Nem támogatom a halálbüntetés visszaállítását!

Két súlyos okból sem támogatom a halálbüntetés visszaállítását!

Első okom, hogy hitem szerint az életet minden ember Istentől kapta, ezért azzal nem önmaga rendelkezik. Az Isten egyedüli joga eldönteni, hogy kinek mikor kell eltávoznia a földi világból.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Mivel az ember Isten képmására lett teremtve, így Ő nem hozhat olyan döntést, ami felülbírálhatja a Teremtő akaratát. Éppen ezen okok miatt is számít bűnnek a Biblia szerint például az öngyilkosság, hát még az akár bírói döntésre végrehajtott gyilkosság. (Bár megértem, hogy emberek kerülhetnek olyan végső elkeseredésbe, amikor nem képesek megfelelő döntést hozni, és ilyen esetben ezt a menekülést látják az egyetlen megoldásnak, de nem fogadhatom el, hogy helyes volt a döntésük. Nem látok bele ugyan senkinek a lelkébe, nem tudhatom, mekkora lelki kínokat él át, de a Biblia tanítása szerint az élet szent, s annak egyedüli ura csak Isten lehet.)

Második okom az, hogy kivégzés után már nincs lehetőség a rehabilitációra. Mint már láthattuk, számtalan esetben bizonyosodott be utólag, hogy a bíróságok egy-egy esetben hibás döntést hoztak, s nem az volt a bűnelkövető (a gyilkos), akit elítéltek. Amennyiben ezeket az embereket kivégezték volna, az életüket már senki nem adhatta volna vissza… Nem támogatom a halálbüntetés visszaállítását! Tovább olvasása