Egy “ember”, akinek “sokat köszönhetünk” – Aleister Crowley

crowley_aleisterAz alábbi cikkben vannak ismétlések, de több adattal közelíti meg egy, a mai világra nagy negatív hatással bíró ember – Aleister Crowley – életútját, jellemét (jellemtelenségét?), tevékenységét. Ez az ember nagy szerepet játszott a kábítószer-fogyasztás és a sátánista eszmék elterjedésében Európában és a nyugati világban. Az alábbi cikk olvasását csak azoknak ajánljuk, akik szeretnének megérteni bizonyos ma is jelen lévő magatartásformákat. Nem könnyű olvasmány az alábbi gyűjtemény, így türelmet és higgadtságot igényel a tanulmányozása. (NIF szerk.)

Aleister Crowley

Aleister Crowley megítélése ma is végletek között mozog. Az egyik legnagyobb mágusnak, beavatottnak, nagyszerű költőnek és misztikus gondolkodónak éppúgy nevezik, mint Antikrisztusnak, a modern sátánizmus atyjának, a 666-os fenevadnak, sőt gyilkosnak is! Életművének két fontos darabja, a “Thoth könyve” és a “Törvény Könyve” magyarul is olvasható, Tarot-kártyája szintén megvásárolható. A róla alkotott véleményeket azonban sokkal inkább az életéről keringő mendemondák és a sikeresen sulykolt előítéletek generálják. Különösen nagy előszeretettel gyártanak belőle ellenséget, újjászületett Ördögöt a különböző egyházak és azok képviselői, hívei – akik elsőszámú közellenséggé tették az okkultista, kábítószer használó, szex-centrikus mágust…

Rosszallásukat még a rock-zene, és a Crowley híveinek tartott rock-zenészek is kivívták. Jimmy Page-et – aki mindig szívesen beszélt arról, hogyan építette be életébe a Mester tanításait, aki Londonban nyitott okkult könyvesboltját Crowley egyik írása nyomán Equinox-nak nevezte el, aki megvásárolta és éveken át legkedvesebb angliai otthonaként használta a Loch Ness-i tó közelében álló egykori Crowley-villát, a Boleskine House-t (1992-ben eladta, ma B-kategóriás szállodaként üzemel) – többször megvádolták azzal, hogy fekete mágiát űz, hogy szövetséget kötött az Ördöggel és emiatt éri annyi szerencsétlenség a zenekart. Többek között Plant súlyos autóbalesetét, Elvis Presley, Karac Pendragon Plant és John Bonham halálát is a nyakába akarták varrni. Emlékezetes, a mai napig fel-felmerülő ostobaság, hogy a “Stairway to Heaven ” bizonyos sorait visszafelé olvasva az Ördögnek küldött üzenetek hallatszanak ki belőle. Sőt, nemrég egy magyar honlapon az “Immigrant Song”-ból vélte kihallani egy “szakértő” a katolikus hit és egyház elleni kódolt támadást. A közelmúltban egy ismerősöm, aki 2 évig tanulta a Tarot-kártya rejtelmeit, – mint akit kígyó csípett, úgy ugrott hátra, amikor a Crowley-féle Tarot-ról kérdeztem!

Így aztán nem könnyű hiteles képet alkotni arról az emberről, akinek gondolatai oly nagy hatással voltak Jimmy Page egész életére. Éppen ezért bármiféle sugalmazás helyett álljon itt néhány szemelvény Crowley életművéből, munkásságának elemzéséből, valamint a róla megjelent ilyen-olyan előjelű véleményekből.

