MJB: Tudósítás a túlvilági magyar kommunista párt (tmkp) rendkívüli konresszusáról

sarloA bárányfelhők felett tanyázó Kádár Jánossal szoros kapcsolatban lévő K. J. Baráti Társaság, szemfüles (és mindenhová bejáratos) riporterétől kaptuk a gyorshírt,- a TMKP kétnapos rendkívüli kongresszusán történt eseményekről.

A kongresszuson mintegy 200 szavazati joggal rendelkező küldött vett részt, és szépszámú – közismert – külföldi vendég is megjelent, többek között: Marx, Engels, Lenin, Sztalin, Hruscsov, Kaganovics, Jelcin,  Brezsnyev, Krupszkaja, Inessa, Gomulka, Honecker, Kim Ir Sen, Tito, Ceausescu, Mao Ce-tung, sőt a második napon Trockijt, Buharint, Kirovot, valamint Beriját is regisztrálták az éber ellenőrök.

A  TMKP  RENDKÍVÜLI  KONGRESSZUS  ELSŐ  NAPJA

A kongresszus levezető elnöke Grósz elvtárs volt, mert Kádár és Horn elmeállapota még mindig labilis, Kun és Nagy elvtársak pedig nem vállalták a felkérést.

A rendkívüli kongresszus főtémája a rohamosan közelgő magyarországi 2014-es parlamenti országgyűlési képviselőválasztás problémaköre volt, részben a közreműködés, részben pedig a tanácsadás módszereinek kidolgozása vonalán.

Az elnöklő Grósz elvtárs bevezetőjében meleg szavakkal köszöntötte a megjelenteket, külön kiemelve Marx elvtársat, a „róla elnevezett” marxizmus szülőatyját, valamint eszmei és gyakorlati követői közül Lenin, Mao, Kim, Trockij elvtársakat, nem felejtve a gyakorlati végrehajtásban jeleskedő Sztalin, Hruscsov, Ceausescu és Tito elvtársak felbecsülhetetlen tetteit, még akkor is, ha a történelem járatlan ösvényén – esetenként – kibillentek a ragyogó perspektívát ígérő kommunizmus irányából.

Grósz elvtárs utalt a hazánkban tomboló, mérhetetlenül káros jelenségek (fehérterror, fasizmus, antiszemitizmus rasszizmus, kispolgári magatartás, kapitalizmus, imperializmus, egoizmus, idealizmus, despotizmus, stb., stb.) terjedésére, a proletárdiktatúra elkorcsosulására, valamint egyes proletár-vezérek milliárdos nagyságrendű vagyonosodására.

(MOZGOLÓDÁS, FELHORKANÁS, FEJCSÓVÁLÁSOK  ÉS FELZÚDULÁSOK  A TEREMBEN)

 

Látható – folytatta az előadó -, hogy ma sehol sem látható, a hajdanában mindenhol láthatóan látszó Marx, Engels, Lenin, Sztalin és más nagyjaink portréi, szobrai vagy utcanevei, megszűntek a május elsejei vidám (ingyen virslis) felvonulások, a munkaversenyek és a rendszeres (tartalmas) taggyűlések vagy pártnapok. A pórnép akkor és annyit utazhat (ellenőrzés nélkül) külföldre, ahányszor csak kedve tartja, vagy a bugyellárisa engedi. Úgy elterjedt a többpártrendszer, mint eső után a csiperkegomba, a pártitkárok és a politikai tisztek pedig úgy eltűntek, mint a tizenharmadik illetmény.

