Szégyenteljes leleplezés

Az öntelt ifjú

Avagy: Amit Orbán Viktor nem tett ki a honlapjára állambiztonsági múltjáról

“Orbán Viktor (Diktátorbán) annyira hozzászokott a párt-és kormányszintre emelt hazudozáshoz, hogy bárhol, bármikor, bárkit hülyének tud nézni szemrebbenés nélkül. Valóságellenes kommunikációja egy közepes képességű vidéki színész hamis gesztusaival egyre inkább a politikai giccs felé viszi hiteltelen alakját, nemzetrontó ámokfutását.” – írtuk március 6-án, a “Miért nem akarja Orbán Viktor az állambiztonsági múlt feltárását?” című cikkünkben. Nem azt állítottuk, hogy beszervezték ügynöknek, hanem az általunk közölt dokumentumok – köztük Orbán saját kézzel felvázolt hálózata – alapján, arra a következtetésre jutottunk, hogy egy állambiztonsági hálózati személy kapcsolata volt, akit  – akarva-akaratlanul – informált.

„Bárkit hülyének tud nézni!”


Arra kértük a pártelnök-miniszterelnököt: adjon magyarázatot némely dokumentumra, tárja fel egykori kapcsolatrendszerét fedőnevek nélkül, nézzen szembe  kendőzetlenül múltjával, melyről egy 2009. június 2-án közölt tanulmányban a Fidesz belső magjához tartozott, , “László” fedőnevű vezető, aki  szigorúan bizalmas állambiztonsági ügyekkel, a párt külföldi kapcsolataival  foglakozott,  ezt mondta: “Orbán Viktornak komoly gondokat okoz az, hogy korábban volt valamilyen ügye, ami akkor ugyan elsimult, de ha nyilvánosságra kerülne, az a politikai szereplésének végét jelentené, olyan mértékben lejáratná őt.”  A “László” dosszié rejtélyét dr. Ilkei Csaba írta meg: “Állambiztonsági rendszerváltás, 1989: Ez egy életveszélyesen komoly ügy!” címmel…

Cikkünk után Orbán egy hónapot várt, majd  az orbanviktor.hu oldalon nyilvánosságra hozott néhány dokumentumot, válaszolva egy szocialista parlamenti képviselő írásbeli kérdésére.

Sajnos, az akció nem több, mint Orbán parasztvakító porhintése, csak a félrevezetést szolgálja. (Spindoktora: Habony Árpád, az egykori hályogkovács egyre inkább leépülve olyan blödli ötletekre veszi rá Viktort, ami egyenesen a  politikai natur blöff kategóriájába tartozik, s ami miatt ma már nem engednék be egy rangos szakmai klubba Londonban. Elődje, Wermer András is  naív paraszt festő  volt, de némely ravaszul sunyi tanácsa népművészi szinten bejött Viktornak.)

 Viktorunk 1., Csak a lényegre nem válaszolt., 2., Nem hozott nyilvánosságra mindent., 3., Sajnálatot igyekezett kelteni maga iránt olyan körülmények miatt, melyek nem léteztek.

   1., Avatott szakértők szemében a saját kézzel írt hálózat volt a legértékesebb dokumentum. Rajta a következő:

   “Csáki István

     Temesvári fn. tmb. – Fidesz belső tag

     Győri Gábor fn. hálózati személy

     Kövér”

Orbán saját kezű hálózata

                                      

Orbán egy szóval sem tért ki e dokumentumra.

Nem tudtuk meg: miként került kapcsolatba Csáki István rendőr őrnaggyal, aki a BM. III. Állambiztonsági Főcsoportfőnökség II. Csoportfőnökségén, tehát a kémelhárításán dolgozott, annak a 7-a alosztályán. Szerepe azért is érdekes, mert az őrnagy édesapja Lévai Anikó és szülei lakóhelyén: Szolnokon volt az MSZMP megyei bizottságának munkatársa.

