Ukrajna üzenete: A Mammon áldozatai leszünk vagy keresztények?

Aleksandr Muzychko

Míg az USA és az EU vezető politikusai John Kerry-től Martonyi Jánosig a durva államcsínnyel létrejött új ukrajnai rezsimet a demokrácia bajnokaként ünneplik – Oroszországot megalázván -, a kijózanodás első jelei is tapasztalhatók a Majdan harcosai között, régi-új hőseik bemutatkozása után. Amíg azonban az „istenadta nép” nem szól bele értelmesen sorsa alakításába, addig kénytelen lesz elszenvedni újra és újra átverését. Az ország egyelőre tovább süllyed a káoszba. Ukrajna a magyarság számára kárpátaljai testvéreink miatt is egy új figyelmeztetés a tisztán látásra és a keresztényi önszerveződésre. 

Ízelítők az új ukrajnai „demokráciából”:

A „Jobboldali Szektor” egyik vezető politikusa, Aleksandr Muzychko, a Majdan egyik hőse múlt kedden állig felfegyverkezve jelent meg a rovnoi regionális parlament ülésén, követelve a képviselők azonnali döntéshozását, hogy a Majdan áldozatai hozzátartozóinak lakásokat utaljanak ki. Kis túlzással mondhatnánk, íme egy önzetlen politikus. De ugyanő azt is kijelentette, hogy élete végéig küzdeni fog a zsidók és az oroszok ellen.

Az általános oroszellenes légkörtől inspirálva radikálisok megfenyegettek több, a moszkvai patriarchátushoz tartozó ortodox templomot. Sumy-ban azt követelték, hogy a szerzetesek imádkozzanak a Majdan áldozataiért a kijevi patriarchátus érsekének vezetésével a Szent Átszellemülés katedrálisában. Amikor felvilágosították őket, hogy az egyházi törvények ezt nem teszik lehetővé, fenyegetőztek, hogy Molotov cocktailokkal szétverik a templomot. Aktivisták ugyanaznap egy másik híres kolostort körülzártak és senkit nem engedtek be. A híresztelések megfékezésére a kijevi patriarchátus kénytelen volt közzétenni, hogy nem áll szándékában elvenni a moszkvai patriarchátus templomait. Amíg azonban az orosz ortodox templomok elleni fenyegetések nagyjából csak fenyegetések maradtak, egy zsinagógát súlyosan meg is rongáltak.

Torkához szegezett szuronnyal énekeltették az ukrán himnuszt a beregszászi presbiterrel.

A nyugati politika és média nem csak kerüli az ilyen témákat, hanem a törvénytelen úton létrejött rezsimet példásan demokratikusnak állítja be. Mivel legszívesebben egész Ukrajnát érdekszférájába vonná, propagandájában Oroszország ismét a gonosz, undemokratikus hatalom. A brit külügyminiszter, mint Washington hű vazallusa a napokban a Budapest Memorandum-ot is abban az értelemben interpretálta, hogy Oroszországnak teljes mértékben respektálnia kell az új ukrán kormány legitimitását és az ország integritását. Francis Boyle, a híres amerikai Harvard egyetem jogászprofesszora egy az Oroszország hangjának adott interjúban ezzel szemben egyértelműnek tekinti, hogy a nemzetközi jog alapelvei szerint az orosz többségű területeknek joguk van elszakadni Ukrajnától. Szerinte az országnak jelenleg nincs legális kormánya, ami van, azok neonácik, fasiszták és szélsőjobboldali gazemberek. Az európai ügyekért felelős helyettes US-államtitkár asszony, Viktoria Nuland elhíresült lehallgatott beszélgetése a kijevi amerikai nagykövettel világosan bizonyítja, hogy egy a CIA által végrehaj(ta)tott államcsíny történt. Az oroszokat egyértelműen diszkriminálják (nyelvtörvény!) és fenyegetik. „Ha pedig egy kormány nem az egész ország népét képviseli fajtára, vallásra, bőrszínre való tekintet nélkül, egyenlő jogokat garantálva mindenkinek”, akkor az ok lehet az elszakadásra.