Nem engedhetjük meg (!) – emelte fel hangját Grósz elvtárs -, hogy a baloldalt felszámolják az új pártocskák, nem engedhetjük meg, hogy kommunista, bolsevik, szocialista vagy munkáspárt nevet viselő pártjainkat kiszorítsák a parlamentből és a vezetésből, nem engedhetjük meg, hogy  haladó eszméinket a sárba tiporják,  nem engedhetjük meg, hogy egyes történelmi nagyjainkat kigúnyolják: Marx elvtársra azt mondják, hogy szakállas majom és Engels eltartottja, hogy   Lenin elvtársat  szifiliszes – hazug –  hordószónoknak  tartsák, hogy Sztalin elvtársat  paranoiás  postarablónak és tömeggyilkosnak nevezzék,  és a többi  munkásmozgalmi példaképeinket is büntetlenül gyalázzák!

Támogatnunk kell Mesterházy és Bajnai elvtársainkat nehéz harcukban, Gyurcsány elvtársunkat örvendetes visszatérése alkalmából, bár kommunistákhoz méltó kritikával élve,-  el kell ismernünk, hogy a kellettél többet és ordenárébban hazudott, sokat  lopott vagy sikkasztott, de az vesse rá az első követ köreinkből, aki soha nem hibázott életében, hiszen Lenin elvtárs is megmondta, hogy csak az nem hibázik, aki nem tesz semmit!

Mesterházyról is közismert, hogy mélységesen hallgat a pártvagyonról, Bajnai pedig az „elszabott” miniszterelnöki munkájáról, de a közmondás szerint: hallgatni arany! Virág elvtárstól plagizálva: „spongyát rá”! Az is igaz, hogy Bajnai elvtárs összekente magát libaürülékkel (ami nagyon büdös), de mentségére szolgáljon, hogy nagyon szeretett volna ismét miniszterelnök lenni,  mégis volt ereje a baloldali egység létrejöttéért,  visszahúzódni a második helyre.

Fodor elvtárs megjelenését váratlanak tartjuk, a hajdani kulturális miniszter, azzal szerzett magának hírnevet, hogy a Szigetváron létrehozott II. Szulejmán szoboravatásánál végig I. Szulejmán emberi és hadvezéri nagyságát emlegette, oly meggyőző módon, hogy az ott megjelent Török Köztársaság elnöke is elbizonytalanodott, hogy hányadik padisah lelte halálát Szigetvár alatt.

Örvendetes, hogy Lendvai elvtársnő, valamint Kovács (Kaszanova) és Kuncze elvtársak is visszatértek a politikai ringbe, de el kell ítélnünk Szili elvtársnőt, aki kutyahűséggel szolgálta ki Gyurcsányt, most viszont szemen köpte egy új párt alapításával és vádaskodásával, miközben feledteti, hogy parlamenti elnöksége alatt hogyan csapolták meg számla nélkül a képviselők a pénztárat, és személy szerint ő is hány tízmilliót markolt fel jogtalanul a „közös” kasszából.

Mélyen Tisztelt Hallgatóság, köszönöm megtisztelő figyelmüket és várom az észrevételeket, megjegyzéseket, kiegészítéseket vagy más jellegű hozzászólásukat.

Az elsőként felszólaló Marx elvtárs mondókája:

Tisztelt Kongresszus! Köszönöm Grósz elvtárs személyemet érintő szavait, de helyesbítéssel is élek, mert az én szobrom most is ott van a Corvinus egyetem aulájában, minden belépőt és távozót emlékeztetve reám és tanaimra (a rektor jóvoltából).  Őszintén megmondom, hogy egy kicsit rosszul esett a rektor úrnak az a kijelentése, hogy megszokták már a szoborképemet, de végül tudomásul vettem ezt az értékelést, mivel a nevem is számos helység utcáit ékesíti, sőt a többi követőimről sem mindenhol felejtkeztek el a magyarok, nem beszélve a szoborparkról, ami kuriózum számba megy az egykori szocialista tábor országai között. További eredményes munkát kívánok a TMKP-nek, illetve a kongresszusuknak.