A “Temesvári” fedőnevű titkos megbízottat, a Fidesz belső tagját  sem a miniszterelnök azonosította, hanem mi. Ő Szeszák Zsolt (1968. december 9. Miskolc, Tolnai Edit), akkor az ELTE BTK. hallgatója, akit 1988. október 3-án szervezett be Kaizinger Zoltán rendőr hadnagy a politikai rendőrség, tehát a BM. III/III-2-a alosztályáról hazafias alapon az ifjúságvédelem területére. Állambiztonsági nyilvántartó kartonja lezáratlan, tehát feltehetően 1990-ig foglalkoztatták; kódja: 01 titkosított, DHBX-XX-PZ.

Orbán elhallgatta a nyilvánosság előtt “Győri Gábor” fedőnevű hálózati személy valódi nevét és nem magyarázta meg Kövér László szerepét sem a felvázolt összefüggésben.

Pedig “Győri Gábor” neve egy másik, már nem saját kézzel írt dokumentumban is kulcsfontosságú, ezért megkerülhetetlenné vált Orbán számára, de  nem volt bátorsága és tisztessége tisztázni személyét és viszonyát hozzá. Pedig nem akármiről szól az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára által kiadott hiteles dokumentum

Orbán, mint „Győri Gábor” hálózati kapcsolata


A BM. Adatfeldolgozó és Tájékoztatási Csoportfőnökség Állambiztonsági Operatív  Nyilvántartó Osztálya 1989. június 23-án arról értesítette a BM. III/III-2 (tehát a politikai rendőrség ifjúságvédelmi osztálya) vezetőjét, hogy a BM. III/IV-2/b (tehát a katonai elhárítás koordinációs feldolgozó osztálya) területén dolgozó Tarján István százados operatív célból prioráltatta “Győri Gábor” fedőnevű hálózati személy kapcsolatát, aki a BM. III/III-2-a (tehát az ifjúságvédelmi politikai elhárítás a felsőfokú tanintézményekben) alosztály hálózatának kapcsolata: Orbán Viktor, 1963.V.31. Székesfehérvár, Sipos Erzsébet.

  Nem kaptunk választ arra sem, hogy amikor 1988-ban ismét bevonultatták már „Kurázsi” fedőnevű beszervezési reménységként, hogyan értelmezzük a katonai elhárítás helyi szervének (III/IV -160) ezen feljegyzését: „…bevonultatták  sorkatonai szolgálatra. Mindent elmond magáról és a Fidesz-ről, valamint terveiről.” Mennyit mondott el miniszterelnök úr? – kérdeztük. De nincs válasz.

  2., „Kurázsi” fedőnevű iratot egyáltalán nem hozott nyilvánosságra, mintha csak „Viktória” fedőnév alatt fordult volna elő.

Teljes egészében hiányzik egy dosszié anyaga  Orbán honlapjáról. Az, amely az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában 3.1.2. M-41477 szám alatt „László Péter” tmb. Munka Dossziéjaként olvasható,  1985.09.11.-én nyitotta a Nógrád megyei Rfk. ÁB szervének III/III. osztálya.

Vankó Magdolna: „László Péter” fedőnevű tmb. jelentései


„László Péter” titkos megbízott nem más, mint az MSZP 1994-98 közötti országgyűlési képviselője:Vankó Magdolna (1963. 04.14., Budapest, Békás Magdolna), nyomdász, újságíró, a Légiközlekedés és a Pesti Riport munkatársa, a Belső Hang felelős szerkesztője, majd 1999-től a Fehérvári Polgár főszerkesztője; 1991-től az MSZP Hívő Tagozatának országos ügyvivője. Beszervezését a Pest megyei III/III. osztályról  Gábor Tamás r. százados végezte el 1983. 03. 21.-én. Két év után került át Nógrád megyébe, ahonnan 1987-ben átvette a BM. III/III-1-a, tehát az egyházi reakció elhárítása a katolikus egyház területén. Innen egyenes és logikus az út az MSZP Hívő Tagozatába.

