A „Mások” mocska – gondolatok Áder János leveléhez

Schweitzer József professzort, volt országos főrabbit inzultálták. Aljas dolog ez több szempontból is. Hiszen, aki egy kilencven éves idős urat inzultál, az könnyen gyilkossá válhat. Aki valakit vallása vagy nemzetisége okán bánt meg, az önmaga ellen vét, kivált, ha magyar, hiszen pillanatnyi határainkon kívül élő sajátjaink jogos szabadságát is sárba tapossa.

Aki egy tudóst, a békesség és a párbeszéd zászlóvivőjét sértegeti, az az emberiség legalja. Magam is elítélem ezt a tettet. Hiszen a gyűlölet olyan méreg, amelyre egyetlen gyógyír, egyetlen „ellenanyag” van: a szeretet. Nem a politikai és egyéb elhatárolódások, önmagunkat ostorozó levelek, hanem minden egyes ember saját embersége. Hiszen normális lelkületű ember, nem képes arra, hogy másokat ok nélkül bántson, megsértsen, megalázzon. Erre csak a beteg lélek és a beteg elme képes. És a politika, amely nézetem szerint a jelzett esetben főszereplő….

Ha belegondolok az elmúlt hónapok, az elmúlt két esztendő politikájába, akkor számomra világos, hogy kik tehették e gyalázatot az idős tudóssal. Azok, akik az Európai Unió parlamentjében mindent megtettek Magyarország lejáratásáért. Azok, akik felesküdtek az Orbán-kormány nemzeti rendszerváltásának megtorpedózására, akik aljas és sokszor sajnos védhetetlen módon hátulról támadták és támadják meg a nemzetközi liberális és szocialista sajtóban hazánkat, hazánk kormányát, a keresztény egyházakat, és mindenkit, aki nem az ő szellemiségüket követi, akinek a nemzet és a haza jelentése szent és sérthetetlen.

A köztársasági elnök ezt írta a nemzethez címzett levelében: “Ez az inzultus bár Schweitzer professzor urat érte, mégis önbecsülésünkben támadott meg minket, magyarokat. Az elkövető hiába magányos és ismeretlen, az ilyen és ehhez hasonló, nemzetünk bármely tagját, értékét támadó tettek szégyenével nekünk, mindannyiunknak kell szembenéznünk” (…) nincs más választásunk: mások mocskát most nekünk kell eltakarítanunk”.

A fenti sorokkal azonban több szempontot figyelembe véve nem értek egyet. Ugyanis annyi igaz belőle, hogy de facto a professzor urat érte az inzultus. A többi nem a magyar nemzet, hanem a kormány, a rendőrség és a bíróság ügye.

1./ Nem a nemzet önbecsülését érte támadás, hanem ismét a nemzetet! Ugyanis ez a támadás, ha Schweitzer József ellen valósult is meg, mégsem Schweitzer József professzor volt e támadás célja, hanem ismét a kormány, a magyarság, a kereszténység. Az elkövető pedig nem ismeretlen és nem magányos.

2./ Az elkövetőket ismerjük, naponta látjuk, ott ülnek a Parlamentben, sikítozva őrjöngnek, ha Horthyról, a nemzetről, a hazáról vagy Nyírő Józsefről van szó… Provokálnak és hazudoznak, hazát árulnak itthon és külföldön!

3./ A kiváló professzort, a békesség és a párbeszéd zászlóvivőjét ért támadás szégyene nem a magyar nemzet szégyene, hanem a magyar titkosszolgálatoké, a kormányé, az igazságszolgáltatásé, a bíróságoké, az ügyészeké. Mert azok, akik hazaárulást követnek el nap-nap után, jól élve azoknak a magyar állampolgároknak a pénzéből, akik ellen szervezkednek, még nem kapták meg méltó büntetésüket a Btk.-ban jól értelmezhető cselekményeik miatt. Akik eladták és kifosztották az országot, de ma már nem folytathatják bűnös üzelmeiket, mindent megtesznek a nemzet és Magyarország lejáratásért. Ennek a folyamatnak a része a Schweitzer József főrabbi elleni világgá kiabálható inzultus. Nem kell keresgélni, csak körül kell nézni és tilos ez esetben efféle önostorozó leveleket írni! Mert ezzel mintegy elismeri a legfőbb közjogi méltóság, hogy közülünk való az elkövető. DE NEM! Nem közülünk való. Idegen szívű, beteg és roncs lelkületű hazaáruló, genetikai hulladék!

