Van magyarázat a muszlimok debreceni viselkedésére

arab hőbörgőOlvasónk összefoglalója dzsihádról és szexrabszolgaságról. És arról, a nemi erőszak bizonyításához (szerintük) négy  tanú kell…

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Miért viselkednek így a muszlimok Debrecenben – és másutt? Egyelőre kis mértékben, de ugyanaz játszódik le Debrecenben, a Sámsoni úton, mint ami nagy mértékben, nap mint nap zajlik például a norvégiai Oslóban, a svédországi Malmőben, a franciaországi Marseille-ben, a németországi Berlinben, a dániai Koppenhágában, az angliai Londonban, az USA-beli Michigan állam Dearborn nevű városában, vagy az ausztráliai Sydney-ben: bevándorló vagy menekült muszlimok belekötnek a helyi emberekbe, zaklatják a helyi kereskedőket, és molesztálják a helyi nőket és lányokat. A Sámsoni út „no-go zone” lett, azaz olyan zóna, ahova a helyi magyar emberek nem szívesen mennek be…

Ez Allah (Isten) akarata

A Korán, azaz a muszlimok szent könyve nem egy egyszerű könyv, hanem maga Allah (Isten) szava tökéletes formában, ahogyan azt Dzsibril (Gábriel) arkangyal elvitte Mohamed prófétának, az iszlám alapítójának, látomások formájában. Éppen ezért a Koránt megváltoztatni vagy átértékelni nem lehet – ami abban áll, az Allah (Isten) szava, tehát úgy helyes, ahogy van. A Korán 3.5 szerint az iszlám a tökéletes vallás. A Korán 33.21 szerint Allah küldötte (Mohamed próféta) példakép. Amit ő tett, az helyes, és a muszlimoknak követniük kell az ő példamutató cselekedeteit. Ezeket az ismérveket kell szem előtt tartani, mielőtt bárki megpróbálna ideologizálni, hogy a VII. században keletkezett előírásokat már nem kell figyelembe venni, mert azok az idők elmúltak. Szó sincs erről – ezek az előírások ugyanannyira hatályosak és kötelezőek ma, mint ezernégyszáz éve.

A muszlimok a legjobbak; a nem muszlimok hitványak

A Korán 3.11 szerint a muszlimok, azaz Mohammed próféta követői a legjobbak a népek közül. A Korán 98.6 szerint azok, akik nem hisznek az iszlámban, a Koránban és Mohamed prófétában, ide értve még a Könyv népeit is (azaz a zsidókat és a keresztényeket is), a pokol tüzére jutnak. Akik nem hisznek az iszlámban, a Koránban és Mohamed prófétában, azok a leghitványabb teremtmények. A Korán 48.29 szerint Mohamed próféta Allah követe, és azok, akik vele vannak, keményen bánnak a hitetlenekkel (a nem muszlimokkal), viszont irgalmasak egymással (a muszlimokkal) szemben. Azért nem alkalmazkodnak, mert meg vannak győződve arról, hogy ők a felsőbbrendűek, mindenki más pedig alsóbbrendű. Soha nem is fognak alkalmazkodni, amint azt számos nyugat-európai, kanadai, amerikai és ausztráliai példa is alátámasztja.

Dzsihád (kombinált, azaz nyílt ÉS fedett háború az iszlám győzelméért). A dzsihád szó eredeti jelentése küzdelem. A Koránban a jelentése küzdelem (harc, háború) azért, hogy a világ minden országa muszlim országgá váljon. A Korán 9.29 szerint a hívőknek (a muszlimoknak) harcolniuk kell azok ellen, akik nem hisznek Allahban, vagy a Végítélet Napjában; vagy akik nem tiltják azt, amit Allah vagy Mohamed próféta megtiltott; vagy akik nem hisznek az igaz vallásban (az iszlámban), még a Könyv népei (azaz a zsidók és a keresztények) ellen is, egészen addig, amíg azok alávetettségbe nem esnek, alázatosan nem fizetik a dzsizját (a hűségadót a muszlimok részére), és át nem érzik alávetett helyzetüket. A muszlimok szerint, egy zsidó vagy egy keresztény az alábbi három lehetőség közül választhat:

