A püspöki konferencia nyilatkozata az abortusztablettával kapcsolatban

MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA

        CONFERENTIA EPISCOPORUM HUNGARIAE

                 H-1071 Budapest VII., Városligeti fasor 45.

           Telefon: (36-1) 342-6959, Telefax: (36-1) 342-6957

               Mobil: (+36-30) 742-4441; (+36-30) 742-4443

                         Postai cím: 1406 Budapest, Pf. 79.

                                E-mail: pkt@katolikus.hu

888/2012

Nyilatkozat

Az előző hetekben sok információ látott napvilágot az RU 486 jelű abortusztabletta magyarországi engedélyezésével kapcsolatban, ezért a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia fontosnak tartja felhívni a katolikus hívek figyelmét arra, hogy az abortusz minden formája az emberi élet kioltása, amely a Teremtő örök törvénye folytán súlyos bűn, így a Katolikus Egyház sem taníthat mást erről az igazságról.

Ebből a szempontból a művi terhességmegszakítás és az abortusztabletta alkalmazása egyforma súlyú és semmiképpen sem mondhatjuk, hogy humanizálja ezt a cselekedetet. Az emberi élet a fogantatástól kezdve védelmet érdemel. Éppen ezért az egész társadalom fontos feladata támogatni a válsághelyzetbe jutott anyákat.

Budapest, 2012. június 1.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Forrás: Kovács Ágnes, sajtóreferens

Közre adta: Nemzeti InternetFigyelő

10 című bejegyzés “A püspöki konferencia nyilatkozata az abortusztablettával kapcsolatban” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Jól emlékszünk, hogy a ma is érvényes érvényes magyarországi magzatölési licentia dr. Surján (Schumann) László khazár KNDP-elnök, egykori “népjóléti” miniszter szavazatával jött létre. Az ipsét pártja ezért és az új eü. tv. elhalogatásáért EU képviselőséggel honorálta, manapság ráadásul az €-PARLAMENT EGYIK ALELNÖKE A SOK KÖZÜL. MEGÉRTE…
  Nem csodálom, ha ősnagybátyám, dr. Schlauch von Linden Lőrinc, váradi bíbornok ellenezte a 19/20. sz,-végi kereszténydemokrata párt létrejöttét.

  Kedvelés

 2. Magyarország lakosainak, főleg a magyaroknak a száma vészesen fogy. Minden 100 élveszületésre 47 /negyvenhét!/ abortusz jut. A magzat fogantatásától kezdve ember, és az emberi élet kioltása gyilkosság, halálos bűn! Kezdettől fogva mostanáig 3 millió embert öltek meg íly módon! Ne váljatok gyilkossá, a cinkosság is bűn és Isten akarata ellen való vétek!
  Márk Gábor Viktor

  Sajnos, az a szám a kétszerese is megvan! (Híradmin)

  Kedvelés

 3. Köszönjük! Így van, ki kell mondani.
  Milyen sajnálatos, hogy ma egyetlen konzervatív, vallásgyakorlást tisztelő, politikai keresztény és nemzeti párt sincs Magyarországon.

  Kedvelés

 4. Az abortusz tabletta használatát a magyarságnak tiltani kell a zsidóknak pedig kötelezővé tenni.

  “A mai helyzet Magyarországon nem csak igazságtalan, de tarthatatlan is! A másoktól elkobzott otthonokban rablók és rablók utódai élnek, és összeharácsolt vagyonuk révén markukban tartják az ország kulcsait: az ipart, kereskedelmet, sajtót. Véres kezû tömeggyilkosok és emberkínzók saját maguk javára megszavazott nyugdíjban dúskálnak azon a kétes jogon, hogy a kommunista uralom utolsó percében ügyesen áttértek a „demokrata hitre”, s ma vigyorogva lógatják lábukat annak a kapitalista rendszernek az árnyékában, amit annakidején õk maguk irtottak ki.
  Jóvátétel nélkül nincs igazság, és igazság nélkül minden „rendszer” nem egyéb, mint álcázott hazugság.” Wass Albert: Gazság és jóvátétel (részlet) – 1992.

  Kedvelés

 5. Szégyen ez a püspöki kar! Nem található közöttük egyetlen tisztességes Magyar ember se! Zsidók, besúgók, nemzetárulók hada, de a szó valódi értelmében nem tartoznak a püspöki karhoz!

  Kedvelés

  1. Minden püspököt ismer? Kikérte talán hetedíziglen mindegyik püspök születési anyakönyveit?
   A “szó valódi értelmében”? Biztos kimaradtam valamiből, vagy ezek szerint számomra nem az a “Szó” valódi értelme, ami Önnek.
   Addig, míg konkrétumot nem tud – ami ön szerint bűn vagy csak macula – talán ha mellőzné mások érzékenységének megsértését és a felelőtlen csapdosást. Nem attól lesz valaki “nemzeti” és magyar, aki beletörli a piszkos csizmáját egy püspökökbe vagy az Egyházba. Mert ha így lenne, akkor az ÁVO és Németh Sanya lenne a legnagyobb keresztény.
   Bocsásson meg a véleményemért, de elegem van már a felelőtlen vádaskodásokból és igaztalan rágalmazásból – ami valójában, tudjuk mindketten, ballibber stratégia, amit mégis oly lelkesen átvesznek meggondolatlanok; s miközben mindent el akarnak venni, valójában nem adnak helyette semmit csak részeg regösök meséit és zenének beállított “táltosdob” dürrögést. Ja, és sumér-magyar rokonságot

   Kedvelés

   1. Egyetlen püspököt mondjon aki tiltakozott a kiadott közlemény ellen ami meg is jelent bármelyik médiában és megkövetem!

