Még mindig nem vagyok Charlie! (és most már valószínűleg nem is leszek)

Van annak valami diszkrét bája, ahogyan a nagy menetelésről készült fényképről – gyakorlatilag teljesen újraszerkesztve azt – a „fürge ujjak” mozgalom keretében gondosan eltávolították Angela Merkel német kancellár-asszonyt. A hírt az MTI közölte, a Pesti Srácok pont hu weboldalán az eredeti mellett a „vágott verzió” is megtekinthető. (KIRETUSÁLTÁK MERKELT A PÁRIZSI MENETRŐL KÉSZÜLT KÉPRŐL)

Csak úgy mellékesen jegyzem meg, bár motiváció tekintetében némiképp eltérő indoklással, de valójában a nagy Sztálin és (fotó)apparát(csik)jai voltak a retusálás igazi nagymesterei, pedig akkor még a Photoshop nevű program nem is létezett.

A Párizsban lejátszódott szerkesztőségi mészárlás kapcsán felkorbácsolódtak az indulatok, a neten pedig, majdhogynem elszabadult a pokol. Legalábbis, ami a kialakult vita stílusát és hangnemét illeti. Ezen persze nincs is mit csodálkozni.

Ez figyelemreméltó, s egyúttal elgondolkodtató is. Maga a diskurzus a tolerancia kontra szólásszabadság tekintetében folyik. Megállapítandó, ez utóbbi vajon tényleg mindig és mindenkor mindenekfelett állónak tekintendő, tekinthető-e, avagy bizonyos esetekben talán mégis csak mindenki jobban járna, ha figyelembe vennénk azt az egyszerűnek tűnő alaptételt, melyet már az óvodás korú kisgyermekek is kívülről fújnak, nevezetesen, hogy „okos enged, szamár szenved”.

Ami engem személy szerint a legjobban bosszant és elkeserít ebben a retorikai adok-kapokban, hogy megint sikerrel járt a terelés, a félrevezetés, a megvezetés. Megint a sokadrangú, ha tetszik, technikai részletkérdéseket állítják reflektorfénybe, a nagyközönség pedig amolyan pavlovi reflexió hatására kitartóan rágódik tovább az időről-időre bedobott újabbnál újabb gumicsontokon.

A hatást persze így is, ezúttal is játszi könnyedséggel érték el, az öreg kontinensen is megszigorították a biztonsági intézkedéseket.

Gyakori érv a vitázók között, hogy az elkövetők már nem tudom én hányadik generációs bevándorlók voltak, Franciaországban születtek, ott is éltek stb.

Nem mondom azt, hogy ez az eset szempontjából teljesen lényegtelen, csak azt, hogy nem ez a leglényegesebb a történtekben! Egy szempontból érdemes figyelmet szentelni ennek a körülménynek is, mindjárt szentelünk is neki, előbb azonban nézzük meg, mi a baj fő okozója!

Szerény véleményem szerint ebben az esetben nem az játssza a döntő szerepet, hogy hol élt, hányadik generációs bevándorló volt, vagy, hogy honnan érkezett a merénylő, hanem az, hogy muzulmánként a hitében, vallásában gyalázták, ha tetszik (de ha nem, akkor is) alázták meg, ők pedig így reagálták le a dolgot.

No, mármost tegyük fel, hogy Kairóban felszáll a Párizsba tartó gépre egy hithű – egyszersmind feldühödött – egyiptomi muzulmán, akinek az összes olyan alkalmatossága tele van ezzel a lappal, meg a karikatúráival, ami ilyen esetekben tele lehet, leszáll az Orly-n, odahajt a szerkesztőséghez, majd lemészárol mindenkit, akit éppen ott talál, és elhajt.

Hadd kérdezzem meg: mennyivel lenne más az eredmény?

Semmivel.

Ahogy Bódi Lajos, művésznevén Tüdő, az erőcsávó mondaná: „Árnyalatnyi különbség, nincs jelentősége”.

Mi azonban ne menjünk el szó nélkül az árnyalatnyi különbség mellett sem!

És pontosan ez az, amit megint nem vesznek észre, nem akarnak észrevenni! Pedig mindenki hangoztatja, hogy nem első generációs bevándorlók voltak! És éppen ez az, amiinek felkiáltójelként kellene magasodnia mindenki előtt! Szinte kiszúrja a szemünket, mégsem vagyunk hajlandók észrevenni, meglátni az üzenetet, amit ez a körülmény figyelmeztetésként magában hordoz!