A dossziéban Vankó tucatnyi oldalon át jelent  Orbán Viktor   – eseményhez kötött – politikai nézeteiről, akárcsak társaiéról, köztük: Fellegi Tamás, Kéri László, Lengyel László, Kövér Szilárd, Vass Csaba véleményéről, nem különben egy Kukor Eli (sic!) nevű előadóéról, akivel kapcsolatban csak azt nem tudjuk eldönteni, hogy Kukorelli Istvánra vagy Kukorelly Endrére gondolt valójában a művelt újságíró: Vankó Magdolna  hívő, szocialista besúgó „László Péter” fedőnév alatt.

1986. szeptember 4.-én a következő meglepő fordulattal zárja egyik jelentését Vankó Magdolna (dosszié 16. oldal):

 „Anikó arról is beszélt nekem, hogy ő még itt ügyvéd gyakornok, addig itt kihúzza és most, hogy összetalálkozott Viktorral, majd elmegy Szolnokra. Egyébként azt mondta, hogy érdekből megy hozzá, érdekházasság, de nem fejtette ki, hogy miért.”

Orbán  nem tette ki internetes honlapjára a róla szóló jelentések azon oldalait, melyek kritikát tartalmaznak személyiségéről, jelleméről, máig megmaradt hibáiról, de eltüntette édesapjának: Orbán Győzőnek szigorú és megrovó mondatait is. Így szinte csak fedőlapokkal és 1-2 oldalas iratokkal találkozhatunk, a jelentések igazán érdekes tartalmával pedig nem. Emlékeztetőül  ezért megismétlünk néhányat:

A Fejér megyei Rendőr-főkapitányság állambiztonsági szervének  Orbán Viktorról  1982. májusában készített környezettanulmányából:

„…esetenként öntelt, beképzelt, rátarti magatartást tanúsít…társaihoz való viszonyában néha képmutató, érdek centrikusság jellemzi. Képességeit közepesre értékelik…ideáljai a szellemi foglalkozást gyakorlók, ezek közül is azok, akik nyilvánosan szerepelnek. Középiskolában KISZ-tag volt, társadalmi megbízatásait megelégedésre végezte. Intenzitása mindenkori érdekeinek függvénye. Tudati fejlődését pozitív irányban jelentősen elősegítette apja sokrétű társadalmi elfoglaltsága, MSZMP tagsága. Az iskolában szervezett nemzeti és nemzetközi ünnepekre tudatosan és rendszeresen készült, azokon részt vett. Összességében társadalmi rendszerünkhöz hű fiatalnak jellemzik.”

Az állambiztonság számára különös garancia Viktor édesapjának, Orbán Győzőnek, a Kádár-rendszer őszinte és megbecsült hívének személye. A Délkő Dunántúli Kőbánya Vállalat gánti üzemének vezetője a környezettanulmány készítésekor épp nincs itthon, mert 1982. február 21-től

„…államközi szerződés eredményeként Líbiában kutatómérnökként dolgozik, előreláthatóan 1983-84-ben tér végleg vissza Magyarországra. Többszörös „Kiváló Dolgozó”, aranykoszorús szocialista brigádtag. Úgy tudják, hogy 1958-tól tagja volt a KISZ-nek, aktív szervező tevékenységet folytatott. 1966-ban felvették az MSZMP-tagok sorába, előbb a KISZ patronálója, később propagandista lett. Társadalmi fejlődésünkről alkotott véleménye következetes kommunista, amely érezhető gyermekei tudati nevelésében is.”

