„Bőgatya” és „fütyülősbarack”

Egy kis kontraszt: Így élnek és halnak Gázában a palesztinok a folyamatos zsidó terror miatt.

Landeszman rabbi bizony rosszul fogalmazott, amikor azt mondta, hogy ha a zsidók nem lettek volna a Kárpát-medencében, akkor a magyar kultúra a bőgatya és a fütyülős barackpálinka lenne. Azt szerette volna mondani – gondolom, hogy ha a Mazsihisz dirigálhatna, akkor a magyar kultúra mindössze a bőgatya és a fütyülős barackpálinka volna.

A Mazsihisznek ez lenne a legkedvezőbb, ahogy elnézem antiszemitizmust gerjesztő magatartásukat, amelyből már elege van a politikamentesen zsidó társadalmi rétegnek is. Barátom, aki történetesen zsidó, de ez negyven éve ez fel sem merül közöttünk, tegnap felhívott telefonon és azt mondta: – Ha ezek miatt a barmok miatt (Mazsihisz) itt elkezdik majd a zsidókat üldözni, lemehetek hozzád? Elbújtatsz?

Mindez persze csak humor volt a részéről, de a jó székelyek szerint, minden viccnek fele való!

Elgondolkodtam barátom telefonhívásán. Miért jó Feldmajernek és Zoltainak az, hogy állandóan gyűlöletet szítanak? Miért van az, hogy Feldmajer és Zoltai akkor érzik jól magukat, ha a magyarországi zsidóságot belekeverve ostoba politikai játszmájukba, folyamatosan belekötnek a magyarságba, abba a népbe, amelyet eleik – ha már itt tartunk, hogy emlegetni kell – 1919-ben súlyosan és tettleg bántalmaztak, gyilkoltak. Miért jó az Feldmajernak és Zoltainak, ha a béke helyett félelmet keltenek, és vádjaikkal vérig sértik azokat, akiknek elődei saját életüket kockáztatva mentették őket a vészkorszak idején? Mit képzel magáról ez a két ostobának tűnő zsidó? Milyen jogon szól bele egy nemzeti vagy vallási kisebbség egykori kommunista munkásőr vezetője a többségi nemzet kulturális ügyeibe úgy, hogy saját súlyos bűneikért bocsánatot kérni eszébe sem jut? Miért nem határolódik el Feldmajer Kertész Imrétől, Kertész Ákostól, Heller Ágnestől és sok más olyan ismert zsidó és nem zsidó személyiségtől, akik Magyarországot és a magyarságot szándékos hazudozással sértegették, akik az EP-ben a hazaárulás határait súrolva vádolják fasizmussal, antiszemitizmussal és sok egyéb súlyos, de igaztalan bűnnel.

Barátom telefonhívása megdöbbentett, hiszen mint mondtam, soha nem került szóba, hogy ő zsidó, soha nem vitáztunk politikai ügyekben, mert ő tudta, hogy ki volt apám, s hogyan mentette édesanyám a zsidó cserkészlányokat, elégetve a kiválogatás előtt a nyilvántartó kartonokat a Cserkészlány Szövetség irodájában. Most pedig, amikor Feldmájer és Zoltai hivatala egy hónapon belül sokadszor szítanak gyűlöletet – főleg saját vallási és nemzeti kisebbségük ellen -, barátom telefonál… van-e hely neki és gyerekeinek a házamban, ha elindul az üldözés. Megnyugtattam, van! Minden ember számára van, s talán velem együtt Feldmájernek és Zoltainak is lenne, hiszen a botorságuk és a gyalázatos gyűlöletük sem térít el attól, hogy embertársaimat megvédjem. De kitől is? Attól a Prohászka Ottokártól, aki jó előre látta Feldmájer és Zoltai mai viselkedését, azaz ezt a minősíthetetlen és tűrhetetlen mentalitást, és ettől védte a magyar nemzetet, a katolikus egyházat? Nyirőtől, aki a magyar oktatás ügyét tartotta legfontosabb képviselői feladatának és soha nem lépett be a Nyilaskeresztes Pártba – ahogyan ezt szándékos ferdítéssel állítják? Ugyan kitől retteg Feldmájer és Zoltai? S kitől tart az én barátom, ha nem Feldmájer és Zoltai ostoba és minden lében kanál pimaszkodásától? E két Mazsihisz-vezető nem mást tesz, mint a Btk. 269. §-ába ütköző gyűlöletkeltést valósítja meg. Hiszen vannak sajnos követőik, vannak olyanok, akik elhiszik nekik a félelmet, élik azt, és ennek megfelelően gyűlölni kezdik azokat, akikről e két ostobának tűnő ember hivatalával visszaélve beszél, nyilatkozatot kiad – a magyarokat, a keresztényeket.