Az elkövetők többedik generációs bevándorlók voltak. Franciaországban született francia állampolgárok voltak. DE! És ez az, ami a lényegi momentum, és amit következetesen elfelejtenek, vagy kifelejtenek, megmaradtak muzulmánoknak! Vagyis vallási, hitbéli meggyőződésüket tekintve eszük ágában sem volt integrálódni! No, nem, nem a kereszténységbe, hiszen Európa már rég nem tudja mi is az, hiszen láthattuk, önként és dalolva dobta el magától tradicionális értékrendszerét az uniós alkotmány, aztán a későbbiekben a Lisszaboni Szerződés megalkotásakor. Úgy tűnik a muzulmán elkövetők nem éreztek sem kedvet, sem ingerenciát, hogy integrálódjanak a nagy büdös európai semmibe. Az értéksemleges, sem meleg, sem hideg langyos – tudják ez az, amit az Úristen is kiköp – politikailag korrekt orwelli „újbeszél” (newspeak) világ- és eszmerendszerébe.

Félreértés ne essék, egyáltalán nem állítom, hogy minden muzulmán vérengző fenevad lenne, aki egy kapcsoló elfordításával azonnal „ölök” üzemmódba fordulna át. Eszem ágában sincs ilyent állítani. De azt mindenki tudja, legalábbis hallotta, látta a híradó tudósításokból, hogy bizonyos körülményekből kifolyólag – nevezzük talán eltérő kultúrkörnek (ejnye, de ismerős ez valahonnan) – náluk a dolgok vérengzés útján történő rövidre zárása, hogy úgy mondjam, benne van a pakliban.

A bevándorlókkal, főként a más kontinensről Európába bevándorlókkal amúgy is meggyűlt a baja az öreg kontinens nyugati felén fekvő országoknak. Ők sem éreznek különösebben nagy ingerenciát az integrálódásra, a beilleszkedésre, inkább létrehozzák a külön bejáratú városnegyedeiket, a helyi lakosság, a bennszülöttek egyszer csak arra ébrednek, hogy ideje lesz most már népszavazást kiírni, mert talán így még meg tudják akadályozni, hogy tájidegen elemként az Alpok kellős közepén felépüljön az a fránya mecset.

A párhuzamok félelmetesek. Nem tehetek róla, de nekem egyből a magyarországi cigány kisebbség „ugrott be”. A Gyurcsány-éra alatt, ha jól emlékszem valami 130 milliárd forint körüli összeget költöttek a cigányság magyar társadalomba való integrációjára. Hadd kérdezzem meg:

Látható eredmény?

Most is ugyanúgy bemennek a nyolcvanéves öreg nénihez, most is ugyanúgy elszedik tőle a lóvét, meg is erőszakolják, agyon is verik ugyanúgy, mint az eddigiekben. Olvasod a hírekben. Már ahol erről mint ma is létező akut probléma, egyáltalán beszámolnak!

Asszem az eltérő kultúrkörből való érkezéssel szokták magyarázni az efféle cselekvéssorozatok fellelhetőségét a mai magyar társadalomban. Annak idején, ha jól emlékszem még Kuncze Gábor belügyminiszterként hozta divatba az ún. „megélhetési lopás” jelzős szerkezetet, szintén az „eltérő kultúrkörből való érkezés” égisze alatt.

A nyugati ember dölyfös önzése, übermensch-mentalitása úgy tűnik, egyre többször megbosszulja magát, de legalábbis – a játékelmélet nevezéktana szerint –vesztes-vesztes játszmákhoz vezet. Vele szemben mindenki másnak toleránsnak, megértőnek kell lennie, de ő az összes többi más népcsoporttal szemben bármit megtehet, bármit megengedhet magának. Még akkor is, ha megelőző csapás címén bevonul valahova, fegyverrel, vagy üzletnek látszó tárggyal történő kisemmizéssel útján lerabolja az adott országot. Ez az egyénre, az individuumra épülő társadalom teljes félreértelmezése, végletes és végzetes arány- és szereptévesztés, a megtestesült önzés maga!

(Csak úgy mellékesen zárójelben jegyzem meg. Félreérthetetlenül közlik, ki az úr a háznál, tovább tetézik a bajt, ha tetszik, de ha nem, akkor is, olajat öntenek a tűzre, az eddig pár tízezres lap új számát több millió példányban nyomják ki. Vajon mi fog történni, ha a másik oldal is folytatja ezt az eszement vesztes-vesztes játszmát, és a szerkesztőség másik fele sem természetes halál útján távozik majd az élők sorából? Hetente rendeznek majd menetelés címén mini világ-csúcstalálkozót Párizs utcáin?)