Ceausescu felszólalása:

Megköszönve a meghívásukat, külön köszönöm Grósz elvtárs ellenforradalmi veszélyre utaló szavait, hiszen én és számtalan külföldi akadémiák által kiemelkedő tudósként elismert feleségem,- a testünket kilyukasztgatott golyókkal igazolhatjuk az ellenforradalmárok barbárságát.  Ha földi küldetésünket befejezhettük volna, akkor most nem lenne vita a székelyföldi autonómiáról sem!   Támogatom Mesterházyt, de megkülönböztetett tisztelettel gondolok Gyurcsány elvtársra és igazat adok neki abban (is), hogy ne legyen kettős állampolgárság, hiszen szép számmal vannak a magyar parlamentben kettős állampolgárságú személyek, bár csak a foxi-maxi tanfolyamot végzettek szerint nem jelentenek nemzetbiztonsági kockázatot.

Az előttem felszólaló, és az általam nagyon tisztelt Marx elvtársnak szeretném megmagyarázni, hogy a Corvinus egyetem rektora által használt „megszokás” kifejezést ne vegye sértésnek, mert a magyaroknál ez a határozó (jelző) szavacska megkülönböztetett jelentőségű. Például,- a minap olvastam, hogy amikor a Rákosi elvtársék alatt, egy koncepciós  perben ártatlanul  kivégzett Sólyom László tábornok özvegye  (aki három évig „ült” Kistarcsán), kérte Molnár Erik igazságügy minisztert, hogy adják vissza a jogtalanul eltulajdonított lakását és a benne lévő ingóságokat, akkor az IGAZSÁG LEGFŐBB   ŐRE ezt válaszolta: „Elvtársnő, akik most benne laknak, azok az elvtársak már megszokták  és nem szívesen válnának meg tőle”.

 

(Sólyomék elrabolt lakását és ingóságaikat sohasem adták vissza  és nem kárpótolták az özvegyet vagy  gyermekeit. A  lakást birtokolta /bitorolta/ Kun Béláné, Bata István honvédelmi miniszter, Janza Károly honvédelmi miniszter, majd Sólyom László az  Alkotmánybíróság elnöke, aki (csupán névrokona Sólyom altábornagynak, végül a köztársaság elnökévé avanzsált  alkotmány bírósági elnök egyik gyermeke.) 

 

 

Tisztelt Marx elvtárs! A kártyázok kifejezésével élve: a „megszokás” mindent űberel! Tehát az Ön szobra maximális védettséget élvez!

V. I. Lenin felszólalása:

Tisztel elvtársak! Fel kellene szólítani Mesterházy, Bajnai és Gyurcsány, elvtársakat, hogy térjenek vissza a jól bevált proletárdiktatúra módszereinek alkalmazására, ne kerülgessék a forró grécsnyevaja kását! Gumilövedék helyett pedig jobb lett volna 2006-ban éles lövedéket használni, abból ért az ellenzék és az ellenforradalmár!

Helytelennek tartom, hogy egymással rivalizálnak, Sztalin elvtárs is ebbe a hibába esett, ezért döntötték le a szobrait több helyen, bár előre figyelmezettem, hogy megengedhetetlen a viselkedése, még a feleségemmel (Krupszkaja elvtársnővel) szemben is, és javasoltam a leváltását a főtitkári posztjáról.

Lazar Moiszejevics Kaganovics hozzászólása:

Támogatom Lenin elvtárs felszólalásában a proletárdiktatúra bevezetésére tett indítványát, azzal a kiegészítéssel, hogy    Lenin és Sztalin elvtársak módszereitől eltérően, a saját elvtársaik kivégzését mellőzzék, mivel hajdanában megszámlálhatatlan kommunista (bolsevik) esett az személyi kultusz áldozatává, többek között testvéremet is  Sztalin lövette agyon (feleségével és gyermekeivel együtt), de azt is szóvá kell tennem, hogy a magyarországi antiszemitizmus ellen sokkal határozottabban kell fellépni, mint ahogyan eddig tették.

