Hazugság a terrorizmus elleni harc – Laurent Louis belga képviselő leleplező beszéde…

Köszönöm Önnek, Elnök úr! Tisztelt miniszterek, tisztelt kollégák!

Belgium valóban a szürrealizmus országa. Ma reggel a sajtóból értesültünk arról, hogy a belga hadsereg nem tud néhány radikális hitű szélsőséges katonával megbirkózni, akik saját törvényeik szerint élnek, és a jogi eszközök hiányában nem távolíthatók el. Ugyanakkor úgy döntünk, hogy segítünk Franciaországnak a “terror” elleni háborújában, és logisztikai segítséget nyújtunk a Maliban indított hadműveletéhez.

Mit meg nem teszünk, hogy harcoljunk a határainkon túli terrorizmus ellen? Csak remélem, arra figyeltünk, hogy ne küldjük a sokat emlegetett belga iszlamista katonákat Maliba, a terrorista-ellenes hadművelethez!

Látszólag viccelek, de ami most zajlik a világban, attól egyáltalán nem tudok nevetni. Nem tudok nevetni, mert a nyugati országok vezetői minden kétséget kizáróan hülyére veszik az embereket annak a sajtónak a segítségével és támogatásával, amely mára már nem más, mint az uralkodó hatalmak propagandájának eszköze.

Egyre gyakoribbakká válnak szerte a világon a hadműveletek és a rezsimek összeomlása. A preventív háború elfogadottá vált. És most már a demokrácia és a terrorizmus elleni harc nevében államaink jogot adnak saját maguknak arra, hogy a független országok szuverenitását megsértsék, és törvényes vezetőket buktassanak meg.

Említsük csak meg Irakot és Afganisztánt, az amerikaiak hazug háborúit. Később jött Tunézia, Egyiptom, Líbia, ahol az Önök döntéseinek köszönhetően országunk ott lehetett a “frontvonalban”, és részt vehetett az emberiség ellen elkövetett bűncselekményekben, ahol minden esetben haladó és mértékadó rendszereket buktattak meg, hogy aztán iszlamista rezsimekkel váltsák fel, és – hát nem fura? – Első lépésük a Sharia törvény engedélyezése volt.

Pontosan ez történik most Szíriában, ahol Belgium gyalázatos módon finanszírozza az iszlamista felkelők fegyverkezését, akik Bassár el-Aszadot próbálják megbuktatni. Ezért aztán a gazdasági válság közepette, amikor egyre több belga nem tudja már lakását fenntartani, nincs ennivalóra, fűtésre és gyógyításra pénze – Ó igen, már hallom is, hogy milyen mocskos populista vagyok -, a külügyminiszter úgy döntött, hogy kilenc millió eurót kínál fel a szír lázadók számára! Persze megpróbálják elhitetni velünk, hogy ezt a pénzt humanitárius célokra fogják felhasználni… ez egy újabb hazugság!

Mint azt láthatják, országunk hónapok óta csak azon van, hogy a rendre utasítsa az iszlám rendszereket Észak-Afrikában és Közel-Keleten. Ezért aztán amikor azzal jönnek, hogy azért indítanak háborút Maliban, hogy harcoljanak a terrorizmus ellen, hát… nevetnem kell. Ez hazugság! Jócselekedetek látszatát keltve csak azért avatkozunk be, hogy egy kidolgozott újragyarmatosító terv alapján védjük a pénzügyi érdekeket.

Nincs értelme Franciaországnak segíteni Maliban az iszlamista terrorizmus elleni harc nevében, amikor ezzel egyidejűleg iszlamista felkelőket támogatunk a szír elnök, Bassár el-Aszad megbuktatásában, mert azok a Sharia törvényt akarják bevezetni, ahogyan ez Tunéziában és Líbiában megtörtént. Ideje, hogy abbahagyják a hazudozást, és hogy hülyének nézzék az embereket. Ideje elmondani az igazságot.

Amikor iszlamista lázadókat fegyvereznek fel, ahogyan a nyugatnak a múltban fegyverezték fel bin Ládent, az amerikaiak barátját, mielőtt ellene fordultak, a nyugati országok kihasználják a lehetőséget, hogy katonai bázisokat építsenek az újonnan meghódított országokban, miközben hazai cégeket részesítenek előnyben.

Mindennek stratégiai célja van. Irakban az ország olajtartalékaira tették amerikai szövetségeseink a kezüket. Afganisztánban annak óoiuma és drogjai voltak mindig hasznosak azok számára, akik nagyon gyorsan akartak nagyon sok pénzt keresni.

