Gyöngyöspata történelmi szerepe

Gyöngyöspata most írta be nevét a magyar történelembe. Nem a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület, a Véderő, vagy a Betyársereg akciója nyomán, még csak nem is a magyarokat verő cigány garázdaságok miatt, hanem a kormány megmagyarázhatatlan politikai hibája következményeként.

Az érzelmek és az indulatok táplálta helyi összetűzésekből, melyet a hatalom képtelen volt megfelelően kezelni, a hibás megoldási akarat következtében megteremtődött a polgárháború igazi kiváltó oka. A gyengécske kis önvédelmi kísérletekre rendkívül durva választ fogalmazott meg a zavarodott államvezetés, mely kizárólag az önvédelem totális felszámolását célozta meg.

Addig nincs polgárháború, amíg a legkisebb esélye is megvan a problémák vérontás nélküli megoldásának. Senki nem akar feleslegesen ölni, gyújtogatni, megsebesülni (pár pszichopata kivételével). A legvégső pillanatig reménykednek az emberek abban, hogy a hatalom képes valahogy megoldani a veszélyes helyzeteket. Ezt a végső reményt zúzta szét a hatalom a szabálysértési, majd a Btk. módosítási műveleteivel. Gyöngyöspata történelmi szerepe Tovább olvasása

A kizárólagos igazság letéteményesei

The Sorcerer's Stone = A Bölcsek Köve

Aztat érezzük, hogy a konzultáció mán pedig szükséges!– avagy: A kizárólagos igazság letéteményesei a butapesti fotöjökből

Mostanság egyre gyakrabban támad olyan érzése az embernek, hogy nemcsak a politikum kiváltságos tagjai, akik rózsadombi elefántcsonttornyuk és az ország háza közötti távolságot a Gyalog-galopp lejtős ösvénye helyett inkább suhanó limuzinjaik segítségével hidalják át, tetszelegnek az önkéntes mérvadó megmondó-ember szerepkörében, de újabban a média csinálói, a zsurnaliszták is veszik maguknak a bátorságot, hogy efféle úri huncutságokra ragadtassák magukat. Főként jól szituált és még jobban öltözött fővárosi arany ifjakra jellemző az ebbéli tevékenység, kik szintúgy nem nagyon vehetik maguknak a fáradságot, de még inkább a bátorságot arra, hogy kimozduljanak az ország vízfejének határát jelölő Butapest táblán kívülre.

Bele-bele kóstolva a Hír TV „Lapzárta” című műsorának késő esti, felszínt kapargató ömlengéseibe, az igazán lényeges dolgokról nem esik szó, nem tudják, nem merik, vagy egész egyszerűen nem akarják elmondani az embereknek a valóságot, pedig a televíziónézők zöme, de legalábbis a vidékiek egészen biztosan, tökéletesen tisztában vannak a valódi világ valódi valóságaival és igazságával. Még akkor is, ha jól öltözött fővárosi „mesziről gyütt emberek” azt mondanak, amit akarnak.

Nem is tenném szóvá a dolgot, hiszen most még a csapból is Gyöngyöspata folyik, de újból előkerülnek azok a jelzésértékű momentumok, amik mellett ismételten nem mehetünk el szó nélkül, s amelyek egyértelműen közlik a hozzáértő szemlélővel, itten kérem, tisztelettel megint a bolondját járatják velünk… A kizárólagos igazság letéteményesei Tovább olvasása

Hogy is van ez? – gondolatok Gyöngyöspata kapcsán

Kedves Feleim!

Lehet, hogy ez után a művelet után megest lesznek, akik nem kedvelnek annyira.  Talán a rendőr elvtársak azért, mert ők is maszatolnak rendesen az általuk közzéadott videó kapcsán.

De talán a “mieink” (piha!  ezt kell mondanom) is zavarban lesznek, mert ugye nem mindegy, hogy valaki azért keveredik balhéba, mert leáll huggyozni a caggányok szemeláttára, vagy amint a fáma tartja: azért mert betyár vót vagy mi…  Erre ezidáig kiválóan alkalmas volt az a bizony eléggé vaksötét vidijó….  Persze a görényeket nem menti ez, mert nem szokás fehérebb bőrű embertársainkkal úgy gazdálkodni, mintha leltárt tartanánk egy raktárban, basszamega…..  Hogy is van ez? – gondolatok Gyöngyöspata kapcsán Tovább olvasása

