolyabb csapatmunka eredménye kell legyen, mivel az eredmény alapján a kormánynak súlyos döntéseket kell hoznia. A kormány feladata kell legyen, hogy ennek a nagy jelentőségű feladatnak (felmérések alapján kidolgozott tanulmány) a minél pontosabb és megbízható kiszámolására egy szakemberekből álló Task Force-ot alakítson és ezek erőteljes ritmusban dolgozva döntés előkészítési állapotba hozzák a tanulmányukat: hibrid háborúban vagyunk vagy nem! Véleményem szerint, és nem a kormány szemszögéből elemzem a dolgokat, egy hibridháború kellős közepén vagyunk. Magyarország Görögország, Olaszország előtt jóval, de Törökország mögött a hibrid háború legintenzívebb csatáit éli át, anélkül, hogy védekezne! Anélkül, hogy látná, észrevenné a nemzeti létünkre törtek és államiságunk súlyos veszélyben van!

A globális hibridháború előfeltételei

 1. A) A Föld nevű bolygó gazdasági és kulturális súlypontjának keletre való áttevődése nem a keresztény világ érdeke! Tehát ezt a folyamatot (a keresztény világnak) mindenképpen meg szükséges akadályozni! (Csak sajna, tartja a NATO-propaganda, Putyin ehhez még nem nőtt fel, s így ellenünk van!)
 1. B) Görögország átszippantása a BRICS-be, megakadályozandó! Azonban a zsidó oligarchák által uralt,  önérdekű és rendkívüli módon önző, bankárkaszt ebbe nem akar belemenni: túl nagy lenne a veszteség!
5. Magyarországi célponttal szervezett migrációs utvonalak
5. Magyarországi célponttal szervezett migrációs utvonalak
 1. C) A BRICS központi bankjában nincs zsidó túlreprezentáltság! E miatt a Nyugati Zsidó Bankárkaszt szemében a BRICS központi bankjában lévő pénzhalmaz egy óriási „veszteség”. Ennek a banknak a megsemmisítése hatalmas kihívás számukra! A dollár, mint nemzetközi valuta, térvesztésének megakadályozása megér nekik akár egy harmadik világháborút is.

D) Európa és Amerika tönkretétele, gazdasági megroggyantása a BRICS érdeke! –tartja a NATO-propaganda. Ugyanakkor „Amerikai zászlók alatt szállítják a menekülteket!” – szólnak a jól értesült portálok.

6. John McCain szenátor és az Iszlám Állam vezére Al Baghdadi (pirossal bekarikázva)
6. John McCain szenátor és az Iszlám Állam vezére Al Baghdadi (pirossal bekarikázva)

Ez lehet úgynevezett “False Flag” (Hamis Zászló) akció is.

Senki sem igazodik ma már el a „hivatalos hírek” tömkelegében. A fentebb megadott youtube linken a Klagemauer TV híradása látható, melyben bejelentik, hogy:
„Vajon ki tartja mozgásban mindezt, a menekülteket, az egész „iparágat”, azokat, akik hasznot húznak mindebből? Ki mozgatja a szálakat? A menekültek érdekes módon arról számolnak be, hogy az őket szállító hajók amerikai zászló alatt hajóznak. Ezt a népvándorlást tehát az amerikai kormányzat, illetve a mögötte álló pénzügyi oligarchia vezényli – fogalmaz az elemzés.

7. Mehettek!
7. Mehettek! “Je suis Charlie” tehetségtelen európai politikusok, szolidáris barátaikkal, meg a képmutatókkal a Noé bárkájában, amelyre Noé ezúttal csak a disznókat, majmokat és szamarakat pakolta fel! (a kép a politically incorrect oldalról származik)

Mi készteti az Egyesült Államokat arra, hogy lehetővé tegye a menekültek beszivárgását Európába? Vajon humanitárius okok miatt teszi ezt? Valószínűleg nem, hisz az Egyesült Államok könyörtelenül védi saját határait az illegális bevándorlóktól. Például az amerikai-mexikói határt 5 méter magas kerítés alkotja, amely több mint 3.100 kilométeres szakaszon húzódik. A kerítés körül 17’000 határőr járőrözik, mindehhez repülőgépeket és helikoptereket, drónokat és kamerákat vesznek igénybe, illetve olyan berendezéseket, amelyek a föld rezgéseit – például az alagútásást – érzékelik. Akit elkapnak, azt őrizetbe veszik és könyörtelenül visszaküldik őt az anyaországba. Európába viszont egyre érkeznek a menekülteket szállító amerikai hajók, melyeket a migránsok vallomásai ellenére nem mutatnak és Amerika ellen senki sem tesz lépéseket!

Vajon hogyan reagálna az amerikai kormány, ha olasz vagy francia hajók mexikói menekülteket szállítanának az Egyesült Államokba? Ez kulcsfontosságú kérdés, ha a menekültek problémáját akarjuk vizsgálni. Ez az amerikai stratégia ugyanis egzisztenciális gondokat okoz Európának, illetve Európában. Ugyanez lenne a helyzet az USA-ban is, ezért zárták le légmentesen az amerikai határokat.

A mesterségesen megrendezett menekültkatasztrófa a háború modern módszere, amit az Amerikai Egyesült Államok a háttérben a pénzügyi oligarchia támogatásával folytat. Azt is mondhatnánk, először Líbiában hullottak a bombák, most pedig Európában – átvitt értelemben – bombák helyett menekültek hullanak. Ez viszont komoly problémákat eredményez. Ez egy kifinomult módszerekkel folytatott gazdasági és pénzügyi háború, amelyet Európa, konkrétan Németország ellen folytat az Egyesült Államok.

 

Ez ugyanakkor szociális háború is, amely ezzel a módszerrel beszivárog a családba, a munkahelyekre, a kultúrába és a műveltségbe. A háború célja Európának, mint politikai, gazdasági és kulturális nagyhatalomnak a szétrombolása, destabilizálása. Az egyre nagyobb területen észlelhető káosz pedig megfelel az Új Világ globális pénzügyi oligarchái céljainak.”

(forrás, és fordítás: http://www.tenyek.sk/ )  

 

 1. E) Az egész ügyet sokkal zavarosabbá teszi a háttérhatalom önzősége, világot manipuláló pozíciójának elvesztése miatti halálfélelme. Ez a javarészt zsidó bankárcsaládokból álló, és más “kék vérvonalat követő” befolyásos személyek kormányokon és népeken, nemzeteken átnyúló akarata szinte követhetetlenné teszi, -a legnagyobb, legbefolyásosabb  európai politikusok számára is-, az egész folyamatot.
 1. F) Nagy Izrael megteremtése

Az Iszlám Állam (IÁ) létrejöttekor ott bábáskodott az amerikai Héják vezére McCain szenátor is, volt elnökjelölt. Katonai helikopterrel utazott oda, hogy találkozzon Al Baghdadival az IA vezérével és a vezérkarával. Ezután a találkozás után elkezdett ömleni a fegyver és pénz az IA-hoz. Ezt a találkozást rögzítették fényképeken és videókon is. Később francia portálokon, miután kiderült, hogy a francia államelnököt is lehallgatta az amerikai NSA, kiszivárogtak ezek a képek és video, s az a fontos információ miszerint Al Baghdadi eredetileg zsidó születésű és neve Simon Elliot (lásd a képet az anyjával).