1987. szeptember 22-én a Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság III/III. osztálya értékelő jelentést készített a Dr. Lévai Anikó szolnoki lakos ellen folytatott „Bojtár” fedőnevű bizalmas nyomozás eredményeiről. Ebben idézi Orbán Győzőnek „a célszemély apósának” véleményét fiáról és menyéről:

„Orbán Győző, célszemélyünk apósa felelőtlenségnek, elhamarkodott ítéletnek tartja fia és célszemélyünk kijelentéseit a vízlépcső (Gabcsikovó-Nagymaros) mellett. Megállapítja általában, hogy fia és célszemélyünk meggondolatlanul, hebrencsen nyilatkoznak minden témában, amiben állást foglalnak. Nem az észérvekkel próbálkoznak hatást gyakorolni vitapartnereikre, hanem érzelmi alapon vitatkoznak.”

3., Orbán sajnáltatja magát a honlapján közölt levél válaszban, s az az olvasó, aki nem ismeri az akkori események igazi hátterét, még meg is hatódik: „Szegény Viktor!” Ezt írja honlapján  egyebek között:

„…a nyolcvanas évek elejétől mindenféle titkosszolgálati eszközt bevetettek ellenünk. Megfigyeltek, besúgókat állítottak ránk, lehallgató eszközöket telepítettek a munkahelyünkre, a lakásunkba, sőt, a hálószobánkba is…újra átélni azt a fenyegetettséget, nem kellemes élmény.”

Ezzel szemben az a valóság, ami az állambiztonsági jelentésekből 1986 augusztusától bizonyítottan kiderül: Horváth István belügyminiszter, az MSZMP KB tagja, aki a jogász szakkollégium igazgatójának: Stumpf Istvánnak az apósa, tökéletes védelmi ernyőt tart  a hatalomra törő fiúk feje fölé.

Horváth István belügyminiszter, az MSZMP KB tagja


Ők pedig tudják ezt, Orbán és Lévai Anikó különösen. Mindenről előre értesülnek, nevetve, viccelődve, „bátor kritikával” és gúnyos megjegyzésekkel fogadják a rendőri intézkedéseket, mert biztosak lehetnek benne: bármi történik, bántódásuk nem eshet. Ezt nem egyszer  nyíltan hangoztatja Lévai Anikó, akinek a magabiztos mondatai sorra megjelennek az állambiztonsági jelentésekben. Idézzük őket:

1986. augusztus 12-én a Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság III/III. osztályának vezetője megkapja „Bátonyi” fedőnevű titkos munkatárs jelentését:

   „Amit az alábbiakban leírok, kérem nagyon bizalmasan, diszkréten kezelni. Már többször tettem említést, hogy ismerősünk (Lévai Anikó, – a szerk.) igen tájékozott minden vonalon, még a kormánykörökben elhangzott eseményekről is. Még ha bizalmasan is, azonnal első kézből kapják a tájékoztatást, ami nem kis dolog, nem adatik meg akárkinek. Miről van szó? A szervezet egyik tagja, Horváth Andrea és férje (Stumpf István, – a szerk.), aki egy nagy kollégium igazgatója Budapesten, mindent tudnak az ország eseményeiről, még ha az bizalmas is. Budapesten a Rózsadombon laknak egy gyönyörű villában. Horváth Andrea viszont nem más, mint H.I. (Horváth István belügyminiszter, – a szerk.), a KB. tagjának leánya. A közeljövőben Dorogházán lesz a találkozó: Dr. Lévai Anikó, a vőlegénye (hamarosan összeházasodnak), Horváth Andrea és a férje és még két ember, akinek a nevét nem tudom.”

„Bátonyi” jelenti augusztus 27-én:

„Horváth országos szinten mindent tud, és amit ő tud, azt tudja a szervezet is, főleg a lányán, Horváth Andreán keresztül…minden olyan eseményről, ami kormány szinten eldöntetett, de a lakosság számára még  egyáltalán nincs tudomásra hozva. Legyen az kormány hatáskörön kívüli vagy belüli dolog. Személyekre vonatkozó vagy a lakosságot érintő esemény…A szervezet egyre több tagja jut külföldre előadások tartása céljából és akiken keresztül megkapják Nyugatról a megfelelő támogatást is. Most volt egy személy New-York-ban, most megy egy másik személy Nyugat-Németországba.