II. János Pál fölmutatta az élő Istent

Ezt a tanulmányt 2005-ben, röviddel a Szentatya halála után fogalmaztam. Igyekeztem mindvégig tárgyilagos maradni, s a pápát erényeivel és hibáival együtt megragadni. Elsősorban persze az vezérelt, hogy az egyetemességen túl a magyar nemzet szempontjából közelítsem meg életútját. Napjaink egyházakról, kereszténységről, vallásokról fellángoló vitái helyénvalóvá tették, hogy ezekhez egyfajta adalékkal szolgáljak én is, már amennyire témám megengedte. Újraolvasva írásomat, úgy gondolom, hogy semmit sem veszített aktualitásából; sőt, a pár nap múlva esedékes (2011-05-01-én) boldoggá avatási szertartás különösen aláhúzza és időszerűvé teszi. A végén mégis megtoldottam egy fejezettel, melyben az általános egyházképen túl néhány mondattal a mostani pápa tevékenységét értékelem, összehasonlítva közvetlen elődje pályafutásával.

Mottó:

1. „Nem magunk mögött az Üdvözítő keresztjével, hanem az Üdvözítő mögött a saját keresztünkkel.” (Cyprian Norwid)

2. „A hit s a haza szeretetét kell fölébresztenünk, e kettőben kell a boldogulás reményét keresnünk.” (Prohászka Ottokár)

A régi latin közmondás eredetileg így szól: „Halottakról csak az igazat.”. Később ezt elferdítették a következőképpen: „Halottakról vagy jót, vagy semmit.”. Óriási a különbség! Utóbbit nyilván olyan esetekre találták ki, amikor az elhunyt(ak) élete nem volt makulátlan, s ezért nem kívánták holtában megszégyeníteni hibái és bűnei felhánytorgatásával. Azaz nem az igazságra, hanem csak a jóra és szépre akartak emlékezni. Számomra ez a megalkuvó szemlélet elfogadhatatlan, így az öröklétbe távozott pápáról írandó elemzésemben is megpróbálok a tényekhez ragaszkodni, még akkor is, ha ezzel esetleg ünneprontó leszek. Egyébként is úgy gondolom, hogy senki nem tökéletes, még a szentek sem… II. János Pál fölmutatta az élő Istent Tovább olvasása

“NEM BŰNÖS”!

A Hajdú-Bihar megyei Közgyűlés Jobbik frakciója jelképes, néma demonstrációval fejezte ki összetartozását a Hajdúhadházon jogellenesen letartóztatott Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület tagjaival, egyben jelezte tiltakozását a diktatúrába hajló kétharmados hatalom túlkapásai ellen. A megyei közgyűlésben a magunk elé kihelyezett táblán soroltuk fel az ártatlanul meghurcolt bajtársak nevét, egyben idézve az első- és másodfokú bírósági döntést: “NEM BŰNÖS”!

A frakció tagjai azzal is kifejezték összetartozásukat, hogy fehér ingben, és fekete mellényben, vagyis “félelemkeltő” népviseletben vettek részt a Közgyűlés munkájában.

A látványos, ámde teljesen békés demonstráció az ülés végéig tartott. A többi résztvevő becsületére legyen mondva, hogy hivatalosan, megjegyzés nélkül vették tudomásul a közjátékot.

Az eset egyetlen érdekessége, hogy míg máskor egymásba botlanak a televíziók, fotósok, újságírók, addig most egyetlen médium sem tartotta fontosnak a megjelenést, így az előrelátóan magunkkal vitt fényképezőgép nélkül valószínűleg senki sem szerezne képes tudomást a bajtársaink, az általuk és általunk is közösen képviselt és óhajtott rend melletti töretlen elkötelezettségünkről és kiállásunkról… “NEM BŰNÖS”! Tovább olvasása

A Remény halála!

Azt szokták mondani, “a remény hal meg utoljára”! De egyszer az is bekövetkezik. Nálam ez most történt meg. Hogy miért mondom ezt? Azért, mert úgy érzem, hogy már nincs semmi esélyünk arra, hogy kilábaljunk a bajból. Pesszimista – mondhatják rám egyesek. De legalább nem ér keserű csalódás – mondom én.