Furcsa még az IA nemzetközi megbotránkozásokat kiváltó kínzásai, nyilvános tömeg-kivégzései, lefejezései, mellyel a környező muzulmán, de keresztény népeket is menekülésre késztetik.

Furcsa az is, hogy a sharia-t bevezetni akaró, és az arcukat nem betakaró nőket rendszeresen kivégző IA Izraelt nem támadja és a propagandájában sem foglalkozik velük.

Furcsa az is, hogy Izrael helyett bevonulnak a palesztin testvéreik menekült táborába és ott visszataszító vérengzésbe kezdenek.

Furcsa az is, hogy habár elfoglalhatnák Bagdadot is, de megállnak a főváros előtt és nem erőltetik annak az elfoglalását. Nagy Izrael mellett ott maradhat egy végérvényesen legyengített Irak, a világ közvéleményének megnyugtatása végett. De ezt sem lehet 100%-osan megjósolni, mivel a zsidó mohóság közismerten nem ismer határokat. Gondoljunk 1956-ra, mikor megtarthatták volna a Sinai Félszigetet, de mivel nekik a Szuezi Csatorna magas bevételei is kellettek volna, így túllőttek a célon: az oroszok durván és gyorsan elintézték a magyarok 56-os forradalmát, és az egyiptomiak segítségére siettek! Így aztán odaveszett a Sinai félsziget is, és Izrael visszaszorult a mai területére.

Érdekes, de nem furcsa, hogy úgy Irakban, mint Szíriában elfoglalták azokat a területeket, melyeken a kőolaj és földgázlelő kutak vannak és az olajfinomítók.

Hovatovább megerősödik az a tudat, hogy az IA leple alatt Nagy Izrael megalapításának stratégiája bújik meg!!!

Az IA és a NATO anarchia gyártó stratégiájának jelszava: Vegyüljön a világ, de úgy, hogy minél könnyebben tudjunk fölötte uralkodni! A NATO stratégái tanultak egy alapelvet Bakunyintól: A káosz és anarchia termékeny! Természetes módon, – főleg, ha ezt koordinálják – alakul ki belőle az új Világrend!

S jönnek, jönnek, a fű alól is, özönlenek, a migránsok. Egész Afrika és Ázsia a volt gyarmattartókhoz igyekszik! A volt gyarmatosítóik meg a hátukat mutogatják. Pedig ők is kapnak a menekült hullámból, annak függvényében, hogy az államfőik, és kormányaik lehallgatása után, amerikai szempontból, mennyire számítanak barátságosnak vagy ellenségesnek, unszimpatikusnak vagy „very lovely”-nak (nagyon kedves, sőt, aranyosnak).

2 fontos hír

 1. Amerika újraírta katonai doktrínáját. A Pentagont az kényszerítette katonai stratégiájának frissítésére, hogy “lassan növekvőben van” az esély egy államközi háborúnak “egy nagyobb hatalommal”. Martin Dempsey tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke a sajtót tájékoztatva elismerte: „… a stratégia felülvizsgálatának célja az, hogy tükrözze az új, globális biztonsági helyzetet, amelyben az Egyesült Államok olyan vele közel egyenrangú ellenfelekkel néz szembe, mint Oroszország és Kína, miközben kezelnie kell tudni az olyan militáns csoportokat, mint az Iszlám Állam.” (MTI, 2015. július 2)
 2. „Az emberiség páratlan mozgásának korszakát éljük: 1 milliárdos rekordszámban indultak meg az emberek, mondta William L. Swing, a Nemzetközi Migrációs Szervezet vezérigazgatója…”

Ugyanezzel a metódussal éltek a titkosszolgálatok, amikor a kommunista államokat és kormányokat megbuktatták. Ebbe a menekült hullámban vettem én is (szerző) és még sok más erdélyi magyar, keletnémetek, lengyelek, stb. részt! Jelenleg a titkosszolgálatoknak az akkori feldolgozott tapasztalatai állnak rendelkezésre, hogy ilyen tömegű menekülési pánikot váltsanak ki!

Ahogy a 80-as évek közepétől ezt beindították, miután Gorbacsov és R. Reagen Máltánál a hadihajókon megegyeztek a kommunista világrendszer lebontásáról, akkor is egy régi világrend, a 2 pólusú rend lebontása és az új (al)világrend, Amerika egyedüli világuralma következett. Így ma is egy új világrend, a teljes globalizáció, és e fölött a háttér hatalom uralmának kialakítása a cél!!!

8. McCain találkozója az IA vezérkarával
8. McCain találkozója az IA vezérkarával

https://socioecohistory.wordpress.com/2014/08/13/senator-john-mccains-whoops-moment-photographed-chilling-with-isis-chief-al-baghdadi-and-terrorist-muahmmad-noor/

Megoldási lehetőségek

Simon Elliot (Elliot Shimon) aka Abu Bakr Al-Baghdadi was born of two Jewish parents and is a Mossad agent. Forrás: https://socioecohistory.wordpress.com/2014/08/13/senator-john-mccains-whoops-moment-photographed-chilling-with-isis-chief-al-baghdadi-and-terrorist-muahmmad-noor/

Simon Elliot (Elliot Shimon) aka Abu Bakr Al-Baghdadi was born of two Jewish parents and is a Mossad agent.
Forrás: https://socioecohistory.wordpress.com/2014/08/13/senator-john-mccains-whoops-moment-photographed-chilling-with-isis-chief-al-baghdadi-and-terrorist-muahmmad-noor/

Mielőtt maradék országunkat teljesen elborítaná a népvándorlásból nálunk maradó integrálhatatlan, kulturálisan és antropológiailag is idegen tömeg, sürgősen cselekedni kell. Nincs idő alkotmány meg jogszabály módosítgatásokra, parlamenti vitákra, esetleg népszavazással megerősített kormánydöntésekre, folyamatos brüsszeli egyeztetésekre. Ezen az időhúzásra kitűnő, de másra aligha alkalmas „demokratikus” módszerek helyett a honvédelem tisztjei, teoretikusai készítsenek a kormánynak és a parlamentnek egy rövid tanulmányt, mely magába foglalja a konkrét számadatokat is, melyekből kiderül, hogy:

 • hány menekültnek álcázott migráns érkezett, és
 • mennyi fog még körülbelül érkezni,
 • miképp szervezik ezt a hatalmas menekülthullámot,
 • kik állnak a háttérben és
 • a magyar nemzet képes lesz-e ezeket rövid és hosszú távon eltartani, integrálni.