Kicsit olyan ez, mint amikor a Mátrix második részében Smith ügynök rájön, hogy bizonyos mértékig uralni tudja a rendszert, és elkezdi önmagát másolni. Korlátlanul. A Smith nevű program (vírus?) elszabadult.

Talán az lesz a legjobb, ha felhívjuk Morpheust, és megkérdezzük tőle, hogy most akkor melyik pirulát is vegyük be gyógyír gyanánt, a pirosat, vagy pedig a kéket?

Megvan valakinek a száma?

Isten áldja Magyarországot!

1 öntudatos pécsi polgár

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

9 című bejegyzés “Még mindig nem vagyok Charlie! (és most már valószínűleg nem is leszek)” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Érdekes, egyiken se látom a táblácskát.Én is ártatlan rendőr vagyok felirattal.

  Kedvelés

 2. Nem sok vizet zavarnak ,, ezek a terroristák eltökélt paraziták ,,semmitől nem riadnak vissza ,,oda kellene csapni nékik ,hol a nagy francia nemzet ???

  Kedvelés

 3. Keletről nézve európa mindig is barbár volt, és az is marad. Nem a kultúrával van a baj, hanem annak hiányával. Meg kell nézni az elmúlt 2000 évet több mint 3000 háború volt a világon. Hogyan beszélhetünk kultúráról amikor mást sem tud az ember mint ölni és pusztítani.Németek, Franciák,Angolok, Zsidók, USA? Mindegyiknek van bőven vaj a füle mögött,akkor mire ez a nagy képmutatás? Eljátszani a hattyú halálát. Naponta közel tíz milliárd dollárt költ a világ fegyverekre, háborúkra,pusztításra. Sokknak tűnik, rengeteg. Hány ember ehetne lakhatna belőle. Kik irányítják a világot? Nyomorultak.Testileg,lelkileg.Ha nem így lenne a föld élhető lakható hely lenne. De csak erre képesek a politikai pockok. Hiába van pénze hatalma, csak azt tud teremteni amilyen saját maga.Ölni pusztítani uralkodni .De kin,hiszen saját magán sem tud.Csak egy beteg elme akar a másik felett uralkodni,a bölcs beéri a szeretetével. Lehet érvelni,hogy miért nem,de felesleges.Európai embernek az élete a legfontosabb, és utána jön minden más. De van olyan ember, és Nép csoport ahol a Hit az első, és ezért készek vállalni a halált is. Nem azért mert fanatikusak, ennek semmi köze a fanatizmushoz, egyszerűen komolyan veszi Istennek tett ígéretét,hogy Ő az első, és minden,és mindenki más csak utána jön. Ugyan erről beszél a Keresztény szent írás is, csak ezt nem akarják kihallani belőle.Kényükre,kedvükre fordítják,és azt hallanak,olvasnak, tanítanak belőle, ami éppen kedvüknek,érdeküknek megfelel.Ha nem így lenne, ez a sok idióta,szégyenteljes politikus nem sétálgatott volna összeölelkezve a Francia utcákon. A Palesztin gyerekekért, a világ összes politikai mocskosság áldozataiért miért nem sétálgatnak.Szembe köpték az ártatlan áldozatokat.Elérték a céljukat, a tömeget meghülyítették megint, és kaptak is rá. ” A bolondnak a saját bolondsága szerint válaszolj meg, mert az okos szó, bolondságnak tűnik neki”. Halálban éltek és sírkamrában zártan léteztek, mert nincs mélyebb halál,mint a nem tudás és a hitetlenség”(Szent Biblia) . Ha nem érted,sokat kell még tanulnod,ha indulatba hoz akkor még többet. Tóth F.

  Kedvelés

  1. Az elmúlt 2000 év összes háborúja mögött ott a zsidó “tevékenység”!

   Kedvelés

  2. Egyetértek az előttem szólóval.
   H.B.

   Közönyös a világ… az ember
   Önző, falékony húsdarab,
   Mikép a hernyó, telhetetlen,
   Mindég előre mász s – harap.
   S ha elsöpört egy ivadékot
   Ama vén kertész, a halál,
   Más kél megint, ha nem rosszabb, de
   Nem is jobb a tavalyinál.