Miért vagyok ennyire elkenődve? Azért, mert olyan velejéig romlott a magyar társadalom, hogy innen csak isteni csoda segíthet. De erre nem sok esélyünk van, hiszen a lakosság mélyen át van itatva az ateizmussal. Még a magukat keresztyénnek vallók is. Csak áltatják magukat. Az, aki keresztyénnek mondja magát, és közben olyan kifejezéseket használ hétköznapi dolgokra, mint az “imádom …(ezt vagy azt)”, az csak vallásos, de nem hívő keresztyén, mert tudnia kellene, hogy imádni csak Istent szabad. Az, hogy hiszi Isten létezését, még semmi. Az ördögök is hiszik (“Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek.” – Jak 2,19). Márpedig isteni csodák csak a hívők könyörgésére történnek. Tud-e az a kevés számú valóban hívő úgy könyörögni, hogy Isten meghallgassa? A kilábalás csak úgy következhetne be, ha egy mélyre ható erkölcsi, és érzelmi megújulás, egy megtérési hullám hatná át az országot. Gyökeres változásnak kellene bekövetkeznie, amire vajmi kevés esély van… A Remény halála! Tovább olvasása

Nem nyugszanak a kedélyek Gyöngyöspatán!

Négy magyart támadt meg 80 cigány Gyöngyöspatán!

Több száz rendőr érkezett Gyöngyöspatára a kedden késő este kitört verekedés miatt. A Véderő több tagja és a helyi romák egy csoportja közötti atrocitás után négy embert vittek a hatvani kórházba. A rendőrség hajnalig két embert állított elő.

A rendőrség tájékoztatása szerint több tucat ember verekedett össze. A Véderő nevű szervezet vezetője azt mondta a helyszínen az MTI-nek, hogy a csoport egy tagját és a vele lévő három civilt támadta meg mintegy 80 cigány.

Soltész Bálint, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője közölte, hogy csoportos garázdaság miatt indított eljárást a gyöngyösi kapitányság. A fokozott rendőri ellenőrzés, amely hétfő reggeltől kedd éjfélig tartott volna, folytatódik… Nem nyugszanak a kedélyek Gyöngyöspatán! Tovább olvasása

Elhunyt Csicsery-Rónay István

Elhunyt Csicsery-Rónay István   (Budapest, 1917. dec. 13 – Bp. 2011. ápr. 22.)

Nagypénteken este elhunyt a rendszerváltáskor hazatért amerikai magyar emigráció és a honi közélet kiemelkedő alakja, Csicsery-Rónay István író, politikus, könyvkiadó. Nagy ajándék volt az ő élete, munkássága a magyar nemzetnek.

Aki ismerte, hallotta, műveit olvasta, az tudja, hogy Csicsery-Rónay István 43 évi emigrációs létében, s 1990-es hazatelepülése óta is hű képviselője, szószólója maradt a magyar szabadság, függetlenség és demokrácia eszményének, amelyért ifjú korától elkötelezte magát. Családjától, felmenőitől – köztük Kazinczyitól, Zichy Mihálytól és más jeles történelmi személyiségektől – örökölt hivatását, s nevelése során elsajátított műveltségét a Bécsi Konzuli Akadémián, a Pázmány Péter Tudományegyetemen, a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, majd Washingtonban a Katolikus Egyetem Könyvtári Karán gyarapította. Rendkívül széleskörű, alapos tudását a magyar függetlenség, a haladás és a demokrácia érdekében, haláláig igyekezett írói, kiadói, politikusi munkásságában hasznosítani… Elhunyt Csicsery-Rónay István Tovább olvasása

Makovecz templomai címmel fotókiállítás – MEGHÍVÓ

Csíkszereda, Makovecz-templom belseje

MEGHÍVÓ

a

   MAKOVECZ TEMPLOMAI

fotókiállítás megnyitójára

időpont: 2011. április 27. szerda 17 óra

hely: 1133 Budapest, Szent István krt. 22. II. 1/A

A kiállítás nyitva:

április 28 és május 3-ig naponta 15 és 19 óra között

A belépés ingyenes, adományaikat a helyiség fenntartására köszönettel fogadjuk, mivel a kiállítás támogatás nélkül jött létre. Makovecz templomai címmel fotókiállítás – MEGHÍVÓ Tovább olvasása

Néhány gondolat az Élet Menetéről (videóval)

Nem értjük. Többen vagyunk ezzel így. Nevezetesen azt, hogy a FN-től kezdve a HunHír-ig miért bagatellizálják el azt a létszámot, amit ez a menet produkált? Fotósunkat egyszerűen már az unalom kerülgette, amikor a lépcső tetejéről az Alkotmány u. vége felé még mindig csak a fáklyákkal sétálókat tudta lövöldözni, és csak-csak nem tűntek fel a menet végén villogó kék lámpák… Ennek a kissé politikusnak tartott “népszámlálásnak” az okát még tisztázni kéne egyszer.