Líbiában, Tunéziában, Egyiptomban, majd ismét Szíriában a cél az volt – és még most is az -, hogy mértékletes hatalmakat megdöntsenek, iszlamista hatalmakkal helyettesítsék azokat, akik nagyon hamar fognak problémákat okozni, és akiket gyalázatos módon fogunk megtámadni, ismét azt színlelve, hogy a terrorizmus ellen harcolunk vagy Izraelt védjük.

A következő célok máris ismertek. Fogadok, hogy néhány hónapon belül ismét Algériára, végül pedig Iránra vetjük a szemünket.

Nemes dolog hadba menni, embereket felszabadítani egy külső agresszor ellen. De egyáltalán nem nemes dolog hadba menni csak azért, hogy az USA érdekeit védjük, hadba menni, hogy az olyan nagyvállalatok érdekeit védjük, mint az AREVA, hadba menni, hogy aranybányákra tegyük rá a kezünket, mert akkor kiderül, hogy országaink támadók és orgyilkosok!

Senki sem mer beszélni, de én nem fogom be a számat! Ha pedig a harcom azt a látszatot kelti, hogy egy olyan rendszernek az ellensége vagyok, amely emberi jogokra hivatkozva a valóságban pénzügyi, geostratégiai és újgyarmatosító érdekeket szolgál, hát akkor legyen!

A rendszer leleplezése a kötelességem, és büszke vagyok erre. Hogy őszinte legyek…, és most bocsánatot kérek a nyersességem miatt, de azt mondom: bassza meg mindenki, az úgynevezett jótét lelkek mind a baloldaliak, mind a jobboldaliak, vagy a középen állók, akik most korrupt hatalmaink talpát nyalják, és akik örömmel fognak engem nevetség tárgyává tenni. Azt mondom, hogy bassza meg mindenki, azok a vezetők, akik úgy játszanak a bombákkal, mint a gyerekek a játszótéren! Azt mondom, basszátok meg ti is, amikor úgy tesztek, mintha demokraták lennétek, miközben semmivel sem vagytok különbek a legutolsó bűnözőktől.

Nem tisztelem jobban az újságírókat sem, akik elszántan nevezik szellemileg visszamaradottnak az ellenzékieket, miközben nagyon is jól tudják, hogy az ellenzékieknek igazuk van.

Végezetül pedig a legmélységesebben megvetem azokat, akik azt hiszik, hogy ők a világ királyai, és akik a törvényeket diktálják, mert ÉN a jó oldalon állok, az igazság oldalán, a minden áron való zabrálás ártatlan áldozatainak oldalán.

Ezért döntöttem hát úgy, hogy egyértelműen ellenzem azt a határozatot, hogy országunkat Franciaország megsegítésére küldjük annak újgyarmatosító hadműveletében. A francia hadművelet kezdete óta meg van magyarázva a hazugság. Azt mondják nekünk, hogy Franciaország csak a mali elnök segítségkérésére reagál. Már majdnem elfelejtettük, hogy ennek az elnöknek nincs legitimitása, és hogy azért került a helyére, hogy a 2012. márciusi puccs után biztosítva legyen az átmenet.

Ki támogatta ezt a puccsot? Ki kezdte el? Kinek dolgozik valójában az átmenet elnöke? Ez az első hazugság! A francia elnök, Francois Hollande azt meri színlelni, hogy azért kell hadat indítani, hogy harcoljanak a dzsihádisták ellen, akik fenyegetést jelentenek (ez nem lehet igaz!) Franciaország és Európa számára! Micsoda aljas hazugság!

Ennek a hivatalos ürügynek a kijelentésével, miközben megragadják a lehetőséget arra is, hogy a lakosságot fokozott terrorista fenyegetéssel ijesztgessék, a Vigipirate-terv megvalósításával vezetőink és a sajtó elképzelhetetlen aljasságot követnek el!

Hogyan mernek ilyenre hivatkozni, amikor Franciaország és Belgium nem habozott dzsihádistákat támogatni és felfegyverezni Líbiában, és amikor ugyanezek az országok továbbra is támogatják a dzsihádistákat Szíriában. Ezzel az ürüggyel stratégiai és gazdasági célokat fednek el.

Országaink már nem félnek attól, hogy következetlennek látszanak, mert mindent megtesznek ennek leplezésére. A következetlenség azonban szemmel látható. Nem holnap lesz az, amikor egy mali állampolgár terrorista cselekedetet fog elkövetni Európában. Nem! Kivéve, ha gyorsan magunk követünk el ilyent, hogy igazoljuk a hadműveletet.

Hát nem mi hoztuk létre szeptember 11-et is azért, hogy igazoljuk az inváziókat, az önkényes letartóztatásokat, a kínzást és az ártatlan lakosság mészárlását? Ezután már nem nagy dolog egy mali terroristát megteremteni! Nem lehet nagyon bonyolult feladat vérszomjas vezetőink számára.