4./ S ezt a mocskot nem nekünk kell eltakarítanunk! Ezt a mocskot, ezt a csaknem száz éve tartó gyalázatot, e „Mások” gyalázatát és mocskát a kormánynak, a hatóságoknak, a bíróságoknak, az ügyészségeknek KÖTELEZŐ eltakarítania (ez lenne a kötelességük, és szégyenük, ha nem teszik! – szerk. megj.).

Az államfői levél erkölcsi igazságai tehát, nem a nemzetre vonatkozó igazságok. Hiszen a gondolkodó és tisztességes magyar állampolgár azért szavazott a mai magyar kormányra, hogy a mai magyar kormány megtegye, amit meg kell tennie. Igyekszik is, csak sokan és sokféleképpen akadályozzák a munkáját. Sokszor és sokféleképpen kell hivatkoznia a demokráciára és a demokrácia szabályaira, amely szabályok okán és miatt nem intézkedhet úgy, mint ahogyan intézkednie kellene, és amely intézkedés az erkölcsi elvárásoknak megfelelő volna. A „Mások mocska” tehát nem a magyar nemzeté. Eltakarításukban segédkezünk, ha kell, de nem lehet „rálőcsölni” ezeknek az elvetemült és hazaáruló, liberálisok és szocialisták, magukat demokratikusnak nevező bűnözők, hazudozók és felforgatók bűnét senki másra, hiszen a magyar nemzet és a velünk élő nemzetek és vallási csoportok is súlyosan, maradandóan megszenvedték az évszázados liberális és kommunista-szocialista ámokfutást, értékrombolást, egyház-, ember-és családellenességet.

Mit tehet ma egy magyar állampolgár hasonló esetet látva? Semmit. Sajnálhatja az inzultus alanyát, ám ha tettleg megakadályozza az utcai inzultust, a magyar törvények őt tehetik felelőssé… a magyar bíróságok őt ítélhetik el, akár évekre is. Hiszen a magyar bíróságok helyesnek és törvényesnek ítélik, ha nyilvánosan levetítenek egy zsidók ellen gyűlöletre sarkaló filmet. A magyar bíróságok bűnnek ítélik, ha a magyar nemzetbiztonság védelme okán bárki szót emel olyanok ellen, akik más országok titkosszolgálatainak nyilvántartásában, mint felvett személyek szerepelnek… A magyar állampolgár tehát mások mocskát kénytelen elviselni saját bőrén, mert ez a mocsok, amelyről az államfő ír, nem a magyar polgár szégyene…

Szólnom kell még egy tényről a tudós professzort ért inzultus okán, de attól függetlenül.

Amikor kollektíve, az egész magyar nemzetet szólítja meg e szomorú ügyben az államfő, amikor e szégyenletes ügyben szól közösen a három történelmi keresztény egyház vezetője, akkor nem érzik-e, hogy mércéjük szánalmasan rosszul állíttatott be? Nem volt e hasonló inzultus a magyar nemzettel szemben a trianoni emléknapra a magyar kormány államtitkára által kért harangozás tiltása? Ha nem is a Károly körúton, ha nem is egyetlen idős magyar állampolgárt, de az egész nemzetet sértő tiltás nem hasonló inzultus-e? Nem hasonlóan sértő és megalázó inzultus-e a nemzetre nézve – Schweitzer Józsefet, mint egykor szenvedett magyar állampolgárt is beleértve – a megemlékezés ünnepélyesebbé tételének érthetetlen, de annál megrázóbb és fájdalmasabb tiltása?

Igen, a rossz mércék is ahhoz a mocsokhoz tartoznak, amelyek keserítik e nemzet életét, hiszen amikor egy sértett nem magyar, akkor a sértett védelmében harsog minden „jó érzésű” ember. Ha az elkövető nem magyar származású, akkor bizony csend van róla, hiszen „minden ember egyenlő”, megkülönböztetés pedig csak a magyar rovására lehetséges!

