Felhívás cigány és magyar honfitársaimhoz!

legyőzetettMivel veszedelmes folyamatok zajlanak a társadalmunkban, s a háttérhatalom aljas terveket sző és valósít meg, szükségesnek látom az alábbi felhívás közzé tételét.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Drága Honfitársaim és Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Féltő szívvel ajánlom figyelmetekbe az alábbi rövid cikket, ami a globalizmus (sátáni lelkű) urainak aljas mesterkedésére mutat rá. Kérlek titeket, ne felháborodjatok az itt olvasottak miatt, hanem gondolkozzatok el azon, mire is akarják a magyarországi cigányságot felhasználni azok, akik az Antikrisztus szolgái.

Ezt a most zajló (de már az úgynevezett szocializmusban elkezdett) folyamatot világosan fel kell ismerni, s minden erőnkkel küzdenünk kell ellene, ahogy Jakab apostol mondja: “Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.” (Jak 4: 7), vagy maga Isten mondta Káinnak: “Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr: Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta.” (1Móz 4: 6-7). Éppen ezért imádkozó szívvel kérem, hogy velem együtt munkálkodjatok a cigányság (és a magyarság) felvilágosításában, s megtérésre hívásában, hogy Isten gátat tudjon vetni a Gonosz ármánykodásának! Íme az olvasásra és elgondolkozásra ajánlott cikk (most nem megbotránkozni kell, hanem elgondolkozni):

http://magyarhajnal.com/a-ciganysag-tomegpusztito-fegyver/?honnan=Nemzeti_Hirhalo

Az én véleményem pedig itt olvasható:

Elég szomorú, hogy a globalizmus urai (az Antikrisztus uralmának fő előkészítői) fel tudnak használni egy népes etnikumot aljas terveik megvalósításához, és ezt a cigányság mai értelmisége, vezetői nem látják tisztán, ill. nem tesznek semmit ez ellen az aljas manipuláció ellen ! Egész országunknak (összefogva a cigányság jó akaratú vezetőivel, értelmiségével) együttes erővel kell fellépni ez ellen az aljas terv – és sajnos már gyakorlat – ellen! Különben minkét nép belepusztul, még akkor is, ha mi veszünk el hamarabb, mert a globalizmus (sátáni) urai azonnal likvidálni fogják a cigányságot is, ha minket már legyőztek! Mindkét nép elemi érdeke, hogy felismerje a világ mostani urainak aljas mesterkedését!

Munkálkodjunk hát országunk megtérésén, Istenhez fordulásán, hogy Magyarország Jézus Krisztus országa legyen!

Czakó István (egy magyar hívő ember)

Forrás: Facebook

Nemzeti InternetFigyelő