Dr. Torgyán József válasza a „Néhány gondolat a Független Kisgazdapárt szerepéről és múltjáról” című cikk egyes felvetéseire (II. rész)

II. Miért nem lehet FKgP elnöke ügynök, vagy volt MSZMP-s?

Torgyan.drSoha nem hittem volna, hogy ez kérdés lehet. Márpedig azzá magasztosult azzal, hogy a névtelenség homályába bújt szerző, a Néhány gondolat a Független Kisgazdapárt szerepéről és múltjáró című írásában oly vehemensen védte Hegedűs Pétert azért, mert MSZMP-s múltja ellenére a szovjetizált kommunizmustól legtöbbet szenvedett párt elnöki tisztségét tölti be.

Márpedig a kisgazdák testületei megfellebbezhetetlen döntéseket hoztak arról, hogy e nagy múltú történelmi pártnak nem, hogy elnöke, de elnökségi tagja sem lehet az állampárt volt tagja, vagy ügynöke. Legutóbb 2001. május 5.-én, a Ceglédi Sportcsarnokba bezsúfolódott háromezer küldöttünk egyhangú határozatával mondta ki e minden kisgazdára kötelező érvényű határozatát. Ez azért megkérdőjelezhetetlen döntés, mert ezzel valamennyien tartozunk az állampárt áldozatainak, mártírjainknak. Ez a döntés működésünk megkérdőjelezhetetlen alapja! Aki ezt nem fogadja el, az az állampárt utódpártjának szekerét tolja, tehát szembe helyezkedik a kisgazdák akaratával.

A szovjet típusú állampárt közel fél évszázados uralma alatt, a hazafiakat kínzó ávós pribékek elviselhetetlen kínzásokkal gyötörték a nemzeti érzésű magyarokat, számarányukat tekintve leginkább a kisgazdákat. A börtönöket, internálótáborokat kisgazdákkal zsúfolták tele. A mieinket akarták megtörni a kínzókamrákban és hurcolták ki őket a Szovjetunió munkatáborainak álcázott megsemmisítő táboraiba. A mi tagjainktól és szimpatizánsainktól vették el erőszakkal a generációk véres verejtékével megszerzett termőföldet, eszköz-és állatállományt, bekényszerítve őket a kolhozok mintájára létrehozott tszcsékbe. A nemzetmegtartó gazdatársadalom legkiválóbbjait kuláknak minősítették. Ha ugatott a kutyájuk, azért büntették meg őket, ha csendben voltak, akkor azért. Szinte nem múlhatott el nap anélkül, hogy a hatalmukat ne fitogtatták volna a kulákokkal szemben. De nem csak őket üldözték, hanem a családtagjaikat is. Szinte felsorolhatatlan mindazon bűntett, amit a nemzetmegtartó erő terhére az MSZMP tagjai elkövettek. Ezért senki se merje a hóhéraink táborába tartozókat ránk erőltetni. Elfogadtatni azt, hogy a magyar népet egy idegen, elnyomó nagyhatalomnak szolgálatába szegődött állampárti kommunista párttag vezesse azokat, akik a legtöbbet szenvedtek tőlük. Ilyen gyalázatot nem tűrhetünk el!

A leghatározottabban vissza kell utasítanom mindazokat, akik bármely kisgazda vezetőt mentegetni igyekeznek egykori állampárti tagsága miatt. Vegye tudomásul mindenki, a mi pártunk programjának alapját képező „Békési- program” 1930. október. 12-én elutasította a nemzet- és területrabló trianoni békediktátumot. Kisgazda csak az lehetett, aki ezzel azonosult és elfogadta a „Mindent a Nemzetért” hitvallásunkat. Az MSZMP tagjai, erőszakszervezetükön, az ávós pribékeken keresztül azonban üldözték, kínozták, javaiktól megfosztották, börtönbe zárták, vagy meggyilkolták azokat, akik a nép-nemzetrabló trianoni gaztettet bírálni merték. Ezért a magyar hazáért életüket és vérüket áldozó mártírjaink emlékének meggyalázását jelentené, ha akár csak egy magyarüldözőt a sorainkba befogadnánk, netán a vezetőnké tennénk. Értse meg mindenki: a legmagyarabb párt elnöke csak megkérdőjelezhetetlenül és megtörhetetlenül magyar lehet!

