A demokrácia babonája (kommentárral)

Bogár László

A választásokhoz kapcsoló előzetes regisztráció tervezete, illetve Orbán Viktor néhány demokráciára vonatkozó megnyilatkozása újra éles vitákat provokált. A Nyugat számára a legszentebb alapigazság annak a feltételezése, hogy a nyugatias modernitás, vagyis az, amit ma demokráciaként ismerünk, az emberiség számára a történelem végét jelenti. Ezzel ugyanis létrejön minden létező világok legjobbika.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Különös módon a nyugati gondolkodás itt önmaga lételméleti lényegével is szembekerül, hisz a nyugatias gondolkodás egyik alapvető dogmája a végtelen fejlődés axiómája.

Ha viszont ez helytálló, akkor idővel a demokráciát is evidens módon fel kellene váltania valami másnak…

A felvilágosodás annak idején a sötét középkortól próbálta magát megkülönböztetni saját megnevezésével. Azt állította, hogy a középkor babonái helyére ő a tiszta ész logikáját állítja majd, és ezzel a létező világok legjobbika jön létre. A világban az elmúlt néhány évszázad alatt lejátszódó történések, és a világ mai állapotának fényében aligha kell e feltevés nyilvánvaló képtelenségét bizonygatni. Mindössze annyi történt, hogy a tradicionális, szakrális mitológiák, azaz babonák helyett a nyugati modernitás új babonákat eszkábált. Ezek közül a legismertebb a pozitivista-szcientista babona, az evolucionarista-progresszivista babona, a materialista-hedonista babona, és végül az egalitáriánus-demok­rácionista babona.

Az első arra a feltételezésre épül, hogy a nyugatias tudomány a maga mentális sémáival előbb-utóbb képes lesz a létezés minden kérdésére választ adni, amire meg esetleg mégsem, az a kérdés nincs is. A második arra a feltételezésre épül, hogy a világ folytonos fejlődésben van, és ami ma létezik, az minden eddigi létezőnek a csúcspontja. A harmadik arra a feltételezésre épül, hogy a világ döntően anyagi természetű, és az ember alapvető feladata az anyag által kiváltható érzéki gyönyörök élvezete. És végül az utolsó, amelynek lényege, hogy minden ember egyenlő, és az egyenlő emberek számbeli többsége automatikusan az igazság birtokában van.

Nos, vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről ez utóbbi feltételezést. Mint köztudott, a civilizációt építő ember elmúlt tízezer évének döntő többségét nem demokratikus feltételek között élte le, és ehhez képest ma is megrendítő hatású kulturális teljesítményekre volt képes. A nyugatias berendezkedés demokráciája legfeljebb egy-két száz éves múlttal bír, és máris számos jelét adja a hanyatlás, felbomlás súlyos tüneteinek, míg például az ősi Egyiptom négyezer éven át volt képes fenntartani egy olyan ma is bámulatra méltó világot, amelynek teljesítményeit nem hogy utánozni, de többnyire megérteni sem tudjuk.

Az emberi egyenlőség kérdése kizárólag a nyugatias modernitás jellegzetessége és a francia forradalommal robbant be a közbeszédbe. Tegyük hozzá, a francia forradalom leghatékonyabb egyenlősítő gépezete a vérpad, vagyis a guillotine volt, és ez azért nem igazán demokratikus érv. Ma már tudjuk, hogy ennek az eleve alaptalan feltételezésnek a valóságos célja éppen az volt, hogy a „minden ember egyenlő” felkiáltással lehetővé tegye, hogy a korlátlanul manipulálható tömeg mögül gyakorolhassa hatalmát egy törpe kisebbség minden addiginál kegyetlenebb diktatúrája. Az úgynevezett demokrácia születésének e brutális, és máig is minden embert iszonyattal eltöltő szimbólumát azért kell kötelezően minden július 14-én megünnepelni Franciaországban és szerte a világon, hogy így kizárható legyen minden ezzel ellentétes megközelítés.