J. V. Sztalin felszólalása:

Köszöntöm a kongresszust és kérem, hogy a továbbiakban nagyobb figyelmet fordítsanak a kémek, árulók, kapitalista ügynökök, szabotőrök és a kulákok elleni harcra. Ami Lenin elvtársnak a főtitkári leváltásommal kapcsolatos kitételét illeti, figyelembe kell venni, hogy ő, abban az időben már súlyos agybéli károsodásban szenvedett, és valójában azt sem tudta, hogy ki a felesége, Krupszkaja vagy Inessa (?), mert egy fedél alatt hármasban élték az életüket, majd Inessa megszülte a kis Vlagyimirt, így a trojkából kvaterner lett.

Szobraim ledöntése pedig átmeneti jelenség volt, mostanság inkább újra állítgatják azokat, és alighanem Lenin elvtárs nem tud arról, hogy Kijevben néhány napja billentették le az ő szobrát, tehát a saját szobra előtt sepregessen, ne pedig az én szobraim környékén.

Ami pedig Kaganovics elvtárs által feszegetett antiszemitizmus érinti, emlékeztetem a Tisztelt Hallgatóságot, hogy az SZKP PB egyik ülésén is utalt Kaganovics elvtárs az antiszemitizmusra, ezért kellett (akkor is) emlékeztetnem a PB tagjait: ”vegyék figyelembe, hogy Kaganovics elvtárs immáron 40 éve kommunista, de 60 éve zsidó”!

 

(Ekkor Inessa kitolta a tolókocsijában üldögélő Lenin elvtársat a teremből, és később kiderült, hogy hányingerre, valamint szédülésre panaszkodott az orvosi szobában lévő ügyeletes Behtyerev professzornak, akit 1927-ben végeztetett ki Sztalin, mert már 1923-ban megállapította, hogy J. V. Sztalin paranoiában szenved.)

 

Rákosi elvtárs  hozzászólása:

Csupán annyit szeretnék mondani a tisztelt hallgatóságnak, hogy szorítkozzunk a magyar események elemzésére, mert egyéni sérelmeink felvetéseivel nem segíthetjük földi elvtársaink ügyeit.  Mivel mind a négy elvtárs „ácsingózik” a miniszterelnöki posztra ezért például javasolhatunk számukra egy negyedik jelöltet Sólyom László személyében.  Hiszen ő védelmezte meg az ügynöktörvény megtorpedózásával a jobboldaliak által bűnösnek tartott személyek felelősségre vonását – mint az Alkotmánybíróság egykori elnöke -, majd köztársasági elnökként is agyonhallgattatta ezt az ügyet, most pedig látványos módon „betartott” Orbánnak azzal, a kijelentésével, hogy ha kell, akkor a Paksi Erőmű kerítéséhez láncolja magát és úgy akadályozza meg az erőmű tervezett bővítését! Sólyommal alighanem győzni fog a baloldal!

Kun Béla  felszólalása:

Nem akartam személyeskedni, mégsem hagyhatom szó nélkül, hogy Rákosi elvtárs hasznosnak jelzett tanácsait nem csak azért kell figyelmen kívül hagyni, mert az ő tanácsára végeztetett engem ki Sztalin elvtárs, hanem azért, mert a Paksi Erőmű végül is hibátlanul működött és működik ma is, Medgyessy elvtárs ex miniszterelnök (KGB elleni harcos), hasznos szóbeli (!!!) tanácsokat adott az erőmű megbízható üzemeltetésére a reaktor  vezetőinek (potom 30 millió HUF-ért), tehát   neki köszönhető, hogy van elegendő olcsó elektromos áram és Paks  nem lett Csernobil  testvérvárosa! Medgyessy utazó nagykövetként fáradhatatlanul rója a kilométereket (repülővel, vonaton vagy gépkocsival), biztosak lehetünk abban, hogy az erőmű bővítésénél is számítani lehet több tízmilliót érő – szóbeli – tanácsaira.

