Az 1943-as kiugrási kísérletünk meghiúsulásának okairól

Szerkesztőségünk szokásos csatornáin keresztül jutott az alább közzétett anyaghoz. Azért is döntöttünk ennek nyilvánosságra hozatala mellett, mert mindaz a politikai és gazdasági támadás, melyet Nemzetünknek jelenleg ki kell állnia, felhatalmaz bennünket arra, hogy összefüggéseket keressünk, melyek mindenki számára nyilvánvalóvá teszik azokat az okokat, ami miatt Magyarország állandó bűnbakként, vagy éppen támadható prédaként áll a nemzetközi sajtó, valamint szélsőséges politikai és gazdasági erők tűzvonalában.

Világosan érzékelhető, hogy az angolszász hatalmaknak és cionista köröknek mennyire fontos az, hogy a Kárpát medencében még létező Magyarország minél előbb megszűnjön, ezzel elhárítva azt az esetleges veszélyt, melyet ellenpontként jelenthet. Az alábbi anyagból az is világosan leszűrhető, hogy a belső ellenség a legnagyobb veszély, attól kell legelőször megszabadulni. (NIF)

Kis Kós Margit hozzászólása – A fasisztázók figyelmébe!

(Egy véletlenül talált gyöngyszem, érdemes elemezni. És még mikről nem tudunk, mert nem tudhatunk, mert titkosították. Kik? és vajon Miért?) Kis Kós Margit is hozzászólt a Polgári Hírszemle hivatkozásához.

Kis ezt írta: “Nekem az is tetszene, ha végre valamelyik igazságügyi miniszter foglalkozna azzal a hivatalos levéllel, amit még 1995-ben írt az Angliában élő magyar szervezet képviselője Vastagh Pálnak:

Budapest, 1995. jún. 27.

Vastagh Pál igazságügyi miniszter úrnak
Budapest,

Tisztelt Miniszter Úr!

E hó elején napilapból értesülhettem arról, hogy Ön hivatalos izraeli útja során újabb kárpótlási igényről tárgyalt. Ezzel összefüggésben a következőkre szeretném szíves figyelmét felhívni.

Valószínűnek tartom, hogy Ön is ismeretében van annak az elmúlt évben nyilvánosságra került brit levéltári dokumentumoknak, amely a magyar ügyekkel foglalkozó osztályon F.O. 371/34498./C. 120351.sz. alatt kapott elhelyezést. Az idézett dokumentum szerint 1943 nyarán az akkori magyar kormány kéréssel fordult az angolszász nagyhatalmakhoz, hogy tegyék lehetővé Magyarország kiugrását a tengelyhatalmi blokkból. Ennek tárgyalása során megjelent a Zsidó Képviselettől Haimer professzor, aki a zsidó nagytanács azon kérelmét adta elő, hogy “a magyar kérelem teljesítése miatt aggódnak a Magyarországon viszonylagos biztonságban élő 800.000 zsidó megsemmisítését eredményezné.”

Az elhangzott vétó után az angol referens, dr. Randall, a következőt írta sajátkezűleg a dokumentumra: “E kérdést megkülönböztető figyelemmel kísérjük, és ezért nem követeljük a magyaroktól, hogy nyíltan álljanak ki a németek ellen, amely a német megszállást eredményezné.” (kiemelés: szerk.)

Az idézett kordokumentum tartalma után egyértelműen megállpítható, hogy a magyar nemzet védőfalként lett feláldozva az országban akkor tartózkodó 800.000 zsidó megmentése érdekében.

Nem akarom ezzel összefüggésben emlegetni a világszerte szajkózott “utolsó csatlós, fasiszta, tömeggyilkos stb.” megbélyegzéseket, amelyek még napjainkban is felszínen vannak. De azt, hogy az áldozattól követeljenek unos-untalan bocsánatkérést, vagyoni kárpótlást, még enyhe kifejezéssel élve is cinizmusnak nevezhető.

Az eddig felsoroltak ismeretében a következő kéréssel fordulok Miniszter Úrhoz:

1. Állítson fel egy bizottságot annak megközelítő megállapítására, hogy az 1943-as kiugrás megakadályozása következtében milyen kár érte a magyar nemzetet: a liberátorok szőnyegbombázásából, az ország későbbi hadszíntérré válásából, a lakosság elhurcolásából, azok nagy része elpusztulásából, a már többszörösen megkövetelt és kifizetett kárpótlásból, az ország negyven éven át tartó folyamatos kirablásából, a nemzetet világszerte gyalázó hangok károkozásából.

A felsorolt károkat – amelyek többszörösét teszik ki az ország jelenlegi külső és belső adósságának – teljes egészében az idézett zsidó képviselet felé kell benyújtani. Elutasítás esetén a Hágai Nemzetközi Bírósághoz kell fordulni.

2.Mindaddig, amíg a Magyar Állam ezirányú vagyonjogi követelését nem teljesítik, elfogadhatatlan a másik oldal bárminemű követelése.

Miniszter Úr! Levelem már csak azért is idöszerűvé vált, mert a gyilkos nemzet minősítést éppen attól a külföldön élő neves karmestertől kaptuk, aki a sajtó híradása szerint a magyar népet “milliós nagyságrendű gyilkosoknak” nevezte. Az illető karmester Solti György, aki ezt követően május 8-án a Budapest Kongresszusi Központban a Fesztivál Zenekart vezényelte.

