Anomáliák a Yad Vashem kitüntetettekkel kapcsolat

NYÍLT LEVÉL ILAN MOR ÚRNAK, IZRAEL  MAGYARORSZÁGI  NAGYKÖVETÉNEK

 

israel-flagTISZTELT NAGYKÖVET ÚR!

Szíves figyelmébe ajánlom a Yad Vashem  kitüntetettekkel kapcsolatos  anomáliákat, amelyek nem növelik sem a Yad Vashem, sem a MAZSIHISZ, sem a kitűntetésben érintett személyek tekintélyét, elismerését vagy tiszteletét, mert  egyes esetekben nem érvényesül a történelmi igazság figyelembevétele, és előtérbe kerülnek a szubjektív megítélésen alapuló döntések. Ezek a jelenségek viszont  a közvélemény formálását is negatívan  befolyásolják,   még a legkorrektebb elismerések esetében is.

Részletesebb magyarázatot mellőzve, az alábbi  kis tanulmányban foglaltakra bízom az előzőkben  érintett aggályaim   (általam)  jogosnak vélt felvetését és  az Ön, a MAZSIHISZ, valamint a közvélemény  számára történő továbbítását.

A   L E G E N D Á S

PACAL

AKI NEM ÉRDEMELTE  KI  A YAD VASHEM  KITÜNTETÉST (?) Anomáliák a Yad Vashem kitüntetettekkel kapcsolat Tovább olvasása

Néhány gondolat a Független Kisgazdapárt szerepéről és múltjáról

Fkgp.zaszloMiután elindult a kampányidőszak, nem árt, ha egy kis figyelmet fordítunk egy olyan pártra is, mely történelmi gyökereivel helyet kellene, hogy kapjon a választások folyamán a parlamentbe befutók között. A Független Kisgazdapárt olyan múlttal rendelkezik, amelyben a hagyományos nemzeti és keresztény értékrend, a magyar föld és mezőgazdaság, a kisgazdaságok és gazdák érdekeinek képviselete a tényleges szempont.

Az FKgP azonban viharos múlttal rendelkezik. Ennek oka elsődlegesen éppen értékrendjéből fakad, mely elég okot szolgáltatott a múltban, de a jelenben is arra, hogy folyamatos támadások, ellehetetlenítések össztüzében álljon.

Teljesen természetes, hogy a Független Kisgazdapártban korábban ténykedők, és abból jól megélők támadják mind magát a Független Kisgazdapártot, mind Hegedüs Péter elnököt. Nyilván, hiszen az új elnök megakadályozta a történelmi jogfolytonossággal bíró FKgP teljes szétzüllesztését, egyben a korábban, a pártból jól megélők elől is elzárta a csapot. A torzsalkodók, akarnokok, puccsisták és karrieristák kikerültek ugyan a pártból, de tevékenységüket partvonalon kívülről is folytatják, és mindent elkövetnek, hogy besározzák az elnököt. Vajon hol tartana most a Független Kisgazdapárt, ha ezekkel a tagokkal minden maradt volna a régiben? Néhány gondolat a Független Kisgazdapárt szerepéről és múltjáról Tovább olvasása

’Oszt nálunk meg mégse! – avagy Hogy a rossebbe, hogy nem?

versenyAz emberek, az áruk és a tőke korlátok nélküli szabad áramlásáról szóló európai uniós direktívák azok, melyek ideális környezetet teremtenek a neoliberális létezésmodell számára. Tudják, ez az a társadalmi berendezkedés, amely meghaladva a liberalizmust (ahol az ember szabadságeszméje élvez elsőbbséget minden mást megelőzve), immáron a tőke szabadságát helyezi mindenek fölé.

Ebben az eszmerendszerben gyakorta szokott elhangozni amolyan univerzális (mindenre jó) hivatkozásféleképpen, miszerint a piac és a liberalizált verseny úgyis szépen elrendez mindent, a dolgok maguktól, úgyszólván automatikusan beállnak majd a helyes irányba, arányba és egyensúlyba.

Aztán valahogy soha nem így történik.

Legalábbis itt nálunk egészen biztosan nem. ’Oszt nálunk meg mégse! – avagy Hogy a rossebbe, hogy nem? Tovább olvasása

A Díszzsidó – egyre sötétebb viharfelhők tornyosulnak a Magyarországi Református Egyház egén

A díszzsidó Reiner Péter (Fotó: NIF)
A díszzsidó Reiner Péter (Fotó: NIF)

Mielőtt bárki is meglepődne beszámolóm választott címén jelzem, én csak kölcsönkértem ezt a kifejezést a Hegedűs Lórántot besározni igyekvő és palástvesztésre ítélni szándékozó nagytiszteletű Egyházmegyei Bíróság “közvádját” képviselő, általam már régen ismert jogtanácsosától.

Tegnap ugyanis úgy gondoltam, hogy a tárgyalás helyszínére megyek egy magyar hagyományokat őrző bajtársammal, hogy kéznél legyek hiteles és cselekvő tanúként az ártatlanul megvádolt lelkész elleni eljárásban.

A nagytiszteletű bíróság azonban a védelem határozott előterjesztése és az én korábban nyílt levél formájában közzétett követelésem ellenére, nem találta szükségesnek és indokoltnak meghallgatásomat pont úgy, mint ahogy a hagyományőrző bajtársam tanúságtételét sem, aki honvéd ruhában, díszőrséget állva tette még szebbé a Kormányzó szobrának felavatásával végződő Istentiszteletet.

Nyomasztó és végtelen szomorú volt hallgatni, amikor a nem is eltitkolt gyűlölettől terhes egyházi jogtanácsos három, a lelkészt védő hiteles jogász füle hallatára azzal próbálta befolyásolni – a jelek szerint sikeresen – a Nagytiszteletű Egyházmegyei Bíróság háromtagú tanácsát, hogy azért javasolja a tanúságtételemtől történő eltekintést, mert általa régen és “megalapozottan” személyemet jól ismerve nem lehetek hiteles tanúja az avató beszédem ellenére a jogtanácsos által is vehemensen képviselt vád alapján is indított politikai koncepciós eljárásnak, mert meglátása szerint én csak az úgynevezett ” a szélsőjobb díszzsidója vagyok”! (kiemelés:szerk.) A Díszzsidó – egyre sötétebb viharfelhők tornyosulnak a Magyarországi Református Egyház egén Tovább olvasása