Nincs feltétlenül szükség a rejtőzködő háttérhatalmak szándékainak és kilétüknek a leleplezésére, mert ez időt rablónak bizonyulhat, mivel a bizonyítás rendkívüli nehézségekbe ütközhet! Azonban ez nem azt jelenti, hogy ezt a bizonyítást nem kell közben elvégezni.

Ebből az elemzésből ki kell derüljön, hogy Magyarország egy hibrid háború kellős közepén van. Az elemzés kell tartalmazza a hibrid háború meghatározását is! Ennek a rövid tanulmánynak alapján a kormánynak kérnie kell a parlamenttől a szükségállapot és/vagy a hadiállapot kihirdetését, a hadsereg azonnali bevetését a határokon illegálisan áttörő, illetve a belföldön zavargó migránsok ellen.

A hadiállapot a kihirdetésével kezdődik és végének kihirdetésével zárul. A hadiállapot ideje alatt a polgári (béke) jogok egy része felfüggesztésre kerül. A parlament akadályoztatása esetén a köztársasági elnök jogosult kihirdetni a hadiállapotot. Azzal a kikötéssel, hogy az akadályoztatás megszűntét követően az országgyűlés felülvizsgálja a köztársasági elnök által hozott döntéseket, és azok jogszerűségét.

A Magyar Köztársaság Alkotmánya (régi) 19. cikkelye szerint (az új részletesebb, de lényegében és súlyos hibájában is, ugyanaz; lásd a mellékletben!) az Országgyűlés az alkotmányos rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos erőszakos cselekmények esetén szükségállapotot hirdet ki. E döntéshez a képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

Ez a meghatározás, ismerve a mai modern konfliktusokat, tarthatatlan. Fegyveres támadás nélkül is tönkre lehet tenni egy államot, mint például:

 • A kibernetikai hadviselésben számítógépekkel és az azokon futó speciális programokkal.
 • Időjárást befolyásoló vegyszerekkel, melyeket magasan az ellenséges területek fölött juttatnak ki a levegőbe, a mezőgazdaságot teljesen tönkretevő szárazságot okozva.
 • A kontinentális lemezek töréseinél ezek egymásra csuszásából adódó, elképzelhetetlen nagyságú, feszültségeket kihasználva, ide atombombák számára megfelelő méretű lyukakat fúrva, és azokat felrobbantva, erős tektonikus mozgásokat lehet kiprovokálni, melyek szökőárakat (cunami) és erős földrengéseket okoznak.
 • Más példa: Az izraeli zsidók szatellitek segítségével kikeresik egy-egy palesztin város körüli földalatti víz ereket és a sivatagban, a városhoz közel megfúrják ezeket. A város víz nélkül marad és egy héten belül, harc nélkül, tűzi fegyverek bevetése nélkül, kiürül.
 • A jelenlegi népvándorlás is háború, melyben maga a nemzetidegen bevándorló ember van „fegyverként” használva, mint a célországot tönkretevő humán bomba. Tehát a Magyarországra beözönlő bevándorló tömeg nem egyéb, mint az ország szőnyegbombázása!!! Humán bombákkal való szőnyegbombázás!!! ( 2015 január 1-től augusztus 31-ig: több mint 157’000 regisztrált bevándorló, ami a bevándorlók valós adataihoz képest csak kb. a 10%-15%-a lehet; Röszkénél naponta több ezren kitörnek a táborból, mert Németországba akarnak jutni és nem akarnak Magyarországon maradni. Arra, hogy visszakerülnek Magyarországra nagy az esélyük, ha engedik magukat regisztrálni).

Az alkotmány alapján, ha az Országgyűlés e döntések meghozatalában akadályoztatva van, a köztársasági elnök jogosult a szükségállapot kihirdetésére. Az Országgyűlés e döntések meghozatalában akkor van akadályoztatva, ha nem ülésezik, és összehívása az idő rövidsége, továbbá a szükségállapotot kiváltó események miatt elháríthatatlan akadályba ütközik. Az akadályoztatás tényét, továbbá a hadiállapot kinyilvánításának, a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot kihirdetésének indokoltságát az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a miniszterelnök egybehangzóan állapítja meg. Az Országgyűlés a szükségállapot kihirdetésének az indokoltságát az akadályoztatásának megszűnése utáni első ülésén felülvizsgálja, és dönt az alkalmazott intézkedések jogszerűségéről. E döntéshez is az országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazata szükséges. (hu.wikipedia.org)

A német meghatározás szerint szükség- vagy kivételes- állapot az állam létezésének akut veszélyeztetése esetén hirdethető ki. A veszélyeztetés mértéke nincs meghatározva!

A hadiállapot ideje alatt elkövetett hazaárulás, hűtlenség, az ellenség támogatását és a kémkedés bűncselekményeit azonnali hatállyal katonai törvényszékek állapítják meg és a büntetés végrehajtást az elítélten azonnal elkezdik. A hadiállapot ideje alatt a halálbüntetés visszaállítódik, a hazaárulókat az ítélet után rögtön kivégzik (ahogy tették ezt az ultra demokratikus britek is az ír felkelők ellen)! A több tízezer a magyarság bomlasztásában érdekelt és tevékenykedő, a hazaárulás több fokozatát is teljesítő egyéneket, akiket mégsem halálra ítélnek, azokat kell a menekülteknek építendő fogadóállomásokra deportálni (ahogy tették ezt az amerikaiak a teljesen ártatlan japánszármazású amerikaiakkal). A szükségállapot olyan helyzet, amelyben emberek egy nagyobb csoportjának egészsége, élete, tulajdona vagy a környezete közvetlen veszélynek van kitéve. A szükségállapot létrejöhet természetes okból (pl. az élet- és vagyonbiztonságot fenyegető elemi csapás) és mesterséges úton (emberi cselekvés által) is. (hu.wikipedia.org) A szükségállapot kihirdetése lehet regionális is, vagyis nem muszáj az egész ország területére kiterjedjen. Ebben az esetben a szükségállapotban lévő régió területét a rendfenntartó hatóságok biztonságosan le kell zárják. Ide vagy innen a ki-bejárás csak igazolványokkal lehetséges. A rendfenntartó erőknek különleges felhatalmazásuk van és azt a rend fenntartása érdekében következetesen végre is hajtják.

A fenti kritériumokat szükséges kvantifikálni (mennyiséggé tenni) ahhoz, hogy megállapíthassuk a mindenkori kormány mulasztásának súlyosságát. Amennyiben ez a súlyosság elérte, pl. egy tízes skálán, a hetes értéket, akkor a nemzet fennmaradását féltő szervezeteknek, magánszemélyeknek kötelességük a kormányt megpróbálni kimozdítani a hatalomból és ideiglenesen, az első választásokig, a nemzet védelmének érdekében cselekvőképes hazafiakkal helyettesíteni.

