A liberális hazugságkultúra (2.rész): A liberális igazság

Itt abbahagyom az előzményekkel és  kísérő tünetekkel való foglalkozást. Térjünk a lényegre: az általam átolvasott megnyilatkozások közül egyetlen egy sem – értik (?) – egyetlen egy sem (!) tartotta fontosnak annak a kérdésnek a felvetését, hogy igaz-e, amit Jeszenszky állít. Miért? Mert ez nem számít a 21. században!

Kit érdekel az igazság a liberális globalizmus szürrealista világában, a globálszürreálban, azaz a lelkiismereti és szólásszabadságot deklaráltan a legnagyobb értéknek tartó, un. „képviseleti demokráciákban”? Csak egy a fontos: az, hogy a megnyilatkozások összhangban vannak-e a titkos véleményhatalom diktátumával. Mint a szociban, a szólásszabadság ma is azt jelenti, hogy „szabad országban, szabad ég alatt, szabadon szabad mondani, amit szabad”. Harminc-negyven évvel ezelőtt olvastam egy könyvet. A szerzőjét már régen elfeledtem, de a címe megmaradt az emlékezetemben, ezért az interneten meg tudtam keresni. David Riesmannak „A Magányos Tömeg” c. könyvéről van szó.

Ő írja le az un. „kívülről irányított embertípust”, amely feszült figyelemmel követi a környezetből érkező jelzéseket és azonnal igazodik, véleményében, viselkedésében és öltözködésében egyaránt. Az a fajta ember, aki a véleményét firtató kérdésre őszintén azt válaszolja – ha véletlenül őszinte – , hogy még nem tudja, mert még nem kérdezte meg a főnökétől, vagy polkorrektebb módon, a „véleményformálójától”. Azért maradt meg az emlékezetemben, mert – noha a szerző az amerikai társadalmat elemezte – akkor értettem meg, hogy miképp működik az un. szocialista embertípus, amelynek „legfejlettebb” csoportját az un. sajtómunkások képezték. Azok, akik többsége ma is a médiában dolgozik. (Lehet ez véletlen?) Ha ez az emberfajta kitenyészül, nincs szükség többé cenzúrára, mert az öncenzúra éberebb bármely cenzornál. Jeszenszky – az ellene tüntető akadémikusokkal és tudósokkal együtt – mintapéldánya volt ennek az embertípusnak, amelyet korábban szocialistának mondtak, ma globalista embertípusnak mondhatnánk.

Emberi természetünk alapsajátossága, hogy nem működünk olyan szigorú mechanizmusok szerint, mint a gépek, ezért hibázhatunk. Jeszenszky valahol hibázott. Amikor eljött az ideje, lecsaptak rá. Mert: „Sajtómunkásököl vasököl, oda üt, ahova köll!” Ahol a közbeszéd irányításának az eszköztára, a „média”, ilyen emberek kezébe kerül, ott az a szó, hogy „igaz”, értelmét veszti. Egyszerűen nincs rá szükség a virtuális valóvilágban. A történések szempontjából ui. nincs semmi jelentősége sem annak, hogy egy tétel igaz-e vagy sem. Csak az számít, hogy a véleményhatalom diktátuma szerint megengedett-e a kimondása, vagy sem. Sajnos utólag nem találtam meg azt a videót, amelyen egy cigányvezetőt kérdeztek az ügyben. Ő kimondta, hogy tényleg szokásban van a rokonházasság, de – mint mondta – „nem szabad általánosítani”. Mit?  Általánosítani? Az meg mi a franc? Nem szabad általánosítani az általánost? Igaz-e, vagy nem igaz? Ha igaz, milyen gyakorisággal igaz?  Engem a többi nem érdekel.

