Mesterházy választási győzelméért

justitiaA MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG

(LEVELESLÁDÁJÁBÓL)

MESTERHÁZY VÁLASZTÁSI GYŐZELMÉÉRT

            A Magyar Justitia Bizottság  mindent megtesz annak érdekében,  hogy az MSZP és Mesterházy szakítsák át azt a képzeletbeli  célszalagot, amely  2014-es parlamenti választások győztesének szignifikánsa. Döntésünk azzal magyarázható, hogy Mesterházy Attila egy minap elhangzott nyilatkozatában “leszögezte”, hogy győzelmük esetében, a választásokat követően  végre fogják hajtani a politikai és jogi  felelősségre vonást (elszámoltatást), vagyis azt a műveletet, amelyre minden magyar ember régóta vár, de  az eddig regnáló kormányok konzekvensen „ad acta”-ként  kezelték.

            Határozatunk kialakítását  az is befolyásolta, hogy az MSZP, mint az előző “M” betűtöbblettel rendelkező  kommunista pártjuk utódpártjának  minősülő képződmény, örökölte az ideológiai,  az anyagi  és a gyakorlati  hagyatékokat, tehát mindezek birtokában, valamint veterán tagságuk  segítségével,  játszi könnyedséggel feltárhatják a politikai és jogi felelősségre vonáshoz szükséges bizonyítékokat, amely  nélkül az ügyészség és a bíróság “egy lépés megtételére” is képtelen lenne.

            Mesterházy elnököt arra kérjük, hogy ne végezzen félmunkát, nyúljon le a “gyökerekig”  és posztumuszként is  foglalkozzon a politikai és jogi felelősségre vonás kérdéseivel. Gondoljon Kun Bélára, Szamuely Tiborra, Korvin Ottóra és a bőrkabátban grasszáló Lenin-fiúkra, akik példát szolgáltattak a nyilas keretlegényeknek  a Duna parti kivégzésekről, amelyekről eddig  diszkréten hallgattak az illetékesek, sőt a Duna parton létrehozott (cipőket ábrázoló) emlékműnél  is kifelejtették jelezni, hogy  kik voltak az 1944-es  gyilkosok elődei 1919-ben és kik voltak az áldozatok, hiszen róluk is  megemlékezhettek volna   néhány pár bronzcipővel… Mesterházy választási győzelméért Tovább olvasása

Reklámok

Szigorúan tilos félni! – Gondolatok az antibolsevista, anticionista tömeggyűlés kapcsán

anticion17Ma ismét sokadszorra beigazolódott, hogy szigorúan tilos félni. Meghívottként részt vettem én is a ma délelőtt szervezett antibolsevista és a cionizmus Hazánkban is terjeszkedő tevékenysége ellen szervezett tömeggyűlésen. Bízom benne, hogy Luigi barátom megbocsájtja majd nekem, hogy mivel nem vittem saját gépet fényképes beszámolójához csatlakozom, annak mellékleteként küldöm tovább álláspontomat.

Úgy készültem, gondolatban, hogy ne érjen váratlanul, ha esetleg a szervezők felkérnének nyilvános beszédre. Erre nem került sor és mivel nem vagyok nyomulós nem is bántam. A média minden igyekezetem ellenére „megtalált” és így röviden kifejthettem álláspontomat gyönyörű anyanyelvünkön és angolul is. Természetesen arra voltak kíváncsiak mit is keresek egy úgymond a média hisztéria által nácinak, fasisztának beállított antiszemita nagygyűlésen közismert és vállalt származásom ellenére… Szigorúan tilos félni! – Gondolatok az antibolsevista, anticionista tömeggyűlés kapcsán Tovább olvasása