crowley80 éve alakult meg Aleister Crowley apátsága

Cefalú csendes, ám komor kis település Szicília északi részén. Lakói mélyen hívő katolikusok. Ma már kevesen tudják róla, hogy 80 évvel ezelőtt itt jött létre egy olyan “apátság”, amelyet a maga korában Szodoma és Gomorra új megtestesülésének tartottak, és amelynek “főapátja” Aleister Crowley, a nagy mágus, “a világ legbűnösebb embere” volt. Az 1875-ben született Crowley szigorú anglikán nevelésben részesült – ez olyan sokkhatást jelentett neki, hogy egy életre elvetett minden kötött vallást. Szenvedélyessége, végtelen tudásvágya előbb az Arany Hajnal szabadkőműves páholyba vitte, majd – miután bejárta Kínát, Indiát, Nepált, és Észak-Afrikát – megteremtette saját “eszmerendszerét”, amelyben a kelta pogány mítoszoktól az egyiptomi hiedelmekig, a reneszánsz gondolkodástól Sade márkiig mindent belekevert. 1904-ben a kairói Egyiptomi Múzeumban látomástól ihletetten írta meg “Törvénykönyvét”, amelynek központi tétele: “Tégy, amit akaratod kíván és az lesz majd a törvény”. Crowley íróként, költőként is maradandót alkotott, mágusként misztikus írásai mellett szürreális tarot-kártyája az egyik fő műve. A XIX. század nagy dekadenseinek – Thomas de Quincy, Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire – nyomdokán haladva kísérleteket végzett saját magán a különböző drogokkal és erről tanulmányokat is írt, sajátosan archaizált angol nyelven. A korlátlan szabadság hirdetése miatt az I. világháború végén el kellett egy időre hagynia Angliát, ekkor talált rá Cefalúra, ahol élettársával 1922-ben létrehozta a “Thelemai apátságot.” A görög szó “szabad akaratot” jelent, és egy ilyen nevű apátság szerepel már a XV. századi Francois Rabelais: Gargantua és Pantagruel című művében is. A cefalúi “kolostor” a szabad szerelem minden képzeletet felül múló szentélye lett, Crowley és társai felelevenítették a világtörténelem legkülöncebb orgiáit, tobzódtak az állatáldozatokkal egybekötött szexuális rítusokban. A hatóságok azonban egyre kevésbé nézték jó szemmel az “apátság” tevékenységét – ne feledjük, akkor már Benito Mussolini van hatalmon Olaszországban, és ő a “rend” embere – és egy évvel később, amikor Crowley egyik vendége meghalt, miután macskavért ivott az egyik szertartás során, az intézményt bezáratták, Crowley-t pedig kitoloncolták Itáliából. A nagy mágus 1947-ben csaknem elfeledve halt meg Angliában. A 60-as években kezdték őt rehabilitálni a szexuális forradalom és az újpogányság terjedésével egyidőben. Különösen sok rock-zenész vált Crowley hívévé, köztük Syd Barrett, Ozzy Osbourne, és főleg Jimmy Page, aki még mestere egykori, boleskine-i házát is megvette, de arcképe ott van a Beatles Borsőrmester című lemezének híres borítóján is.

Sulinet, 2004. 04. 21 .

sex-szimbólumA mágiáról

A keleties színezetű, szexuális ördög-vallás legismertebb modern nyugati gyakorlója az angol Aleister Crowley, aki Londonban a XX. Sz. elején az Arany Hajnal Társaság tagja volt. 1902-1906. között Keleten utazgatott, és kábítószerekkel kezdett kísérletezni. Németországban egy szexuális mágiával foglalkozó okkult társaságnál, a Keleti Templomok Rendjénél kezdte el azokat a praktikákat, amelyek teljes hátralévő életét kitöltötték. 1911-ben fejlesztette ki saját szexuális transztechnikáját, amelyet később fel is jegyzett:

Derek és Julia Parker: Természetfölötti jelenségek atlasza – Gulliver, Budapest, 1991. 33. o.

“…A szexuálmágia természetesen a nyugati mágikus tradícióban is létezik, bár kialakulásában valószínűleg a tantra játszotta a legnagyobb szerepet. Híres és hírhedt gyakorlója Aleister Crowley, a “Fenevad”, aki az Ordo Templi Orientis (OTO) és a Thélema keretein belül terjesztette és használta a tantrát, és a saját maga által kifejlesztett módszereket.

