Kit is támogat valójában az, aki a Palesztin nemzet létrehozásáért harcol?

PalesztinaAzért ezt nem árt tudni!

Magát a Palesztina szót érdemes közelebbről szemügyre vennünk.

Ezt a nevet a hódító rómaiak adták Erec Jiszráélnek (azért, hogy Izrael nevét letöröljék még a térképről is – NIF szerk. megj.).

A Palesztina országnevet 135-ben találták ki (a A Bar Kohba-lázadás római leverése után – NIF szerk. megj.). A Júdeáért felelős római prokurátor történészeihez fordult, hogy megtudakolja, ki volt a zsidók legelkeseredettebb ellensége a történelem során, és amikor azt a választ kapta, hogy a filiszteusok, elrendelte, hogy Izrael Földjét nevezzék a továbbiakban Philistiának. Ez a név torzult később Palesztinává…

A filiszteus egyébként héber szó, betolakodókat jelent, így enyhén szólva mulattató, hogy a földre igényt támasztó arab „népnek” héber neve van, és egy olyan népről kapta, amihez soha köze nem volt, nem is lehetett, hiszen sok-sok évszázad választja el őket egymástól (nem beszélve arról, hogy maguk a filiszteusok sem voltak egy nép, hanem elsősorban égei-tengeri és délkelet-európai, szedett-vedett horda, amely két és fél ezer éve kipusztult, ugyanúgy, ahogyan Erec Jiszráél többi őslakosa, a kánaániták, a jebusziták, a föníciaiak).

 Az úgynevezett palesztin nép bálványa, Jasszer Arafat egyiptomi volt. A palesztinok mint olyan kitalált nép, olyan nép, amelynek nincs nyelve, kultúrája, civilizációja, népművészete, történelme. Célja is csak egy van: a zsidó állam elpusztítása.

A 636-tól megjelenő araboknak eszük ágában sem volt, hogy külön országot csináljanak Palesztinából, a palesztin nemzet fogalma pedig senkiben fel nem ötlött. Egyszerűen arabok voltak, akik, mint előttük oly sokan, bevándoroltak egy Palesztinának nevezett geopolitikai térségbe.

A Palesztina szónak arab nyelven nincs jelentése.

Talán mondanunk sem kell, hogy a huszadik században felvirágzott régészet, amely tízezerszám talált leleteket a zsidóság több ezer éves itt-tartózkodásával kapcsolatban, soha még egy betűt, adatot nem lelt arra nézvést, hogy a föld valaha is „palesztin” lett volna, nyomát sem találta a palesztin népnek, sem az arab jelenlétnek a hatodik század előtt. Az arab-palesztin történelmet csak 1948 után kezdték kitalálni, és még ez a folyamat is csak a Hatnapos Háború után kapott lendületet. Hogy ebben mekkora cinizmus játszott szerepet, azt jól érzékelteti a Trau című holland lap 1977. március 31-i száma, ebben nyilatkozott ugyanis a kérdésről – igazi szemérmetlen őszinteséggel – Záhir Muhszein, a Palesztinai Felszabadítási Szervezet végrehajtó bizottságának tagja. Posztunkat zárjuk az ő szavaival:

„A palesztin nép nem létezik. A palesztin állam megalakítása számunkra csak eszköz, hogy az arab egység kedvéért fokozzuk Izrael állama ellen a harcunkat. A valóságban ma nincs különbség jordánok, palesztinok, szírek és libanoniak között. Ma csakis politikai és taktikai okokból beszélünk a palesztin nép létezéséről, lévén az arab nemzeti érdekek azt követelik, hogy a cionizmussal szemben mutassuk be egy ’palesztin nép’ létezését.”