A világon jelenleg 439 atomreaktor működik, 30 államban (USA: 104, francia: 59,  japán: 56, orosz 21, stb., stb.) az oroszoknak  idén januárban 21 rendelésük volt, többek között Kínából, Törökországból, Indiából, Iránból, Vietnamból és Magyarországból)

Grósz elvtárs bejelentése:

A mai napon elhangzottakat megköszönve, a kongresszus holnap tovább folytatja a munkáját, az étterem és a büfé mindenki rendelkezésére áll, a társalgó pedig lehetőséget nyújt személyes  találkozók és/vagy  eszmecserék lebonyolítására.

A TMKP  RENDKÍVÜLI  KONGRESSZUS  MÁSODIK NAPJA

Grósz elvtárs  megnyitó szavai:

A levezető elnök megköszönte a hallgatóság tegnapi aktivitását, üdvözölte az újonnan megjelent vendégeket és arra kért mindenkit, hogy az idővel való takarékosság céljából csak a legfontosabb kérdésekre koncentráljanak és max. 5 percre korlátozzák a hozzászólásukat.  Sajnálattal tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Lenin elvtárs tegnap megsértődött Sztalin elvtárs személyeskedéséért és visszatért a Pokol III. kínzókamrájába, ahol földi bűneiért vezekel. Mint kommunista a kommunistától, arra kérem Sztalin elvtársat, hogy tartózkodjon a sértegetésektől.

(Sztalin elvtárs válasz nélkül hagyta Grósz elvtárs megjegyzését és kisétált a teremből.)

 

Grósz elvtárs gyors és friss tájékoztatást adott a jelenlévőknek arról az örvendetes eseményről, hogy a TMKP rendkívüli kongresszusával egy időben (jan. 25-én, szombaton), tartották az MSZP nagygyűlését – a baloldali összefogás szellemében, a Papp László Sportarénában.  Szerinte,- szemet és lelket gyönyörtető volt, ahogy a veresbe öltözött, és/vagy veres sálat, nyakkendőt, sapkát vagy főkötőt viselők „beveresítették” a nézőteret, amely távolról úgy nézett ki, mint egy hatalmas méretű, érett paradicsomokkal telített kosár.

A hangulat bizakodó volt, nehéz megítélni, hogy ki repdesett  legjobban, de kétségtelen, hogy Lendvai  Ildikó  (kora ellenére) fáradhatatlan volt, Vadai Ágnes pedig vörösre tapsikolta a tenyerét és úgy visítozott, mint egy szilveszteri  kismalac, akinek a farkát huzigálják. Orbánt és kormányát fáradhatatlanul pocskondiázták, Mesterházy Attilát pedig, a régi (bevált) szavazási arányokra jellemző 99,7 százalékkal (!!!) választották meg a baloldali koalíció miniszterelnök jelöltjévé!

Sajnálatos, hogy az Internacionálé helyett a „NEMZETI” Himnusz eléneklésére szólították fel a jelenlévőket, holott ilyen jelzővel rendelkező Himnusz nem is létezik magyar honban.

Nagyon helyesen,- a felelősségre vonást is megígérte hallgatóságának Mesterházy, (hallgatóság köréből felröppentett KÖTÉL /!/ alkalmazásától sem határolta el magát) ha megnyerik a választást, és bízhatunk abban, hogy ígéretét hasonló módon teljesíti, mint anno dacumál Kun, Rákosi vagy Kádár elvtársak.

Kádár elvtárs hozzászólása:

 

Mesterházy elvtárs és hithű követői (de úgy is fogalmazhatok, hogy követőink), nagyon jól gondolkoznak a jövőről! Én is jó erős (fonott) kötelekkel biztosítottam be a hatalmamat halálom pillanatáig. Jól bevált módszer, ezt alkalmazzák majd a győztes, diadalittas balosok is! !

Nagy Imre elvtárs hozzászólása:

Pontosítanám Kádár elvtárs hozzászólását, mert a kötél mellett a sortüzek tömeges alkalmazása is erős oldala volt, nem elfelejtkezve azokról az épületes hazugságairól, amelyhez viszonyítva Gyurcsány egy szerény füllentési címkét is csak jóindulattal nyerne el, talán még azt sem, mert egy pszichiátriai vizsgálat azt is megállapítaná nála, hogy nem felel a kijelentéséiért és a tetteiért.