Nos, az efféle ordas és aljas eszmék mezsgyéjén élnek, politizálnak azok, akik elkövettették Schweitzer József főrabbi ellen azt, amit egyetlen értéktisztelő, emberséges és naponta hasonlóan megalázott magyar, azaz a nemzet többségi társadalma elítél. Nem kell tehát felhívni a magyarság figyelmét arra, hogy ki és mikor köpi szembe, mert azt észreveszi. Mint arra sem, hogy ő ne köpjön szemközt senkit – ugyanis ez nem magyar szokás, és a magyar ember nem egy kilencven esztendős köztudottan békeszerető tudóson töltené ki a bosszúját. Erre azok képesek csak, akiknek sem hitük, sem emberségük, sem nemzeti érzéseik nincsenek! Közöttük kell hát keresni az elkövetőt, és nekik kell államfői, netán bírói, ügyészi erkölcsi oktatás – bár bizonyára magát az erkölcs fogalmát sem ismerik…

Katolikus keresztény magyarként mindezeket látva, gyűlölet nélkül, de keserűséggel és fájó lélekkel kérem Istent, világosítson meg egyházi vezetőt, államfőt és polgárt… s adjon erőt, tehetséget és időt a kormánynak, hogy eltakaríthassa azt a „Mások mocskát”, amely immár csaknem száz esztendeje halmozódik ebben a Kárpát-medencei hazában. Kérem Istent, hogy valóban ne fordulhasson elő sem magyarral, sem a velünk élő más nemzetiségekkel és vallási csoportokkal szemben megalázó és aljas indulatból, politikai meggondolásból vagy hazaárulás okán afféle eset, amely a napokban Schweitzer József professzor úrral és a magyar nemzettel szemben sajnálatos és elítélendő módon megesett. Kérem Istent, hogy hitében erősítse meg népünket, és a velünk élő népeket, hogy a szeretet hassa át mindennapjainkat, s egymás iránt békességgel, türelemmel lehessünk ezekben a ránk nehezedő időkben. Kérem Istent, hogy adjon erőt és lelki békét a „Mások” mocskának teljes és végleges eltakarításához… és adjon hitet, és adja meg a hűség kegyelmét a magyar nemzetek!

Stoffán György

Nemzeti InternetFigyelő

22 című bejegyzés “A „Mások” mocska – gondolatok Áder János leveléhez” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Mélységesen elítélem a Prof.Dr Schweizer József elleni verbális inzultust, emlékszem, midőn pécsi rabbiként szolgálta népét ő volt -inter alia – az elegancia arbitere. Édesapámmal mindig sokat beszélgettek. Szerették a nem zsidók is. Az ügy kapcsán csupán halkan jegyzem meg, hogy a szervilis magyar vigyordiplomácia bezzeg
  nem tiltakozik a temerini fiúk, a délvidéken már “trendi” magyarverések, a szlovák politikusok magyarellenes diszkriminatív megnyilvánulásai valamint a székelyföldi magyar prefektusok és alprefektusok kirúgása, továbbá Nyírő József el nem temetése körüli
  hercehurca ellen. az Imre Kertész, Kertész Ákos és Dániel Péter-féle fehérjehalmazok habzó szájjal, dicsekedve mocskolódhatnak minden
  következmény nélkül! Bezzeg cselekedeteikkel kapcsolatban kussol
  a parlamenti 2/3. A dániel ország-világ előtt henceg szoborgyalázá-
  sával, a rendőrség pedig ismeretlen elkövető ellen nyomozott és cinkosan hallgat, mint az a bizonyos a fűben.
  Az Alaptörvényben azt írták, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő. Ez nem más mint egy hatalmas hazugság. Magyarországon nem igazságszolgáltatás hanem csupán jogszolgáltatás van, természetesen nem a károsultnak.
  A fenti dörgedelem értelmi szerzője túllőtt a célon.
  Miért nem emelte fel szavát a Cozma gyilkosság másodfokú tárgyalásán hozott ítélet ellen, hogy csak egyetlen példát hozzak fel?

