Áldott húsvéti ünnepeket!

Kedves Olvasóink!

 A Nagypéntekre és Húsvétra tekintettel szerkesztőink is ünnepelnek, ezért csak igen korlátozott mértékben frissítik az oldalt.

Áldott ünnepeket kíván a NIF szerkesztősége!

Áldott feltámadási ünnepet!

 Közeleg Nagypéntek és Húsvét, a keresztyénség legfontosabb, legnagyobb ünnepe. Sokan azt gondolják, hogy Karácsony az, amire a jelzőim illenek, de én nem értek egyet velük. Az tény, hogy Karácsonykor a legnagyobb a felhajtás, mára már egy nevetséges bevásárlási és majomszereteti ünneppé alacsonyították az emberek. De aki valóban komolyan veszi a keresztyén hitet, az tudja, hogy Karácsony is Húsvét miatt történt. Ahhoz, hogy Jézus Krisztus elvégezhesse megváltásunkat (s ez a legfontosabb az ember életében!), meg kellett születnie, tehát be kellett következnie a karácsonyi eseményeknek. Igaz, hogy az is hatalmas áldozat, hogy Isten lejött a földre emberi alakban, és vállalta, hogy szegénnyé, megvetetté, üldözötté váljon, s magára vette a világ bűnét, de mindez azért történt, hogy nekünk megváltásunk és ez által örök életünk legyen.

A nagypénteki kereszthalál a legnagyobb áldozat, amit ember a barátaiért tehet. S Jézus minket a barátainak nevezett.

“Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást.”         (Jn 15,13-17)

Ő életét áldozta azért, hogy nekünk életünk (örök életünk) legyen. Nagypéntek szomorúságát azonban felváltja Húsvét örömünnepe, amikor pedig megmutatta, hogy Ő legyőzte a Halált, ami a bűn legsúlyosabb büntetése. Ez után tudhatjuk, hogy a fizikai elmúlásunk nem jelenti végleges halálunkat. Krisztus győzött a Gonosz fölött, aki el akarja venni az emberek életét. De nincs már többé hatalma rajtunk, mert Krisztus feltámadt és él! Ez a mi nagy örömhírünk!

Ezért a legnagyobb ünnep a Nagypéntek-Húsvét ünnepkör! Itt, ekkor dőlt el további sorsunk, s győzetett le a Sátán, a mi ellenségünk. Ezért bízhatunk, hogy van tovább!

“Amikor pedig (ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és) ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: “Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?” A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!” (1Kor 15,54-57)

Czakó István

Nemzeti InternetFigyelő


Reklámok