A Magyar Alaptörvény  XIV. cikkelye

(1) Magyar állampolgár Magyarország területéről nem utasítható ki, és külföldről bármikor hazatérhet. Magyarország területén tartózkodó külföldit csak törvényes határozat alapján lehet kiutasítani.** Tilos a csoportos kiutasítás.

(2) Senki nem utasítható ki olyan államba, vagy nem adható ki olyan államnak, ahol az a veszély fenyegeti, hogy halálra ítélik, kínozzák vagy más embertelen bánásmódnak, büntetésnek vetik alá.

(3) Magyarország – ha sem származási országuk, sem más ország nem nyújt védelmet – kérelemre menedékjogot biztosít azoknak a nem magyar állampolgároknak, akiket hazájukban vagy a szokásos tartózkodási helyük szerinti országban faji, nemzeti hovatartozásuk, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozásuk, vallási, illetve politikai meggyőződésük miatt üldöznek, vagy az üldöztetéstől való félelmük megalapozott.

**Az illegális határátlépés büntetendő. Gyorsan ítélő törvényszék kellene működjön a határzónában és a határsértőket azonnal elítélni és kitoloncolni. Svájc is kitoloncol minden bűnöző külföldit!

XXVII. cikk

(1) Mindenkinek, aki törvényesen tartózkodik Magyarország területén, joga van a szabad mozgáshoz és tartózkodási helye szabad megválasztásához.

A szükségállapot kihirdetése után (Németországban is) megszűnnek a szabad gazdasági tevékenységre vonatkozó jogok, a privátszféra sérthetetlenségére, a sajtószabadságra, a postatitokra és a lakás sérthetetlenségére vonatkozó jogok. /https://de.wikipedia.org/wiki/Ausnahmezustand/

Svájcban az alkotmány 185. cikkelye szabályozza a szükségállapot kihirdetését. Mivel a vészhelyzetek előreláthatóan is, de hirtelen is létrejöhetnek (természeti katasztrófák) ezért a kormánynak megvan a lehetősége, hogy a hadsereget 4000 főig 3 hétre mozgósítsa. Amennyiben a 4000 főnél nagyobb létszám hosszabb időre történő mozgósítása szükséges, akkor össze kell hívniuk a parlamentet. Amennyiben belső szükségállapot kihirdetéséről van szó, úgy a szubszidiaritás elvét kell alkalmazni, és regionálisan kell a rendőri erőket bevetni.

Mit tehetünk a már az ország területén illegálisan tartózkodó többszázezres idegen tömeggel?

Ezek deportálása rendkívüli nehézségekbe ütközik és valóban csak nemzetközi együttműködéssel oldható meg. Pl. Magyarország és Görögország közötti megegyezés után görög kereskedelmi és hadihajók bevetésével lehetne ezt a tömeget megmozgatni és visszaszállítani az őket kibocsátó afrikai, vagy ázsiai országokba. Azonban ezek az országok megtagadhatják a menekültek visszafogadását, ami esetleges háborús konfliktusokhoz vezethet. A nehézség abból is adódhat, hogy a menekültek eldobálják a személyazonossági okmányaikat, letagadják származási adataikat, származásukról teljesen más meséket adnak elő, és hamis azonosságot hazudnak magukról. Ezeknek a „sans papier“ (iratok nélküli) migránsoknak a száma rendkívül nagy. Bármelyik ország megtagadhatja a visszafogadásukat. A „sans papier“ (szó szerint: papírok nélküli) migránsok tömegeit egyelőre illegális határsértés és az ország területén való illegális tartózkodás miatt kényszermunkára kell fogni, hogy termeljék meg a saját ellátásukhoz szükséges élelmiszereket, ruházatukhoz, őrzésükhöz szükséges pénzt. Nagyon soknak közülük eszébe fog jutni hova is rejtette el a papírjait, és mely országból, honnan származik. Ezek után következhet a gyűjtőtáborokba való származási országonkénti koncentrálásuk és végül, mikor összegyűlt egy nagy transzportra való migráns, kitoloncolásuk a származási országba. Ezt gyakorolta minden „demokratikus“ nyugat európai ország évtizedeken keresztül. Svájcban pl. előírás szerűen a kitoloncoltakat a repülőtéren tartották gyűjtőfogházban és amennyiben nem tudtak egy különálló repülőgépre való kitoloncoltat összegyűjteni, akkor egy bizonyos idő eltelte után speciális maszkot húztak a kitoloncolt fejére, mely a száját is erősen összeszorította, hogy ne tudjon ordibálni, szemét eltakarta és így vitték fel a gépre az utasok közé, általában az utolsó sorba, 2 kísérő rendőrrel. Szerencsétlenség is történt, mivel egy alkalommal egy kitoloncolt szájlégző, minden vergődése ellenére, a maszkban megfulladt, mert a rendőrök azt nem vették le. A maszkot azóta csak orvosi vizsgálat után szabad alkalmazni. A svájciak az illegális határsértőket, amennyiben ezek már más országokban regisztrálva voltak, a Dublin-i egyezménynek megfelelően, visszaküldik a regisztráló országba. Azt sem szabad elfelejteni, hogy amikor Oroszországban összedőlt a kommunizmus és mindenki otthon tarthatta az útlevelét, Svájcban riadókészültségben volt a 360’000-es létszámú hadsereg. Várták a 10 milliós nagyságrendű, Európa felé tartó  menekült áradatot.

A svájci példából is kitűnik, hogy a dublini egyezmény azon országoknak rendkívül kedvező, melyek az EU-nak nem határ országai, ahova a migránsok elsőnek megérkezhetnek. A dublini egyezmény ezért nem igazságosan osztja szét a nagy tömegben érkező migránsok által okozott szociális és anyagi terheket. Szükséges egy a valóságot tekintetbe vevő és a közös európai tehervállalásnak megfelelő, a különböző tagországok gazdasági erejének megfelelő, új migrációs egyezmény kidolgozása és elfogadása.