2012.08.09

Forrás: apokalipszis – egy korszak lezárul…

Nemzeti InternetFigyelő

10 című bejegyzés “Kit is támogat valójában az, aki a Palesztin nemzet létrehozásáért harcol?” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. A céljuk mindezek ellenére támogatandó! Ahhoz, hogy béke legyen a földön izraelt és az összes zsidót le kell törölni a térképről! 6 milliárd ember élete megér ennyi “áldozatot”!

  kató rudi

  Kedvelés

  1. … már rég óta észre vehető, ha valaki egy kis logikai sorrendet, összefüggést és párhuzamot állít az eddig rendelkezésre álló főbb történelmi változatok között, hogy sok az ellentmondát, hazugság. Nincs másként a bibliával sem. Egy jól összeáálított forgatókönyv szerint zajlik a sok évszázados stratégiának a végrejajtása, melyet egy vallásnak kinevezet ideológiával gyakorolnak.
   Valahol, nagyon régen, valakik orcátlanul szembe állították az emberiseget egymással, az oszd meg és uralkodj elv alapján, esze-veszett háborúkat szítva, s amiból mindnig a harmadik fél nyert a legtöbbet. Sok millió embert téve áldozatnak.
   Hogy lehet az, hogy ilyen fondorlatos gondolkodásmóddal el lehet hitetni az emberekkel sok mindent ?
   A JóIsten mindenkit egyformának teremtett. Miért van az, hogy valamikor valakik, önjelöltként ezt megkérdőjelezik és azóta másként hisznek, cselekednek saját érdekük bebizonyítására ?
   Ha már áldozatokról beszélünk, akkor vissza lehet tekinteni és látni, azok számát háborúkként, az eszmék / izmusok diadalra vitele következtében.
   Még mindig nem elég bizonyítk az emberek számára ez ?
   Biztos, hogy a béke elérése érdekében sokat kell tenni, ha kell akkor az áldozatot is meg kell hozni.
   johannes

   Kedvelés

 2. Szeretem az ilyen és ehhez hasonló érdeles információkat. Ha az ember az igazságot keresi akkor fontos minden oldalról szemügyre venni egy ügyet. A mostani Zsidó világszövetség konferenciája viszont elég provokatív jellegű és én nem tolerálom az illetlen,neveletlen vendégeket. Majd ha a Magyarnak nem kell vízum Izraelbe akkor jöjjenek ide az Izraeliek vizum nélkül.

  Maci Laci

  Kedves Olvasónk!

  Örülünk, hogy egyetért a hiteles tájékoztatási törekvésünkkel. Lehet, hogy vannak, akik nem szívesen hallanak ilyen információkat, de ami igaz, az igaz! A történelmi tényeket tagadni buta dolog lenne. Éppen ezért gondoltuk, hogy helyt adunk ennek az információnak is, hiszen mi nem rasszista újság vagyunk, hanem igyekszünk korrekten tájékoztatni olvasóinkat.

  Abban viszont Önnek teljesen igaza van, hogy maga az a tény, hogy a zsidók ide vízum nélkül jöhetnek is igazolja, hogy miféle dolgok történnek itt, s mi a célja ennek az egész itt rendezett kongresszusnak!

  (Híradmin)

  Kedvelés

 3. Ez az információ csak annyit ér, mint azon a honlapon a többi…..

  Mindig utáltam, ha a népszabóságra hivatkoztak valamilyen hír kapcsán.
  Most is kirázott a hideg, amikor végigpásztáztam a forrásként megjelölt honlapot.

  Híradmin, Híradmin, gyanús nekem ez a dolog. 😦

  HK

  Kedvelés

  1. Bizony bizony és ez már a sokadik.
   H.B.

   Az, hogy nem mantrázok együtt a Palesztináért aggódókkal, még nem jelenti azt, hogy kedvelem a cionista zsidókat, a bankármaffiát és a terrorista izraeli államot!

   De hülyének sem teszem magam, s csak azért, mert egyes nagyhangúak zsidógyűlöletből mindenféle ellenőrzés nélkül a nem létező palesztin népet (ugyanis az ott élő nép egy teljesen heterogén sokaság) támogatják (mindegy, csak a zsidók ellensége legyen), nem szidom en bloc a zsidókat, s nem támogatom azt sem, amit a “palesztinok” művelnek. Betelepedtek egy olyan területre, amit évezredekkel ezelőtt a zsidók elfoglaltak, mint mi a Kárpát-medencét.