  Aláírás: de Loviaguin Alexander – (Híradmin)

  Kedvelés

  1. Kedves Alexander! A Cozma gyilkosság másodfokú ítélete után – nem fényezni akarom magam, de – én voltam az első, aki a sajtóban nemtetszését fejezte ki az ítéletet illetően. Meglehetősen sarkosan…. Kérem, nézzen utána…

   Üdvözlettel: Stoffán

   Kedvelés

 2. Minden inzultálást ellenzek, de ha valaki inzultál, akkor tudható a tettes kiléte. Őt kell felelősségre vonni a törvény erejével. Semmi képen nem lehet egy ember tettét átruházni a magyar nemzetre. Az illető magát minősítette, de nem képviselte a magyar nemzetet, még ha közülünk való is. Tény azonban, hogy sok provokáció ér bennünket, és lehet olyan ember, akinél elszakad a cérna, és jól ismert személyen követ el olyan dolgot, amivel felhívja a figyelmet,

  Nem ismerem a részleteket, tehát pontos véleményem nem lehet, de az ország jó hírnevének a lejáratásában egyesek semmitől nem riadnak vissza. Ebben élen járnak Gönczék Brüsszelben.

  Aláírás: Vinczer Péter – (Híradmin)

  Kedvelés

  1. Bocsánat! A “tettes” kettesben volt a rabbival. Tettelegességről, fenyegetésről, bántalmazásról szó sem volt. A saját véleményét ismertette vele, szóban. A sértett közszereplő (bár nyugdíjas). Mit kell ezen a törvény erejével felelősségre vonni???
   A 92 éves Képíró Sándor bácsinak többet kellett elviselnie. Ezektől! Ártatlanul. Senki nem védte az idős, hős, magyar veterán katonát.
   Ez pedig nem “nagy nyilvánosság előtt elkövetett rasszista indíttatású cselekedet”, hisz ketten voltak, tanú nélkül. Ez bőven belefér a szólásszabadság kategóriájába. A média verte nagydobra, mint anno a buszon lejátszódott Józsika féle szamurájkardos balhéból készült rasszista színjátékot – ahol végül kiderült, hogy az elkövető is cigány…
   Nagyon nagy a valószínűsége, hogy egy durva provokációnak vagyunk ismét a tanúi! A nemzet gyászában – trianon évfordulóján – nem volt a jelenlegi nyilatkozat-dömping szereplőinek, vezető politikusainknak, ilyen szívszaggató jajjveszékelése és igazság után áhítozása…
   Nagy Péter

   Kedvelés

 3. Zsidó: de hazánkért sokat tett.zsidó de igaz magyarnak bizonyult.
  az országunk kisebbségekből tevődik össze.
  aki az időseket bántsa (bántja! – szerk. megj.) az nem is ember. Az a baj, hogy szalonképtelen emberek vannak a parlamentben is.

  Aláírás: CS Ferenc – (Híradmin)

  Kedvelés

  1. Meséljen már róla, hogy mit tett Magyarországért?! Nem a zsidókért hanem a Magyar népért, nem valószínű, hogy ilyet fog találni!

   Aláírás: kató rudi – (Híradmin)

   Kedvelés

 4. Stoffán, már megint alkottál.
  Ki az a Schweitzer József? Professzor? Mit alkotott? Mit tett a világért azon kívül, hogy zsidónak született? Tán egy Einstein? Egy Teller Ede? Egy Ludwig van Beethoven? Vagy ki?
  Nem kopott még el a zsidó nyelved? A magyarokért sosem álltok ki ilyen vehemenciával.

  Mit tett az “inzultáló”? Azt, amit ti tesztek zsidók, mindenkivel, aki nem visel kipát! Nem szereti, és ezt szóban kinyilvánította. Ennyi, semmi több. Mégis rinyáltok, telesírjátok a világsajtót. Már csak a NATO behívása van hátra, vérbefojtani a magyar “fasizmust”.
  Ha eddig nem is, most már én is utállak benneteket. Elértétek azt, amit annak idején az iskolában az orosz nyelv kötelező tanulásával a komcsik elértek. Senki sem szerette. Ugyanez van a “holokauszttal”, de minden egyébbel is, ami a fajtátokkal kapcsolatos.
  Undorítóak vagytok.