1. áttér az iszlámra

2. fizeti a dzsizját, és alávetett, másodrendű állampolgárként él

3. meghal

Ha valaki azonban nem a Könyv népei közül való (azaz nem zsidó és nem keresztény), akkor csak két választása van:

1. felveszi az iszlám vallást

2. meghal

Ha a muszlimok erősek, akkor a dzsihádot erővel, nyílt módon kell végrehajtaniuk. Ha a muszlimok gyengék, akkor megtévesztéssel, szaporodással, és egyéb fedett módon kell küzdeniük addig, amíg eléggé meg nem erősödnek ahhoz, hogy nyílt harcban győzzenek. Éppen ezért értelmezhetetlen az a nyugatiak körében elterjedt, hímező-hámozó kifejezés, hogy van „szélsőséges” muszlim, meg van „mérsékelt” muszlim. Szó sincs erről. Mindkettő ugyanazt a cél akarja elérni, csak más eszközökkel: az egyik ordítva és fegyvert rázva, a másik mosolyogva és alattomosan.

Dzsizja (nem muszlimok hűségadója a muszlimok részére): A nem muszlimok által, a muszlimok részére fizetett hűségadó, mellyel a nem muszlimok elismerik alávetettségüket (lásd Korán 9.29). Amikor egy muszlim elveszi egy debreceni kereskedő áruját, vagy felveszi a segélyt, miközben a szabadságjogok ellen kampányol, és szidja a befogadó országot, akkor tulajdonképpen beszedi a dzsizját.

Dhimmi (alávetett, másodrendű személy) A dhimmi olyan nem muszlim személy, aki addig, amíg nem kritizálja a muszlimokat, elfogadja alávetettségét, és fizeti a hűségadót, életben maradhat. Ha ezeket megszegi, bármi megtehető vele. A muszlim és a dhimmi viszonya hasonló, mint a maffia és a boltos viszonya. Ameddig ez utóbbi hallgat, engedelmeskedik, és fizet az előbbinek, addig éldegélhet. Ellenben ha makacskodik…

Takija (megtévesztés) alkalmazása. A Korán 3.28 szerint a hívők (a muszlimok) ne keressék a barátságot a hitetlenekkel (a nem muszlimokkal), kivéve, ha veszély fenyegeti őket azok által. Abu Darda, Mohamed próféta harcostársa ezt így fogalmazta meg: „A hitetlenek (nem muszlimok) arcába mosolygunk, miközben a szívünk átkozza őket”.

A nők másodrendűek és ostobák. A Korán 2.223 szerint a feleség egy szántóföld, akit a férj akkor és úgy „szánthat fel”, ahogyan akar. A gyengébbek kedvéért ez azt jelenti, hogy nem kell a feleség beleegyezése a szexhez. A Korán 3.43 szerint a feleség feladata az engedelmesség mind a férjnek, mind Allahnak. Azokat a nőket, akik lázadoznak, először megfeddéssel, majd az ágyból való kivetéssel, végül – ha még mindig makacskodnak – veréssel kell a helyes irányba állítani.

A Korán 2.282 szerint két női tanú egyenlő egy férfi tanúval. Ezt egészíti ki Bukhari 1.6.301, mely szerint Mohamed próféta azt mondta nők egy csoportjának, hogy adakozzanak, különben a pokol tüzére kerülnek. Amikor a nők megkérdezték, hogy miért, a próféta azt felelte, hogy azért, mert a nők szellemileg fogyatékosak (ostobák), hiszen csak két nő vallomása egyenlő egy férfi vallomásával; vallásilag pedig azért fogyatékosak, mert egy nő se nem imádkozhat, se nem böjtölhet menzesz idején.

A nemi erőszak akkor az, ha négy tanú bizonyítja. A Korán 24.13 szerint az, aki nemi erőszakot állít, de nem hoz magával négy tanút, az hazudik. Ha tehát nincs négy tanú, akkor nem erőszak történt, hanem paráznaság, vagy házasságtörés. A parázna büntetése a Korán 24.2 alapján száz ostorcsapás. A házasságtörő büntetése halálra kövezés, ami nem a Koránban szerepel, hanem Mohamed próféta példamutatása alapján (pl. Hadith Muslim 17:4192 vagy Bukhari 9.83.37) végrehajtott halálbüntetés. Ezért mernek a muszlimok debreceni lányokat és asszonyokat molesztálni, mert hozzá vannak szokva, hogy négy tanú hiányában, a nőt fogják megbüntetni.