Az egalitáriánus-demokracionista babona alapvető célja tehát az, hogy a hatalmi rendszer addigi átláthatóságát felszámolja. A klasszikus hatalomgyakorlási formákban ugyanis még átlátható hierarchia volt, és a döntést hozó uralkodó, illetve uralmi elit közvetlenül volt felelős tetteiért. A demokrácia rendszere ezt az átláthatóságot számolta fel. A döntéseket formálisan egy olyan rendszerre bízta, ahol látszólag az egyenlő emberek gyülekezete dönt, de olyan egyenlő embereké, akik leginkább a teljes informálatlanságukban, következésképp korlátlan manipulálhatóságukban „egyenlők”, igaz, abban nagyon. És a fékek és ellensúlyok léte semmit sem változtat, mert az ezeket biztosítani hivatott intézmények ugyanúgy a manipulatív rendszer fenntartásában és üzemeltetésében érdekeltek, ugyanis a cinikus és gátlástalan uralmi elitek kezében vannak.

A nyugatias demokrácia tehát valójában kezdettől fogva, és nyilván ma is a világtörténelem legravaszabb diktatúrája. És egyben a legveszélyesebb is, mert a valóságos hatalom ezzel tökéletesen láthatatlanná, következésképp ellenőrizhetetlenné válik. Döntéseinek és tetteinek következményeiért semmilyen felelősséget nem kell vállalnia. Ha a pusztító következmények már nagyon súlyosak, akkor legfeljebb beáldozza az épp akkor uralkodó elit bábfiguráit, s másokat, de mégis ugyanolyanokat hoz a helyükre. Ezt elnevezi demokratikus kormányváltásnak. Egy darabig a meglévő garnitúrákat csereberélgeti, aztán mikor már mindegyik elhasználódott, akkor létrehoz egy újabb sorozatot, mindezt pedig rendszerváltásnak nevezi. A mai, egyre súlyosabb globális válság azt jelzi, hogy erre az ellenőrizhetetlen diktatórikus világerőre most kezdenek visszahullani planetáris diktatúrájának pusztító következményei. Azt persze aligha remélhetjük, hogy a helyzet a közeli jövőben megváltozik, de legalább próbáljunk szembesülni a demokrácia végzetes csapdájával.

Bogár László

Forrás: MHO

NIF kommentár: Szerintem minden értelmes ember tudja, hogy ez a mai, demokráciának hazudott rendszer egy nagy átverés. A tudományos manipulációról szóló kis sorozat (1. rész itt olvasható) is taglalja, hogy régóta folyik a tömegek teljes befolyásolása, mégpedig a pszichológia tudományos eredményeinek felhasználásával, s éppen ezért nem beszélhetünk igazi demokráciáról. Ráadásul, amit ma annak neveznek, az nem más, mint a „sok lúd disznót győz” gyakorlata, vagyis a számbeli többség adja meg az „igazságot”, ráadásul teljes tudatlanságban tartott, becsapott tömegről van szó. Éppen azok elől vannak elzárva a fontos információk, kiknek dönteni kell egyes kérdésekben. Mint tudjuk, az eredeti demokráciában nem mindenki rendelkezett szavazati joggal, azt ki kellett érdemelni. Így kellene lennie ennek most is. Nem beszélve arról, hogy valódi demokráciában semmilyen álságos indokkal nem lenne szabad évekre, sőt évtizedekre titkosítani egyes információkat. Különösen nem a politikusok bűncselekményeit illetően (lásd, olajszőkítés,…). Nem beszélve arról, amiről Bogár László is ír, hogy ki kellene dolgozni a felelősségre vonás, ill. a felelősségvállalás komoly rendszerét is. Vagyis, hogy egy vezető politikus teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozzon tetteiért, s ha elront valamit, akkor teljes vagyonával és szabadságával feleljen a hibáiért, és ez alól ne lehessen semmiképp kibújni. Valószínű, hogy ebben az esetben nem lenne akkora tolongás a politika színpadán, de kevesebb hibás döntés vagy bűncselekmény is születne! Ez a mai, demokráciának hazudott rendszer rosszabb egy nyílt diktatúránál, mert abban tudni lehet, ki a diktátor, s adott esetben számon is kérhető, míg most a valódi felelősök a kollektív döntés mögé bújnak, mondván, hogy a többség akarata érvényesült, holott ez messze nem igaz, hiszen azt a döntést egy rendkívül befolyásolt, félre vezetett, átvert, becsapott tömeg hozta meg, akiknek esélyük sem volt arra, hogy jól döntsenek! Éppen ezért vissza kellene térni a Szent Korona alkotmányos rendjéhez, s ki kellene dolgozni az új szavazati jog rendszerét. Mégpedig a szavazati jognak eleve minimum érettségihez kellene kötődnie. Ezen kívül fontos lenne a rendezett élet, vagyis szenvedélybeteg, függőségben lévő, netán kicsapongó életet élő emberek ne szavazhassanak. Ezt pedig a szűk lakóközösség tudná igazolni, hogy valaki így él-e vagy sem. Ez persze csak egy gondolat, nyilván kidolgozásra vár még, de az biztos, hogy a jelenlegi elfuserált rendszeren változtatni kell, mert egyre nagyobb hibákat követ el a politikai vezetés, ami a mi hétköznapjainkra óriási mértékben kihat! Magyarul mi isszuk meg a levét. Ez az előzetes regisztráció is egy lépés ahhoz, hogy tegyenek valamit az emberek azért, hogy szavazhassanak. Hibája, hogy sajnos, a bolsevik-liberális banda feltehetőleg minden emberét regisztráltatja, viszont sokan  ki fognak maradni a rendszerből olyanok, akik nemzeti érzelműek. Már csak a csalódottság miatt is. Ez ellen nekünk kell tennünk, hogy felelőtlenségből senki ne maradjon távol. (Híradmin – NIF)

