A holokauszt emléknap visszavág

holokausztNagy Britannia zsidó lobbija pánikba esett – a holokauszt emléknap visszavágott. Ha valami, akkor ez ráirányította a rivaldafényt a zsidó politikai kultúrának és kollektivizmusnak arra a súlyosan problematikus irányultságára, amely, bármily szomorú, a lényegéhez tartozik.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A múlt héten nyilvánvalóvá vált, hogy a zsidó állam által a zsidó nép nevében elkövetett bűntettek fényében sok brit valahogy nehéznek érzi, hogy őszintén együtt érezzen a zsidó szenvedéssel. Ha valahogy, akkor épp fordítva van: egyre több és több ember érzi úgy, hogy a zsidóknak és az államunknak kellene több együttérzést tanúsítania… A holokauszt emléknap visszavág Tovább olvasása

Érdekvédelem kereszttűzben

Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége
Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége

A csodálatos rendszerváltás után, amikor mindenki azt várta, hogy a kommunizmus után jobbra fordul Magyarország sorsa, a már korábbról is ismert megszorítások fokozódása és az azokat prémiumként kiegészítő munkanélküliség kora köszöntött ránk. Ez a romlás kevésbé érintette a tanult, idegen nyelvet beszélő rétegeket, de a legképzetlenebbekre nagyon súlyos hatással volt.

A cigányok tömege maradt munka nélkül, amikor a rendszerváltó torgyáni mezőgazdasági politika fölszámolta – ahogy „ő bölcsessége” mondta – a „kolhoz típusú” szövetkezeteket. A kormányok nem törődtek velük, és ahelyett, hogy valami megoldást kerestek volna, egy ostoba segélyezési rendszert vezettek be, aminek az eredménye munkanélküliség, naplopás és nyomor lett. (Most hagyjuk figyelmen kívül a dúsgazdag cigánybűnöző arisztokráciát.) Mit tesz egy tétlenségre kárhoztatott, nyomorban élő, tanulatlan és igénytelen, műveltségét csak a tv bűnügyi filmjeiből merítő embercsoport? Nyilván megpróbál pénzre, vagy egyéb javakra szert tenni úgy, ahogy a fantáziája azt lehetségesnek mutatja: előbb-utóbb elkezd lopni, majd betörni, majd gyilkolni. A rendszerváltás követően ez a folyamat egyre erősödő dinamikával lendült be annak hatására, hogy a feledhetetlen Kuncze bevezette a megbocsátható „megélhetési bűnözés” fogalmát és a bűnesetek és bűnözők „megértő” kezelését… Érdekvédelem kereszttűzben Tovább olvasása

Két emlékezetes és egy elrettentő kiállítás hazánkban

múzeumManapság nem kényeztetnek el bennünket maradandó élményekkel sem a kortárs szépirodalomban, sem a képzőművészetekben. (Folyóiratok és könyvek tömkelegét kell átböngésznünk ahhoz, hogy valami értékre bukkanjunk. Ugyanez a helyzet a múzeumok, kiállítótermek modern, időszaki tárlatainak esetében is.) Jószerivel már csak a klasszikusokban s a patinás műkincsekben bízhatunk, de legalább megérik a tetemes pénz- és időráfordítást.

Most is két ilyen kiváló gyűjteményről szeretnék beszámolni (valamint egy szándékosan otromba ízlésficamról), amik szerintem a tavalyi év bestsellereinek nyilváníthatók, s melyeket volt szerencsém „élőben” is megcsodálni. Nem kétséges, hogy a leghűségesebb kritika vagy tudósítás olvasói sem élhetik át ugyanazt az erőteljes sodrást, mint akik személyesen is jelen voltak; de legalább felszínesen akárkit megérinthetnek a krónikás szavai, s bizonyos tekintetben képet kaphatnak a „nagy egészről” is… Két emlékezetes és egy elrettentő kiállítás hazánkban Tovább olvasása

Jobbik: a Világsátor elutasítása a jelenlegi felzárkóztatás elutasítása is

Jobbik_logo01„A Világsátor felépítésének megakadályozásával megtettük az első lépést ahhoz, hogy visszafoglaljuk Miskolcot azok számára, akik képesek a várost újjáépíteni”, mondta Jakab Péter, a Jobbik önkormányzati képviselője pénteki sajtótájékoztatóján.

A politikus szerint azzal, hogy a Jobbik népszavazási kezdeményezését alig több mint három hét alatt közel 30 ezer lokálpatrióta támogatta, Miskolc nemcsak a Világsátorra mondott határozott nemet, de az elmúlt 22 év felzárkóztató politikájára is. Az embereknek elegük van a pozitív diszkriminációból, a végnélküli segélyezésből, abból, hogy a hatalom származási, faji alapon biztosít előjogokat a cigányság számára. A Fidesz és az MSZP méregdrága „felzárkóztató biznisze” mára oda vezetett, hogy Miskolcot mélyigénytelen tömegek rombolhatják következmények nélkül – tette hozzá. Kiemelte ugyanakkor, a Jobbik vissza fogja foglalni a borsodi megyeszékhelyet azok számára, akik képesek újjáépíteni. Jobbik: a Világsátor elutasítása a jelenlegi felzárkóztatás elutasítása is Tovább olvasása

Nagy embertől és igaz magyartól búcsúzunk! – nekrológ

Hegedüs Lóránt83-ik esztendejében eltávozott közülünk Dr. Hegedűs Loránt lelkipásztor, teológus, író, a Duna-melléki Református Egyházkerület nyugalmazott püspöke (aki 1930-11-11-én született Hajdúnánásonban, és 2013-01-26-án halt meg Budapesten).

Polihisztori felkészültségű, prófétai hevületű, küldetéses igehirdető volt; szerteágazó tudományos, közéleti, egyházkormányzói tevékenysége jól ismert idehaza és külföldön egyaránt. Előadásait, írásait átszőtte a haza és a nemzet sorsa iránti aggódó felelősségérzet; így bátran szólt az abortusz, az egyke, az öngyilkosság, az alkoholizmus, a homoszexualitás, a szektásodás és egyéb káros, önpusztító jelenségek ellen… Nagy embertől és igaz magyartól búcsúzunk! – nekrológ Tovább olvasása