“Az európai gondolkodás elválaszthatatlan részét képezi a Mágia. A Mágia olyan rendszer, amely folytonosan az épp aktuálisan legitimizált, kanonizált ortodox rendszerek fojtó bilincsétől mentesen találja meg az ember spirituális- és szellemi valóságát. A vallási-, filozófiai- és tudományos-rendszerektől függetlenül kínál módszert az ember teljességének elérésére. A Mágia a teljes igazság kutatása – az ember teljességének keresése: a testi-, lelki-, szellemi-tökéletesség megvalósításának módszere. (…)

A Mágia célja az ember spirituális- és szellemi valóságának megtalálása és kiterjesztése a teljesség felé. Mint ilyen, módszert kínál az ember teljességének elérésére. Ezen praxis elenyésző, de mégis jelentős részét képezik a pszichedelikus drogok, mint olyan ‘tudattágító’ szerek, melyek felfedik az ember rejtett szellemi képességeit, és rávilágítanak a világ rejtett arculatára. Olyan “dimenziókat” tárnak fel, melyek elzártak a hétköznapi tapasztalástól – kinyitnak bizonyos mágikus Kapukat. Azonban nem kínálnak módszert vagy értelmezési megoldást ezen új tudati-tereket illetően. A fokozatos, beavatási rendszereken alapuló mágikus praxis lesz az a módszer, mely lehetővé teszi a pszichedelikus drogok által feltáruló élménytartományok tudatos használatát, keretet szabva az amúgy értelmetlen, céltalan tudati tapasztalatoknak. Ezért a Mágia eszközszinten foglalkozik tudattágító szerekkel, hiszen számos egyéb módszert ismer, melyek segítségével ezek a tudatváltások megtehetőek. Így a drog nem cél, hanem egy komplex módszer egyik eszköze. Amivel a Mágia túllép az ‘egyszerű droghasználaton, az az, hogy nem áll meg az ebben feltárulkozó élményvilágnál, hanem módszert ad ezek megértésére és kezelésére – túlmegy rajtuk az isteni, örök pont irányába. A Mágia a teljes igazság kutatása “

Tarr Dániel: Drog a mágiában – Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár / Részletek

Szemelvények Aleister Crowley írásaiból

Kulcsmondatok a “Törvény Könyvé”-ből:

“Tégy, mit jónak látsz, ez az egyetlen Törvény” (“Do what thou wilt shall be the whole of the Law”) – AL I:40

“A törvény a Szeretet, szeress akaratod szerint” (“Love is the law, love under will*”)

“Nincs másra jogod, csak hogy akaratod szerint tégy. Cselekedj, és senki sem mond nemet.” – AL I:42-3

“Minden férfi és minden nő egy csillag.” – AL I:3

“A szerelem a törvény, a szerelem, az akarat jármában.” – AL I:57.

Nincs isten, csak ember

Az embernek joga van, hogy saját törvénye szerint éljen –

úgy éljen, ahogy akar:

dolgozzon, ahogy akar:

játsszon, ahogy akar:

pihenjen, ahogy akar:

meghaljon akkor, és ahogy akar.

Az embernek joga van, hogy azt egyen, amit akar –

azt igyon, amit akar:

ott lakjon, ahol akar:

oda költözzön a föld színén, ahová akar.

Az embernek joga van, hogy azt gondoljon, amit akar –

azt mondjon, amit akar:

azt írjon, amit akar:

rajzoljon, fessen, faragjon, formázzon, építsen, amit akar:

úgy öltözzön, ahogy akar.

Az embernek joga van, hogy úgy szeressen, ahogy akar –

“töltekezz szerelemmel, ahogy akarsz,

akkor, ahol, és akivel akarsz.” – AL I:51

Via Diabolica

Komor köpenyegét rám teríti a Sötétség,

Eltakar világot s tündérálmokat,

Ha nem látnám Őt, tán félnék Egyedül, de Ő int és hívogat,

A fülembe súg, hogy értsem én is

A mélységes mély titkokat: Hallgass balga gyermek,

Csitt most, jöjj velem!