Nemzeti InternetFigyelő

15 című bejegyzés “A demokrácia babonája (kommentárral)” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Ezzel az a probléma hogy nekem sincs érettségim saját hibámból és gyermekkori családi helyzetemből adódóan.Nem is érzem hogy a képességeim érettségi után jobbak lennének.Az viszont tény, hogy ezt az ál demokráciát sokkal jobban átlátom mint sok a ma kialakult embereket befolyásoló rendszernek behódoló diplomás értelmiség.
  Az érettségi,diploma szintén ennek a rendszernek egy igen hatásos eszköze,amellyel befolyásolni lehet az emberek ítélőképességét(ha nincs diplomád szegényként fogsz élni,stb,stb.).A gyakorlatban bizonyított tudás sokkal többet ér.

  Feri

  Kedvelés

  1. Van ismerősöm, akinek nincs úgynevezett érettségije, de rábíznám a miniszterelnökséget. 🙂

   A szavazati jog különben is nagy átvágás, hiszen maga a rendszer oszt szoroz, és egyszer csak kétharmad lesz. Legalábbis eddig így volt.

   Nem hiszem, hogy lehet korlátozni a szavazati jogot. Ez utópia. Mindig arra kell gondolnunk, hogy mit szól az eu……:)

   HK

   Kedvelés

 2. Az igazán nagy baj az, hogy nem látjuk a fától az erdőt. Annyira belemerevültünk bizonyos dogmákba, hogy nem vesszük észre az utat. Az iskolai végzettség semmit nem jelent. Legfeljebb úgy járhatunk, mint Ángyán József. Államtitkárságig viheti valaki, mire felismeri azt, amit esetleg egy segédmunkás már 15 éve teljes bizonyossággal meg tudott mondani, mégpedig, hogy Orbán Viktor nagyvezér egy hazug, hamis ember, akire egy macskát nem szabad bízni, nem egy országot. Aki meg tudja mondani, honnan van a következő idézet, kap egy piros pontot : “Meg kell állapítani, hogy több az olyan ember, akinek rosszak az ösztönei, mint az olyan, akinek jók az ösztönei.” Ez egyrészt pontosan kifejezi, hogy miért van szükség arra az egyenlősdire, amit demokráciának titulálnak, másrészt meg is kérdezhetnék, hogy miért van ez így. Mert sajnos így van. A társadalom alapja a család, ebben azt hiszem mindenki képes egyetérteni, persze jó néhány elvakult liberált kivételével. Ha ez igaz, akkor nem lenne nehéz belátni, hogy a családmodell az amivel gond van. A mai családmodell a szaporodás legteljesebb demokráciáját biztosítja, ami csak arra jó, hogy egyre kevesebb olyan ember legyen akinek “jók az ösztönei”. Sokat beszélgettek, vitatkoztak már arról, hogy törzsfejlődés volt-e, vagy teremtés. Én (persze csak egy névtelen senki vagyok, aki mivel nincs “neve”, több mint valószínű, hogy hülyeségeket irkálgatok) úgy látom, hogy