  Aláírás: CarChilli – (Híradmin)

  Kedvelés

 5. Miért veszi mindenki készpénznek,hogy az egész állítólagos sértegetés megtörtént?! Mi a bizonyíték rá,hogy nem csak újabb provokáció történt,melyhez felhasználtak egy 90 (!) éves embert,az ő ismertségét,nevét,hogy nagyobbat szóljon a dolog? Talán csak az volt a cél,hogy még egyet rúgjanak a magyarságba,megint legyen mire hivatkozva csőcseléket,antiszemitizmust sikoltozni. Talán valóban odament valaki ehhez az emberhez és sértegette,talán nem.Ha valóban odament,kérdés,hogy ki volt: egy részeg hülye, egy józan hülye,vagy egy provokátor az ő oldalukról.Semmit nem tudni,csak annyit,hogy valaki (?) mesélt egy történetet,erre ráugrott a teljes média és elindult a dolog.Egymás sarkát taposva igyekeztek szolgai módon az ország és az egyházak vezetői hangosan jajveszékelni,elhatárolódni,holott még senki nem ismeri a tényeket ! Nekem gyanúsan gyorsnak tűnt ez az összehangolt reagálás,még azt is elképzelhetőnek tartom,hogy Áder fiókjában ott lapult már az előre megírt beszéde.Egyébként is szégyellem magam Áder János mondatai miatt,helyette.Egy egész országot pillanatok alatt bűnösnek kikiáltani,ez semmivel sem különb a szememben,mint amikor a kinga göncz Hazánk ellen dolgozik Brüsszelben.Illett volna a hatóságokra bízni Ádernek az ügy (már ha van ügy egyáltalán) kivizsgálását,az esetleges tettes elfogását,stb. Nem előre kijelenteni dolgokat,mert lehet,hogy úgy fog járni,és vele az egész kormány és az egyházak vezetői,mint a rasszizmusról sikoltozó,rögtön tüntetést szervező hülyék,amikor az egyik cigány karddal megsebesítette a másikat,de mire ez kiderült,már napok óta a csőcselék fasiszta magyarokat szidta a média,egyik barom a másik után szólalt fel a tüntetésen,majd jól pofára estek…

  Aláírás: István – (Híradmin)

  Kedvelés

 6. Elég lesz már ebből a seggnyaló fröcsögésből Stoffán uram! Nincs igaza!
  Az esetre sem tanú sem bizonyíték nincsen.
  Egyébként – ha egyáltalán megtörtént és nem csak egy sima provokáció volt – aminek nagyon nagy a valószínűsége, akkor a “támadó”, a “terrorista” vagy nevezzük akárhogy, nem azt mondta, hogy Switzer rabbit utálja, hanem a zsidókat. A Fidesz-féle “új Magyarországon” naponta mondják cigányok villamoson, utcán, hogy “geci magyar”. A brutális gyilkos jelképes büntetést kap a bíróságtól, mert volt pénze a legkitűnőbb maffia-ügyvédet megfizetnie. Ebből, csodák csodája, senki nem csinál botrányt.
  Amúgy szerintem a trianoni “nem harangozás” után egy átlátszó provokációról van szó. A szokásos. A nemzet gyászára szart rá a kormány és az egyház, elbagatellizálták, ellenben egy provokáció, az már igen! Az egész politikai vezetés, “rend”őrség és egyház ezzel foglalkozik! Ön meg még ehhez asszisztál? Undorító!
  Mit tetszik ezen amúgy csodálkozni Stoffán uram? E “felsőbbrendű” nép legfelsőbb vezetése bejelentette a világ előtt, hazánk felvásárlását! Ezután ön szerint az a helyes, hogy csontig benyalunk? Megint élen akart járni ülep-tisztogatásban? Ön magyar? Ez a hazája? Amikor magyarokat és a kereszténységet érik attrocitások, senki nem fröcsög, mély csönd van. Amikor egy nyilvánvaló provokáció történik, akkor pedig huhog a kórus. Az ország (báb)kormányától kezdve az egyházi vezetőkig egymást túllicitálva csúsznak-másznak, jajjveszékelnek, fasisztáznak, antiszemitáznak.
  Önnek a Népszabadságban a helye! Vagy az amerikai Népszavában. Ott megértő hozzászólásokat fog kapni!
  Nagy Péter

  Kedvelés

 7. Sajnos tul turelmetlen voltam az egesz cikk elolvasasahoz! De a hozzaszolasok legtobbje a fejen talalja a szeget. Kedves Istvan, Nagy Peter es a tobbieknek, koszonom a becsuletes hozzaszolasukat! Szebb Jovot es Igazsagot a gazsag helyett.
  Bende.