Istenekként szállunk majd

A bársonypuha égen.

Crowley Thot Tarot

A Crowley Thot Tarot Aleister Crowley Tarot rendszere, amely az aszrológiát, a numerólógiát, a filozófiát és a látványt kapcsolja össze különböző filozófiai szimbólumokkal.

A Lady Frieda Harris (1877-1962) egyiptológus, képzőművész által megfestett kártyalapokba Crowley beleöntötte a mágiáról szóló minden tudását. És mivel magasan képzett, sokat látott, az ezoterikus hagyományokban rendkívül járatos ember volt, nem csoda, hogy tarot-jának lapjai nemcsak szemet kápráztatóak, hanem szimbólum gazdagságukban, sokoldalúságukban mindmáig felülmúlhatatlannak bizonyultak. A 78 db kártyán kb. 1200 szimbólumot használt fel.

Aleister Crowley The Evil BeastÖsszefoglalás

“Aleister Crowley-t a modern sátánizmus atyjaként emlegetik. 1875-ben született Angliában és két főszenvedélye volt: a szex és az ördög. 1920 áprilisában a szicíliai Cefaluban megalapította a Sátán kolostorát. Itt ördögimádó tanítványaival kultikus orgiákat rendezett, melyek alapjául mindig a kábítószer és a szex szolgált. A démonoknak felajánlott áldozatok rendszerint kutyák és macskák voltak. Kiömlő vérük az áldozati oltárt helyettesítő szűzlány testén patakzott végig. Feltehetően embert is áldoztak. Crowley bestiális orgiáit a sajtó is megszellőztette, melynek nyomán Mussolini parancsára el kellett hagynia Olaszországot, majd később Franciaországból is kiutasították. 1947-ben halt meg a kábítószertől tönkretéve, magányosan, összetört lélekkel. A lapok a világ legzüllöttebb emberének nevezték.”

“A kábítószer-élvező és nyíltan sátánista Aleister Crowley (1875-1947), akit számos rock sztár tekintett a példaképének, állt a Golden Dawn Rend élén. Az Ordo Templi Orientis (O.T.O.) a Golden Dawn-hoz közel álló, titkos – szabadkőműves jellegű – társaság volt. Míg a Golden Dawn a szexuális kicsapongás kultuszát űzte, addig az O.T.O. a kultikus vérkiontást és az ölést részesítette előnyben. Az O.T.O. eredetileg a 33-as fokozatot elérő Grand Orient szabadkőművesség részét képezte. Németországban azonban a Golden Dawn tagjai is csatlakoztak az O.T.O.-hoz, és 1902-ben már létrehozták a saját szervezetüket. Az O.T.O.-nak kezdeti szakaszában tagja volt Louis Constant, aki Eliphas Levi néven lett híres és hírhedt egyszerre. Louis Constant nagy befolyást gyakorolt Aleister Crowley-ra, aki késõbb az O.T.O. angliai részlegének a vezetője lett. Crowley tehetségének köszönhetően az általa vezetett angliai szervezet lett az O.T.O. leghatalmasabb, és legtovább fennmaradó részlege, amely tevékenységét fokozatosan az Egyesült Államokra is kiterjesztette.”

… A másik dolog, amit nem hagyhatunk szó nélkül, az Aleister Crowley programja. Ő volt az újkori sátánimádat megteremtője, aki szívesen nevezte önmagát “a leggonoszabb ember”-nek. Kinyilvánított célkitűzése az volt, hogy az egész világ a sátán uralma alá kerüljön. Különösen három utat javasolt a transzállapot eléréséhez, amely aztán képessé tesz a démonokkal való kapcsolat fölvételre: a kemény rockot (sic!) , az abszolút szabad szexuális forradalmat és szex-mágiát, illetve a kábítószereket.”