Isten fejlődőképesnek, változékonynak teremtett bennünket, élő teremtéseket. (Ezt korunk egyik legérdekesebb tudomány ága, a genetika is egyre inkább alátámasztja, jelesül mikroszkóppal bizonyítja azt, amit 5000 éve még alapból tudtak, hogy ugyanis az utódok öröklik az elődök tulajdonságait. Egyszerű példával élve, nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy mind anyai, mind apai ágon kizárólag barna hajú ősök utóda tejföl szőke hajkoronát fog viselni a feje búbján.) Amennyiben ez a fejlődőképességi, változékonysági hajlam igaz, talán illene rá vigyázni, hogy az utódok minél teljesebb köre a szaporodásra leginkább alkalmasok utódaiként lássák meg a napvilágot. Mielőtt elkezdenének sokan sipákolni, hogy azt meg, hogy képzelem, én az ősi módszereket látom legalkalmasabbnak a szülők kiválasztására. A kiválasztók is ősidők óta itt járkálnak közöttünk, ma is ugyan ezt teszik, csak fenemód megváltozott a kiválasztás alapját képező feltétel rendszerük.

  eSzeL

  Kedvelés

 3. Demokrácia!
  Nem más mint egy kivénhedt ringyó, amelyen az ó-görögtől kezdve a Római birodalmon át a kommunisták, a fasiszták, a szocialisták és a liberálisok, miközben ezerszer erőszakot tesznek rajta, fennen hangoztatják sérthetetlenségét./Érinthetetlenségét./ Idézet Földi Páltól, Gömbös Gyuláról írt könyvéből.
  Csak annyi kívánkozik hozzá, úgy tűnik, ez a ringyó élvezi, mi több, szinte kívánja az erőszakot.
  Bogár úr kitűnően látja a helyzetet, nagyszerű elemző. Bizonyára van elgondolása a jelenlegi tarthatatlan állapot orvoslására is!
  Kedves H!
  Miközben a Szent Korona Alkotmányáról értekezik, csak vissza-vissza tér a demokrácia megreformálásának lehetőségeihez. A kettő sehogy sem fér össze, mert ugye az demokráciában mindenki szavazhat, /már ha van érettségije/, de a Szent Korona Alkotmányának újbóli hatályba helyezéséhez szükségeltetne egy nemzetgyűlés, mely résztvevői a települések érdemesült elöljáróiból tevődnének össze. Hogy kik lehetnek e személyek és miként kaphatnak közösségi felhatalmazást úgy, hogy ne essünk cseberből vederbe, vagyis a levitézlett “elit” ne kerülhessen közéjük, ez alapvető probléma! Mert amíg a pénz az Úr, minden lehetséges! Addig, míg érthetetlen az emberek számára hogy az “Egy az Isten”, vagyis az első, a megmásíthatatlan, a teremtő, aki minden pillanatban tudatosít jelenlétéről, addig a világ folyását nem lehet visszaterelni a régi mederbe! A sötétség oly mértékben hatalmasodott el az emberiség fölött, hogy csak is világ méretű katasztrófa térítheti észhez!