Feldmájer és Zoltai aljas indokból gyalázkodik olyan emberekkel szemben, akik már nem tudnak védekezni. El kell tehát vonatkoztatni egymástól a magyarországi zsidóságot és ezt a kommunista csökevényként itt maradt, munkásőr vezette hivatalt, amely kifogyhatatlan a károkozásban, és sportot űz az antiszemitizmus élesztéséből. Amit tesznek, az büntetendő cselekmény, hiszen félelmet, hisztériát keltenek, gyűlöletre buzdítanak, és hamisan vádolnak élőket és halottakat egyaránt. S amikor halottakat vádolnak igaztalanul és aljas módon, akkor nem csak a magyarság ellen, nem csak a megvádolt emléke ellen, hanem a Teremtő ellen is bűnt követnek el, mert hiszen a Mazsihisz nem vallási szervezet, hanem gazdasági, politikai képződmény, egy vallástalan volt munkásőr és egy jogász felügyelete alatt. Mert ez a két ember Isten ellen lázít, amikor megtagadja ősi vallási előírásait, feljelenti azt is, aki rabbiként a vallási hagyományokat igyekszik őrizni… mert Feldmájernak és Zoltainak sem a magyarság, sem saját hitközössége nem számít…

Ha valóban ők dönthetnének a magyar kultúra felől, akkor maradna a bő gatya és a fütyülős barack. Hiszen II. Andrástól – Liszt Ferencig minden időben voltak Zoltaik és Feldmájerek, akik saját népük hátrányára és a befogadó nemzetekkel szemben hasonlóképpen viselkedtek, s akikről minden időben minden magyar értelmiségi kifejtette a véleményét. Ha rajtuk múlna minden protestáns templom is bezárna, hiszen Luther is vaskos véleménnyel volt az efféle „mazsihiszes” mentalitásról. Ám, nem is folytatom.

Nekünk saját kultúránk van, saját erkölcsünk, saját hitünk, amelybe ez az istentelen és aljas vádaskodás nem fér bele. Mi nem támadjuk meg ezért sem Feldmájert, sem a volt munkásőrt, s miattuk nem fogjuk gyűlölni a Bank utcai Khon bácsit, aki szeretettel árulta a friss zöldséget, nem fogom gyűlölni barátomat sem, aki viccesen, de mégis kétségek között telefonált, s nem tagadom meg nőgyógyász barátomat sem, aki két fiamnak is segített erre a zord világra jönni. Nem tagadok meg sok ismerős öregembert, akik a vészkorszakban szenvedtek ugyan, de ma is könnyezve éneklik a magyar Himnuszt, és hálásan beszélnek azokról, akik mentették őket vagy családtagjaikat.

Úgy látszik, ahogyan a magyarságnak, úgy a zsidóságnak is van egy söpredéke, amely semmivel sem törődve, a bizonytalanságot, a békétlenséget és a gyűlölködést szítja. És a kesztyűt nem vehetjük fel, még akkor sem, ha nagyhangú senkik követelik nagyjaink törlését a Nemzeti Alap Tantervből. Kutyaugatás nem hallatszik az égig, még a Síp utcából sem!

Mi, akik Magyarországon békében akarunk élni, tekintsük ezután mindazokat levegőnek, akik nemzetünket, nemzeti kultúránkat és hagyományainkat kívánják eltörölni, provokálni, akik fogadatlan pró(vo)kátorként,  antiszemitizmust gerjesztve „védelmezik” vallási közösségüket és kiáltanak farkast, mint a mesebeli ostoba pásztorfiú.