   Arany János (1851.)

   Kedvelés

 4. Megáll az ész!!! Nagyszerüen sikerült a világot megbolygatni. Nem vitás létezik a vallásérzékenység, de senki sem lát az orránál tovább??? Ki inditotta el a lavinát? “Nesze Franciaország, hogy mertél ellenkezni velünk!” Mindenki csak a szerkesztöségig lát. Milyen csodásan lehet az embereket az orruknálfogva vezetni!!

  Kedvelés

  1. Bár nem pécsi, a Charlie-rol egy tisztességes ember véleménye:
   “én sem vagyok charlie hebdou. nem csak nem vagyok az, hanem én, az izraeli, rendkivül elitélem a nyomorult kis lapocska megvetendő szakosodását egyetlen területre: más népek, vallások utszéli stilusban való kigúnyolását.
   ami minket, izraelieket külön, majd azt nem mondanám személyesen sért, az ama tény, hogy a szerkesztőség kizárólag zsidókból állt. nem csoda, hogy alig két nappal a merénylet után sok helyen izraelben, utcán, buszokon, vagy a kávéházakban itt-ott máris hallható az egészséges népvélemény: azt kapták, amit kerestek. amerikából bevándorolt presszóbeli barátaim szájából ez angolul jobban kifejezésre jut: they got what they pay for.
   az utca emberének ilyes megnyilvánulásait ne keressétek a médiában, nem lesznek ott, hiszen világos, hogy a hivatalos izrael ” charlie”, ámde a nép és a politikusai nálatok is külön utakon járnak. itt jegyeznám meg, hogy ez nem az első eset, amikor az izraeli emberek nemigen hördülnek fel, ha itt-ott a világban valahol a zsidó megüti a bokáját, és azért nem, mert a mi szemünkben minden külföldön élő, a gazdanépeket jelenlétével egyáltalán nem boldogitó zsidó az un. világzsidó, héberül galuti, azaz diaszpóra-zsidó, és ha valahol bajba kerül, hát magára vessen. az ötvenes évek óta minden egyes galutzsidó ugyancsak törheti a fejét azon, hogy mit válaszol majd a gazdanép bármelyikének, ha az odalép elé az utcán és nekiszegezi a kérdest: mond zsidó, mit keresel te nálam, az én országomban, az én városomban, az én utcámban?
   tudom, tudom, ezt a kérdést ilyen, szándékosan leegyszerüsitve még soha zsidónak fel nem tettek. egyelőre.
   térjek vissza pillanatra a lapocskához.
   nehezemre esik megérteni miként lehet megélhetési forrást lelni mások hitének , vallási szimbólumainak, szent embereiknek heti kigúnyolásából. ez akkor is megvetendő, alantas valami, ha a zsidó szerkesztők néhanapján még a zsidó vallásnak sem kegyelmeztek.
   . én például nem szeretem a cigányokat. nem tudom ha emlitettem már, életem első 13 évét Kolozsvár egyik külvárosában éltem le, és a környékbeli 10-12 cigánycsaléd életvitelét, viselkedését tekintve seperc alatt egy életre megutáltam öket.
   és mégis, ha olyasvalakivel találkoznák, aki állandóan ocsmány, alacsonyrendű cigányvicceket mesélne, egy idő után bizony rászólnák hogy hagyja már abba, és teljesen világos hogy miért.
   a franciaországi muzulmánok a vicclap elleni viszontválasza, az okok elemzése egy félkilométeres hozzászólást követelne, erre nem vagyok képes és erőm sincs hozzá, mert nemrég kórházban voltam, viszont nyúlfaroknyi beirásokkal sem lehet megfelelöen megértetni egy európaival a dolgok mibenlétét, tehát hagyjuk ezt.”
   És még egy vélemény:
   “… a charlie a brit angolban imbecillist, értelmi fogyatékost jelent.”
   Hajrá Europa!

   Kedvelés

  2. 🙂 A többséget valóban meg lehet vezetni. Erre jó a “demokrácia”! Zsidó találmány.

   Kedvelés

 5. Egyre inkább nem vagyok Charlie.
  H.B.
  A demokráciához való hozzáállásuk viszont hasonlít a valódi nemzetek és országok hozzáállásához,. A különbség csak annyi, hogy a nemzetállamoknak az országaikban a demokrácia azt jelenti, hogy a „nép uralma”, míg a zsidóknak azt jelenti mások országában, hogy a „zsidó nép uralma”.

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.