  tétlény

  Igaza van, a kettő között ellentmondás látszik, de valahogy azt a nemzetgyűlést össze kellene hozni, és oda azért ne mehessen minden analfabéta és bűnöző tuskó! Tehát, valahol a kis közösségi “demokráciának” kellene kiválasztani az alkalmas küldötteket. Már pedig, csakis a legszűkebb lakóközösség ismeri úgy egymást, hogy viszonylag jó legyen a kiválasztás. Vagyis azokat az Ön által is említett érdemesült elöljárókat mégis csak a települések “demokratikus” “falugyűlése” választhatná ki, már csak azért, hogy ne valamelyik párt jelöljön, vagy ne a polgármester döntsön, mert akkor megint a haveri bűnbanda kerül nyerő pozícióba! Aztán, ha az alkotmányozó nemzetgyűlés összeállt, jöhet egy új államforma! Mégpedig valamiféle alkotmányos királyság, ami a Szent Korona Alkotmányára épül. Nem vagyok járatos alkotmányjogban, de egy biztos, ami most van, az tarthatatlan és rossz! Nem volt igaza Churchillnek, nem a demokrácia a legjobb hatalmi rendszer, főleg az nem, amit most hazudnak annak! (Híradmin)

  Kedvelés

 4. Kedves H!
  Előző írásom végén utaltam rá, miért kivitelezhetetlen annak a bizonyos folyamnak a régi, eredeti mederbe való terelése. Az emberiség akkor veszítette el a helyes irányt, amikor hátat fordított saját hierarchiájának! A ma emberének nincsenek etalonok, akiket életvitelük miatt tehetnének vezetőjükké. A pártok és egyházak csak még nagyobb zavart keltenek az elmékben, ezért az ő felelősségük a legnagyobb ebben a hatalmas tévelygésben.
  Valamikor, a hatvanas évek végén egy repülőgép lezuhant Dél-Amerika egyenlítőhöz közel eső területére. Egy szerencsés túlélő az ott elterülő őserdőben élő törzs oltalma alá került. Amikor már huzamosabb ideje teltek mindennapjai abban a kis közösségben, megkérdezte a Törzsfőnököt, hogy lehet az, hogy nem szaporodnak túl a megszokott létszámon. Azért,- válaszolta a Törzsfő,- mert a területünk csak ekkora lélekszámot tud eltartani! /Amennyiben egy családban már biztosított volt az utódlás, a Törzsfő egyszerű műtéttel tette “magtalanná” a férfiasságuk csorbulása nélkül./
  Azt hiszem nincs mit magyarázni iskolákról, egyetemekről, tudósokról, de legfőképp a hit embereiről, legyen szó templomról, vagy pártházról!
  Megismétlem, az Egy az Isten! vagyis az első, stb!
  Megítélésem szerint a “Demokráciát” túltárgyaltuk!

  tétlény

  Kedvelés

  1. Igen valóban egy az Isten!
   De csak azért, mert egykor NAPISTENNEK, a Magyarok Istetnének hívták, és a Nap égitestből valóban csak egy van. Ugye értjük? T. István.

   Na, ez a keresztyéngyalázás! (H)

   Kedvelés

 5. A Nyugat kitalált egy ‘Demokráciát’. Ezt mi importáltuk, sőt mi több továbbfejlesztettük. Nálunk már nemcsak egyes törvényeket lehet egyetlen pártnak megszavaznia, hanem az ország Alkotmányát is. A Kormánynak ‘függetlennek’ kellene lennie a pártoktól, tehát vagy minden parlamenti párt legyen benne a kormányban vagy legyen független az ország vezetése minden párttól. Pártfüggetlen Kormány szükségeltetik. Könnyű belátni, hogy egy pártkormány csak bizonyos körök érdekeit szolgálja, semmiféle beszámolási kötelezettsége nincs az őt megválasztottak felé. Nemzeti Konzultáció? Ez a népbutítás egyik látványos formája.
  Talán közelebb kerülhetnénk a parlamentiség fogalmához, ha minden törvény elfogadásához szükség lenne az ellenzékiek bizonyos százalékának szavazatára is! Érdekes látni, amikor a média beharangozza: a törvényt a parlament elfogadta, és abban biza egyetlen ellenzéki szavazat sem volt. Tehát arra gondololok , egy feles törvénynél szükséges (jelenleg!) 194 szavazat, akkor legalább 19-20 ellenzéki szavazat legyen benne! A jelenlegi szisztémában ui. pusztán a kormánypártok minden Orbán-kormány javaslatot megszavazhatnak, napirendre tűzhetnek, míg az ellenzékieket leszavazzák, napirendre sem veszik. Minden kormány-tisztviselő ott van az országgyűlésben az első gombnyomásokig, aztán kámfort játszik.
  El lehet azon morfondírozni , ez a rendszer minek nevezhető? Demokrácia, vagy diktatúra?
  TÉva