Már-már azt gondolom, hogy ők maguk festegetnek horogkereszteket, döntenek le sírokat és mondják az öreg főrabbinak, hogy utálják a zsidókat. Hisz, nekik az a lényeg, hogy beszélhessenek a „közelgő vészről”, a magyarok antiszemitizmusáról és fasiszta lelkivilágáról. Szeretnek félni. Nekik az a lényeg, hogy árthassanak a keresztény magyarságnak… mert ők nem értik és soha nem fogják megérteni a béke üzenetét, a szeretetet, s megértést, a bocsánatkérés parancsát és a hálát. A Mazsihisz politikai szervezet, és ennek megfelelően működik, viselkedik. Szánjuk és szeressük őket, mint a gyengeelméjűt, a magatehetetlen őrültet, a segítségre szorulót. Csupán egyetlen dolgot várnék végre a magyarországi vallásos zsidó közösségektől: azt, hogy határolódjanak el e két hangadótól, akik saját népüket sem kímélik. Mert mi kinyújtjuk a kezünket a béke jeléül, de nem szeretjük, ha azt leköpik vagy megharapják…

Stoffán György

Nemzeti InternetFigyelő

8 című bejegyzés “„Bőgatya” és „fütyülősbarack”” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Kérdezem én: Ha ez a fent említett két személy lehet egy fanatikus cionista zsidó, irracionális magyar gyűlölő, a MAGYROK FÖLDJÉN, akkor a magyarok mért nem lehetnek SAJÁT hazájukat szerető JOBBIKOSOK, NYILASOK, és miért is ne, NÁCIK is. Elvégre az utolsók a saját őseik földjén vannak, élnek és szenvednek érte, míg az ELSŐK egy nem kívánt JÖVENÉNYEK.
  A BETOLAKODÓ UTASÍTJA RENDRE A GAZDÁT?
  Tuza J.

  Kedvelés

 2. Mondhatnánk: “Ügyes” – mondta a jó székely a menetjegy-automatának, amikor az elnyelte a pénzét.
  Stofán továbbra is riogat. Bár nem ez a kimondott célja, (sőt a legszebb, hogy éppen az ellenkezőjéről beszél látványosan), de valójában zsidóellenes pogromokat sürget, azt tételezi fel alapnak.
  Ezért hiteltelen az írása és ezért kettős beszéd.

  A vigasztaló viszont, hogy az írásból kiolvashatóan is, Stofán még mindig nem érti a magyar néplelket.
  S hogy a zsidót sem – az már csak hab a tortán.
  Rossz lehet Stofánnak!

  Per Spegulo

  Kedvelés

 3. Stoffán úr!
  Egyszerre kétfelé nyalni nem érdemes.
  Mert itt is ott is ellenszenvet kelt.
  Nekem is van zsizsik ismerősöm nem egy, de ha eljő az idő akkor amit meg kell tenni azt meg kell tenni.
  Nem miattam hanem a gyerekeimért, a nemzetemért, a föld minden lakójáért.
  Mert ezek amíg léteznek csak bajt okoznak.
  Azon már túl vagyunk, hogy még egyszer megmentsük a saját hóhérainkat!
  A történelmet azért kell ismerni, hogy még egyszer ugyan abba a hibába ne essünk bele. Ha ön ugyan abba a “mókus” kerékbe akar beszállni amibe már a kiegyezés óta benne vagyunk akkor hajrá.
  Csak ez a MAGYAROK értelmesebb fele már nem hiszem, hogy tolerálni tudja. Toleráltuk a tanácsköztársaság után, a második világháború után, 1956 után, 1990 es “rendszer” váltás után.
  DE TÖBBÉ EZT NEM TESSZÜK!!!!
  NEM IS TEHETJÜK!!!
  Mert még egy ilyen toleráció és nem lesz többé MAGYAR aki tolerálhatna.
  Nem tudom, hogy ön ezt nem gondolta át, vagy átgondolta, csak a paraziták jól megfizetik érte, hogy ilyeneket írjon.
  NINCS MÉG EGY KEGYELEM!!!
  A GYILKOSOK BŰNHŐDJENEK!!!
  Alektó

  Kedvelés

 4. Az írást olvasva egyre csak azon töprengtem, miért nem akad e honban olyan magyar ember, aki ezeket a szemét, mocskos szarkeverőket hazaárulásért és gyűlöletkeltésért bíróságra adná? Hiszen többszáz bűnjelet mellékelhet a feljelentő, amit lehetetlenség lenne megcáfolni a legrészrehajlóbb bíráknak is. Miért, miért, miért? Tud nekem erre valaki választ adni?