Miniszter Úr! Elképzelhetőnek tartja-e, hogy valaki Izrael népét a palesztinok milliós nagyságrendű gyilkosának nevezze, s utána Tel Aviv legnagyobb koncerttermében izraeli zenekart vezényeljen?”

Nemzeti InternetFigyelő

6 című bejegyzés “Az 1943-as kiugrási kísérletünk meghiúsulásának okairól” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Sokáig kedveltem Solti Györgyöt mint karmester, mert igazán jó, de mint személyt, visszataszítónak kelll találjam.
  A magyar zsidók megsemmisítése egy másik hivatalos és hivatásos cionista rágalmazás!!!

  A busdapesti getto pontosan azon a részen volt, ahol a gyárak helyezkedtek el. Nem számolták fel a gettót, maga Goebbelsz szerint (Goebbels naplója szerint), mint védôpajzs szolgált a szövetségesek bombázasa ellen. Különben is 800 ezer zsidót deportálni 2 hónap alatt, még a jól megszervezett német gépezet sem lett volna képes végrehajtani. Nagyon jó lenne, ha a “holohugger”-ek nem felejtenék el, hogy már a háború e szakaszában a szövetségesek légiereje vitathatatlan volt.
  [Holohugger: Az, aki támogatja a cionista holohazugságot, még akkor is, ha az Magyaroszág érdeke ellen is van.
  Egy holohugger az, aki a cionista éredekeket szolgálja.]

  Kedvelés

 2. Ez a tény szerintem köztudott. Meg az is, hogy Horty Miklós védte meg a budapesti zsidóságot az elviteltől. Amit Vallenberg tett csak amatőr,kisipari módon tett, kormányzó urunkhoz képest. Egyébként kár volt neki ezt tennie. Az oláhok, tótok, dalolva végezték el a zsidótlanítást. Mégis. Senki, sehol nem antiszemitázza őket. Na meg a franciák. Sajnos immáron 200 éve, hogy az újgyarmatosítók szemet vetettek hazánkra. Most meg már célegyenesben érzik magukat.
  Pont olyan, mint mostanában a cigó-ügy. A cigókat akarják védeni, amikor ők ölik haalomra a magyarokat.

  Kedvelés

 3. mégis, ma is a holokauszt áldozataira kell emlékeznünk állandóan, már az ember könyökén jön ki… hogy van pofájuk állandóan ezt nyomatni, erőltetni, ráerőszakolni az emberekre??? Megemlékeznek ők más népek áldozataira??? Dehogy!!! Ebben is kettős mércéjük van! CSAK ŐK LÉTEZNEK, mindenki más le van szarva, csak az a csoda számomra, hogy hogyan képesek a saját érdekeiket mindig érvényesíteni??? Persze nagymesterei ők a szavak kiforgatásának, agyafurt népség, akárcsak Krisztus idejében, ma is képesek az igazságot teljesen kiforgatva, a maguk szemszögéből úgy tálalni kifelé, mások, kívülállók számára, hogy a szavak forgatása révén olybá tünik, mintha csak, és csakis nekik lehetne,lenne abszolut és kizárólagosan igazuk, persze az ő szemszögükből nézve!!! Az, hogy valóban mi az igazság, (holott nagyon jól tudják azt ők is!!!), de nem érdekli őket, egyedül csakis az ő saját érdekük érdekli őket, semmi más!!! Abszolut hidegen hagyja őket mások igazsága, mások érdeke, és ördögien ügyes szóforgatással zavarják össze a tiszta vizet önteni akarók szavait, igazságát, akkor is, ha az a Napnál is világosabb!!! Ne is várjunk tőlük semmi beismerést, lojalitást, másokkal szemben, mert tőlük ez nem tellik ki! De nem hagyhatjuk akkor sem az IGAZSÁGOT kiforgatva magára!!!, szó nélkül!, a hazugsággal, a hamis interpretációkkal szemben!!! Ezért negyon örülök, hogy végre Günter Grass megtörte a hallgatás csendjét, a lapulást, mert nekik az is elég lenne, hogy “…jó, jó, igen,… igaz… ez, vagy az,…” “.. DE MIÉRT KELL KIMONDANI???” (kérdezik ők!) HÁT CSAK!!! AZÉRT, MERT AZ IGAZSÁG AZ IGAZSÁG!!! akkor is, ha nekik nem tetszik!!!

  Kedvelés

 4. Nagyon jok a hozzaszolasok!!!!!!!!!!!!!!!!!! Szivembol beszeltetek. Az emlitett nepseg egy gennyes fekely az emberiseg testen, amelyet vagy mielobb kivagunk, vagy belepusztulunk /az egesz emberiseg/ !!!!!!!!!

  Kedvelés

 5. Hanem az áldozatul kiszemelt ország politikai kalandorai, közéleti gengszterei amint észreveszik, hogy egy idegen hatalom mind erősebb parancsot jelent „Hazájukban”. Bandita étvágyuk szemérmetlen mohóságával mind szemérmetlenebb, korlátlanabb felajánlkozással igyekeznek megszerezni az idegen hatalom támogatását minden zsiványságnál becstelenebb politikai törtetésük mellé. Mint bordélyossá züllött apa leánya testét pénzes uraknak: baromi, arcátlansággal ajánlgatják fel a hazai föld egyes pontjait (Mai nyelven: privatizáció) a gazdasági függetlenséget, az állami függetlenség, a nemzeti élet minden biztosítékát Szabó Dezső: Demokrácia problémája? Kell e nekünk EU?

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.