ITT GRÓSZ elvtárs félbeszakította Nagy Imrét:

Elvtársak, elvtársak, drága elvtársaim! Ennek a rendkívüli kongresszusunknak nem a kritika vagy az önkritika kifejtése a témája, hanem a földi elvtársaink megsegítése! Kérem, hogy mindenki ehhez tartsa magát!

    Nagy Imre: így igaz! Én is úgy tudom, hogy tanácsainkkal segítenünk kell otthoni elvtársainkat. De vajon kitől kért tanácsot például Gyurcsány elvtárs, amikor keresztnevemet emlegetve,  rebegő hangon azt  kérdezgette: I M R E,

I M R E  (!)  te most mit csinálnál (?), I M R E,  I M R E, (!) te most mit tennél a helyemben???  Talán Jánoshoz, Jánoshoz fordult tanácsért? Ahhoz a Jánoshoz, aki mindenkit elárult, mindenben hazudott, akasztatott és lövettetett?

 

Kádár  bekiabálása:

A parasztok padlását vajon ki söpörte le? Ne a múltat feszegessük, hanem előre tekintsünk, a fényes jövő felé, és javasoljuk az MSZP-nek, hogy a baloldal győzelme esetén azonnal állíttassa fel a munkásőrséget!!!

Horn Gyula elvtárs bekiabálása:

És a karhatalmi (pufajkás) egységeket is!!!

Nagy Imre bekiabálása:

Ezek ellen tiltakozna a Nyugat és főként a NATO!!!

Horn Gyula bekiabálása:

NA ÉS???  NA ÉS???

 

                (Ekkor a jelenlévők mintegy 80 százaléka elhagyta a termet.)

Grósz elvtárs közbeszólása:

Megvonom a szót Kádár, Nagy és Horn elvtársaktól! Több fegyelmet kérek, mert nem leszünk képesek befejezni a munkánkat!   Meg kell jegyeznem, hogy a választási kampány időszakára lehetőséget kaptunk a túlvilági alvilág legfelsőbb vezetőjétől, hogy két elvtársat delegálhatunk Mesterházyék mellé tanácsadói és összekötői szerepkörbe, teljes inkognitó legszigorúbb biztosításával, a védelmüket pedig két közelharcra kiképzett krampusz látja el.

Javaslom, hogy Rákosi elvtárs legyen az egyik küldött, ő hatalmas tapasztalatokkal rendelkezik a választási csalások profi módon történő megoldására (nem úgy, mint a jelenlegi otthoni amatőröcskék, akik sorozatos lebukásukkal kompromittálják a pártunkat). Rákosi elvtárs lábait 25 centiméterrel megnyújtják, bozontos dús haj (paróka) fogja ékesíteni a fejét és egy bariton hangot előállító elektronikus szerkezet változtatja meg, a nem kifejezetten kellemesnek mondható orgánumát.

Második küldöttnek javaslom Rajk elvtársat, aki szintén járatos a választási harcok labirintusában.

Rajk elvtárs tiltakozott, hogy Rákosival legyen kiküldetésben, vagy Rákosi nélkül megy, vagy nem vállalja az utat, mert anno dacumál Rákosi akasztatta fel.

Grósz elvtárs újabb javaslata: Rákosi helyett Farkas Mihály elvtárs társuljon Rajkhoz.

Rajk elvtárs ismét tiltakozott: megemlítette, hogy Farkas és Kádár smasszerekkel véresre verették, mert nem akarta aláírni a koncepciós perhez szükséges hamis vádakat, a szomszéd szobából hallgatták végig verő  legények kézi(-és láb)munkáját, majd Rákosihoz vitték az aláírt  vallomást.

(Zúgás és mozgolódás a teremben).