  délvidéki

  Ötlete nagyszerű, és íme, itt a lehetőség, hogy Ön legyen az első, aki megteszi a feljelentést! Talán még a hazaszerető jogászok is segíteni fogják Önt! (Híradmin)

  Kedvelés

  1. Feljelenteni Magyarországon? Én megtettem amikor 1992-ben Landeszman a bőgatyás dumát eleresztette, de egy Nyilasi nevű tróger ügyész elutasította a feljelentést azzal, hogy a magyar gyalázásnak nincs alanya. Magyarországon tehát, ha magyart gyaláznak, akkor nincs alanya a gyalázkodásnak. Ha zsidót vagy cigányt “gyaláznak”, akkor annak van alanya és az büntetendő…

   S. Gy.

   Kedvelés

 5. Röviden: Stoffán György nem látja át, hogy mi folyik ebben az országban, hogy mire megy ki ez a “játék”? Vagy lehet, hogy látja, és csak a megfelelési kényszer vezérli írásait magát bebiztosítva?

  Fabula

  Kedvelés

 6. Kedves Fabula!

  Nem szoktam bejegyzésekre válaszolni, de mostanában kivételt teszek, mert a hallgatással többet ártanék a nemzeti ügyeknek. Azt gondolom, hogy én világosan látom mi folyik ebben az országban. Három ellenzéki párt kart-karba öltve próbálja a kormányt – előre megírt forgatókönyvvel – lehetetlenné tenni. Ennek a veszélye és e veszélyre való figyelemfelkeltés az, aminek okán válaszolgatok a bejegyzésekre. Ha górcső alá teszi mindazt, ami az elmúlt időszakban történt, azt láthatja, hogy a Mazsihisz és a Jobbik egymásnak dolgoznak, egymás tetteit készítik elő vagy teszik tökéletessé. A történések ezt igazolják, hiszen az MSZP, az LMP, a DK és a Jobbik azonos módon támadják a kormányt, ki-ki fasisztának, mások zsidóbérencnek titulálva Orbán Viktor kormányát, mert tudják, hogy ha ez a kormány megbukik, akkor minden nemzeti lehetőség, cél és jövő bukik meg. A három ellenzéki párt, kiegészülve a DK-val olyan tragédiát okozhat, amelyből senki nem jöhet ki jól. Egyetlen nemzetinek mondott párt sem engedheti meg magának, amit a Jobbik: együtt szavazni és azonos hangvételű nyilatkozatokat adni a többi ellenzéki párttal. Aki ma nem az egységet szolgálja, az hazaárulást, nemzetárulást követ el. A Jobbik is ezt teszi. Tehát, látom mi folyik ebben az országban, ám nekem könnyebb, mert egyik párt felé sem vagyok elkötelezett, csak objektíven szemlélem az eseményeket. Gondolkodni nem bűn Kedves Fabula!

  Üdvözlettel: Stoffán

  (Amikor az én cikkeimet ostromolják, minden alkalommal mosolygok magamban azon a bátorságon, amely az álnevek mögött rejtezik… névtelenül hőbörögni nem olyan veszélyes, mint névvel megírni a gondolatainkat…)

  Kedvelés

 7. Tisztelt Stoffán úr!

  Hogy álnéven írom megjegyzéseimet, nem a bátorság hiánya. Ha csak rólam lenne szó, bizton megtenném. Vannak azonban hozzátartozóim, akiket nem szeretnék – még véletlenül sem – kellemetlen helyzetbe hozni. Nagyon szívesen bemutatkozom Önnek, sőt hogy ne névtelenül hőbörögjek véleményemet még nyíltabban ki is fejteném, mert ugye azt Ön is tudja, hogy a közösségi lapokat nem csak az azonos oldalon állók olvassák, így az oldalakra felkerülő megnyilvánulásoknál az ember általában óvatosabban fogalmaz, vagy névtelenül (álnéven) írja le véleményét. Szívesen állok rendelkezésére. Ha érdekli a véleményem jelezze, hogy hol érhetem el.

  Fabula (álnéven)

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.