Ha valakinek a tagok közül összeütközése van a törvénnyel, rendőrséggel, ha valakit ki kell hozni a börtönből, Horváth elintézi.

A doktornő (Lévai Anikó, – a szerk.) elmondta, hogy nem számít, ha esetleg lázításért vagy valami másért letartóztatnák a vőlegényét (Orbán Viktort, – a szerk.), mert Horváth azonnal intézkedne és a vőlegénye azonnal szabadulna.

Lévai Anikó: Ha vőlegényét letartóztatnák, Horváth azonnal intézkedne


A doktornő elmondta, hogy igen könnyű a dolguk, mert a BRFK-án egyértelműen utasításba adták, hogy nem szabad ezt a szervezetet bántani, csak távolból figyelni kell a ténykedésüket, figyelni kell az események folyását.

Minden bizonnyal ez is Horváth „nyomása” alapján van így a BRFK-nál.

Ezt természetesen tudja a szervezet vezetősége is, így azt csinálnak, amit akarnak.

Az megy külföldre, akit ki akarnak küldeni, hiszen több nyelven beszélő emberekről van szó, úgymond az ország várható jövőbeni vezető embereiről.

Szomorú, de le kell írnom – hiszen az is a feladatom, hogy reális képet adjak dolgokról, még ha fájó is egy kicsit -, hogy a doktornő (Lévai Anikó, – a szerk.) most is hangosan  röhög a Nógrád megyei rendőrségen.

Említettem talán, hogy a doktornő 1986. szeptember hó folyamán Szolnokon fogja tartani az esküvőjét Viktor nevű vőlegényével és ezen az esküvőn komoly beosztású és egzisztenciájú egyének is meg fognak jelenni. (Többek között a Horváth família.)

Továbbá Horváth Andreáék rózsadombi villája is egy nagy-nagy rejtély. Eddig komoly jelentőségű randevúk színhelye volt. A doktornőt idézve: „országos jelentőségű randevúk színhelye…”

Viktor és Anikó a hatalom védernyője alatti ellenzékiek
Viktor és Anikó a hatalom védernyője alatti ellenzékiek


Nos, csak ennyire voltak „fenyegetettek” ezek a szegény „üldözöttek”. A jövő favorizált  urainak kivételes helyzetében „azt csináltak, amit akartak”.

Kellemetlen emléke pedig csak a rendőrségnek lehet, amelyen hangosan röhögtek. Tették-vették a technikát, kukkoltak, osontak a fiatalok nyomába, jelentéseket írtak, ám valójában tudták: odafent  Horváth és társai vigyáznak a megfigyeltekre, Andrea mindenről jelzést küld, hogy Anikó és Viktor jól aludhassanak és napra készen képben legyenek az országos információk tekintetében. Utazhassanak Nyugatra, kezelhessék a támogatásokat, megszervezhessék – egyebek között –  az állambiztonsági rendszerváltást idegen  pénzen, külföldi kiképző tisztekkel, nagy belső árulások segítségével.

Amúgy  mindennapos bevett szokás volt, hogy  az állambiztonság  a saját hálózati embereit is ellenőrizte, nem csak a kiszemelteket, hanem a legjobban dolgozókat is, köztük az  olyan amatőr hálózati kapcsolatot, mint amilyen Orbán Viktor volt.

Forrás: Kuruc.info

Nemzeti InternetFigyelő

8 című bejegyzés “Szégyenteljes leleplezés” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Ha csak 10%-ban igaz a cikk tartalma akkor egy jogállam miniszterelnökének le kellene mondania.
  De akkor máris felvetődnek kérdések:
  Magyarország egyáltalán jogállam?
  Meg ha az is, van értelme egy másik hasonló múltú fehérje halmazt az ország élére állítani? (mert feddhetetlen MAGYAR embert még a parlament környékére sem engednek az ország valódi urai)
  Gyáva népnek nincs hazája……………………………………

  Kedves Alektó!