Az elmúlt hónapokban a hadműveletek igazolására volt egy másik ürügy is, az emberi jogok védelme. Ó! Ezt az ürügyet most is fel lehet használni a Maliban indított háború igazolására. De igen! Cselekednünk kell azonban, különben a gonosz iszlamisták bevezetik a Sharia törvényt Maliban, megkövezik a nőket, és levágják a gonosztevők kezét. Ó! A szándék valóban nemes. Nemes és üdvös, az biztos.

De akkor miért, az Isten szerelmére, miért segítették elő országaink Tunéziában és Líbiában az iszlamisták hatalomra jutását, akik úgy döntöttek, hogy bevezetik ezt a Sharia törvényt ezekben az országokban, amelyek még nem is olyan régen még modern és haladó országoknak voltak tekinthetők? Arra bátorítom Önöket, kérdezzék meg azokat a fiatal tunéziaiakat, akik elindították a forradalmat Tunéziában, elégedettek-e a jelenlegi helyzetükkel? Ez semmi más, csak képmutatás.

A Maliban indított háború célja nagyon is világos. És mivel senki sem beszél róla, ÉN FOGOK.

A cél az, hogy harcoljunk Kína ellen, és lehetővé tegyük amerikai szövetségesünk számára, hogy megerősítse jelenlétét Afrikában és a Közel-Keleten. Ez rejlik az újgyarmatosító hadművelet mögött. És majd látni fogják, amikor a hadműveletnek vége, Franciaország természetesen megőrzi a Maliban létrehozott katonai bázisokat. Ezek a bázisok az amerikaiak számára is hasznosak lesznek. ezzel egyidejűleg pedig – ahogyan mindig is így volt – a nyugati nagyvállalatok zsíros szerződésekre teszik rá a kezüket, hogy megint megfosszák az újragyarmatosított országokat jólétüktől és nyersanyagaiktól.

Tegyünk tiszta vizet a pohárba: ennek a hadműveletnek a legnagyobb haszonélvezői a francia óriásvállalat, az AREVA tulajdonosai és részvényesei lesznek, akik évek óta próbálnak megszerezni egy urániumbányát Faleában, a Bamakótól 350 km-re fekvő, 17.000 lakosú városban. És nem tudom miért, de ösztönöm azt súgja, hogy nincs már nagyon messze, és az AREVA ki fogja termelni azt a bányát! Nem tudom, de van egy ilyen benyomásom.

Tehát szóba se kerülhet az, hogy én részt vegyek ebben a bányászati kolonizációban, ebben a modernkori gyarmatosításban. Akik pedig kételkednek a fentiekben, kérem őket, hogy olvassanak többet Mali gazdaságáról. Mali jelentős aranytermeléssel rendelkezik, de nemrégiben kiderült az is, hogy világszínvonalú lehetőséget kínál az urániumbányászatra. Milyen különös! Egy lépéssel közelebb az Irán elleni háborúhoz, ez nyilvánvaló.

Mindezen okok miatt, és mert nem akarok a ránk erőltetett hazugságok csapdájába esni, úgy döntöttem, hogy nem támogatom a Maliban végrehajtandó beavatkozást. Ezért én ellene fogok szavazni. És azzal, hogy ezt teszem, következetes maradok, hiszen sohasem támogattam a múltan a Líbiában vagy Szíriában elkövetett bűncselekményeinket, és így az egyetlen olyan parlamenti képviselő vagyok az országban, aki a be nem avatkozás és a homályos érdekek ellen folytatott harc mellett ált ki.

Valóban úgy gondolom, hogy ideje véget vetni az ENSZ-ben vagy a NATO-ban való részvételünknek, és kilépni az Unióból, ha Európa a béke fenntartása helyett szuverén országokat támad, bomlaszt és emberi érdekek helyett pénzügyi érdekeket véd.

Végezetül felhívom kormányunk figyelmét arra, hogy emlékeztesse Hollande elnököt azokra a kötelezettségekre, amelyeket a genfi egyezmény támaszt a hadifoglyok bánásmódjával kapcsolatban. Mély megdöbbenéssel hallottam a televízióban a francia elnök szájából, hogy szándéka az iszlamista terroristák “elpusztítása”, igen, “elpusztítása”.

Nem akarom tehát azt, hogy a Mali rendszer ellenzékét szavakkal minősítsék – napjainkban mindig kényelmes megoldás iszlám terroristákról beszélni -, és így megszeghetik azokat a kötelezettségeket, amelyeket minden demokratikus államnak tiszteletben kell tartania, amikor a hadifoglyokkal való bánásmódról van szó. Ezt a tiszteletet várjuk el az emberi jogok szülőföldjétől.