    Kedvelés

   2. Tisztelt kató_rudi úr! Milyen közlemény ellen kellene tiltakozni? Hiszen éppen egy “közlemény” – valójában a MKPK Nyilatkozatról beszélünk. vagy nem? tehát íme az ön által hiányolt “közlemény”.
    S egyben felhívnám Róma és a Katolikus Egyház csak a II. Vatikáni zsinat óta elhangzott töménytelen mennyiségű, közösségi vagy “csak” pápai megnyilvánulásra a figyelmét, amely úgy az abortuszt, mint a fogamzásgátlást elítélte. Sőt! A túldimenzionált liberális média vesszőfutásától kísérten a legkorábbi időszaktól kezdve az abortuszt következetesen gyilkosságnak határozta meg – annak minden formáját, jellegére, mechanizmusára, hatásmechanizmusára és működésére tekintet nélkül

    Viszont örömmel tapasztalom, hogy a magyar püspöki karral kapcsolatos előbbi származásos álláspontját már nem kívánta megerősíteni, s immár a lényeges kérdésre koncentrált.
    Talán mégsem lenne szerencsés, ha a ballibber média szintjére szállítanánk le eszmecserénket, újabb gyúanyagot adva a liberalizmusnak, amelynek ön is és én is, már amúgy is “túl sok” és “nácik” vagyunk. S én továbbra is bízom – nem a klérusban, nem a főpapságban, de – magában az Egyházban; amely nem azonos a papjaival, sem nem a papjai és a hívei összességével, hanem hitem szerint annál jóval több.

    Ezért tisztelettel kérem, ne sértse vallási meggyőződésemet, sem mások vallási világképét, hitét – amúgy is naponta alázza a hontalan és hazátlan, amorális és ateista balliber csőcselék, az ő sajtóján keresztül; mármint a kiosztandó Prónay-pofonok veszélye nélkül, a “korszellemnek” megfelelően és arra – mint indokra – hivatkozva. De azért még nem kell elfogadnom azt sem. Ugye?

    Kedvelés

  2. A bűn nem köthető néphez, politikai irányultsághoz, ranghoz stb., hanem az emberhez.. (Vagyis mindenhol előfordul.) Hazugság, hogy a rágalmazás bal-lib tulajdonság, amikor meg németországi új-nácikról szóló állami tanulmányok épp az ő módszereikkel kapcsolatban állapítják meg., hogy a rágalmazás műfaja elemük.
   Egyébként szakirodalomként ajánlom Don Basilio énekmester rágalom-ariáját Gioacchino Rossini (egyeseknek akár Jojakim Roth?) a Sevillai borbély (Figaró) vígoperából. Vajon miért a pap szájából hangzik el?

   Kedvelés

   1. Mert úgy írta meg Jojakim? Egyébként nem Joachim? Már ha nem héberül írjuk. Bár régi szabály, hogy mindenkit olyan néven nevezünk, ahogy saját magát nevezte, s az előző nevet csak akkor említjük, ha annak a téma vagy tudományos igényesség szempontjából súlya van.
    Érdekes egyébként megfigyelni a hozzászólását.
    Induló pont: a bűn nem köthető néphez… Majd: a nácik IS hazudtak (“értek” hozzá, mert ebből írtam “valamit”) … Kis színes: Rossini-epizód… (egyben kiváló off téma és lehetőség egy kis provokált zsidózásra…) Végkövetkeztetés: közvetett úton – egy operára mint tudományos igényű műre – hivatkozva, rúgunk egyet “A” papságba.
    Mesteri! Sőt, ügyes! A tanáraitól minden bizonnyal erre “ernyedetlent” kapna… felmondta kiválóan a leckét.
    Honi soit qui mal y pense…

    A hazugság mint módszer – rendben – nem oldalfüggő.
    De azért merjük kimondani, hogy legtökéletesebben a zöld, a barna és a vörös (rózsaszín; a rózsás vagy szegfűs) bolsevizmus űzte. Némelyik még minisztériumot is létrehozott e célra. S azóta nem kell csak a ballibbereknek erre a célra minisztérium, mióta a média minden csatornáját már meghódították… lenyúlták az újságíró “képzést”, létrehozták a PC fogalmát, hogy gátlás és korlát nélkül továbbűzhessék a “négy láb jó, két láb rossz” típusú sulykolós technikájukat.

    Engedje meg, hogy még egyszer gratuláljak teljesítményéhez!

    Per Spegulo – Híradmin, ha már Önök udvarias kérésemre sem írják alá)

    Kedvelés

Hozzászólások lezárva.