Ezt a magyar politikának is szem előtt kéne tartania Kárpátalja tekintetében. Annál is inkább, mert Ukrajna kizsákmányolása a globalizmus urai által várhatóan még Magyarországét is felül fogja múlni. Talán még sehol sem sikerült a globalizmus Gólemének egy népet úgy megtéveszteni, mint Ukrajnában. Mert ehhez az államcsínyhez nem csak a Majdan fizetett tüntetői kellettek, hanem a Nyugat által elámított többség is, amely saját érdekei ellen is hajlandó cselekedni, vagy legalábbis tűrni. Illyés Gyula híres költeménye Egy mondat a zsarnokságról lassan jobban illik a globalizmusra, mint az un. szocializmusra. Az anyagiakra redukált élet, az abban elérni kívánt siker jobban terrorizál, mint a szocializmus államgépezete. Még barátainkat, szerelmünket is a szerint választjuk ki, hogy megfelelnek-e a „siker” követelményeinek.

 „S nem érzed már, mi élni,

hús és kenyér mi,

mi szeretni, kívánni,

karod kitárni…”

Nem árt ugyan ismerni a nagy kritikus műveket arról, mi vezetett az európai kultúra eme perverz átalakulásához, például Adorno és Horkheimer „Dialektik der Aufklärung”-ját, vagy akár csak Bogár László cikkeit a globalizmus „létrontásáról”, de semmi sem tárja úgy fel az igazságot, mint az evangéliumok. Bár meg kell adnunk a „császárnak, ami a császáré”, de „nem szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak is… Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy Mit együnk? vagy Mit igyunk? vagy Mibe öltözzünk?…Elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket majd megkapjátok hozzá…” Azaz, bár a bűnbeesés arra kényszeríti az embert, hogy verejtékével keresse meg megélhetését (sokan csak ezt látják, illetve ezt akarják láttatni), de az isteni gondviselés a benne bízó embert átsegíti minden nehézségen és csak ez által élhet boldogan. A mammon által sohasem.

Az emberiség történelmében az isteni gondviselés talán legszebb záloga ősi alkotmányunk, amely lényege Isten jelenléte legfőbb alapelveinkben, ami egyben az emberi korlátoltság és törékenység belátása és egyetlen lehetséges kiküszöbölése. Minden más, még oly szép gondolat is csak olyan konstrukciót engedélyez, amelynek a végén a zsarnokság leselkedik. Ahhoz, hogy ősi alkotmányunkat ismét valóra tudjuk váltani, újra meg kell tanulnunk egymás gondjait megérteni és megosztani, azaz meg kell tanulnunk szolidárisan (szeretetben) élni.

Vajta Dénes

Nemzeti InternetFigyelő

13 című bejegyzés “Ukrajna üzenete: A Mammon áldozatai leszünk vagy keresztények?” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. “Talán még sehol sem sikerült a globalizmus golemének egy népet úgy megtéveszteni mint Ukrajnábam”
  Tisztelt Vajta Úr! Ön a Föld melyik országában él? Ha esetleg a Kárpátmedencében, akkor szabadjon javasolnom, sürgőssen keresse fel szemorvosát!
  Tisztelettel Tan-Hu

  Kedvelés

 2. “Az emberiség történelmében az isteni gondviselés talán legszebb záloga ősi alkotmányunk, amely lényege Isten jelenléte legfőbb alapelveinkben, ami egyben az emberi korlátoltság és törékenység belátása és egyetlen lehetséges kiküszöbölése.”

  Ha ez így lenne, akkor ma is “isteni” alkotmányunk lenne. De mivel ez nincs így , nyilvánvaló, hogy ez “isteni alkotmány” csak handabanda. Az egyetlen “alkotmány” az akarat. Az ukránoknak volt és puszta kézzel szembeszálltak a kormányuk mesterlövészeivel. Az oroszoknak is volt, és bevonultak az orosz lakosságú ukrán részekre. Nekünk nincs semmiféle akaratunk, hogy érvényesíteni tudjuk a nemzeti érdekeinket, így marad az idétlen álmodozás “az “isteni alkotmányról” és egyéb baromságokról. Minden ilyen néphülyítés csak a magyarság elgyávulásának bizonyítéka. Minden marhaságot kitalálnak egyesek, csak, hogy ne kelljen tudomásul venni: Harc nélkül nincs győzelem. Áldozatvállalás nélkül nincs szabadság!