Ma 104 éve született az egyik legmagyarabb költő, Radnóti Miklós

RadnótiMa 104 éve született az egyik legmagyarabb költő, Radnóti Miklós. Lassan hét évtizede halott. Komlós Aladárnak, az Ararát című zsidó évkönyv szerkesztőjének címzett 1942. március 17-i keltezésű levelében magától értetődő természetességgel magyarázta el, mit gondol magyarságról, hazaszeretetről, zsidóságról:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Hogy is kezdjem… A szobám falán három „családi kép” van, három fényképmásolat. Barabás egyik meglehetősen ismeretlen Arany-festményének másolata, ugyanerről a festményről külön a fej, és Simó Ferenc egy nemrégiben fölfedezett festményének másolata az öreg Kazinczyról. A Kazinczy-képről csaknem mindegyik „nem bennfentes” látogatóm, de az Aranyról is sokan (nem közismert, népivé stilizált arc) megkérdezik: „a nagybátyád?” vagy „a rokonod?” Igen – felelem ilyenkor, Arany és Kazinczy. S valóban nagy- vagy dédnagybátyáim ők. S rokonom a hitét váltó Balassa, az evangélikus Berzsenyi és Petőfi, a kálvinista Kölcsey, a katolikus Vörösmarty vagy Babits, avagy a zsidó Szép Ernő vagy Füst Milán, hogy közelebb jöjjek. S az ősök? A Berzsenyi szemével látott Horatius éppúgy, mint a zsidó Salamon, a zsoltáros Dávid király, Ésaiás vagy Jézus, Máté vagy János stb., rengeteg rokonom van. De semmi esetre sem csak Salamon, Dávid, Ésaiás, Szép Ernő vagy Füst! Vannak távolabbi és közelebbi rokonaim… Ma 104 éve született az egyik legmagyarabb költő, Radnóti Miklós Tovább olvasása

A hazugságspirál vége, avagy Kína miatt robbanhat az euró?

Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Blum
Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Blum

Kétezer milliárd eurójába kerülne a németeknek Franciaország megmentése, pedig a német kormány eddig már ezermilliárd eurónyi rendkívül kockázatos európai kintlévőségre vállalt kockázatot. Minderről azonban fogalma sincs sem a német választók, sem a német parlamenti képviselők jelentős részének

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

– állítja a nekünk adott interjúban Dr. Ulrich Blum professzor, a hallei Luther Egyetem tanszékvezetője, az IWH igazgatója, aki egyik kidolgozója az újonnan alakult antieuró párt (az Alternatívát Németországnak) programjának. E politikai erő – a legutóbbi közvélemény-kutatások szerint – megszerezné a szavazatok akár húsz százalékát is, ha most tartanának választásokat Németországban. Blum professzor – akárcsak az új párt vezetői – szerint abszolút reális, sőt kötelező lenne a német parlamentben nyíltan beszélni az euró széthullásáról, annak következményeiről Németországra nézve, de ezt a témát a jelenlegi elit elhallgatja, és ebből származnak majd az igazi bajok… A hazugságspirál vége, avagy Kína miatt robbanhat az euró? Tovább olvasása

A Zsidó (nevén nevezve: Cionista) Világkongresszus

cionista vjlágkongresszusAz idei Zsidó (Cionista) Világkongresszussal új korszak kezdődött a Cionista Világbirodalom építésében. A helyszín megválasztásával kijelölik Új-Izrael központjaként Magyarországot, Budapestet Judapestté téve.

Ha nem vagyunk éberek, ha nem éled fel bennünk az önvédelmi ösztön, akkor az 1897-ben Bázelben indult folyamat 2013-ban Budapesten sikeresen befejeződik. Nézzük át ezt a folyamatot és egészítsük ki a mostani Cionista Világtalálkozóval!

I. Zsidó birodalom építése a XIX-XXI. évszázadban

1. 1897-ben gyűlt össze az I. Cionista Világkongresszus Bázelben, és megalakult a Cionista Világszervezet. Herzl így írt naplójában: “Bázelben megalapítottam a zsidók országát, s ha most még nevet is ezen valaki, várjatok 5 vagy legfeljebb 50 évig és meglátjátok”. A Zsidó (nevén nevezve: Cionista) Világkongresszus Tovább olvasása