 

    Grósz elvtárs: természetesen megértem Rajk elvtárs tiltakozását és felkérem Marosán György elvtársat, vállalja el a kiküldetést.

Marosán elvtárs: Tisztelt Elnök elvtárs! Köszönöm a személyemet ért megtisztelő felkérést,  igyekszem eleget tenni annak, amit elvárnak tőlem.

Czinege Lajos elvtárs:

a baloldali összefogás vezetőit arra szeretném felkérni, hogy fordítsanak kiemelkedően nagy figyelmet a haderő fejlesztésére. Amit most Magyar Honvédségnek neveznek, az még egy operett-hadsereghez sem hasonlítható. Hende Csaba ne a mongolokkal erősítse a kapcsolatot, mert az annyit sem ér „éles” helyzetben, mint Vadai Ágnes kazahsztáni kapcsolatai! 10-15 fekvőtámasz lenyomására képes tartalékosok jól felhasználhatók árvízvédelemben, de harci körülmények között csupán potenciális hősi halottaink számát gyarapítják. A tartalékosok számával dicsekedni a dilettantizmus kimutatását jelenti.

Öt percem lejárta előtt még megemlítem, hogy én sem voltam egy Bonaparte Napóleon, de Für Lajos, Szabó János, Juhász Ferenc, Szekeres Imre vagy Hende Csaba nálam a szakaszparancsnokságig sem vitték volna! Sok pénzt elherdáltak, sokat utazgattak, sok mindent eladtak, csupán a harckészséget és a harckészültséget nem fejlesztették. Arra viszont büszke vagyok, hogy a rendszerváltozás után, több mint 20 év elteltével, az én miniszterségem alatt kinevezett (és kiképzett) tábornokok vagy ezredesek tanácsait vették igénybe az egymást váltó hadügyérek.

Befejezésül Lázár úrnak azt üzenem, hogy soha nem lesz képes több fácánt lőni, mint én és vendégeim, de az sem ártana, ha tanulna valamit abból, hogy mi lett a vadászataim vége…

Jelcin elvtárs hozzászólása:

Emlékeztetni szeretném magyar barátaimat, hogy 1992-ben gyönyörű parlamentjükben, megkövettem a magyar népet az 1956-ban végrehajtott szovjet agressziós cselekedetért.  Annak immáron több mint húsz éve, de egyetlenegy magyar kormány nem kérte a agresszortól vagy jogutódjától  a nemzetközi törvények szerint is jogosan elvárható kárpótlást.  Most talán lehetőség van a Paksi Nukleáris Erőmű bővítésénél, hogy törlesszük a régen fennálló, és a tisztességes orosz emberek lelkiismeretét bántó kötelezettségünket, de ezt a magyar kormánynak kell kérni!  Persze le is mondhatnak róla, ha tömve van a Magyar Nemzeti Bank széfje, de legjobb tudomásom szerint néhány évtizede nem ez a helyzet Önöknél.  Baráti kapcsolataink erősítését ne zavarják meg rendezetlen (szőnyeg alá söpört) anyagi (elszámolási) ügyek.

Minden lehető jót kívánok a magyaroknak, köszönöm a Kongresszusukra történt meghívásukat, és sikeres valamint igazságos választási eredményeket kívánok Önöknek.

Vorosilov elvtárs hozzászólása:

a második világháború után (1945 -47-ben), Sztalin generalisszimusz által kijelölt Szövetséges Ellenőrző Bizottság elnökeként Magyarországon tartózkodtam és megismertem, valamint megszerettem a magyar népet. Erre a kongresszusra is örömmel jöttem, és készen állok arra, hogy segítsem a parlamenti országgyűlési választások felkészülésére irányuló munkájukat.

Itt jutott tudomásomra, hogy a Szabadság térre egy emlékművet terveznek felállítani, a náci Németország csapatai által 70 évvel ezelőtt lezajlott megszállás emlékére.  Nehezen tudom elképzelni, hogy az általam kezdeményezett, szovjet harcosokat dicsőítő emlékmű közelében egy hazájukat megszálló fasiszta állam megszállását illusztráló emlékművet állítsanak.

