Szájer József beszédéből való gondolatok elemzése

Ma Szájer József is beszélt az alsóházban:

A magyar demokrácia ma is a bolsevik hatalomátvétel alkotmányát hordozza, s ez húsz éves kötelezettségmulasztás jóvátétele… Kínosan ügyeltek a jelen alaptörvény megfogalmazói, hogy minden magyaré legyen a törvény….Ilyen volt az USA függetlenségi nyilatkozata, vagy az 1848-as 12 pont…..Az alkotmány foglalkozik a múlttal, s példátlanul új elemeket hozott be az egész világ alkotmánytörténetébe…. Nincs benne az a hiba amit a Fidesz is képviselt a rendszerváltáskor, hogy majd a törvényhozás módosítja amikor szükséges…Súlyos bilincset rak a saját kezére az Orbán kormány azzal, hogy nem lehet hitelből gazdálkodni…vessünk véget annak az évszázados magyar átoknak, hogy mindig hitelből elégítsük ki a jelen generációit a jövő terhére”

Nézzük a gondolatokat egyenként!

„A magyar demokrácia ma is a bolsevik hatalomátvétel alkotmányát hordozza, s ez húsz éves kötelezettségmulasztás jóvátétele…” Vajon tényleg nem az ország azt, hogy nem volt alkotmány az 1949.XX-as, hanem csak egy bolsevik hatalmi szabályzat volt csupán, s az 1989. XXXI. törvény is csak globalista hatalmi szabályzatként működött húsz éven keresztül? Nem értem, hogy miért olyan nehéz átlátni azon a mesterkedésen, amely mindezt létre hozta? A kötelezettségmulasztás jóvátétele persze egyszerübb: helyre kell állítani a jogfolytonosságot a történelmi államokkal, s alkotmánnyal!

„Kínosan ügyeltek a jelen alaptörvény megfogalmazói, hogy minden magyaré legyen a törvény…” Vajon miért keverik szinte folyamatosan az alkotmány és alaptörvény fogalmát a megszólalók? S mi okból nem akarják megérteni, hogy mi nem királyt akarunk választani ma, de valódi jogfolytonosságot akarunk helyreállítani, az ezer éves Magyar Királysággal, amelynek van égi és földi királynéja, s legyen végre a nép által választott államfője is! Csak akkor válik minden magyarévá a törvény, ha legalább az államformáról rendeznek népszavazást, a jogfolytonosság helyreállítása mellett!

„Ilyen volt az USA függetlenségi nyilatkozata, vagy az 1848-as 12 pont…” Sajnos nem lehet hasonlítani ezekhez a jelen alaptörvény szövegtervezetét, főleg nem a 12 ponthoz hiszen:

 1. Kivánjuk a’ sajtó szabadságát, censura eltörlését. (Vagyis beszéljünk végre az öncenzúra őrületéről és a polkorrekt helyett ne az összeesküvés elméletről, hanem annak gyakorlatáról lehessen televíziós vitákat rendezni, de ne éjszaka.)
 2. Felelős ministeriumot Buda-Pesten. (Az eddigi felelőtlen minisztériumi tisztségek viselőit ne az idegen jogrend alapján, hanem ősi jogrendünk szerint vonják felelősségre! Nézzük meg kik a hazaárulók és hűtlenek a Szent Koronához?)
 3. Évenkinti országgyülést Pesten. (Nem főállású politikusokat kell beültetni a Tisztelt Házba, hanem éppen azon emberekre lenne szükség, akik nem pénzért politizálnak, de értékteremtő munkát folytatnak! S nem kell folyamatosan ott ücsörögni a “törvénygyárban”, hanem csak szükség esetén évente néhányszor.)
 4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. (Ezt csak úgy valósíthatjuk meg, ha a hatalommegosztás ősi rendszerét állítjuk vissza és az ellenállási jogot és kötelezettséget minden iskolában tanítjuk, az alkotmányellenes hatalom tevékenysége esetén! Ez esetben ugyanis nem lehetne Budaházyt, Szaszkát, stb. alkotmányellenesen lefogni, pedig ők nem is terroristák!!!)
 5. Nemzeti őrsereg. (Vajon mikor lesz végre olyan őrseregünk, amely valóban nemzeti? Amely képes az ország és a nemzet valódi védelmére?)
 6. Közös teherviselés. (Ugye nem a 16%-os jövedelemadóra gondol a képviselő úr, hiszen pl. Amerikában a válság éveiben 9 adósáv volt! Vagy csak akkor szabad az USA szabályozásaira hivatkozni, ha az éppen a hatalomnak is kedvező?)
 7. Urbéri viszonyok megszüntetése. (A mai zöldbárók, tegnap még vörösbárók voltak, de a jogokat bizony csak kötelezettségek nélkül kapták meg az idegen jogrend védelme alatt, s a falvak lakóinak nemhogy munkát nem akarnak adni, de áttételesen, vagy közvetlenül kizsákmányolják őket! Ez ugye nem cél?)
 8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján. (Mennyiben változott ez a kérdés Petőfi „képviselővé választása óta? Hol működik ma esküdtszék a bírók segítésére, talán a Budaházy perben?)
 9. Nemzeti Bank. (Sajnos a jelenlegi MNB a helytartótanács leghívebb kiszolgálója!)
 10. A’ katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a’ külföldieket vigyék el tőlünk.(Azt, hogy az alkotmány maga a Szent Korona, bizony nagyon kevesen értjük a mai magyar társadalomban, de azt, hogy külföldön lévő katonáinkat vajon miért nem hozzák haza, azt könnyű megérteni a globalista világ iránti elkötelezett pártok ismeretében!
 11. A politikai satusfoglyok, szabadon bocsátassanak. (Ismét Budaházy, stb.?)
 12. Unio. (Csakhogy tisztázzuk, ez Erdélyre vonatkozott és nem a bennünket gyarmattá és periféria országgá minősítő EU-ra! Nekünk az unió tehát Erdéllyel – Felvidékkel –Várvidékkel – Kárpátaljával – Délvidékkel szükséges, Európa többi államával csak laza és egyenjogúságon alapuló konföderáció kell, a gyarmatosítás helyett! )