 Hosszasan lehetne még sorolni, hogy miért összeegyeztethetetlen a kisgazda eszmeiséggel a nemzetellenes bolsevizmus. A mi életünk részét képezte, hogy az egész világot ámulatba ejtettük és minden szabadságszerető nép példaképévé váltunk azzal, hogy a dicsőséges ’56-os forradalmunkkal és szabadságharcunkkal még az akkori világ leghatalmasabb katonai erejével, az ördög birodalmával is szembe mertünk szállni! Hogy ezért hány igaz magyarnak, megkérdőjelezhetetlen kisgazdának kellett életével és vérével fizetni, felsorolni is sok. Mi mégis kivívtuk, hogy 1990-ben, a Magyar Köztársaság Országgyűlésében felolvashattuk neveiket. Kényszeríteni tudtuk, a volt MSZMP-seket arra, hogy felállva hallgassák végig mártírjaink nevének felolvasását, emlékük előtti tisztelgésünket. Amikor a független Kisgazdapárt országgyűlési képviselő csoportjának nevében (melynek elnöke én voltam) Sándorffy Ottó felolvasta mártírjaink neveit, még a velünk legellenségesebbek is megértették, hogy hazánk szabadságának letéteményesei a kisgazdák!

Most forduljunk szembe önmagunkkal? Gyalázzuk meg mártírjaink emlékét? Tagadjuk meg az egész világ ámulatát, elismerését kiváltó csodálatos forradalmunkat és szabadságharcunkat, hogy mentegethessük a kollaboráns MSZMP-s tagokat? NEM! NEM! SOHA!

Még akkor sem, ha bármely volt MSZMP-s azt állítja, hogy az édesanyja kisgazda volt (?!). Ha így is lenne, az sem mentené az érintettet. Mert valóságos kisgazda idegen tollakkal nem ékeskedhet! Még az édesanyáéval sem! Az pedig, hogy ki lépett be 1945-ben a Független Kisgazdapártba, csak akkor lehet megítélni, ha az érintett életútját ismerjük. Mert – sajnos!- nem kevesen voltak olyanok, akik, amikor a népnyúzó Rákosi Mátyás jogellenesen lefejezte a Független Kisgazdapártot, akkor a szekrény aljába rejtették a kisgazda tagkönyvüket és váltották ki helyette a pirosat. Ezek a „görögdinnye politikusok” (idézet: tőlem), tehát a kívül zöldek, de belül pirosak, a rendszerváltás táján előkaparták az egykori kisgazda tagkönyvet és rejtették el a több évtizeden át használt pirosat. Azonban a kisgazdák jól tudják, kutyából nem lesz szalonna, bolsevikból pedig kisgazda!

Az MSZMP és utódpártja, az MSZP még 1990.-ben is üldözte a kisgazdákat. Az Országgyűlés több mint száz MSZMP-MSZP-s tagja a (ma is olvasható országgyűlési jegyzőkönyvből megállapíthatóan) kizáratta Dr. Torgyán Józsefet az Országos Választási Bizottságból, mert ki merte jelenteni, hogy nem csak jobboldali fasiszták léteznek, hanem baloldaliak is. Mégpedig: a kommunisták. Ezért 1990 elején Pozsgay Imre büntető feljelentéssel élt Dr. Torgyán Józseffel szemben. Mindebből is kitűnik az, hogy teljes képtelenség, hogy a Független Kisgazdapárt a sorai közt bújtassa, sőt elnökeként tisztelje az MSZMP volt tagját, holott ők a kisgazdák legnagyobb ellenségei voltak.

Remélem, hogy ma már minden kisgazda megérti, hogy a Független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt a magyar nemzet vezető erejévé (ismét) csak akkor válhat, ha önmagát is megtisztítja az egész magyarságot megmételyező egykori kommunistáktól, az MSZMP volt tagjaitól és ügynökeitől!

MINDENT a NEMZETÉRT

Dr. Torgyán József

2014. március. 12.