A kétezer fő akkor talán jogos, ha kivonjuk belőle a biztosító egyenruhások, a civil “security”-sek és egyéb logisztikai állomány résztvevőinek számát… “Kurucosan” kis “népi humor” gyanánt: valahogy alapot kellett már adni a köznyelvben keringő Judapest névnek… ? Így aztán már viszont vicc-számba sem mehet az elnevezés. A drámai film-bejátszásokkal, performanszokkal tarkított megemlékezéssel kapcsolatban az első fontosnak tartott megemlítés: Itt szó sem esett FIDESZről, alkotmány-bírálatról… Tarlós ugyan érces baritonján hozta a formáját, de ez a “demonstráciő” (vagy nem az) egész másról szólt. Néhány gondolat az Élet Menetéről (videóval) Tovább olvasása

Ismét megtervezett feszültségkeltés Gyöngyöspatán, Nagyszombaton

Sajnos ismét fel kellett áldoznom a Húsvétra készülődés egyik napját, nagyszombatot, mert Pintér “keretlegényei” tevékenységének következtében ismét forró lett a helyzet a már hosszú ideje békére és nyugalomra vágyó, gyönyörű fekvésű mátraaljai településen, Gyöngyöspatán. 

Megint nyolc vétlen embert hurcoltak el a fogdmegek sajátságos törvényeikre és a megfélemlítésre hivatkozva. Mi az igazság az eddig békésen és dolgosan élő emberek által lakott településen történtek körül? Ezt természetesen nem tudhatja meg  a hazai írott és elektronikus sajtóból a valós információhoz jutás alapvető szabadságjogával élni akaró magyar és külföldi érdeklődő… Ismét megtervezett feszültségkeltés Gyöngyöspatán, Nagyszombaton Tovább olvasása

Szerzett jogokból nem engedünk! Légy készen MAGYAR!

Orbán Viktor!

Amennyiben valóban igazak ezek a hírben szereplő előrejelzések, borítékolom az azonnali általános sztrájkot. Meg is lesz rá a jogalap. És ha tetszik ez a Fidesznek, ha nem, a szerzett jogainkból nem engedünk! Ezt könyvelje el tárgyalási alapvetésnek. Vita nem lehet erről sem most, sem máskor.

Nagyon emlékszem arra az időre, amikor Kambodzsa népe elkergette a vörösöket. Akkor az a nép az egyik legszegényebb volt a földön, párhuzamosan Bangladessel. Mégis képesek voltak olyan drasztikus intézkedéseket elviselni, ami akkor következett. Eltettem emlékbe azt a fényképet, amit akkor készítettem egy halom rizsről. Ugyanis minden kambodzsainak tizenhat dkg rizs, vagy annak megfelelő tápértékű élelem volt a napi fejadagja. Ezt a félelmetesen kevés élelmet közel egy esztendőn keresztül kapta az esztergályos és a miniszterelnök.

Önök ehhez kevesek! Olyannyira kevesek, hogy ráfér az arcukra minden fényűzés, noha MAGYARORSZÁG soha nem látott nyomorban vergődik. Szerzett jogokból nem engedünk! Légy készen MAGYAR! Tovább olvasása

Tiltakozik a szabadon választott önkormányzat tervei ellen a Mazsihisz

Már a demokratikus választások eredményét jelentő önkormányzati függetlenség is probléma a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének. A volt munkásőröket dugdosó Mazsihisz, úgy látszik ismét szereptévesztésbe kezdett. Elfogadhatatlannak tartja, hogy a jobbikos polgármester által vezetett Tiszavasvári önkormányzata létrehozzon egy olyan önvédelmi egységet, amely csendőrségnek hívja magát.

Ezzel elfogadhatatlannak tartja azt, hogy megvédjék magukat azok, akik nagyon is védelemre szorulnak.

Ha esetleg mezőőrnek, vagyonőrnek, esetleg In-kal Securitinek neveznék, vagy talán ha parasztőrségnek, akkor tán nem tiltakoznának? (Talán még jobban!)

Szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a régi munkásőrök nem bírják a csendet! Nekik valami zsivaj mindig kell. Ha nem mehetnek már lőgyakorlatra, ha nem masírozhatnak a magyarság megfélemlítésére, ha nem lőhetnek halomra fiatalokat, akkor legalább valami kis visítozást remekeljenek össze, csak úgy szórakozásból. A csendtől megőrülnek, a csendőrségtől pedig különösen. No, nem valami személyes 1944-es emlék kapcsán, hanem a feltétlen szereplés okán. Most még csak a kormányt és a Belügyminisztériumot bombázzák, hogy azok azonnal tegyenek törvényes lépéseket, mert nehogy már a szeretett munkásőrség megfélemlítő vonulásait valaki is felülírja! DE ha nem veszik a lapot, akkor rohannak nyugatra hisztériázni, mert meg kell akadályozni a “csúnya csendőrség” létét Tiszavasváriban mindenáron! Tiltakozik a szabadon választott önkormányzat tervei ellen a Mazsihisz Tovább olvasása

Vitára hívja Orbánt Vona Gábor

Tisztelt Miniszterelnök úr!

Előre is elnézést kérek a kissé szokatlan forma miatt, de a XXI. század egyszerűbbé tesz számtalan dolgot. Ezerszer gyorsabban juthatunk el embertől emberig, akár a miniszterelnökig is. Mint aktív facebook felhasználó szólítom meg ezért az aktív facebook felhasználót.

Mivel a magyar – cigány együttélés kérdése, problémái mostanra a mindennapi sajtó legtöbbet elemzett témája lett, így szerintem itt az ideje, hogy a politika a sajtóüzengetés, a mindeddig meddő törvénymódosítások helyett megkezdje az érdemi vitát. A probléma ugyanis abból fakad, hogy a politikusok a megoldáshoz egy lépéssel sem jutottak közelebb az elmúlt 20 évben.A mindenkori kormányok (és a Jobbikot leszámítva a mindenkori ellenzékük) rózsaszínre festették, ami fekete volt, mellébeszéltek, hazudoztak, polkorrekt üres frázisokba menekültek. Pedig amíg nincs érdemi, valódi és őszinte vita, addig ne is várjunk megoldást sem. Az én célom az érdemi vita és ezen keresztül az érdemi megoldás. Mivel az MSZP-ben, az LMP-ben az érdemi vitára való hajlandóságnak még a pislákoló lángja sem látszik, ezért ebből a szempontból (is) használhatatlannak tűnnek. Nekik semmilyen mondanivalójuk, semmilyen programjuk nincs, tevékenységük kimerül abban, hogy nem létező rasszista farkast kiáltanak. Vitára hívja Orbánt Vona Gábor Tovább olvasása

A bányászbékától is lentebb – Eljött a barlangi trollok ideje!

– avagy Egy kézi vezérelt társadalomban örökké kiskorú marad a nemzet –

A tavaly lezajlott országgyűlési választások alkalmával a nép félreérthetetlenül kinyilvánította akaratát: Gyerekek, szedelőzködjetek, elég volt a nyikorgásotokból, vonuljatok hátra vokálba!” A nép bölcs ajkán megszületett hathatós véleménynyilvánítás, valamint a torz választójogi rendszer következtében aztán előállott az a furcsa helyzet, hogy egykori elleneik az összes szavazásra jogosult választópolgár egyharmadának jóvoltából a falakon belül kétharmadra tettek szert.

Ennek ellenére a vereséget elszenvedők úgy tűnik, nem akarnak érteni a szóból, egyre csak túráztatják magukat, a Kossuth teret összekeverik a Kerepesi úti ügető derbivel (pedig már régen lebontották), ‘oszt futtatják magukat, mint versenyló. A bányászbékától is lentebb – Eljött a barlangi trollok ideje! Tovább olvasása

N1 Híradó: A kormány a bűnözés helyett az önkéntes polgárőröket üldözi

Az N1 Híradó tegnapi számából világosan kiderül, hogy a Pintér Sándor irányította belügyminisztérium célja nem a közrend helyreállítása, hanem politikai erejük megfélemlítésre történő felhasználása a jogosan saját önvédelmükre szerveződött, vagy éppen szerveződő lakosság ellen.

Miközben a bűnözés az ország keleti és északkeleti részében már elviselhetetlen méreteket öltött, a hatalom a valóság elkendőzésével igyekszik a cionista kitartók elvárásainak megfelelni, vagyis szétverni az alulról szerveződő, a szocion médiában “félkatonai” szervezeteknek beállított polgári önvédelmi egységeket. A rendőrség mint a bűnüldözés legfőbb szerve lényegében nem funkcionál, a lakosság pedig az önálló védekezésre kezd berendezkedni. N1 Híradó: A kormány a bűnözés helyett az önkéntes polgárőröket üldözi Tovább olvasása