  Kedvelés

 6. NIF kommentár hoz hozzátenném:
  A jelenlegi politikai pártok, egyesületek, szerveződések nem teszik lehetővé a szavazást.
  Bár melyik pártra voksolunk csak az országot megszállókra szavaznánk, mindegyik párt vezetőségében a zsidók ülnek.
  A jelenlegi helyzetben csak egy lehetőségünk van a néma szavazás.
  Az ország nemzeti érzelmű szavazó állampolgárainak csak az a lehetősége, ha nem megy el szavazni, és erről időben értesíti a világot, és akkor ki fog derülni az, hogy hányan vannak az országban a megszállók és kiszolgálóik.
  A magyar emberek már egyszer remekül tudták bizonyítani ezzel a véleményüket 1956 ban a néma tüntetés alkalmából.
  Külföldről kell kérni szavazást ellenőrzőket, hogy ne tudjanak csalni mint ahogy szoktak és ha nem is győzhetünk, de megmutatjuk a világnak a zsidó terror mibenlétét, pont úgy mint 1956-ban a cccp terrorját is bemutattuk.
  Akkor egy világrend bukásának kezdetét jelentette a 1956 os forradalom és azt követő néma tüntetés.
  A néma tüntetés bizonyította azt, hogy Magyarországot nem Magyar kormány vezeti, hanem a kádár féle báb kormány.
  Most ugyan ezt tudnánk bizonyítani, vagyis Magyarországot nem a Magyar emberek vezetik, hanem a zsidó megszállok, és ez köszönő viszonyba sincs a demokráciával.
  És ha végkép nem is érnénk el eredményt sem így sem úgy, akkor legalább elmondhatjuk, hogy nem vettünk részt a kisded demokratikusnak látszó játékaikban, aminek a vége csak az, hogy megint rosszabbul fogunk élni, a zsidók és cigányok javára.

  vt

  Kedvelés

  1. És ha nem megyünk el választani akkor mi van? Első körben marad a jelenlegi kormány. Második körben lejjebb viszik az érvényességi küszöböt és a zsidók és a cigányok döntik el, hogy ki legyen a főnök a következő ciklusban. Valóban nagy ötlet.
   eSzeL

   Kedvelés

   1. Miért eSzeL, így nem ez történik?
    Elmész szavazni és még asszisztálsz is hozzá, hogy milyen demokratiKUUUS jogállam van. 🙂
    És a zsidók azt hoznak ki győztesnek akit akarnak. 😦
    Mint ahogy megtették már egy párszor.
    Na erre varrjál gombot 🙂 🙂
    vitya most kitalálta a szavazás előtti bejelentkezés “varázslatát” ide beregisztrál minden hazafi, utána nem megy el szavazni.
    Ekkor ki fog derülni mennyi hazafi és mennyi hazaáruló van.
    Lehet, hogy nem nagy ötlet de írj jobbat. (már ha tudsz)
    Persze ez is csak akkor működik, ha külföldi szavazás ellenőrök részt vesznek a szavazáson és ezt tudják és direktben figyelik. (pont úgy mint a néma tüntetést)
    A szavazásra jogosultak és a megjelentek regisztrálva vannak, így nagyon egyszerű az eredmény kiszámítása, csalás kizárva, mert a szavazók névsora nyilvános.
    No persze ehhez a megoldáshoz nem elég a sunnyogás és a fotel hazafiság.