  üdv. Aranyapa

  Kedvelés

  1. Úgy látom Aranyapa, hogy az általános iskolai történelem órák óta nem foglalkozott a magyar történelemmel. Vagdalkozni nagyszerűen tud, csak mivel vaktában teszi, nem azokat találja el akiket szeretne eltalálni. Nem tudom, ismerősek-e ezek a mondatok : “Akié a jelen azé a múlt. Akié a múlt, azé a jövő.” Próbáljon elgondolkodni a lényegén is ezeknek a gondolatoknak. Akinek nincs jelene, annak nincs jövője sem. Miért is gyávult el a magyarság? Éppen az önhöz hasonló múlt nélküli, gyökértelen, handabandázó alakok miatt. Én magyar vagyok és az őseim legalább 8000 éves történetének egyik legmélyebb pontján vagyunk mostanság. Hogy honnan veszem a 8000 évet? Személyes tapasztalat és tanulás vezetett a felismeréshez. Mint már több helyen írtam, a nagyapám aktív szókincsébe tartozott, a mindennapi életében használt kifejezés volt a ‘gamó’ szó. Miután először rendült meg a bizalmam az iskolában tanultak és a hírekben hallottak igazság tartalma irányába, tanulni kezdtem. Kiderült, hogy a gam szó kb 8000 éves sumír szó, hajlatot, könyököt, kampót jelent. A duna régi neve : Ister. Milyen érdekes, Duna kanyar – Ister gam – Esztergom. Nagyon sok minden van még, aminek elmondására sem időbeli, sem térbeli keret nem áll rendelkezésre ezen a helyen, de semmi nem gátolja önt abban, hogy maga járjon utána. Amikor ezek ellen a bizonyítékok ellen lázad, nem a saját büszkeségét védi, hanem azokat, akik miatt önnek is hazugságokat tanítottak az iskolában. Nem tűnt fel önnek, hogy amíg a magyarság történelmi tudása, néphagyománya az ősi szkíta népekig terjedt, addig volt áldozatvállalási készsége, most, hogy elég sokan önhöz hasonlóan a saját gyökértelenségükben fürödnek, most nincs? A kettő összefügg, nem veszi észre?
   Jó kutakodást, vagy fröcsögést kívánok.

   Kedvelés

   1. ” A duna régi neve : Ister. Milyen érdekes, Duna kanyar – Ister gam – Esztergom.”
    Az a gyanúm,hogy Gagyiapa az ilyen dolgokat sohasem fogja tudomásul venni,mert az Ő területe a negatív oldal.

    Így épült aztán Igazság Szentélye

    — A Sugallat vétele után nyomban –

    A királyi várban – mai Esztergomban.

    ISTER-GAM volt akkor e városnak neve,

    A nagy Duna-kanyart kifejezve vele.

    Kedvelés

 3. Kitünő írás! S hogy mennyire igaz, arra csupán egy aprócska bizonyíték: a mindig mosolygós, higgadtnak mutatkozó, agyon sztárolt biztonságpolitikai szakértő az ukrajnai harcok kirobbanása óta, tőle szokatlan módon, egyre erősebb kifejeztéseket használ, dühtől eltorzult arccal. A mai csúcs, hogy az oroszoknak megalázkodva kell visszavonulniuk… Bár nem vagyok szakértő, de ebben biztosan téved!
  Anna