  Borzalmas kimondani is, de Önnek teljesen IGAZA van! Magyarország már évtizedek óta (legalább 70-80 éve) nem jogállam, becsületes, igaz magyar embernek jelenleg esélye sincs arra hogy bejusson a Parlamentbe! Bizony, hamarosan el jön a lázadás ideje! (H)

  Kedvelés

  1. Szerény véleményem szerin t teljesen indifferens, hogy Orbán mi volt. vagy mi nem volt. A parlamenti 2/3 (mely távolról sem azonos – már matematikailag sem – a “társadalmi” 2/3-dal majdnem mindenkinek van egy “téglája”.
   Ennek tudatában az sem érdekes, hogy a magyar helyesírás aranyérmes bajnoka, a nemzet golyóstolla milyen doktorit dobott össze, vagy az öszödi böszme megtalálja e a szakdolgozatát vagy sem.
   Tény azonban: 1) Magyarországon nem igazságszolgáltatás van hanem jogszolgáltatás de csupán azoknak akik feltétel nélkül alávetik magukat az elnöki kormányzásnak illetve a holdudvar csahosai. A törvény előtt (szemben az Alaptörvénnyel) NEM MINDENKI EGYENLŐ mert vannak és lesznek egyenlőbbek.
   2) Szemben az Alaptörvényben “kőbevésettekkel”: Magyarország nem jogállam, még kevésbé szuverén. Magyarország az idegen háttérhatalmak GYARMATA!
   A lázadás ideje pedig NEM FOG ELJÖNNI mert a nemzeti oldal az agymosottakkal szemben ijesztő kisebbségben van. Akik kivonulnak “demonstrálni” azoknak csak a szájuk nagy és szeretik a felhajtást.
   Ha itt netán lázadás törne ki az csak a titkosszolgálatok provokálnák ki melynek tragikus eredménye a Terrorelhárító Központ speciális alakulatinak fekete páncélozott járművekkel történő bevetése lenne. Ha még ez sem lenne elég akkor a Lisszaboni Szerződés megfelelő pontja értelémben megjelenik az EUROGENOR vagyis az az Európai Csendőri Erők és ezekhez képest a 2006 -os októberi események farsangi mulatságnak fognak tűnni.

   Kedvelés

   1. Elnézést kérek, helyesen “EUROGENFOR” Eurpean Gendarmerie Forces.

    Kedvelés

  2. Mit is jelent a jogállam? Pusztán azt, hogy a törvényhozók törvényeket gyártanak, azután az ország határain belül ezek szerint a törvények szerint kell élnie az embereknek. Nálunk már elég régóta (50 – 60 éve) csak olyan törvényeket hoznak, amiket ha akarom így, ha akarom úgy lehet értelmezni. Innen van azután, hogy az őslakosokra csak így, a betolakodókra meg csak úgy értelmezik a törvényeket. Tehát jogállamban élünk.

   Kedvelés

 2. Még ekkora parasztvakítás nem folyt az országban, mint ami most az ügynöktörvény kapcsán folyik. Én nem tudom kik és miért mozgatják a szálakat.

  De szerintem a szocilaista állambiztonsági adatok már rég nem érdekesek számunkra. A magyarokat sokkal jobban kellene érdekelje, hogy az elmúlt 21 év rendszerváltozásának nevezett folyamatok során kik és milyen mértékben váltak a minket nyomorba döntő nyugat ügynökeivé?

  Sok írástudó rendre keresi, hogy kik és miért árulták el Magyarország érdekeit Moszkvának. De azt senki sem meri, hogy ez után immár Brüsszel érdekei felé kik az árulóink? Nos ez az utóbbi lista sokkal jobban érdekelne, mint a már minden téren elavult szocilaista névsor.
  Ha lenne olyan elme, aki ezt a mai ügynökösséget fel merné kutatni és vállalni és közreadását, akkor lenne csak kis hazánkban hadd el hadd. Talán épp az erről való tudati elterelésnek esünk ismét az áldozatává?