    vt

    Kedvelés

   2. Kedves eSzeL!
    Egyetértek,de ha már mindenképpen meg kell halni ne ássuk meg a sírunkat.

    Horváth Bertalan

    Kedvelés

 7. Ugyan a “klasszikus” hatalomgyakorlási formákban átlátható hierarchia volt, és a döntést hozó uralkodó, illetve uralmi elit közvetlenül volt felelős tetteiért ugyanakkor felelősségének számonkérhetőségére csekély lehetőségek voltak.
  A demokráciát felváltó berendezkedés akkor lehet ha megtaláljuk azt az eszközt ami a hatalmi elit damoklész kardjaként a vezetőket folyamatosan vizsgáztatja és elszámoltatja.
  Sajnos a történelem eddig azt bizonyította, hogy a NÉP nem lehet ilyen eszköz hisz az befolyásolható és ereje is jó ha egy évszázadban egyszer megmutatkozik.
  Amíg ezt nem tudjuk megfejteni egy lehetőséget látok: Gyermekeinket a becsületesség, tisztesség szellemében neveljük, hogy ha majd a belőlük kinő egy hatalmi elit akkor talán Ök saját maguk jogán lesznek az ország részére hasznos vezetők. (persze ez csak egy fantazmagória hisz a mostani világrend a saját utódait soha nem ennek a szellemében fogja nevelni annak érdekében, hogy hatalmuk örök legyen)

  Gaspar

  Kedvelés

 8. Valóban csak egy nap van? De nem ez a lényeg. Vajon Zarathusztra miként vélekedne a kereszténységről? Köszönet Gasparnak a megfejtésért!

  tétlény

  Kedvelés

 9. Szinte (ha nem látnám milyen – a földitől rendekkel magasabb erők- működnek az univerzumban) elszomorítanak az itteni hozzászólók szűklátókörűsége.. röviden úgy tudnám jellemezni, hogy; rájöttetek, hogy ami ma megy, az egyszerűen logikátlan és működésképtelen, erre mit csináltok? Elkezditek fejleszteni a SZART. A szart ha fejlesztik, abból csak fejlettebb szar lesz, erre kellene végre rájönni. Nem a nyugati “kultúrában” kell keresgélni a megoldást mivel a nyugati “kultúra” hozta a romlást.

  Meg kellene ismerni őseink mibenlétét és akkor nem lennének nem hogy ilyen abszurd agyament találgatások (“érettségihez kell kötni a szavazójogot” te jó istenem, ekkora baromságot.. már maga a szavazás értelmetlen, sokkal jobb alternatívák vannak..) hanem még csak megválaszolatlan kérdések sem merülnének fel.

  Ajánlom Pap Gábor, Molnár V. József, Szántai Lajos, Géczy Gábor és még jó sok az Ősi (őseink) Magyar kultúrája iránt teljességgel elkötelezett tiszta lelkű Magyar emberek áldozatos munkáit tanulmányozásra.

  A lényeg a gondolkodás és a gondolkodást nem egy toldott-foltozott nyekergő hulladék létra tetején kell elkezdeni, hanem az alapoktól, logikusan (tehát az Isteni rend alapján) felépíteni.

  Ez volna a természetre alapozott józan paraszt ész ami nagyon kiveszőben van nem hogy az új, de már a mostani nyugdíjas generációkból is.

  Szemléltessem a józan paraszti észjárást?

  Ha Józsi bácsi szomjas, akkor nem sepregetni megy amit közben elfelejt és a szomszédnál köt ki tésztát gyúrni, hanem elmegy inni.

  Egyetlen dolga van az embernek itteni élete során. Gondolkodni, és Tanulni. (mielőtt valaki azt mondaná, hogy há’ ez kettő.. annak mondanám én mezei senki, hogy nem, nem kettő.)

  Sok szerencsét!

  willem

  Kedvelés

 10. “Ezek közül a legismertebb a pozitivista-szcientista babona, az evolucionarista-progresszivista babona, a materialista-hedonista babona, és végül az egalitáriánus-demok­rácionista babona.”
  Idézet egy aranyszájú Hazaffias Népfront főtitkárától az antall kormány külprivatizációs államtitkárától, aki a nemzeti ipar külprivatizáziós politikáját intézte.
  Igy lett belőle aranyszájú megmondóember.
  Undoritó,- nem?

  Le az Orgazdatársadalommal!

  Plósz Sándor

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.