Ez a „nem szabad általánosítani” az általam valaha is hallott legidiótább szöveg. Olyan, mint a megélhetési bűnözés. Megengedhetővé teszi a megengedhetetlent. Tagadhatóvá a tagadhatatlant! Hülyébb és hazugabb, mint az ötvenes évek ideológiai brosúrái és teljesen erkölcstelen. Ilyen alapon úgy is érvelhetnénk, hogy tilos azt mondani, hogy a németek támadták meg Lengyelországot, nehogy általánosítsunk és azt a látszatot keltsük, hogy minden német megtámadta Lengyelországot! Ezt a hülye szöveget nyomja a cigányokkal kapcsolatban egész négypártunk és kormányunk. Nem szabad azt mondani, hogy van cigánybűnözés, mert nem minden cigány bűnöző. E logika szerint tehát szó sem volt Lengyelország elleni német agresszióról, mert nem minden német volt agresszor. (Az is érdekes, hogy azt mindenki tudja, hogy a németek támadták meg Lengyelországot, de annak az említését, hogy a szlovákok is megtámadták, mindenki gondosan kerüli. Ezt kimondani megint gyűlöletkeltés, mert hallatán az fogalmazódhat meg az emberben, hogy a fenében lehetséges, hogy a lengyeleket lelkesen megtámadó német szövetséges, Szlovákia, győztesen került ki a háborúból, míg a Hitlernek végsőkig ellenálló Magyarország vesztesként. Hogy a zsidókat önként deportáló Szlovákia nem fasiszta és antiszemita, a lengyel menekülteknek, zsidóknak és lengyeleknek otthont adó és külföldre menekítő Magyarország, ahol csak a német megszállást követően kezdődtek meg a deportálások, fasiszta és antiszemita, és megbocsáthatatlan bűnök terhelik az idők végezetéig.)

Van egy cigány ismerősöm. Rendes, becsületes, és nagyon szegény ember. Még megbízható is, ami nem erőssége még a rendesebb cigányoknak sem. Ezt tapasztalatból tudom. Ennek a tisztességes embernek három veje ül börtönben! Három! Ő maga sosem volt börtönben. Most a szerencsétlennek kell gondoskodnia valamennyi unokáról. Vannak szép számmal. Ezek után higgyek Orbán Viktornak és a liberális véleményformálóknak, akik el akarják velem hitetni, hogy nincs cigánybűnözés? Az exponenciálisnál is gyorsabban növekvő cigánybűnözés van! Hogy miért? Mert exponenciálisan növekszik a lélekszámuk, amit tovább növel, hogy még az exponenciális függvénynél is gyorsabban növekedik a bűnöző és a tisztességes cigányok aránya. A bűnözés tényleges növekedése a két függvény szorzata.

Az após még dolgozott a Tsz-ben, amit a dicsőséges rendszerváltók vertek szét, hogy visszaállítsák a nagybirtokrendszert (majd második lépésben külföldieknek játsszák át a termőföldet), és ezzel elvették tőle a munkahelyet. De ő ennek ellenére sem járta meg a börtönt. Valahogy megélt segélyből és alkalmi munkából. A következő nemzedék, a három vő, már egyszerre ül a börtönben. Ez az „Európai Roma Stratégia” vezérelte felzárkóztatás eredménye. Ezt a folyamatot akarják a kóros és rosszindulatú szürkeállomány-túltengésben szenvedő liberálisok ingyenes naposcsibe és kertimag juttatással megszüntetni. De mindez nem számít. A hivatalos valóság az, hogy nincs semmi baj elvtársak, legkevésbé cigánybűnözés. Viszont „lendületben az ország, dübörög a gazdaság és épül az Újmagyar-ország”. Vannak ugyan még hibák, de ahogy Kádár, akarom mondni Orbán elvtárs, nem, mégiscsak Kádár elvtárs  mondta, „a hibák azért vannak, hogy legyőzzük őket”.