10. Szaud-Arábia-i projekt előkészítő: Arizonában teszt céljából felépített 2 új kerítés 1,6 milliárd dollárba került. A menekültek találékonyak: a kép beillene terepjáró reklámnak is!, Szaúd-Arábia kerítésre további 20 milliárd dollárt áldoz, hogy megóvják jólétüket a muzulmán testvérek menekült tömegei elöl! (Forrás: http://www.industrytap.com/saudi-arabia-spending-20-billion-to-secure-1500-miles-of-its-border/7963 )
10. Szaud-Arábia-i projekt előkészítő: Arizonában teszt céljából felépített 2 új kerítés 1,6 milliárd dollárba került. A menekültek találékonyak: a kép beillene terepjáró reklámnak is!, Szaúd-Arábia kerítésre további 20 milliárd dollárt áldoz, hogy megóvják jólétüket a muzulmán testvérek menekült tömegei elöl! (Forrás: http://www.industrytap.com/saudi-arabia-spending-20-billion-to-secure-1500-miles-of-its-border/7963 )

(Forrás: http://www.industrytap.com/saudi-arabia-spending-20-billion-to-secure-1500-miles-of-its-border/7963 )

Ahhoz azonban, hogy a globális migrációs hullámok mögötti nagyhatalmi akaratot leleplezhessük, összefogott összeurópai titkosszolgálati együttműködésre van szükség (ami nincs!). A katonai szakértőknek meg kell egyértelműen határozni a hibridháború mibenlétét, az EU-tagországok stabilitási kritériumait, hogy figyelni tudjuk, mikor kezdenek ezek a stabilitási kritériumok rohamosan romlani. Szükség lenne a továbbiakban egy (az amerikaiak által uralt) NATO-n kívüli összeurópai hadsereg létrehozása. Ennek az európai hadseregnek belső és külső bevetéséhez az EU-s szabályozás lefektetése és elfogadása szükséges. Az Európai Parlament (EP) és az EU végrehajtó szervei közötti sokkal jobb kapcsolat és a végrehajtási ellenőrzés tetemes jobbítása szükséges. Az EU végrehajtó szerveinek élére szükséges, hogy az EP-ben lévő pártfrakciók javasoljanak vezetőket és megválasztásuk után, ezeknek legyen beszámolási kötelezettségük. Az EU jelenlegi állapotában és szervezettségi szintjén képtelen egy hibrid háború kihívásaira reagálni (nem is akar!). Az EU pillanatnyilag amerikai vazallusként saját érdekei ellen cselekszik, saját magának okozva tetemes károkat nemcsak gazdaságilag, hanem diplomáciai külkapcsolataiban is. Az EU legnagyobb mulasztása az Eurázsiai Unió létrehozásának kezdeményezése és Oroszország, meg más ázsiai országok integrálási lehetőségének elszalasztása. Ezeket a hibákat az EU Amerikától való függetlenedési folyamatának bevezetésével lehetne gyorsan orvosolni. Azonban az EU végrehajtó és adminisztratív szerveinek mérhetetlenül nagy a globalizmus, és ezáltal Amerika iránti elkötelezettsége. Mondhatni, hogy szakadás szintű a távolság az EU végrehajtó és adminisztratív szervei meg az EP és a tagállamok népeinek akarata között.

Népiesen: „A farok csóválja a kutyát!”, vagy másként fogalmazva a globalisták „Ellopták alólunk a lovat!”

Megoldás a kerítés?

Ez a kerítés, amit az Orbán kormány kezdeményezett, csak porhintésnek jó! Népiesen, parasztvakításnak! Még az izraeli kerítés, ami 6 m magas beton falból áll, sem megoldás. Az igazi vasfüggönyt Szaúd-Arábia építette az iraki muzulmán menekültek ellen. Szerződést kötöttek az European Aeronautic Defense and Space (EADS) céggel 9000 km határzóna folyamatos, szatellites megfigyeléséről.

11. Irak-Szaúd-Arábia közötti
11. Irak-Szaúd-Arábia közötti “vasfüggöny” 560 mérföld (900 km) hosszú. Távolság a 2 kerítés között 100 yard. Hasonló, 1800 km-es kerítéssel akadályozzák meg a Yemen-i menekültek beözönlését, ahol Szaúd-Arábia katonailag nagyon aktív. Kép forrása: http://www.arabnews.com/news/480321

Kép forrása: http://www.arabnews.com/news/480321

12. A kerítés adatai: Spexer 2000 radar felismeri a lassú gyalogos mozgást 18 km-ről. A járműveket meg a következő távolságokról: könnyű jármű 22km; teherautó 36 km; könnyű repülőgép 27 km; alacsonyan szálló könnyű helikopter 36 km. -Hálózat 1450km üvegszál, melyekkel a 8 darab C2 központok a Belügyminisztériummal vannak összeköttetésben. -Földalatti mozgást észlelő szeizmikus érzékelők alagút ásás felismeréséhez (piros körökkel jelölve). -40 parancsnoki megfigyelő torony Spexer radarokkal felszerelve és helikopter leszálló pályával a tetején -38 különálló kommunikációs torony -32 katonai válaszadó állomás -240 darab gyorsválaszadású páncélozott jármű -10 túlélési és felismerési jármű felszerelve a Spexer radarral, hő érzékelő és éjszakai kamerával, arcfelismerő szoftverrel -az iraki oldalon homokdűnék vannak kiképezve a kerítés előtt, melyek lassítják a migránsok haladását a kerítés irányába
12. A kerítés adatai:
Spexer 2000 radar felismeri a lassú gyalogos mozgást 18 km-ről. A járműveket meg a következő távolságokról: könnyű jármű 22km; teherautó 36 km; könnyű repülőgép 27 km; alacsonyan szálló könnyű helikopter 36 km.
-Hálózat 1450km üvegszál, melyekkel a 8 darab C2 központok a Belügyminisztériummal vannak összeköttetésben.
-Földalatti mozgást észlelő szeizmikus érzékelők alagút ásás felismeréséhez (piros körökkel jelölve).
-40 parancsnoki megfigyelő torony Spexer radarokkal felszerelve és helikopter leszálló pályával a tetején
-38 különálló kommunikációs torony
-32 katonai válaszadó állomás
-240 darab gyorsválaszadású páncélozott jármű
-10 túlélési és felismerési jármű felszerelve a Spexer radarral, hő érzékelő és éjszakai kamerával, arcfelismerő szoftverrel
-az iraki oldalon homokdűnék vannak kiképezve a kerítés előtt, melyek lassítják a migránsok haladását a kerítés irányába

A kerítést Szaúd-Arábia a németek segítségével építette. Hasonló kerítésre, habár a know-how (technológiai tudás) európai, úgy látszik az EU-nak nincs szüksége sem a tudásra, sem a kerítésre. Jöjjenek csak a bevándorlók, mikor az EU-tagállamok nagy részében a munkanélküliség elképesztően magas és a munkanélküliek között nincsenek számon tartva a szociálisan eltartottak, akik már olyan rég munkanélküliek, hogy munkanélküli segélyt sem kapnak!!! Ezeket külön tartják nyílván. Együtt a 2 adat elborzasztaná az EU polgárait. Erre az elképesztően magas számra rárakják még a beözönlő migránsok több tíz milliós tömegeit! Nekünk, az EU polgárainak nem lehet ez érdekünk: sem közeli, sem távoli érdekünk, hogy összeomoljon a szociális rendszer! Csak azoknak a vezetőknek, akik nem a mi érdekeinket képviselik, hanem birodalmi, imperialista álmoktól elsötétült, vérgőzös aggyal a világhatalom fő bérencei, feltétel nélküli kiszolgálói.