Aleister_BeatlesAleister a Beatlessel

“A Háromszázak Bizottsága a Beatleseket használta fel egy meghatározott kulturális kábítószer elterjesztésére. Ed Sullivant Angliába küldték, hogy ismerkedjen meg a Tavistock Institute első rock csoportjával. Sullivan az ismerkedés után visszatért az Egyesült Államokba, ahol kidolgozta annak a stratégiáját, hogyan kell az elektronikus tömegtájékoztatás segítségével sikeresen eladnia a Tavistock Intézet kísérleti zenebrigádját. Az elektronikus tömegtájékoztatás, valamint Ed Sullivan átgondolt PR menedzselése nélkül a Beatlesek és az ő “zenéjük” hamarosan kimúlt volna. Mint ahogy ma már tudjuk, a Beatles kampány nemcsak kicserélte a szórakoztató zenét, de beindított egy ma is tartó kábítószer fogyasztási kampányt. A Beatles-jelenséghez az a tény is hozzátartozik, hogy első sikeres számaik zenéjét és szövegét Theodor Wiesegrund Adorno, a frankfurti iskolához tartozó filozófus és zeneesztéta írta. Ezt a mai napig titkolják a közvélemény elől. A Beatlesek feladata az volt, hogy ismertté váljanak a teenager-ek előtt, akiket aztán megállás nélkül bombázni lehet a beat-zenével. A kísérlet azt kívánta elérni, hogy az állandó ismétléssel meggyőzzék a fiatalokat: ők kedvelik ezt a zenét. A felbérelt liverpooli legények teljesítették, amit elvártak tőlük, természetesen “egy kis rejtett baráti segítséggel”. Ez nem volt más, mint olyan szereknek a szétosztása a hallgatóság körében, amely az amerikai fiatalok egész generációját pontosan olyan biomasszává alakította át, amilyennek a Tavistock Institute tervezői elképzelték…

Ebben a New Age kampányban a kábítószer-fogyasztás központi témává vált. Egyre többet lehetett hallani a Tavistock Institute szakértői által kitalált kifejezést, “Beat Generation”, azaz a beat-korszak nemzedéke. Ma már a kábítószer-használat az amerikai társadalom legkülönbözőbb rétegeiben elfogadottá vált. A Tavistock Intézetben kidolgozott program szerint elhitették az amerikaiak újabb nemzedékeivel, hogy itt társadalmi forradalom zajlik, egy természetes, spontán folyamat, elhallgatva azt a tényt, hogy ez valójában tudományosan kidolgozott, és központilag irányított mesterséges folyamat, amelynek az a célja, hogy megváltoztassa az amerikai társadalom értékrendszerét, magatartási mintáit, és a politikai élet egészét.”

Forrás: Nyisd ki a szemed, Facebook

Nemzeti InternetFigyelő

2 című bejegyzés “Egy “ember”, akinek “sokat köszönhetünk” – Aleister Crowley” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Nehéz olvasmány, de kiváló elemzés. Oscar Wilde, Goethe stb. irányított hatásukat tekintve szintén ide sorolandók.
  Anna

  Kedvelés

 2. “Különösen három utat javasolt a transzállapot eléréséhez, amely aztán képessé tesz a démonokkal való kapcsolat fölvételre: a kemény rockot ”
  47 ben murdált meg a csávó. Hogy javasolhatta a kemény rockot, amikor addig még épp hogy a chichagói blues köztudatba került, a rock-nak meg még a klasszikus formájában híre-hamva sem volt?

  Singh-Bahadur Áron

  Olvassa végig Aleister Crowley hatását.

  Kérem, hozzászólását legközelebb írja alá (akár valódi, akár álnéven vagy jeligével, hogy aki arra válaszolni akar vagy véleményt akar mondani beírásával kapcsolatban, az meg tudja szólítani Önt), mert egyébként kénytelen leszek törölni! Most pótoltam.

  Híradmin!

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.