Pislákoló lángok?

1956Felrúgva a szabályokat,tények alapján értékeljük legújabb kori történelmünket – ha másképp alakult volna alapon.

Ha az Antall-kormány kényszerűségből nem tiltotta volna meg az ’56-osok párttá alakulását, akkor kiváló, hazaszerető, a magyarság érdekeit szem előtt tartó emberek kerülhettek volna a kormányzatba is. Nem sorolom őket, nehogy sértődés legyen belőle, de voltak s vannak közöttük bőven, akik a több évtizedes megkülönböztetett hátrányok ellenére képesek voltak magukat képezni, nem szűkült be a tudatuk és ’56 lángját láthatatlanul, de táplálták lelkükben.

Bár ma is jó kiállású, okos, intelligens emberek, ám a ’90-es évek elején az először hazatért, képzett, sokoldalú, remek kapcsolatrendszerrel bíró és ismerő magyarokkal csodát tehettek volna Magyarország átalakításában, fellendítésében. Hiszen 1956-ban már a világ csodálatát, megbecsülését vívták ki, így hatalomra jutásuk esetén újból tetteikkel igazolhatták volna a magyarság kiválóságát. Ehelyett megszületett a kierőszakolt rózsadombi paktum, amiben eleve kizárták az ’56-osok felelős tisztségviselését.

Pislákoló lángok? Tovább olvasása

A hatalom elidegenítése

Hatalom

E tanulmány feltételezi, hogy valamely társadalom alatt mindenki azt az emberi közösséget érti, amelyik egy adott időben egy kijelölt területen él. Az így meghatározott társadalom vizsgálatánál azonban szükségszerűen beleütközünk ugyanazokba a problémákba, amelyekkel a természettudományok is oly sokat küszködnek, tudniillik, hogy valamely folyamat milyen feltételek között jellemezhető saját szakaszával. Van ugyanis, aki a globalitást evolúciós folyamatnak tekinti, s van, aki csupán a jelen össztársadalmára vonatkoztatja.

Miután verbális kultúránkban kommunikációs zavarokat okozna a szó lecserélése, kényszerűségből a Globális (nagybetűs elnevezés) alatt minden esetben az emberi faj időtlen egészére utalunk, globális (kisbetűvel írt) kifejezés alatt pedig valamely korszak össztársadalmát értjük. Köztes jelzővel a még önálló struktúrával rendelkező helyi társadalmakat különböztetjük meg a globális rendszerbe beépült altársadalmaktól. Szükséges megjegyezni még, hogy a ”társadalmasítás” kifejezés jelen esetben nem a tulajdonviszonyokra, hanem általános hozzáférhetőségre, illetve a társadalom befolyásolási képességére vonatkozik. A megszokottól eltérően társadalmi szélsőségnek az életvitelükben kirívó csoportokat tartjuk (kiemelés: szerk.).

A hatalom elidegenítése Tovább olvasása

Görögtüzekkel ünnepelték a függetlenséget

A Nemzeti Mozgalom és a Nemzeti Radikális Tábor felvonulásán, melyet a Függetlenség Napja alkalmából tartotta, részt vett a Jobbik delegációja is. Közel százezer ember mondott nemet a globalizmusra és a multikultira.

N1Tv