 

A szélsőségesen judeofil Kalergi befolyása az EU-ban lejátszódó folyamatokra

Sok minden az EU-ban, többek között a migrációs káosznak tűnő népözön is, a Kalergi  (Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, 1894 nov. 16, Tokio; † 1972 július 27, Schruns, Ausztria) koncepció szerint történik!!! Kalergit tartják az EU szellemi atyjának. (https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Nikolaus_Coudenhove-Kalergi) EU-s első terveit Max von Wartburg zsidó bankár finanszírozta a 20-as években 60’000 Márkával, ami akkor tetemes összeg volt! Elméleteit 1925-ben könyvben adta ki. Már ekkor lefekteti Európa népeinek, nemzetállamainak felszámolását a beözönlő ázsiai és afrikai fajokon keresztül. Ezt a gyökértelen tömeget lehet majd probléma nélkül kormányozni, ahogy teszik ezt Amerikában is.

Kalergi-nek a könyve, “Praktischer Idealismus“ nem egyéb, mint óda a zsidósághoz!

Ebben a könyvben hinni csak a zsidóknak és a judeofiloknak lehet, és hiszik is, ahogy hiszik a kiválasztottságukat is, a förtelmes Torát is, meg a hányingerkeltő Talmudot.

Ilyeneket irt le Kalergi: “Európát egy szellemi rassz vezeti: a zsidóság!” Kijelenti minduntalan, hogy szellemi vezére az európaiaknak csak egy van, aki nemzsidó: Nietzsche. Ez a vezérfonala az egész könyvnek.

A nagy baj az, hogy pl. Franciaországban is egyik zsidó államelnök követi a másikat: Sárközy után Hollande, aztán lehet megint Sárközy. A németeknél nagyobb judeofil nemzet nincs több Európában. Magyarországon Horthy óta nincs magyar többségű kormány! Más országokban, ha van is nemzeti többségű kormány azok megfelelési kényszerrel kerültek hatalomra: a háttérhatalomnak kell megfelelniük.

A zsidóság az első világméretű pénzösszegeit a rabszolga kereskedelemből gyűjtötte össze. Ekkor váltak világot is befolyásolni tudó háttérhatalommá. Minden rabszolga kereskedő hajó útját zsidó bankárok finanszírozták. Minden eladott rabszolga után 5 font zsidó-adót (jew tax) kellett fizetni, amely összeg kb. a rabszolga értékének egyhatodát jelentette. Tehát afrikai tömegek utaztatásában már sok évszázados rendkívül pozitív tapasztalataik vannak. Semmi sem növekszik gyökerek nélkül!!!

Coudenhove-Kalergi-Plakett:

Juncker is átvette a díjat Münsterben. 2002 óta adják át ezt a díjat, persze azoknak, akik az EU-ért, Kalergi szellemében, a “legtöbbet” teszik.

A Coudenhove-Kalergi Alapitvány Európa díjat is adományoz és ezt nemcsak Kohl kancellár, hanem Merkel kancellár is átvette. / http://www.european-society-coudenhove-kalergi.org /,  és / http://www.demokratie-spiegel.de/europa/coudenhovekalergieuropapreisfuerangelamerkel.html /

Kalergi javasolta az EU himnuszát is, amit el is fogadtak.

A zászlót, amit javasolt, nem fogadták el, mert tartalmazott egy keresztet is. A jelenlegi EU zászló mégiscsak a Kalergié, egyedül a kereszt van kihagyva belőle. A zászló kék alapja az a judeo-keresztény kulturkörhöz való alapvetö illeszkedést szimbolizálja. Ebből is látszik, hogy az EU nem akar semmilyen keresztény szellemet, kultúrát magáénak vallani. Az EU tehát születésétől fogva antikeresztény, és betegesen nemzetellenes képződmény, mely természetéből fakadóan a nemzetállamok létére tör!

A világot nem-demokratikusan vezetni akaró, és vezető, háttérhatalom irányítja a jelenlegi milliárdos nagyságú migrációs hullámot. A milliárdos nagyságot az ENSZ menekültügyi főbiztosa jelentette ki a New York Times-nak adott interjúban! Ekkora tömeg áll készen a megmozdulásra. Dél Afrikában már több éve a munkahelyeiket és életterüket veszélyeztető tömeges fekete bevándorlok ellen szerveződnek a délafrikai feketék. Fegyveresen támadják meg a bevándorlok nyomornegyedeit és gyilkolják le a bevándorlókat. Ez a non-plus-ultra, ami a tömeges bevándorlás okozta feszültségeket illeti: a bevándorolt és a fehéreket (búrokat) elűző, azokat a hatalomból leváltó fekete tömeg, az újonnan bevándorló feketékkel nem szimpatizál, hanem legyilkolni és elzavarni akarja azokat.

Hegemonikus Hibrid Háború!

Kénytelen vagyok saját magam megcáfolni: Az EU valódi vezérkara nem követ el hibákat, nem Amerika vazallusa. A parasztvakítás végett „természetes” folyamatnak felmutatott globalizációs tervek pontos követői. A nemzetállamok agresszorai!

Európa nemzetei ellen beindított hibrid háború kellős közepén vagyunk!!!

A fekete jövő már most előrejósolható:

 • A több tíz milliós bevándorló, idővel 100 milliós (Vagy még ennél is sokkal nagyobb. Gondoljunk csak Nigéria népének extrém szaporodására!) és az európaiaknál sokkal jobban szaporodó, faji keveredéséből keletkezik egy új európai emberfaj, amerikai mintára, a gyökértelenek, irányíthatóak europid faja.
 • Az ipari technológiák fejlődésével hovatovább mind kevesebb munkaerő szükséges
 • A munkanélküliek tömegei teljesen szétszaggatják az európai szociális hálót. Nem lesz pénz a munkanélküli segélyekre, a szociális kisegítésre, eltartásra.
 • Később már a nyugdíjkasszák is ki fognak ürülni.
 • A társadalmi feszültségek a robbanásig fognak növekedni.

