A hetedik évforduló kapcsán: „Zavargásokról” beszél a hazugságállam és a média is?

Hír:  Az ügyészség Gergényi Péterre és társaira FELFÜGGESZTETT börtönbüntetést indítványozott.

Vannak esetek, amikor bizonyos cselekedeteket meg kell indokolni, az eset összes körülményeit feltárva, s a kialakult belső feszültséget is levezetve.

2006 oktober 23

A néptől már rég elidegenedett politikai osztály szóhasználatában visszatért a gyakorlati népszuverenitást teljesen megtagadó „zavargás” kifejezéshez: 2006 kapcsán. Az akkori, erkölcsi alapon történt felháborodás valójában, nem csak a politikusi hazugságok okán eredményezték a Kossuth tér népmozgalmát, hanem a globális érdekeket kiszolgáló rendszer teljes és lelepleződött álságossága érlelte. Az elhíresült beszéd szándékos kiszivárogtatása, csupán a végső bizonyíték volt arra, hogy nem történt meg a megélhetési politikusok által gyakran hangoztatott: rendszerváltás. Helyette megerősödött az a bankárkaszti uralom, amelyet a mai miniszterelnök neje is elismert legutóbb, egy spontán nyilatkozatában.

Az elemző gondolkodás képességét megőrző magyaroknak azonban mindez nem jelenthet újdonságot. Csupán arra a folytatólagosan működő kettős mércére nem számítottunk, amely tovább görgeti a bolsevik berögződéseket a mai: ún. globalista kiszolgáló-személyzetnél is.

Pl. Póka Lacit a “bankzúzásos” bejelentését követő napokban letartóztatják, s terrorcselekmény tervezése okán fogva tartják.  Viszont a büntetőjogilag értékelhető cselekménynek elkövetésére, 2006-ban valóban parancsot kiadó főrendőröket, egy látszatra ugyan elszámoltatás jelegű – de valójában csupán a választási kampányszínháznak minősíthető – bírósági tárgyalásokra idézték meg. S a főfelelős, Furcsán Nyerenc pedig szabadon, széles mosollyal és elvbarátnőjével érkezhetett a bíróságra. Hihetetlen, hogy a szavakért börtön, a bűntettekért pedig médiaérdeklődés, azaz kétes értékű nyilvánosság, s állítólag 100 (száz) millió forint évi jövedelem jár. (Hozzáteszem: ez abból a köztulajdonból szétlopott vagyonból származik, amely mindannyiunk boldogulását lenne hivatott szolgálni, egyesek érdeke helyett.)

Ráadásul a ma reggeli TV1 köztelevíziós adásban Völgyesi Miklós és Gaudi Nagy Tamás riportalanyoknak a 2006. október 23.-ról szóló értékelése alatt, folyamatosan a szeptember 18-i – a hatalmi arrogancia okán bekövetkezett tvszékház elleni – támadás képeit, s az akkor lángoló autókat mutogatták. Ennek az álságossága világos, hiszen Furcsán Nyerenc is ugyanezt a sajátosan bolsevik taktikát alkalmazta azokkal szemben, akik veszélyeztették az ő magánhatalmát. Sőt valószínűleg csak neki volt érdeke az autók lángolása, a “ribillió előidézése: amitől megmentheti végre a szavazóit”.

Nézzük mit is tűzött ki célként a Kossuth tér, s ebből mi valósult meg?

Én csak három, 2006 őszi célkitűzést említek:

1. A hibbant Néró bevallottan csalással szerezte meg a közhatalmat, törvénytelenül lett miniszterelnök. Ezért minden tisztességes jogrendben le kell mondatni!

2. A népszuverenitás valódi birtokosai felismerték, hogy nemcsak a kormány a törvénytelen, hanem maga a rendszer is! Ezért vissza kell térni az utolsó törvényes magyar jogrendhez. Valódi és népi rendszerváltást kell végrehajtani!

3. Ennek az eléréséhez azonban erkölcsi és nem fülkeforradalomra van szükség. A jelenlegi kenőpénzrendszert, a megélhetési politikusok véleménydiktatúráját, a köpönyeget cserélő KISZ-elit vagyongyarapodásával együtt kell felszámolni!