A szexrabszolgaság törvényes. A Korán 4.24 szerint egy muszlim férfi számára tilos egy férjezett nőhöz való közeledés, kivéve azokat, akiket a jobb keze birtokol.

Ez utóbbi esetben olyan nőkről van szó, akiket portyázás vagy csata során zsákmányolt, vagy rabszolgavásáron vett. Ha például egy muszlim férfi egy zsidó, keresztény, hindu, pogány stb. nőt zsákmányol, akkor annak a nőnek a házassága automatikusan megszűnik, és a muszlim férfi rabszolganője lesz.

A pedofilia törvényes. A Korán 65.4 szerint, válás előtt, három hónapi szexmentesség vonatkozik azokra a nőkre, akik már menstruálnak, valamint ugyancsak három hónap azokra a lányokra, akiknek még nem jött meg a menzeszük. Az első eset még logikusnak is tűnik, hiszen egy gyors válás és újra férjhez menetel esetén nem lenne egyértelmű, hogy ki az apa. De mi van azokkal a lányokkal, akiknek még nem volt menzeszük? Náluk miért kell ugyanúgy három hónapot várni? Azért, mert velük is lehet nemi életet élni, és hát lehet, hogy egyik-másik előbb érik. A Mohamed próféta cselekedeteiről szóló Bukhari 7.62.88-ban az áll, hogy a próféta (aki egyébként akkor kb. 50 éves volt) házasságra lépett a 6 éves Aishával, majd amikor a lány 9 éves lett, elhálták a házasságot. Ez a gyengébbek kedvéért azt jelenti, hogy a javakorabeli Mohamed egy kislánnyal közösült.

A rágalmazás nem az, mint nálunk. Nálunk a rágalmazás azt jelenti, amikor valaki egy személyről hazugságot állít. Ezzel ellentétben, „Az utazó támasza, és a hit követőjének eszközei” (Umdat as-Salik wa ‘Uddat an-Nasik) c. iszlám jogi útmutatás r2.2 bekezdése szerint a rágalmazás az, amikor valaki olyasmit mond egy személyről, ami annak a személynek nem tetszene (vagyis az a személy nem akarná, hogy kitudódjon). Például igaz, hogy a Korán a muszlimokat a nem muszlimok elleni harcra buzdítja, egészen addig, amíg a muszlimok győznek, és a nem muszlimok áttérnek, megalázkodnak és fizetnek, vagy meghalnak? Igen. Például igaz, hogy a Korán tiltja a muszlimok barátkozását a nem muszlimokkal, kivéve, ha azt megtévesztésből teszik? Igen. Például igaz, hogy a felnőtt Mohamed próféta egy kislánnyal közösült? Igen. Mindez azonban az iszlám felfogás szerint rágalmazás, mert ezek az állítások ugyan igazak, de ezeket hitetleneknek (nem muszlimoknak) kimondaniuk nem szabad.

Lerontás; felülírás. A Korán 2.106 szerint egy korábbi kinyilatkozást egy későbbi kinyilatkozás leronthat, azaz felülírhat. A muszlimok szeretik a tudatlan nyugatiak elé tárni a Korán 2.256-ot, mely szerint a vallásban nincs kényszerítés, azt sugallva, hogy az iszlám a türelem vallása. Ez nem más, mint takija (megtévesztés), ugyanis azt „elfelejtik” elmondani, hogy a 2.256-ot más részek, pl. a Korán 9.5, vagy a dzsihádra felhívó Korán 9.29 lerontotta, azaz felülírta.