A migrációs káosznak tűnő népözön a nemzetállamok ellen irányuló hibrid háború szőnyegbombázása, s ugyanakkor hegemonikus (teljes világrend ellenőrzéséért folytatott háború) hibrid háború kezdete. Egy klasszikusnak nevezhető háborúban is a katonákat állami parancsra besorozták, és ha a katonai behívót megtagadtad, elszöktél otthonról, akkor katonaszökevénynek nyilvánítottak és amennyiben az illetőt elkapták, akkor katonai törvényszék azonnal, és fellebbezés lehetősége nélkül, elítélte. Bizonyos esetekben halálra. Tehát a migránsok sem élhetnek azzal a kifogással, hogy ők nem tudták, nem gondolták volna, stb. A migránsok olyan katonai akciók részesei, melyeken keresztül destabilizálják Európa nemzetállamait. E nemzetállamok kormányainak nemcsak jogában áll, hanem kötelessége is, megvédeni az országhatárokat az inváziótól (megszállástól), és a megszállóktól. Ki kell tehát  egyértelműen nyilvánítani, hogy a migránsokat ebben a hibrid háborúban nem menekülteknek, hanem hadviselő feleknek tekintjük és hadifogolyként kezeljük! Az illegális határsértők, mivel ők a megszállok, hadifogolyként 5 év munkatáborra kell ítélni, amit, mint hadifogoly, kötelesek letölteni.

Összefoglalva … hegemonikus hibrid háború folyik …

 • a nyersanyag és energiaforrások fölötti uralomért,
 • ennek kapcsán Nagy Izrael megteremtéséért, mely őrködni fog a közel keleti olaj és gázkutak fölött,
 • a nemzetek felhígításán keresztül az akadálymentes uralomért.
 • Egy szóval: a világuralomért!

Ez ellen a hegemonikus hibrid háború ellen csak egy lehetséges megoldás fog kialakulni:

 1. kormányokon túlmutató, nemzetek közötti összefogással,
 2. a népek fellázadnak,
 3. a lázadást, a rendszert radikálisan jobbító forradalommá fejlesztik és
 4. a háttérben meghúzódó világhatalmat a történelem véres szemétdombjára vetik!

Dr. Ing. Sebestyén-Teleki István
Svájc – Erdély
Zürich – Erd
őszentgyörgy

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)


Magyar Alaptörvény

A KÜLÖNLEGES JOGREND

A rendkívüli állapotra és a szükségállapotra vonatkozó közös szabályok

 1. cikk

(1) Az Országgyűlés

 1. a) hadiállapot kinyilvánítása vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye (háborús veszély) esetén kihirdeti a rendkívüli állapotot, és Honvédelmi Tanácsot hoz létre;
 2. b) a törvényes rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos, erőszakos cselekmények esetén szükségállapotot hirdet ki.

(2) A hadiállapot kinyilvánításához, a békekötéshez, valamint az (1) bekezdés szerinti különleges jogrend kihirdetéséhez az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

(3) A köztársasági elnök jogosult a hadiállapot kinyilvánítására, a rendkívüli állapot kihirdetésére és a Honvédelmi Tanács létrehozására, valamint a szükségállapot kihirdetésére, ha az Országgyűlés e döntések meghozatalában akadályoztatva van.

(4) Az Országgyűlés e döntések meghozatalában akkor van akadályoztatva, ha nem ülésezik, és összehívása az idő rövidsége, továbbá a hadiállapotot, a rendkívüli állapotot vagy a szükségállapotot kiváltó események miatt elháríthatatlan akadályba ütközik.

(5) Az akadályoztatás tényét, továbbá a hadiállapot kinyilvánításának, a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot kihirdetésének indokoltságát az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a miniszterelnök egybehangzóan állapítja meg.

(6) Az Országgyűlés a hadiállapot kinyilvánításának, a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot kihirdetésének indokoltságát az akadályoztatásának megszűnése utáni első ülésén felülvizsgálja, és dönt az alkalmazott intézkedések jogszerűségéről. E döntéshez az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

(7) Rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején az Országgyűlés nem mondhatja ki feloszlását, és nem oszlatható fel. Az országgyűlési képviselők általános választását rendkívüli állapot és szükségállapot idején nem lehet kitűzni, és nem lehet megtartani, ilyen esetben a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot megszűnésétől számított kilencven napon belül új Országgyűlést kell választani. Ha az országgyűlési képviselők általános választását már megtartották, de az új Országgyűlés még nem alakult meg, a köztársasági elnök az alakuló ülést a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot megszűnésétől számított harminc napon belüli időpontra hívja össze.

(8) A feloszlott vagy feloszlatott Országgyűlést rendkívüli állapot idején a Honvédelmi Tanács, szükségállapot idején a köztársasági elnök is összehívhatja.

A rendkívüli állapot

 1. cikk

(1) A Honvédelmi Tanács elnöke a köztársasági elnök, tagjai az Országgyűlés elnöke, az országgyűlési képviselőcsoportok vezetői, a miniszterelnök, a miniszterek és – tanácskozási joggal – a Honvéd Vezérkar főnöke.

(2) A Honvédelmi Tanács gyakorolja

 1. a) az Országgyűlés által rá átruházott jogokat;
 2. b) a köztársasági elnök jogait;
 3. c) a Kormány jogait.

(3) A Honvédelmi Tanács dönt

 1. a) a Magyar Honvédség külföldi vagy magyarországi alkalmazásáról, békefenntartásban való részvételéről, külföldi hadműveleti területen végzett humanitárius tevékenységéről, valamint külföldi állomásozásáról;
 2. b) a külföldi fegyveres erők magyarországi vagy Magyarország területéről kiinduló alkalmazásáról, valamint magyarországi állomásozásáról;
 3. c) sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedések bevezetéséről.

(4) A Honvédelmi Tanács rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

(5) A Honvédelmi Tanács rendelete a rendkívüli állapot megszűnésével hatályát veszti, kivéve, ha az Országgyűlés a rendelet hatályát meghosszabbítja.

A szükségállapot

 1. cikk

(1) A Magyar Honvédséget szükségállapot idején akkor lehet felhasználni, ha a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazása nem elegendő.

(2) A szükségállapot idején az Országgyűlés akadályoztatása esetén a köztársasági elnök dönt a Magyar Honvédség (1) bekezdés szerinti felhasználásáról.

(3) Szükségállapot idején a sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket rendeleti úton a köztársasági elnök vezeti be. A köztársasági elnök rendeletével – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

(4) A köztársasági elnök a bevezetett rendkívüli intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlés elnökét. A szükségállapot idején az Országgyűlés – akadályoztatása esetén az Országgyűlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága – folyamatosan ülésezik. Az Országgyűlés – akadályoztatása esetén az Országgyűlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága – a köztársasági elnök által bevezetett rendkívüli intézkedések alkalmazását felfüggesztheti.

(5) A rendeleti úton bevezetett rendkívüli intézkedések harminc napig maradnak hatályban, kivéve, ha hatályukat az Országgyűlés – akadályoztatása esetén az Országgyűlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága – meghosszabbítja.

(6) A köztársasági elnök rendelete a szükségállapot megszűnésével hatályát veszti.