  Mit nekünk a múlt, inkább a jelennel kellene törődnünk!

  Kedves István!

  Önnek tökéletesen igaza van! Ma már az ÚJ HAZAÁRULÓKAT kell megnevezni és nyakon csípni! (Híradmin)

  Kedvelés

  1. Az a baj, hogy elég sok esetben az előző lista átfedést mutat a jelenlegi listával. orbán, martonyi stb. Szóval szerintem igazán jó lenne látni az egész folyamatot, ki, mikor, miért, mit csinált vagy nem csinált. Lennének nagy meglepetések. Érthetővé válna pl hogy az ’56-os halálra ítélt vajon miért szavaz a listák teljes körű nyilvánosságra hozása ellen? Aki pár éve még “neveket akart hallani” mára miért nem kíváncsi azokra. Ha valaki régen zsarolható volt és beszervezték, akkor hiába tudtuk meg, hogy annó ügynök volt, ha a zsarolhatóság okát nem tudtuk meg, az ma is ugyan úgy zsarolható, csak mostanra már még titkolóznia sem kell, mert a hülye bennszülöttek azt hiszik, hogy mivel tudják, hogy ügynök volt, már nem veszélyes. Hát közlöm, ugyan olyan veszélyes. A demokrácia áldása, éppúgy mint ’18-ban a vörös terror idején, hogy a kevés tisztán látót ma ugyan úgy le fogják ölni a többségben lévő vakok, mint akkor, és még büszkék is lesznek rá, hogy a fél világ őket segítette. Már tapsolhatnak a hódítók. Ez történt valószínűleg Palesztinában is. Ott is voltak akik látták mi történik, de a kormányt éppúgy megvették mint az itteni kormányokat, mert tévedés ne essék, már nagyon hosszú ideje a hatalom létráján való felkapaszkodás és a gazemberség mértéke egyenes arányban vannak egymással. Mindegy, hogy vörös vagy narancs zászló leng a kormány feje fölött. Magyar ország elveszik, mert az ostobák mindig nagyon magabiztosak, nekik a tények nem számítanak semmit. Pedig csak a változás örök. Azt pedig csak az éberen figyelők, az örökös kétkedők képesek észre venni. Én tudni akarom, hogy az országházban ki a zsidó, a német, a magyar … . Ismerjük meg a múltat, mert csak akkor lehet jövőnk. De hiába, az önérzet jóval az öntudat előtt kezd működni, így nincs rá remény, hogy aki magától nem látja a valódi helyzetet, azon nem lehet segíteni.

   Kedvelés

 3. Igaza van T.Istvánnak:,,Sok írástudó rendre keresi, hogy kik és miért árulták el Magyarország érdekeit Moszkvának. De azt senki sem meri, hogy ez után immár Brüsszel érdekei felé kik az árulóink? Nos ez az utóbbi lista sokkal jobban érdekelne, mint a már minden téren elavult szocialista névsor.”
  Nagyon jó lenne már végre, ha magyar a magyarnak nem vájná ki a szemét és Brüsszelben nem lejáratás folyna hazánk hazánk EU-s képviselői részéről!! Mi itthon élni szeretnénk és ezt kellene nekik elősegíteni, nem a sebeiket nyaldosva elárulni a hazát!

  Kedvelés

 4. Tisztítótűzre van szűkség.Az eddigi zsidó “politikai elitet” le kell cserélni BECSÜLETES MAGYAR EMBEREKRE,mert a zsidó kormányoknál már a szándék is homályos.
  „A genetikailag azonos emberek genetikailag azonosan gondolkoznak, éreznek és ítélnek.Ezért nagyon fontos, hogy egy népcsoport vagy nemzet képviselői ugyanabból a fajból kerüljenek ki, mert különben annak a népcsoportnak vagy fajnak nem lesz hiteles vezetése, és ennek hiányában halálraitéli saját magát!”

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.