(Talán egy kicsit hosszúra sikerült, de reagálnom kellett! Nézzük tovább Szájer József gondolatait:)

„Az alkotmány foglalkozik a múlttal, s példátlanul új elemeket hozott be az egész világ alkotmánytörténetébe…” (Örülök, hogy ezt elismeri a képviselő úr. De akkor miért nem emeljük vissza ezeket a példátlanul új elemeket? Miért ne legyen újra Szent Korona szuverenitás, szolgabíró, a megyét és nem a pártját képviselő alispán, a hatalommegosztás egyik legfontosabb eleme a Felsőház, vagy ítélkezésben: választott vagy kisorsolt esküdtszék, stb.? Miért fél a Fidesz a beváltan jó ősi jogrend elemeitől?)„Nincs benne az a hiba, amit a Fidesz is képviselt a rendszerváltáskor, hogy majd a törvényhozás módosítja amikor szükséges…” Örülök az önkritikának, de ha akkor tévedett a Fidesz és hibát követett el, akkor ne kövess el hibát többé! A magyar közjogi hagyományban ugyanis olyan értékek halmozódtak fel, amelyek Európát valóban megmentheti, bár most nem fegyverrel, hanem jogi mintával tudjuk megmenteni! Nem az alaptörvény tervezetben megfogalmazott szép mondatokat kell nekünk itt méltatnunk, hanem azokat a jogelveket, amelyeket évszázadok (évezredek?) hoztak létre, s beváltan működtek 1944-ig! Térjünk oda vissza, s akkor nem lesz vita!„Súlyos bilincset rak a saját kezére az Orbán kormány azzal, hogy nem lehet hitelből gazdálkodni…vessünk véget annak az évszázados magyar átoknak, hogy mindig hitelből elégítsük ki a jelen generációit a jövő terhére” Először is vizsgáljuk meg, hogy milyen adóssága volt a Magyar Királyságnak 1944 március 18-án? Milyen érdekes, hogy nem adóssága, hanem 9 milliárd birodalmi márka kinnlevősége volt, mert a német birodalom csak megkapta az élelmiszereket, de nem fizetett érte! (máig sem!) Tehát csak a bolsevik hitelfelvételt, valamint az adósságcsapdába csaló globalista kor problémáit kellene nekünk orvosolni. Csakhogy nem 1990 május 2-ig volt illegitim a magyar állam, hanem a mai napig! Nekem pedig az a rossz érzésem támadt, hogy csak azért kell „alkotmányozni”, hogy ezt a húsz évet önök törvényesítsék! Igazam van?

Zárásként idéznék egy másik képviselő – Kétpó polgármesterének – a szavaiból:„mindig a falvak láttak hozzá elsőnek az újjáépítésnek”!

Kedves képviselő úr! Nem kellene arra is felhívni a képviselők figyelmét, hogy ezt az elsőséget kellene az Országgyűlésnek most megszereznie?

De csak a történeti alkotmány jogfolytonosságának maradéktalan helyreállításával!

Legyenek önök az elsők az újjáépítésben!

Dr. Bene Gábor S.

Nemzeti InternetFigyelő

4 című bejegyzés “Szájer József beszédéből való gondolatok elemzése” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. “”Legyenek önök az elsők az újjáépítésben!””

  Csodálom a hitét (vagy inkább, naívságát) tisztelt Bene úr.

  Kedvelés

  1. Ezekben a szavakban nem hiszem, hogy naivitás lenne. Ahogy írásait megismertem a forradalmi kormányba vetett hit sem igazán játszik nagy szerepet. Inkább a remény az ami itt kihallatszik. Egy sürgető kérés. Még kérés…

   Kedvelés

 2. Olyan szép magyar ember, mért bántjátok? Olyan okos, nem látjátok? Ha felbosszantjátok, megbánjátok!

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.