In memoriam Képíró Sándor

Dr. Képíró Sándor, 1941

Meghalt egy ember, akit a gyűlölet és a hazugság nem hagyott békében elköltözni. Meghalt egy ember, akiből bűnöst akart faragni egy ocsmány szemlélet, egy embertelen söpredék. Meghalt egy ember, aki mentette az üldözötteket, amikor szükség volt rá, s akit e tettéért soha ki nem tüntettek, de hőstette után évtizedekkel bíróság elé állították, mert a gyűlöletnek mindegy, hogy ártatlanul, törvénytelenül hurcol meg valakit…

Isten irgalmas volt Képíró Sándor csendőr századoshoz. Nem engedte szóhoz jutni többé a Képíró Sándorra fegyházat kérő lélektelen és embertelen ügyészt, aki bizonyítékok nélkül, talán parancsra mondatta volna végre az ítéletet. Nem engedi többé szóhoz jutni Képíró Sándor ellen a rágalmazót, akinek Isten igazságos ítéletét kívánja e sorok írója. Nem engedi Isten szóhoz jutni a bírót, aki talán felmentette volna, de az is lehet, hogy elítéli az ártatlant… mert ezt követeli tőle a hatalom… Képíró Sándor megmenekült a megaláztatástól, az aljas vádaktól, egy esetleges embertelen és velejéig romlott igazságszolgáltatás által kimondott ítélettől. Képíró Sándor hősként, zsidómentő csendőrtisztként költözött haza Isten országába. S akkor ment el, amikor épp egy hamis vádlóihoz hasonló magyargyűlölő ócsárolta nemzetünket, éppen olyan aljas és körmönfont váddal illetve, amilyet Képíró Sándorra ontott hitsorsosa. Olyan vádakkal illették a magyarságot, amely vád igaztalanságát ezerszer bizonyították már, de a bolond emberhez hasonlóan e hamis és aljas vádaskodókhoz nem jut el a józan és gyűlöletmentes szó.

A Kertész nevű vádaskodó a holocaustért egyedül a magyarságot teszi e kijelentésében felelőssé, mitsem törődve azzal, hogy a magyarság volt Európában az egyetlen, aki kiállt az üldözöttekért, Márton Árontól Horthyn keresztül, Kálló Ferencig, P. Zadravecz Istvánig és Mindszenty Józsefig. Kiállt ez a nemzet, mert keresztényi kötelességének érezte még élete árán is megvédeni az ártatlanokat. S lám, ma nem köszönet, hanem a söpredék átka kíséri a magyar nemzetet. Gyilkos söpredéké, amely saját jövőjének kilátástalanságát leplezi e nemtelen hazudozással.

Képíró Sándor tehát hazaköltözött, és immár mennyei honából kéri Istent nemzetünkért, hazánkért, a Kárpátok gyűrűjében élőkért. Vértanú is egyben a most elhunyt hős. Hiszen a kereszténység és a magyarság ellenségei mondták ki rá e hazugságon alapuló perrel a halálos ítéletet, s ezek a férgek ölték meg. Hiszen amíg a per el nem kezdődött, addig Képíró százados korát meghazudtolva élt. Egészséges és tettre kész volt. A per volt számára a pallos, amely kioltotta életét.

Tanulnia kell a nemzetnek tehát összetartást és összetartozást, mert ez a pallos mindnyájunkra lesújthat, ha nem vigyázunk. Mindnyájunkat odaállíthat egy-egy szolgalelkű és törvényt ismerni nem akaró ügyész elé, s mi is belehalhatunk abba, ha ártatlanul meghurcolnak bennünket ország-világ előtt. Figyelmeztet tehát minket halálában is Képíró Sándor százados. Figyelmeztet, mert az összetartás és összetartozás érzése az egyetlen lehetőségünk a megmaradásra. Figyelmeztet minket minden veszélyre és saját hibáinkra is. Adja Isten hogy e figyelmeztetést megfogadjuk és Képíró Sándor életéből merítve kiálljunk a gyűlölet ellen, mentsük a rászorultakat, s vállaljuk a halált is saját igazunk érdekében. Isten legyen irgalmas Képíró Sándor vádlóihoz, Neki pedig adjon az Úr örök békességet! Amen.

Stoffán György

(Nemzeti InternetFigyelő)

 

2 című bejegyzés “In memoriam Képíró Sándor” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Isten nyugtassa Képíró Sándort!

  A gyilkosait meg hasonló sors sújtsa!
  Arra kérem az öreg Istent!!!,
  minél hamarabb számoljanak el gaztetteikkel.
  Hasonló meghurcoltatás mellet és hasonló végeredménnyel.
  Azon gondolkodtam ez és a hasonló perek végig szenvedése közben, Ha annak idején tudják ezek a meghurcolt emberek, hogy hogyan fognak velük bánni, és miket fognak állítani róluk.
  Vajon hány vádló lenne?
  Gyanítom akkor egy sem………………….

  Kedvelés

 2. Ha nem bánjuk meg az antiszemita és politikai bűnöket legyen akár náci vagy kommunista tömegmészárlásról szó ISTEN és ember előtt, NE SZÁMÍTSON SENKI SZEBB JÖVŐRE!

  EMBEREK! VEGYÉTEK FIGYELEMBE ISTEN BESZÉDÉT! Ne csak az újszövetséget hanem az ószövetséget is! Jézus mondta hogy nem azért jött hogy eltörölje a zsidó törvényeket, hanem azért hogy betöltse (Máté 5:17)

  Csak saját magunk alatt vágjuk a fát és egyre kilátástalanabb helyzetbe sodorjuk magunkat ha nem hozzuk felszínre a bűnöket. A bűnöket meg kell bánni, nem letagadni.

  A zsidók szerves része az üdvtörténelemnek! Nélkülük nincs Jézus Krisztus, nincs üdvösség, nincs bűnbocsánat, nincs mennybemenetel!

  Ahhoz hogy Magyarország megszabaduljon a válságból, ahhoz Rátok van a legnagyobb szükség! Arra hogy az igazság legyőzzön Titeket!

  barbara

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.