Zárásként hadd emeljem ki azt a tényt, hogy milyen könnyedén vonulunk hadba. Először is a kormány a parlament beleegyezése nélkül cselekedik. Úgy tűnik, joga van erre. Gépeket, embereket küld Maliba. A parlament azután reagál, amikor pedig ezt teszi, mint a mai napon, nos, az intézmény összes tagjának csak egyharmada van jelen. Még kevesebben, ha figyelembe vesszük a franciául beszélő képviselőket.

Ez bűnös nemtörődömség, ami nem igazán lep meg, tekintve, hogy a parlament bábokból áll, akik politikai pártok parancsainak vetik alá magukat. Köszönöm!

Nemzeti Hírháló – NIF

7 című bejegyzés “Hazugság a terrorizmus elleni harc – Laurent Louis belga képviselő leleplező beszéde…” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Csak kiegésziteném az írást;
  Afganisztánban van a föld második legnagyobb Sziliciumkristály-bányája.
  Ugyanis Afrikában található bánya hamarosan bezár…”

  Láss és Nézz…”

  Kedvelés

 2. Undorító ami a világban történik jelenleg.
  Le kell söpörni a föld felszínéről a pozíciókba erőltetett aljas jellemtelen férgeket – minél hamarabb annál jobb.
  H.B.
  “A kártevő parazitát valójában a hazugságáról lehet a legkönnyebben felismerni, mert valójában mindig és mindenhol valamilyen formában hazudik.
  Láthatjuk és tapasztalhatjuk, a lételeme a hazugság, mint véleményformáló adalék.
  Segédeszközei a korrupció, a megvesztegetés, a letagadás, az elhallgatás, a rágalmazás, az önkritikátlanság, a félelem- és gyűlöletkeltés, gyilkosság…”

  Kedvelés

  1. A fentiek alátámasztására ajánlatos meghallgatni, megbízható magyar fordítással,
   “David Icke Ébred már az oroszlán”.
   c. előadását. Simáén beütik ezt a GOOGL-ba
   Azonnal minden érthetővé válik. S megadja a megoldást is!!!!!!

   Aldobolyi E. judit

   Kedvelés

 3. A világnak nagyon sok Laurent Louisra van szűksége ahhoz,hogy esélye legyen a jelenlegi fertőből kimászni.
  H.B.
  “a pénz elszakadt a termeléstől, nemcsak, mint fizető eszköz létezik, hanem maga is áru lett, sőt az élet értelme.”

  Kedvelés

 4. A világ minden egyes gondolkodó és gondolkodni tudó embere előtt nyilvánvaló, nem kérdéses, hogy kizárólag pénzügyi alapon egy maréknyi “igazhitű” kezében összpontosodott a hatalom (az élősködők megszerezték pénzügyi alapon a világ jelentős része feletti felügyeletet, hatalmat). Ez az “új világrend” mindenféle erkölcsi tartástól, becsülettől,
  Jól látható és követhető, hogy az eladósított államok “vezetői” mindenütt egy nemzetükkel szembemenő politikát folytatnak.
  Európa és a világ további nagy részének irányítása a Talmud szellemében történik – és megy a csőd felé – egy kis népcsoport jól körvonalazódó érdeke, busás haszna szerint.
  Nagy Péter

  Kedvelés

 5. A Nemzeti Együtt(nem)működés Kormánya aljas módon segédkezet nyújt a francia gyarmatosítóknak, hogy elvegyék Mali természeti kincseit. Ehhez küld a szervilis “honvédelmi”‘ miniszter “kiképzőket” a magyar honvédség alakulataiból, Nem elég, hogy “besegítünk” Afganisztánban a mocskos gringóknak.

  Loviaguin Alexander

  Kedvelés

 6. Köszönöm. Köszönöm azt, hogy valaki ezt kimondta, és köszönöm azt, hogy valaki ezt “vállalja” mindenféle érdek nélkül. Azt hizsem tanulhatnának Tőle sokan, akár politikusok, akár más felsővezetői szférában tevékenykedők.
  A gyarmatosítás, leigázás, vagy épp bekebelezés, a hasznok “kicibálása” nem is újkeletű… Sajnos a hatalomhoz pénz kell, és meggyőző érvek, és ha ezeket megfelelően kombinálják… akkor jöhet az uralom, vagy siker, vagy nevezzük bárminek. és sokan harcolnak azért, hoyg elérjenek hasonlót. Reméljük nem így lesz, és nem válnak valóra, amiket sejtünk. Remélem hamarabb észre térenek, mint, hogy belekezdjünk egy oylan dologba, ahol, vagy ahonnan nincs megállás.
  Bízok a jóban, jobban. De mégis, – bár furcsának és ormótlannak tűnhet – de örülök, hogy kimondta ezeket egy oylan ember, akinek van mérvadó szava, és hallatta a hangját. Talán nem tiporják el…. érte…

  Tündérlala

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.