   Nem tudom, mit tennének a palesztinok hazai támogatói, ha például Románia bejelentené, hogy igényt tart hazánk területére, mert az ősi román föld.

   Felháborodnának? Ellenállnának? Harcolnának a hazánkért? Remélem!

   Mélységesen elítélem Izrael terrorizmusát, erőszakját, de a nem létező “palesztin népnek” (mint heterogén összetételű népnek) sem lehet igénye arra a területre, amit végül is elleptek, amikor Izrael, mint ország, megszűnt létezni.

   Ezért még nem kell mindenféle jelzőkkel megbélyegezni az embert, ha gondolkozni mer.

   (Híradmin)

   Kedvelés

   1. Tudod, az is gyanús, hogy még nyelvészeti szempontból is előkerül ez a téma. Most, amikor cionista kérkedésre készülődnek a világ urai. Itt és most.

    Tehát ebben a helyzetben érdekes lehet: kik is azok a palesztínok…

    Földönfutók, hazátlanok, mert akkor, amikor kellett volna nem ők voltak erősek. Gyerekek, akik menekülttáborban születnek, akiknek az édesanyját jól nevelt zsidó fiatalok megalázhatják, családok, akiknek a házát zsidó katonák ledózerolhatják, emberek, akik fal mögött élnek…..

    Híradmin, ha választani lehet, hogy kik foglalják el megmaradt kis hazánkat, akkor én a vandálokat vagy a vikingeket kérném, ha lehet!

    No most akkor zsidógyűlölő vagyok?

    HK

    Nem megyek bele ebbe a csapdába! Egyezünk ki: elég, ha a románok és a szlovákok foglalják el kis hazánkat!

    Úgy látom, nem is akar megérteni! Nem baj, majd egyszer kénytelen lesz ezen is elgondolkozni.

    (H)

    Kedvelés

 4. A cikk alaptémája nem rossz, de a forrás honlap tényleg gyanús. Ráadásul a filiszteusokat “két és félezer éve kipusztult”, “szedett-vedett horda”-ként minősíteni gyalázat. Javasolt rákeresni a filiszteus-jász szavakra.

  palal

  Kedvelés

 5. Nos a magyarok valóban elfoglalták annó a kárpát medencét , de azóta mégis minket érnek a támadások számtalanul. Szét szakították az országot és azóta próbálják elfogadtatni velünk a helyzetünket. Sőt még mi húzzuk meg magunkat ha a visszacsatolásról esik szó . Azért mégsem rendezünk vérfürdőt a szomszédaink kárára miközben vonyítunk hogy milyen igazságtalanok voltak velünk szembe nemzedékekkel ezelőtt .

  De remélem, hogy ha ránk támadtak volna, ellenálltunk volna,… Mellesleg elég baj, hogy nem harcoltunk a hazánkért,… de az más helyzet volt, mert a nagyhatalmak letiportak volna bennünket! (H)(íradmin)

  Kedvelés

 6. “Kit is támogat valójában az, aki a Palesztin nemzet létrehozásáért harcol?”
  Rossz a kérdésfeltevés! A palesztin nép, nemzet nem létezik?
  Palesztin nép tényleg nem volt, hanem voltak és vannak Palesztinában élő arabok, akik azonban sors és szaporodási -közösség révén néppé váltak, vezetőjük (mufti), társadalmuk volt és békében éltek a helyi zsidósággal egészen a XX-ik század hajnaláig!
  (A fenti gondolattal a szlovák, a horvát, a szlovén nép létezését is tagadhatnánk ilyen érvekkel, hiszen mindannyian csak szlávok…!)
  Nasszer egységes pán-arab mozgalma nyilván tagadta a kisebb népek létezését, az Izrael ellenesség pedig csak eszköznek használta, használja a palesztinokat!
  A történelemben népek tűntek el és születnek is népek egy egy sorsközösség, érdekközösség révén! A palesztin nép igazából akkor született meg, amikor el akarták tüntetni őket, sőt terrorral elűzték őket falvaikból!
  Arafat egyiptomi volt?Jeruzsálemben született, aztán emigráltak Egyiptomba majd vissza …

  A cikk tele van kizárólagosságra törekvő csúsztatással,( magja talán valami cionista oldalról származhat); Pl.:
  “A palesztinok mint olyan kitalált nép, olyan nép, amelynek nincs nyelve, kultúrája, civilizációja, népművészete, történelme. Célja is csak egy van: a zsidó állam elpusztítása.”