Az Ön teendője

Most, hogy elolvasta ezt az összefoglalót, két út közül választhat. Az egyik út az, hogy behunyja a szemét, bedugja a fülét, és azt kántálja, hogy „lalalalala”, esetleg politikailag korrekt módon felkiált, hogy ez az összefoglaló egy „rasszistafasisztanácigárdista” írás. Azt azért vegye figyelembe, hogy ettől még a Sámsoni úton tapasztaltak nem fognak megszűnni. A másik út az, hogy ha kételkedik abban, amit olvasott, akkor utánanéz a dolgoknak, bár arra számítson, hogy a legtöbb szakirodalom angol nyelven érhető el. A javasolt művek a következők:

Korán (Quran)

Bukhari (Sahih al-Bukhari)

hadisz (hadith), pontosabban hadiszok

Az utazó támasza, és a hit követőjének eszközei (Umdat as-Salik wa ‘Uddat an-Nasik), azaz Reliance of the Traveller and the Tools of the Worshipper

Ha ennyi olvasásra nincs sem ideje, sem energiája, akkor az interneten számos, hasonló összefoglalót találhat akár írott, akár képi formában, melyek levezetik, hogy az iszlám miért nem egyeztethető össze az európai társadalommal, tehát a magyar társadalommal sem. Ha Ön minél több családtaggal, baráttal, munkatárssal, osztálytárssal és tanítvánnyal megosztja ezt az összefoglalót, és minél több magyar ember megérti, hogy miről van szó, akkor csökken az esélye annak, hogy magyar városok és városrészek számos nyugat-európai, kanadai, amerikai és ausztrál város és városrész sorsára jussanak.

– pilum –

Forrás: Cívishír

Nemzeti InternetFigyelő

7 című bejegyzés “Van magyarázat a muszlimok debreceni viselkedésére” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Hogyha ezek az emberek ennyire nem szeretik, nem becsülik a keresztényeket, akkor maradjanak ott, ahol születtek, és ahol az ő törvényeik működnek. Tekintettel arra, hogy zaklatják a magyar nőket, igenis ki kell őket toloncolni Magyarországról!
  Ne tűrjük el, hogy minden jöttment alázzon bennünket!

  Lenhardtné D. Ibolya

  Kedvelés

 2. Mire valók a vallások???
  Mire valók a pártok???
  Az emberek mikor ébrednek már rá arra, hogy ezek közt elsikkad az ember.
  Zsidó nem zsidó kit érdekel???
  Az érdekel, hogy vannak olyan emberek akik isten nevében mindent megcsinálhatnak amit Ők akarnak. Sőt Istennek képzelik magukat és kizsákmányolnak, mert a XXI.század embere még mindig itt tart, hogy hisz !!!, de miben???
  Mikor ébred fel és intézi Önállóan a dolgát nem engedi át a saját élete irányítását másnak!!
  Mikor lesz olyan miniszterünk aki, mind addig ,amíg az országot ki nem mossa a slamasztikából a minimál bérből él a családjával !!, és a képviselők is hisz Ők szavazták meg. Miért csak nekünk kell ennyiből élni és Ő maguknak sokkal több jár?? Adó mentes költség még akkor is ha Budapesten lakik.
  Emberek szebb jövő itt csak akkor lesz , ha mi felügyeljük és kontroláljuk a megszavazott emberek munkáját és fizetését is. Ki, hogyan dolgozott aszerint jár a jutatás. Ha nem dolgozik akkor bizony bármikor vissza lehessen hívni és küldünk mást aki dolgozik.
  Szabóné

  Kedvelés

  1. “Mire valók a vallások???
   Mire valók a pártok???- – – –
   Zsidó nem zsidó kit érdekel???”

   – Kedves Szabóné, melyik vallásra gondolt?
   – Azt én sem tudom, hogy mire valók a jelenlegi pártok.
   – Őket érdekli. Mi meglennénk békében minden jóakaratú emberrel, aki szívén viseli hazánk és a kereszténység ügyét.