  Kedvelés

 8. Schweitzer főrabbi cáfol!

  „Álltam az utcán, a Károly körúton, nem messze a lakásomtól. Taxira vártam, hogy be tudjak menni a hivatalomba. Tudja, már nehezen mozgok. Odalépett hozzám egy ötven-hatvan év körüli, szokványos utcai öltözéket viselő férfi. Mintha mondani akarna nekem valamit. Egész közel jött, és fennhangon kijelentette, hogy ’utálom a zsidókat’. Vagy: ’gyűlölöm’. Nem is emlékszem, melyik szót használta. Aztán eltűnt az utca forgatagában.” – mondta egy napilapnak Schweitzer József főrabbi.
  Tehát, nem volt inzultus, szidalmazás és nem volt semmi… egy ember odament a főrabbihoz és elmondta neki a véleményét, majd távozott. Örülök részben annak, hogy az öreg tudóst nem bántották, nem egzecíroztatták, másrészt annak is, hogy Áder János levelének tartalmát a magam szerény eszközével visszautasítottam. Ugyanis ha megtörtént volna az, amiről a Síp utcai hazudozók (Mazsihisz) írtak, magyarán, hogy bántották az öreg rabbit, akkor is jogos volt a visszautasításom, s így még inkább… Sem a hazudozásban, sem a műbalhé utáni fenéktisztogatásban, sem pedig a gyűlölködésben nincs része tehát a magyarságnak… az egész Főrabbis história csupán lejáratta a keresztény történelmi egyháza vezetőit egy héten belül másodszor, s megmutatta, hogy Áder János – aki helyett Kövér Lászlót javasoltam a magam részéről – milyen ostobán és felelőtlenül járt el, s hagyta, hogy a egy hazugsággal a Zoltai-féle gyűlölködő Mazsihisz (a zsidó jobbik!) hülyét csináljon belőle. No, ez sikerült!

  Stoffán György – Európai Idő

  Kedvelés

 9. Ader bebizonyitotta, hogy nem alkalmas elnoknek !
  Erdo, Bolcskei es Gancs pedig kiirtak magukat a magyarsag koreibol !
  Minden normalis ember lathatja, miert all itt az orszag es a nep.
  Mert alkalmatlan es magyarsag ellenes a politikai es egyhazi vezetes !
  Pasztorfi Istvan

  Kedvelés

 10. Annak ellenere, hogy tobb ezer kilometerre vagyok szulofoldemtol, naponta olvasom a hireket MAGYAR OLDALAKON, mint ez. Nincs egy nap, hogy ne alaznak, ne gyalaznak a magyarokat azok, akik egy gyenge szellobol egy tifont ne csinalnanak.az, hogy egy zsido megver egy magyar kislanyt, mert kituzte mellera a magyar kokardat, az egy termeszetes dolog, a muveltseg es tolerancia legmagassab fokubb kinyilvanyitasa, azert, mert azt egy zsido tette.
  Nem vonom ketsegbe az erintett rabbi erteket, de mintha szilard meggyozodesem lenne, sokkal de sokka tobb es NAGYOBB MAGYAR ertekes embereink vannak, MINT O, AKIKET NAP-MINT NAP GYALAZNAK, MOCSKOLNAK, anelkul, hogy a tetteseknek hajaszaluk is gorbulne. De nemhogy nem gorbul egy hajaszaluk sem, hanem a Parlamanetben a diszhelyrol szonokolnak nemzetunk ellen. Ez egy nemzet-arcaba-rohoges.Kertesz Atkos tulhaladta meg egy millio forabbi serteset is. Ebbol nem lett hivatalos porveres. Van akik pohara hamarabb betelik.
  J.Tuza

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.