Dohán Mihály

Nemzeti InternetFigyelő

Folytatjuk…

Kapcsolódó: 

A liberális hazugságkultúra (1.rész) – Egy liberális megbotlik és az önkéntes liberális KGB a tettek mezejére lép

2 című bejegyzés “A liberális hazugságkultúra (2.rész): A liberális igazság” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Olvasván Dohán Mihály kitûnô cikkét, élveztem érveléseit és okfejtéseit,de a mikor ehhez a párhuzamához értem: “…, hogy a németek támadták meg Lengyelországot” , valami nem akrt stimmelni. Megvagyok gyôzôdve, nem polkerektség miatt írta, hanem inkább a köztudatban rögzített háborús proganda álldozataként. Az akkori Szovjetúnió nem támadta meg Lengyelországot, aki nem üzent háborút neki, de Németország “igenis megtámadta” háborúüzenés nélkül. A nemzetközitörvények értelmében, hadüzenetnek számít ha egy ország mozgósít, a kötelezô sorolás és a haderôk határon való felállítása.(Ez az amit Sztálin csinált 1940-41-ben, Lengyelországtól a Fekete Tengerig!!!)
  A “szegény” lengyelek a németek “ártatlan” álldozata!!! Ez aztán már röhej!!! A liberálisok történelme szerint, természetesen. Csak két “jelentéktelen” dolgot halgatnak el. Egy hónappal a német “támadás” elôtt, Hitler kiadta a parancsot Lengyelország megtámadására, ami meg is indult, 6 órával a “no return” pont elôtt leállította, mert az úgy látszott, hogy az angolok elfogadják a BÉKE AJÁNLATÁT !!!
  Kik is voltak azok akik uszították és biztatták Lengyelországot
  Németország ellen?!
  Németország NEM TÁMADTA MEG Lengyelországot, hanem MEGElÔZTE 4-5 ÓRÁVAL!!! Igen, megelôzte, mert a Lengyelek 1939.augusztus 31-én, 24 órakkor HADAT ÜZENTEK Németországanak!!! A lengyel katonai vezérkar megvolt gyôzôdve arról, hogy 2 héten belûl Berlinben fogják ünnepelni gyôzelmüket,—-csakhogy a puska visszafelé sült el.

  [A nagy kérdés: Anglia,Franciaország és Amerika miért nem üzet háborút a Szovjetúniónak?!!!]

  Ez a vád, hogy a “németek támadták meg lengyelországot” ugyan olyan alaptalan, mint az, hogy az “áratalan” belgákat és hollandokat rohantak le, vagy mint a Norvégia megszállásuk. A liberális történeészek elfelejtik mondani a “miért”-tet.

  A fenti sorok nem Németország szerecesenmozsdatása, hanem a TÔRTÉNELEM TISZTÁZÁSA, ami két külnbözô dolog!!!

  Corvinus.

  Kedvelés

 2. Emberi természetünk alapsajátossága, hogy nem működünk olyan szigorú mechanizmusok szerint, mint a gépek, ezért hibázhatunk. Jeszenszky valahol hibázott. Amikor eljött az ideje, lecsaptak rá. Mert: „Sajtómunkásököl vasököl, oda üt, ahova köll!” Ahol a közbeszéd irányításának az eszköztára, a „média”, ilyen emberek kezébe kerül, ott az a szó, hogy „igaz”, értelmét veszti. Egyszerűen nincs rá szükség a virtuális valóvilágban. A történések szempontjából ui. nincs semmi jelentősége sem annak, hogy egy tétel igaz-e vagy sem. Csak az számít, hogy a véleményhatalom diktátuma szerint megengedett-e a kimondása, vagy sem. Sajnos utólag nem találtam meg azt a videót, amelyen egy cigányvezetőt kérdeztek az ügyben. Ő kimondta, hogy tényleg szokásban van a rokonházasság, de – mint mondta – „nem szabad általánosítani”. Mit? Általánosítani? Az meg mi a franc? Nem szabad általánosítani az általánost? Igaz-e, vagy nem igaz? Ha igaz, milyen gyakorisággal igaz? Engem a többi nem érdekel.

  corporations offshore

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.