  Ezzel ellentétben a felszabadítási szervezet a reálpolitika irányába mozdult el és Jichák Rabin és Jasszer Arafat 1993-ban eljutott a két nép együtt és egymás-mellett élését beindító békefolyamathoz!
  E békefolyamatot az izraeli szélsőségesek Jichák Rabin meggyilkolásával megtorpedózták és az igazi béke,( a mindkét nép nem-szélsőségesei által kívánt béke) csak távolodik!
  (https://www.youtube.com/watch?v=ycg_70tPQSg)

  Nyilván az is egyfajta béke ami az erőn, az erősebb diktátumán alapul…, ehhez kellenek aztán a másik létét is megkérdőjelező elméletek; Ki volt ott előbb, kinek nincs vagy van kultúrája, stb. …
  A megoldás, hit- és a másik létét megkérdőjelező viták helyett egyszerű; Jichak Rabin, az arabokhoz;

  „Mi, akárcsak ti, emberek vagyunk, akik házat építenek, fát ültetnek, és szeretni szeretnének. Együtt akarunk élni veletek, méltóságban, megértésben. Azt mondjuk nektek, elég! Imádkozzunk, hogy eljöjjön az a nap, amikor mindannyian azt mondjuk, búcsúzunk a fegyverektől.”

  Nehéz mélyrehatóbb módon szólni a békéről, mint Jichak Rabin tette!
  Rabint azok a szélsőséges izraeliek ölték meg 1995-ben, akiknek eszmeisége egyben sajátja, Izrael mai vezetésének is.
  A két oldal szélsőségesei helyett a közel-kelet valós békéjét, csak hátsó gondolatok nélküli, igaz emberek teremthetik meg!

  Szabó József

  Kedvelés

 7. Érdeksnek találtam a fenti cikket valamint a hozzászólásokat, HIRADIM-mét is beleértve.Az álltalános ismeretség szempontjából nagyon fontos, hogy mind a két konfliktusban lévôket megismerjük. A történelmet nem lehet politikai alapon értelmezni s mégkevésbé szenvedélyesen és elfogultsággal.
  A palesztín kérdéssel kapcsolatban lenne néhány megjegyzésem.
  Palesztina és a palasztín nép, vagy akár etnikum, nem létezettés nem létezik.A cikk értelmében teljesen hejtálló. A cikkben felhoztt argumentumnák van egy történelmi per contrája, ami cáfolhatatlan, és pontosan ez az ami kétségbevonja a zsidók Izraelre tartott jogosságát.
  Úgy mint “nem létezett”, s ma nem “létezik palesztín” nép/nemzt,ugyanúgy in illo tempore nem létezett semmiféle Izrael nevû állam és/vagy nép/nemzet. Ma mondani azt, hogy a mai zsidó jogosan tart igényt arra a földre, de facto egy abszurdum,mert azok ôslakóihoz ma már semmi köze,mert nem leszármazottai.
  A másik argumentum per contra: a rómaiak nem Izraelt rúgták szét, hanem judeát. Tehát ma a zsidóknak abszolút semmi joguk nincs, és nem volt, követelni és erôszakkal elfoglalni azt a földet.Emlékzzünk csak mivel is igazolta Moshe Daján a zsdiók jogát: “Annak van joga arra a földre aki kezében van a Biblia, és a Biblia a mi kezünkben van”.Ez épp olyan abszurdummintha a mai római lakosok igányt tartanának Magyarország nyugati részére, a régi Pannoniára.

  Corvinus

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.