Sokan még azt hinnék, hogy mindkét emlékmű Magyarország megszállását szimbolizálja, tehát javaslom, hogy a német emlékművet máshol állítsák fel, vagy a szovjet emlékművet telepítsék máshová.

Grósz elvtárs:

Azt hiszem, hogy ezt a javaslatot csak a baloldaliak választási győzelme után lehet figyelembe venni az új kormánynak.

Tekintettel arra, hogy több felszólaló nem jelentkezett, így felhatalmazást kérek a kongresszus küldöttjeitől arra, hogy egy öttagú bizottság állítsa össze az elhangzott javaslatokat tartalmazó jegyzőkönyvet három példányban, egyet-egyet pedig adjanak át Rákosi és Marosán elvtársaknak.

Megköszönöm a kongresszus munkáját, mindenkinek kívánok jó egészséget és eredményes agitációs munkát a túlvilági alvilág berkeiben.

Bocsánat, még egy kis figyelmet kérek! Most kaptam kézhez a túlvilági alvilág legfelsőbb vezetőjétől, hogy a kijelölt két elvtársunk útba indítása körül több probléma felvetődött, és arra is hivatkoznak, hogy Rákosihoz és Marosánhoz hasonló elvtársak bőven vannak kicsiny hazánkban (utaltak Mesterházyra, Bajnaira, Gyurcsányra, Fodorra, Lendvaira, Kunczéra, Vadaira, Szanyira,  stb,,  stb.), nem látják értelmét szaporítani a számukat, így is egymással civakodnak!   További megoldásról értesíteni fogunk mindenkit e-mail-en, illetve feltesszük a  honlapunkra is.

E-mail-címünk:  tulvilag@alvilag.tmkp.tuv

Feljegyezte:
Prof. Dr. Bokor Imre
MJB elnök

Nemzeti InternetFigyelő

3 című bejegyzés “MJB: Tudósítás a túlvilági magyar kommunista párt (tmkp) rendkívüli konresszusáról” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Kesernyés mosollyal olvastam… Remélem sok fiatal is elolvassa, lehet tanulni belőle.
  Anna

  Kedvelés

 2. Már bocsánatot kérek!!!! ” :A bárányfelhők felett tanyázó Kádár Jánossal”!! Hát micsoda blaszfémia!!! Én megvoltam győződve, hogy Kádár, alias Csermanek, a kaporszakállú Lucifer vendégszeretetét élvezi. Erre most kiderül, hogy áááá, dehogy. Hát akkor most kiben lehet bízni???:)

  Petráss László

  Kedvelés

 3. TISZTELT PETRÁSS ÚR!
  Jogos a kérdése, mert a józanul gondolkodó emberek valóban szeretnék tudni, hogy kinek a szavában lehet bízni.
  Tájékoztatom Önt, hogy a Kádár János Baráti Társaság megalakulásakor reppentették fel azt a hírt, hogy a megalakulásuk féktelen örömében – az örvendetes tényt -, azonnal megosztották a felhők felett tartózkodó, és hazánkat éberen “vigyázó” Kádár elvtársukkal is.
  Feljegyzésemben ezt az információt használtam fel, bízva annak hitelességében, hiszen egy ilyen tekintélyes Társaságról fel sem tételezhető, hogy (tagsága vagy vezetősége) valótlanságot állítson.
  Tehát,- Tisztelt Petráss Úr,- nem nekem volt látomásom, vagy nem én voltam illuminált állapotban az adott szöveg bebillentyűzé-sekor, bár elismerem, hogy ezt világosabban kellett volna érzékeltetnem a Tisztelt Olvasókkal.
  Hozzászólását megköszönve, minden jót kívánok önnek, tisztelettel:
  Bokor Imre.

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.