A megelőző védelmi helyzet

 1. cikk

(1) Az Országgyűlés külső fegyveres támadás veszélye esetén vagy szövetségi kötelezettség teljesítése érdekében meghatározott időre kihirdeti a megelőző védelmi helyzetet, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Kormányt sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedések bevezetésére. A megelőző védelmi helyzet időtartama meghosszabbítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti különleges jogrend kihirdetéséhez, meghosszabbításához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

(3) A Kormány rendeletben a megelőző védelmi helyzet kihirdetésének kezdeményezését követően a közigazgatás, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek működését érintő törvényektől eltérő intézkedéseket vezethet be, amelyekről a köztársasági elnököt és az Országgyűlés tárgykör szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező állandó bizottságait folyamatosan tájékoztatja. Az így bevezetett intézkedések hatálya az Országgyűlés megelőző védelmi helyzet kihirdetésére vonatkozó döntéséig, de legfeljebb hatvan napig tart.

(4) A Kormány a megelőző védelmi helyzet idején rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

(5) A Kormány rendelete a megelőző védelmi helyzet megszűnésével hatályát veszti.

A váratlan támadás

 1. cikk

(1) A Kormány külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére történő váratlan betörése esetén a támadás elhárítására, Magyarország területének a honi és szövetséges légvédelmi és repülő készültségi erőkkel való oltalmazására, a törvényes rend, az élet- és vagyonbiztonság, a közrend és a közbiztonság védelme érdekében – szükség esetén a köztársasági elnök által jóváhagyott fegyveres védelmi terv szerint – a szükségállapot vagy a rendkívüli állapot kihirdetésére vonatkozó döntésig a támadással arányos és arra felkészített erőkkel azonnal intézkedni köteles.

(2) A Kormány az (1) bekezdés alapján megtett intézkedéséről haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlést és a köztársasági elnököt.

(3) A Kormány váratlan támadás esetén sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be, valamint rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

(4) A Kormány rendelete a váratlan támadás megszűnésével hatályát veszti.

A veszélyhelyzet

 1. cikk118

(1) A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be.

(2) A Kormány a veszélyhelyzetben rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

(3) A Kormány (2) bekezdés szerinti rendelete tizenöt napig marad hatályban, kivéve, ha a Kormány – az Országgyűlés felhatalmazása alapján – a rendelet hatályát meghosszabbítja.

(4) A Kormány rendelete a veszélyhelyzet megszűnésével hatályát veszti.

A különleges jogrendre vonatkozó közös szabályok

 1. cikk119

(1) Különleges jogrendben az alapvető jogok gyakorlása – a II. és a III. cikkben, valamint a XXVIII. cikk (2)-(6) bekezdésében megállapított alapvető jogok kivételével – felfüggeszthető vagy az I. cikk (3) bekezdése szerinti mértéken túl korlátozható.

(2) Különleges jogrendben az Alaptörvény alkalmazása nem függeszthető fel, az Alkotmánybíróság működése nem korlátozható.

(3) A különleges jogrendet a különleges jogrend bevezetésére jogosult szerv megszünteti, ha kihirdetésének feltételei már nem állnak fenn.

(4) A különleges jogrendben alkalmazandó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.120


 Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

5 című bejegyzés “KÖTELEZŐ TANULMÁNY: Hegemónikus Hibrid Háború (HHH) -Avagy az Európai Unió nemzetállamainak szétverése” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. IZRAELI UKÁZ A 9/11-es MOSSAD FORGATÓKÖNYV SZERINT MAGYARORSZÁG TOTÁLIS LEURALÁSA!!!
  TITKOS PAKTUM HORVÁTORSZÁG ÉS APARTHEID IZRAEL KÖZÖTT!!!
  MIGRÁNSOKNAK ÁLCÁZOTT KIKÉPZETT TERRORISTÁKKAL LEPIK EL EUROPÁT USRAEL ZSIDÓ VILÁGURALOMRA TÖREKVŐ GYILKOS CSALÁDJAI A CIA ÉS A MOSZAD FELHASZNÁLÁSÁVAL!!!
  CIONISTA ZSIDÓ VILÁGSZÖVETSÉG: MAGYARORSZÁG A CÉLPONT!!!
  “AKI MAGYARORSZÁGOT URALJA, AZ EGÉSZ VILÁGOT URALJA”!!!
  Merő provokáció és orbitális háttérpaktum Izrael és Horvátország között, hogy a a világuralmat akaró népirtó okkultista szabadkőműves kaszt lejárathassa az agy-mosott világ zsidó médiáiban tündéri Magyarországunkat eme világunk közepét! …mert, hogy a cionista lobbi Magyarországot akarja az immáron véresen komoly.
  A kiképzett terroristák = migránsok! Magyarországra szabadított pénzzel kitömött terrorista sejtjei és fertőző egyedei trójai falovakként “izraeli” parancsra oltódnak a Magyar Nemzettestbe, hogy aztán a Júdás faj legyöngítve akadály nélkül tódulhasson a rózsadombi paktumnak megfelelően Európa közepét hont foglalni!!!
  Ugyanis a Kárpát-medence, ez a kiváló adottságú térség, amely szakrális pontja a Földnek a NASA tanulmánya szerint is amerikai intézet alapján kimondták, megállapították, hogy a Föld szív csokor pontja=csakrája Magyarország.
  Aki Magyarországot uralja, az egész világot uralja!!!
  Ezt már kimondták török szultánok is. S ma is ez a külső és belső ellenségeink egyetlen igaz célja!!!
  Elfoglalni, gyarmatosítani az országot, öt-hatmillió bérrabszolgát és rabszolgát, rettegő csicska hadat képezni.
  Konzumidiótává, sörcímke áztató ingyen netért vonuló kamu diplomás zombik kibucává zülleszteni az országot.
  …és közben betelepíteni az országot olyan génsöpredékekkel, netto hülye migránsokkal, vérprofi lelkiismeretlen terroristákkal, gyilkológépekkel akik kollaboráns politikusainkhoz hasonlóan a túlélés lehetőségét is a zsidó-nyalásban látják és élik +!!!

  Kedvelés

 2. Tegnapelőtt is késő lett volna a világvégéhez.
  A következő emberkísérletből hagyják ki a tevebaszókat és a tetűhintásokat, nélkülük talán a következő pályára is léphet az az emberiség…

  Kedvelés

  1. Milyen világvégére gondolsz és mi juttatta ezt eszedbe?

   En inkàbb az Orbàn javaslatàn rugozok, hogy ezt miképp is lehetne megvalositani. Elosztani a migrànsokat az egész vilàgon. De mit teszünk, ha egy orszàg, pl. Putyin oroszorszàga, azt mondja, hogy “nyet”. Akkor miképp küldesz el Putyinnak 200’000 migrànst, ha ö azt mondja “nyét”!?
   Vagy a szaudiak azt mondjàk nekik nem kell egy muzulmàn se, akkor mit tehetünk?!

   Kedvelés

Hozzászólások lezárva.