E három pontból, sajnos nem valósult meg semmi, bár elismerem, hogy a 2/3-os többségű Fidesz nyitott pár kiskaput a nemzeti oldalnak, ám annak előnyeit is a pártvezetés közeli Fidesz tagok élvezik. S e közben a valós elszámoltatásról nincs szó, mintha le is mondott volna róla az alsóházi pártfegyelmek ”fortélyos félelme”.

Az egyik szemem sír, a másik meg nevet. Hiszen minden változás belülről indul el, s a magyarság igencsak változik, remélhetőleg – s én ezt tapasztalom naponta – emelkedik! Hitem szerint minden jó magyar ember meg fogja találni a saját útját és fejlődési lehetőségeit. Azonban a hagyományok ápolása és felélesztése nélkül, például a bevált magyar történelmi alkotmányosság visszaállítása és szerves fejlődésének az elősegítése nélkül mindez, csupán féloldalas, fogyasztás központú maradhat.

Szerencsére a Magyarok Szövetségének egy működő tagozata – az Alkotmányos Jogfolytonosságot Előkészítő Tagozat – egyre több aktív személlyel bővül, akik komoly munkát végeznek, s egyre több szellemi muníciót állítunk elő. Viszont ma – nem csak az AJET tagjaként, hanem magyarként is – egy igen kényes helyzetbe kerültem, de inkább nem is részletezem: úgyis megtudjátok időben. Nem mosakodni kívánok és nem bocsánatot kérni, hanem csupán indokolni.

A tehetetlenség és végső kétségbeesés vitt rá egy primitív cselekedetre, hiszen Furcsán Nyerenc a szemkilövető terrorista felbujtó és “kézi-vezérlő”, nemhogy örülne, hogy egy ilyen türelmes és megbocsátó nép a magyar, hanem inkább provokál minket. Röhögcsélve a nemzet kínjain és terrorizmusuk áldozatait még jobban lenéző és megalázó módon, még kampányt is kerekített magának a katonai bíróságon. Abban a szerepben tetszelgett a közhatalmat magánérdekű hatalommá süllyesztő politikai és gazdasági gengszter – aki a „magyarságot legjobban megosztó” minősítést már 2004-ben megszerezte – hogy ő bátran kiáll a köztársaság védői mellett. Holott az illegitim köztársaság első – saját maga által is bevallottan – csalással, félrevezetéssel miniszterelnöki székbe jutó politikusa ő. Aki a saját hatalmát törvénytelenül is biztosító, néhány főrendőrt kívánt „erkölcsi” (?) támogatásban részesíteni most. Azokat, akiknek köszönhetően a hatalmát egészen a bankárkaszti lemondatásáig – pontosan Szövetségünk országos zászlóbontásáig – megtarthatta. S bár a jelenlegi hatalom csupán “ellenőrzés elmulasztása és szakszerűtlen oszlatás” miatt kívánja a bíróság elé állítani ezeket a jogérzékről és igazságosságról megfeledkező főrendőröket, mindez nem az igazságosság jegyében történik, hanem háttéralkuk és lobbi érdekek, vagy rosszabb esetben a teljes állami irányítás bankárkaszti vezénylése okán. (Ráadásul szerencsétlenségemre még egy névrokonom is ott szerepel köztük, Bene László néven.) De láthatóan nem felelősségre akarja vonni a „független” ügyészség őket, s még nem is a valóban elkövetett terrorcselekményeik miatt, hanem egyszerű kampányfogásként rendezi meg a tervezett legalább 100 pernapot. (Amely természetesen el fog húzódni a választásokig, sőt még annál is tovább.) De azt már előre tudjuk, hogy felfüggesztik a büntetésüket Ez pedig egy jogi nonszensz, hiszen mi van akkor, ha új bizonyítékok, tanúk kerülnek elő?  Szinte vicces lenne a helyzet, ha nem emberi drámák, életminőség romlás, egzisztencia tönkretétel és megalázások lennének az ügy hátterében. Csak megint a kettősmérce munkálkodik a háttérben