Nemzeti InternetFigyelő

Kapcsolódó: Dr. Torgyán József válasza a „Néhány gondolat a Független Kisgazdapárt szerepéről és múltjáról” című cikk egyes felvetéseire (I. rész)

4 című bejegyzés “Dr. Torgyán József válasza a „Néhány gondolat a Független Kisgazdapárt szerepéről és múltjáról” című cikk egyes felvetéseire (II. rész)” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Torgyàn úr!
  Igazából csak sajnálni tudom Önt, hiszen annyira szétveti az irigység, amiért az FKgP maga nélkül, az Ön pusztítása után is képes volt talpra állni. Màs, màsok évekig dolgoztak azon, hogy a maga és sleppje utàn hagyott mocskot takaritsák, miközben média zárlat es egyéb dolgok hátráltatták őket az indulásnál. Ha Ön igazán az lenne, kinek mondja magát – hazafi, kisgazda- akkor örülne és segítené a megújult, megfiatalodott FKgP-t. Sokan vagyunk akik szorítanak hazánk egyetlen történelmi pártjáért!
  Nem is értem miért kell teret adni efféle lejàrt, politikai bohócoknak, inkább tessék menni celebeskedni valamelyik kereskedelmi csatornára, hisz erre is volt példa. Pellei

  Kedvelés

 2. T. Pellei! Jó nagy butaság amit ír! Irigység? …a semmire? KDMP, MIÉP, FKGP, kinek állt az útjában? Tán csak nem Torgyánon akarja elverni a port, amiért amiért a “90-ben még liberális, mára nemzetivé avanzsált Fidesz mindenkit ledarált? Emlékszik-e még, hogy hány elnöke volt Torgyán után az Fkgp-nek? És mire jutottak? Nem az a baj, hogy ma más az elnöke a pártnak, hanem az – ha elkerülte volna a figyelmét -, hogy egy vérvörös kommunista. Vagy ez nem is számít ….csak akkor, ha maga is az!!!! Vagy legalábbis úgy gondolkodik mint a baloldali prolik, akiket csak a gyűlölet hajt és egy egész országot feláldoznának, csak pusztulni lássák gyűlöletük tárgyát. Pont úgy gyűlölködik, mint egy ’19-es vörösterrorista! Ócska, tények nélküli kommunista paneleket ismételget….ez már egy ideje unalmas!

  Kedvelés

 3. Értem, szóval én vagyok a komcsi mert kimondom a véleményem, ez nagyon vicces:) es az az ember – az ön szerelmének tárgya, Torgyán főbohóc – aki a Fidesz támogatására szólít fel egy ilyen Földtörvény ellenére az az ember a hazafi…az nem számít a védencének hogy az általa preferált part tele van volt MSZMP tagokkal ugye? Hiszen a Fidesz az tisztitótűz persze.:) Petrass úr ne haragudjon, de nem tudom Önt komolyan venni. Én egy haza ban boldogulni akaró fiatal vagyok aki tovább lat az orránál, magának pedig további jó Torgyán imádást. Pellei

  Kedvelés

 4. Tisztelt Pellei!(Nem tudom a keresztnevét, pedig szívesebben szólítanám azon.)
  Amennyiben igaz, amit állít magáról, akkor van miről levelet váltanunk egymás között. De ehhez az szükségeltetik, hogy a tények hiányából fakadó, kommunista és liberális irányítással beidegződött gyűlölködést hagyja maga mögött. A véleményével nincs semmi baj, ha azt tényekkel tudja alátámasztani, nem válogatott gorombaságokból áll és nem csak mások által megfogalmazott paneleket tekint a saját “véleményének”!
  Ha valóban a hazájában boldogulni vágyó fiatal, akkor nagyon keveset tudhat a kisgazdák múltjáról. Leginkább azt, amit a média és a kisgazdák ősi ellenségei terjesztenek. Ne Torgyánon akarja számon kérni az ellopott rendszerváltást! Tegye fel azokat a (tárgyszerű) kérdéseit amiből a “saját” véleményét származtatja. Akkor biztosan megkapja a válaszokat aminek tükrében átértékelheti az álláspontját.
  Üdvözlettel: PL

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.