  Kedvelés

 4. Amíg nem ismerik föl, hogy minden nép tagjainak összessége egy szerves egészet, egy családot alkot, addig soha nem lesz jó világ nem csak magyar országon, hanem sehol a világon. Amíg nem viselkedünk újra egy családként, addig mindig közénk furakodnak. Amíg nem ismeri föl az ember, hogy az anyagi javak elosztásának teljesen egyenlőtlen volta az oka az összes széthúzásnak, addig soha sem lesz jó világ. A gazdag ember mindig azt hiszi, hogy azért gazdagabb, mint mások, mert okosabb mint mások. Mivel magából indul ki, eszébe sem jut, hogy van akinek nem célja, hogy vagyonos legyen. Amíg a vagyoni egyenlőtlenségek el nem tűnnek, soha nem keveredünk ki a zsidó rabság alól. Már csak azért sem, mert a vagyon utáni hajszában mi magunk dugjuk béklyóba a kezünket. A vagyon utáni hajsza kialakulásának okai éppúgy fellelhetők, mivel azonban ellentmond annak, amit megszokott az ember, legyen bármennyire is igaz, elutasítja.
  Lényeg a lényeg, a Szent Korona eszmeisége célnak jó, de sokkal messzebbre kell visszamenni az időben és a társadalmi berendezkedésben ahhoz, hogy jó világ legyen.

  Kedvelés

  1. “Amíg a vagyoni egyenlőtlenségek el nem tünnek, soha nem keveredünk ki a zsidó rabság alól.” Ez egy nagyon veszélyes álláspont. Tény, hogy egy igazságos társadalom is cél, de nem a célok legfontosabbika. Az emberi teljesség felé törekvés útja más.
   A magyarság történelmével annyira összeforrott szabadságszeretet elkorcsosult, megtört állapotunk ellenére éppenséggel ma érhetné el hívatása beteljesítését, azzal a tanúságtétellel, hogy a bálványok helyett az átistenülés útját választjuk. Olivier Clément, francia teológus így teszi fel a kérdést: „Miért teremtette Isten az embert tragikusan szabadnak, tragikusan felelősnek – miért rakta a vállára ezt az annyira nyomasztó terhet, hogy azt állandóan bálványok és inkvizítorok lába elé helyezzük? A nagy keresztény Hagyomány egyhangúlag azt válaszolja: Isten azért teremtette szabadnak az embert, mert az átistenülésre hívja meg őt – egy olyan istenemberi állapotra, ahol átalakult embersége megtalálja teljességét. Márpedig ez a hívás szabad választ igényel.”

   Vajta Dénes

   Kedvelés

   1. Ha egy társadalom nem igazságos, akkor igazságtalan. Ha igazságtalan, akkor nem a szeretet vezérli. Az “átistenülés” útja, a “szabad válasz” alapja tehát az igazságtalanság és a hideg számítás lenne? Aha …

    Kedvelés

  2. A “szentkorona eszmeisége” és a vagyon igazságos elosztása…
   Te olyan sötét vagy felebarátom, mint az esti borospince. Mikor volt a “szentkorona” alatt igazságosan elosztva a vagyon? Az urak, akik kitalálták az egész baromságot, ők élvezték “mammont” is, a többi 90-95 százaléknak meg csak a puszta vegetálásra futotta ezer évig. Ráadásul az egész találmány pont arra az időre esik (Werbőczy kora), amikor a Dósza -féle felkelés után a magyar jobbágyokat végleg jogfosztottá tették, még a szabad költözködést is megtiltották nekik.

   Az “Duna kanyar – Ister gam – Esztergom” baromságra már nem is reagálok, talán csak annyit, hogy a magyarok a Dunát mindig is Dunának hívták, nem Ister-nek. Sőt, a Vaskaputól felfelé soha senki semmikor nem hívta a Dunát Ister-nek. De még ha hívta is volna, akkor sem tudom mi közünk nekünk magyaroknak egy olyan néphez, aki a Dunát Ister-nek nevezi, és ebből alakít ki egy Ister-gom nevű városelnevezést. De te biztos tudod a 8000 éves gyökereddel…