   Regnumos

   Kedvelés

 3. Akármennyire is hirdetik soha nem fog megvalósulni az a hazugság, hogy különböző vallások békében éljenek egymás mellet!
  Egyedül csak Európában tudták a népeket erre a hülyeségre rávenni, hogy az idegen “szép” sehol máshol! Ha nem viselkedsz az illető ország szokási (vallása) szerint akkor kinyírnak, ami mindennap megjelenik a hírekben. Ezek a “tolerancia” bajnokok mindig csak fegyveres kíséret mellett osztják az észt soha nem egyedül és főleg nem a tényleges helyi lakosság között.
  Még saját hazájukban is fegyveres lakóparkokban élnek és a környékére se mennek az ilyen helyeknek.
  Pontosan ezért csak ártanak a befogadó országnak és azoknak is akit befogadnak.

  kató rudi

  Kedvelés

 4. Ez alapvetően ugyanúgy rendészeti kérdés, mint a cigánykérdés. Ha meg akarnák oldani, valóban “két hét alatt rendet csinálhatnának.” De éppen az ellenkezője a cél.
  Egyébként, ha nem a Korán, akkor a Talmud. Birkamagyarnak mindkettő kijutott, és mindkettőt eltűri. Megérdemli a sorsát.
  De a németek, franciák, angolok, és a többiek is. Kellett nekik az “olcsó vendégmunkás”! Most fizethetik a “kamatait”. Nálunk még viszonylag könnyen lehetne kezelni a problémát, ha volna rá komoly szándék.

  Patmosz

  Kedvelés

 5. Kis hazánkat 1920-ban körbeszabdalták, 2/3-át elvették lakossággal értékes bányákkal, földekkel stb. együtt. 1945-1990-ig az oroszok szállták meg hazánkat, akiket el kellett tartni. Ne mondja nekem senki, hogy nem így volt. Nagyon nehéz volt elviselni, hogy a kedves orosz kolleganők háromszor annyit kerestek, mint mi. Azonnal kaptak lakást és egy külön kantinban vásárolhattak, ahol potom árért mindent megkaptak.
  A gengszterváltás után mindenki jobbat remélt, de mi lett belőle? Némelyek meggazdagodtak, mások elszegényedtek, és sajnos ezek vannak többségben. De ez még mindig nem elég, jönnek a menekültek, akik válogatnak ugye az ingyen kapott élelelmben, mert ők nem esznek disznóhúst, csak marhát, meg birkát, mert ők muzulmánok. Jönnek meghunyászkodva, de amint megmelegszik alattuk a talaj, máris követelőznek, csoportokba verődnek és garázdálkodnak. Ha valaki szóvá teszi a viselkedésüket, akkor arra hivatkoznak, hogy az ő törvényük más. Ők a muzulmán törvény szerint élnek. És szaporodnak,mint a nyulak. Egy férfinek lehet 4 felesége és számtalan ágyasa, tehát egy családban lehet 50-60 gyerek. Ez kellett nektek?
  Jómagam ugyan nem Mo-on élek, de átérzem a honfitársaim félelmét, mert ahol vagyok, itt is ugyanaz megy azzal a különbséggel, hogy nem most kezdődött és a helyzet még rosszabb. De erről már nem írok többet, mert esetleg én iszom meg a levét.

  Mary Darley

  Kérem, hozzászólását legközelebb írja alá (akár valódi, akár álnéven, hogy aki arra válaszolni akar, be tudja azonosítani), mert egyébként kénytelen leszek törölni! Most pótoltam.

  Híradmin!

  Kedvelés

 6. Lehet , hogy bennem , az ismereteimben volt a hiba , de én ebből a cikkből egy csomó új és finoman szólva is érdekes információt kaptam . Remélem azok is olvassák majd , akik az iszlám “testvérnépek” és egyéb , most dicsérni divatos nációk felé próbálnak barátkozni . Nem lenne jó , ha cseberből – vederbe kerülnénk .

  Laci

  Kedves Laci!

  Nagyon örülök, hogy megértette az üzenetet ebből a cikkből! Pontosan ez volt a cél, hogy akik most elvakult gyűlöletükben egyes népek iránt, és a divatnak engedve (mert a tömeg arra megy!) elkezdik ajnározni a muszlim vallású népeket, jó lenne, ha elgondolkoznának, mit tesznek, kiket ajnároznak! Az elvakult muszlimok semmivel nem jobbak a cionista zsidóknál, vagy a magyargyűlölő cigányoknál, de a gyűlölködő magyaroknál sem! Mindet ugyanaz az alantas emberi indulat fűti, ami utálatos, és nem méltó egy tisztességes emberhez!

  Híradmin

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.