Ilyen nyilvánvaló népellenes bűncselekmény, amely a magyar nép 1956-os szabadságharcára való évfordulós megemlékezésének és a bolsevizmussal való reménytelen szembeszállásának arcátlanul pimasz és vihogó lekezelése, még nem történt a rövid XXI. század során. Furcsán Nyerenc és elvbarátnője átlépte azt a lélektani határt ott a bíróság épületében, amit erkölcsös magyar ember soha nem tudna átlépni: az általa „kézi-vezérelt” rendszerben meggyalázottakon és egy életre nyomorékká tett embereken vihogtak provokatív módon. Sőt odáig merészkedett, hogy lenácizta az ott lévő magyarokat. Egy “nemzetellenes szocialista” merte “nemzeti szocialistának” nevezni azokat, akik soha nem voltak és nem is lesznek szocialisták! Sokszor leírtam már, hogy bár nem vagyok fasiszta, de azt a jelzőt egy szocialistától még el tudom viselni, mert bár Salazár, Franco és Mussolini is kritizálható, de akkor a szocialistákkal szemben értékrendet képviseltek mindhárman. A bármely színű szocialisták viszont már régóta az embervadászat és a gyilkolás hívei. (Még ha manapság csak gazdasági eszközökkel folytatják azt, amit Kun (Kohn) Béla, Rákosi (Rosenfeld) Mátyás, Kádár (Csermanek) János, kötéllel, golyóval, kínzásokkal, vagy mint 2006-ban Furcsán Nyerenc, az állami terrorizmus hazai kialakításával, a közhatalom magánosításával cselekedett.)

Sajnos jól látható, hogy az ügyészi álságosság eredményeként  – s valószínűleg a bankárkaszt védenceként – a valódi főbűnös teljesen, a kollaboráns kiszolgáló-személyzete pedig részben, meg fogja úszni e szörnyű bűntettet. (legalábbis egy időre.) Én azonban sűrűn imádkozom az igazságért, s ha módomban áll, majd teszek is azért, hogy soha ne leljen nyugalmat, s nyerje el igazságos büntetését az Isten és az emberi igazságszolgáltatás által is.

Én ma is azt tettem, amit a lelkembe égetett igazság diktált. S ez szerintem kötelessége is minden magyarnak, mert magyarnak nem születni kell, hanem azzá emelkedni, azzá nemesedni lehet csupán.

S néha talán nem is a legelfogadottabb módon. De a Furcsán Nyerenc által kitagadott székelyek és más határon-túli magyarok, illetve az embervadászat áldozatai, a Rádió udvarán megkínzott fiatal lányok, a sérültek és a kilőtt szeműek, s azóta is megalázott, megnyomorított magyarok talán jobban megértik a lépéseimet. Várom az ellenlépéseket, s felszólítok minden magyart, hogy ne tűrjük tovább a nácizást, a legmocskosabb szocialisták képviselőitől! (Mert szerintem a törvénytelen állammal és azok törvénytelen működtetőivel szembeni ellenállás nem jog, hanem szent kötelesség!)

Az őszödi lelepleződés hetedik évfordulóján: Dr. Bene Gábor

Nemzeti InternetFigyelő

4 című bejegyzés “A hetedik évforduló kapcsán: „Zavargásokról” beszél a hazugságállam és a média is?” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. …vannak megtorlott bűnök és vannak megtorlatlanok és vannak büntethető ártatlanok és vannak büntethetetlen bűnözők ”
  H.B.

  Kedvelés

 2. Szépen visszaszökdöstek egyesével, “feltűnés nélkül” a hatalomba azok, akiktől meg kellett volna szabadulnia az országnak. Egyre nyíltabb hatalomátvétel folyik. Lassan nincs is a “kormányban” magyar ember vagy nemzeti érzésű politikus. Meg is látszik, mert vesztünkre “kormányozzák” az országot. Attól, hogy megfordították a köpönyeget, benne ugyan az maradt.
  Nagy Péter

  Kedvelés

 3. Tisztelt Bene doktor! Ragyogó elemzés! Gratulálok és remélem nemcsak sokan olvassák, hanem el is gondolkodnak…
  Anna

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.