   üdv. Aranyapa

   Kedvelés

   1. Kedves felebarátom! Mint írtam, iránynak jó a Szent Korona eszmeisége, de jóval korábbra kell visszamenni az időben és a társadalmi berendezkedésben … Ez hozzászólásom legutolsó bekezdése.
    Badiny Jós Ferenc – http://www.angelfire.com/realm3/hmult1/konyvek/kaldeaist1.htm#r000 – talán többet tudhat erről a Duna – Ister dologról mint te, nem gondolod? Itt van esetleg a Pallas nagy lexikona : http://vmek.oszk.hu/00000/00060/html/029/pc002923.html : is. Hadd kérdezzelek már meg, hogy akkor a nagyapám sem használta a ‘gamó’ szót annak idején, rosszul hallottam volna? Akkor biztosan nem is használtuk kiszámolónak az “An tan ténusz ” kezdetű mondókát sem, csak rosszul emlékszem. Erről a mondókáról itt : http://hu.scribd.com/doc/107187951/Marton-Veronika-Az-Antantenusz%E2%80%A6%E2%80%9D-c-mondoka-megfejtesi-kiserlete-rovas-es-ekjelek-segitsegevel : olvashatsz. Mivel te vagy a világ legokosabb embere mindenki más csak tanulhat tőled. Volnál szíves az általad, a témában megjelentetett tanulmányok valamelyikének elérhetőségét megosztani velünk? Már csak az okulásunk miatt is.
    Az csak nyilván az én primitív elmém gondolata, hogy a történelem könyveket a győztesek írják. Talán ezért mondta Charles Maurice Talleyrand-Périgord gróf (1754-1838) francia államférfi, diplomata Napoleonnak:
    “Felség! Régi szokásuk a magyaroknak, hogy felnéznek nagyjaikra és büszkék múltjukra. Vedd el e nép múltját, és azt teszel velük amit akarsz.”
    Persze, úgy látom, a tanulás helyett a vagdalkozást választod. Az könnyebb, egyszerűbb és ami a fő, nem kell hozzá az észnek csak egészen alapszintű használata. Előbb utóbb talán eltalálod az ellenséget is. További szép napot kívánok.

    Kedvelés

 5. Az oroszok is hasonló cipőben jártak mint most az ukránok,mert a részeges Jelcin idejében a nyugat ,meg a zsidók igen előnyös üzleteket kötöttek Oroszországban,csaknem megkaparintották a teljes olajipart,meg sok egyebet.Szerencséjükre Putyin kezébe vette az irányítást,és kipaterolta őket.Haragszanak is nagyon Putyinra,és be akarják keríteni teljesen Oroszországot.
  Dolfi

  Kedvelés

  1. Az előttem szóló rátapintott a dolog lényegére.
   Szerintem nemsokára bekövetkezik a sátáni és isteni oldal harca és az isteni oldalon állóknak Putyin és a BRICS tagországok oldalán a helye – egyszer és mindenkorra ki kell iktatni életünkből a sátáni oldalt.

   “Amikor a szeretet hatalma legyőzi a hatalom szeretetét,a világ meg fogja ismerni a békét.”

   Kedvelés

 6. Csak azt nem értem, HA az erőszakos tüntetők és más puccsisták tényleg ukránok, akkor az eu – usa – imf hogyan gondolja, ha most a rossz politikusaikat így zavarják el, simán bebirkulnak majd az eu gyarmatává? Sorozatos megszorítások, munkahelyek leépítése, áron aluli privatizációk következnének ha a “nyugat” vagyis a bankárok akarata érvényesülne, akik kormányépületeket és közhivatalokat foglaltal fegyverrel a kézben, a közismert neoliberális “sokkterápia” szerinti társadalom és gazdaságrombolást MAJDAN 😛 tétlenül fogják szemlélni? Más eu és nem eu országokban pont a megszorítások, munkanélküliség, szociális elégedetlenség eredményeznek erőszakos utcai demonstrációkat, és egyéb komoly polgári engedetlenkedést pl. országos egészpályás út és vasútblokád, vagy általános sztrájk. Görögországban az imf gyarmatosítás elleni tüntetések is elég határozottak voltak…

  Persze ha igaz, hogy a puccsisták zömmel zsoldosok, és izraeli katonák is vannak köztük, őket ez nem érdekli : a balhé után úgyis hazamennek. Szegény ukránokat jól becsapták.

  Scall Fast – Lucy Hay

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.