A Hit Gyülekezetének karmaiban

Istentisztelet a Hit Gyülekezetben

Az alábbiak valószínűleg igazak, mert több – sikeresen kilépett – volt Hit Gyülekezetes kedves ismerősöm  hasonló dolgokról számolt be, s ma ők is nehezen élnek, mióta kiléptek onnan (NIF szerkesztő)

Az alábbiakban egy tengerentúli magyar nyelvű újságban megjelent interjút olvashatnak.

riporter: -Hány éves voltál, amikor kapcsolatba kerültél a Hit Gyülekezetével?

volt Hit Gyülekezete tag: – Huszonegy, és hat évet töltöttem a gyülekezetben.

riporter: -Egyáltalán hogyan kerül valaki kapcsolatba a Hit Gyülekezetével?

volt Hit Gyülekezete tag: – Barátok, ismerősök révén. De a szekta tagjai utcai evangelizációkat is tartanak. Engem barátok hívtak, mondták: gyere, jó zene van, sokan járnak. Megkapó a hangulat, az istentisztelet modernsége. Az Istent dicsérő dalok diszkó, country, rock vagy rap stílusban vannak előadva. És ez az újszerűség, fiatalos hangulat magával ragadja az embert. Az biztos, hogy a szekták tudnak a fiatalok nyelvén szólni. És a végén az ember úgy belegabalyodik a szektába, mint a macska a fonálba…Heti három alkalommal van összejövetele a gyülekezetnek, minden alkalommal 5-6 ezren jönnek össze. Sok a fiatal, de vannak idősek is, láttam rendőröket, dandártábornokokat, ügyvédeket, tanárokat, orvosokat. Sok prominens politikai személyiség tagja a Hit Gyülekezetének, például Hack Péter az SZDSZ-ből, aki presbiter a Hit Gyülekezetében. De meglátogatták a gyülekezetet milliomos amerikaiak is.

riporter: – Az ember elkezdi látogatni a gyülekezetet, mert megkapja őt a fiatalos légkör. Hogyan tovább?

volt Hit Gyülekezete tag: – Mikor látják, hogy gyakrabban van ott az ember, akkor ajánlatot tesznek, hogy járjon házi csoportba, házi tanulmányozásra. Egy-két kérdéssel finoman kiszimatolják az anyagi hátteredet is. Például alámerítkezéskor – mert az is van – felírják az egyén nevét, címét telefonszámát és a foglalkozását. Szóval időközben az ember szert tesz rengeteg új barátra, akik meg vannak fanatizálva, és rád szállnak. A szülők ellen is fordítják az embereket. Mert ugye ha az anyád nem “hites&”, akkor az ördögtől van, és akkor mi közöd hozzá? Nősülni, házasodni a “világiak” közül nem lehet, mert akkor engedetlen, lázadó vagy. Világival házasodni sötét pontot jelent. Amit a vezető lelkész mond, az az Úrtól van, és amit ő mond, azt el kell fogadni. A gyülekezet elöljárója Németh Sándor, és ha az ő beszédei ellen vagy, akkor a kenetes szolga ellen, vagy az Isten kiválasztott embere ellen vagy, aki fel van ruházva hatalommal. Arról lehet felismerni, hogy az Úr útján jársz-e, hogy hogyan viszonyulsz Németh Sándor személyéhez.

riporter: – Hallottam, hogy szoros összefonódás van az SZDSZ és a Hit Gyülekezete között. És a választások idején a gyülekezet imádkozott az SZDSZ ellenségeinek a vesztéért.

volt Hit Gyülekezete tag: – Amerikai karizmatikus hittérítőkkel is kapcsolatban van a Hit Gyülekezete. A Hit Gyülekezete tulajdonképpen amerikai modell. Az SZDSZ-szel tudvalevőleg szoros az összefonódás. Választások idején meg kellett átkozni azon politikai pártok tevékenységét, amelyek nem az SZDSZ-szel vannak. Például a Fidesz székházat az “imakommandó” órákon keresztül átkozza.

riporter: – Imakommandó?

volt Hit Gyülekezete tag: – Igen. Amikor például Németh Sándornak jelenése volt a tévében, ahol a Hit Gyülekezete kétes dolgairól kérdezték őt, akkor az imakommandónak előtte három napig Németh Sándor padlásán kellett űzni a tévéből jövő démonokat, amik majd rá akarnak telepedni, amikor elmegy a tévébe.

riporter: – A Fidesz-re mondott átok miről szól?

volt Hit Gyülekezete tag: – “A Fidesz-nek minden tevékenysége legyen átkozott, sikertelen, szerencsétlen, érje utol romlás, halál és pusztulás kezük minden munkáját.” És amikor egy személy ellen szól az átok, akkor a 109-es zsoltárt mondják ellene, behelyettesítve az átkozott nevét.

riporter: – Hány tagja van a Hit Gyülekezetének?

volt Hit Gyülekezete tag: – Hatvanezer. A fő bázis Budapesten van, de természetesen vannak vidéki gyülekezetek is. A Hit Gyülekezetének van óvodája, bölcsődéje, általános iskolája, gimnáziuma, és hittudományi akadémiát is működtet.

riporter: – Értem. Szóval a nyolcvanas évektől 2000-ig, a Hit Gyülekezete ezerről hatvanezerre nőtt lélekszámban, anyagi befolyása pedig óriási lett. Ez mivel magyarázható?

volt Hit Gyülekezete tag: – A fizetés 10 százalékát le kell adni. Mivel egyrészt a “nagykenetű testvér” mondta, a másik ok pedig, hogy az Ószövetségben meg van említve a tized. Ennek a mintájára. Ezen kívül állandóan hangsúlyozzák azt a gondolatot, hogy aki ad Isten munkájára, az gazdag lesz, aki nem ad, az szegénységben fog tengődni. Úgyhogy a hívők minden fizetés után beleteszik egy borítékba a fizetésük egy tizedét, és ráírnak a borítékra egy “T” betűt, ami a tized megfelelője. Azért jelölik meg, mert a tizeden kívül adományokat is illik adni a gyülekezet számára. Az adományt tartalmazó borítékot nem kell megjelölni, csak bedobnia ládába. Sokat emlegetett szabály az is, hogy ha két összeg van nálad, akkor a nagyobbikat kell adományoznod, mert az van az Úrtól. Szóval, ha egyik zsebedben van egy ötszázas, a másikban pedig egy ezres, akkor az ezrest adományozod, mert az van az Úrtól.

riporter: – Hová mennek ezek az összegek?

volt Hit Gyülekezete tag: – A Hit Gyülekezetének van egy bankszámlája. A tizedet azonnal nyomják rá a számlára, a vidéki gyülekezetek is, tehát az meg egyenesen Pestre érkezik, utána a pénz sorsa ismeretlen. Az adományok egy részét arra használja a gyülekezet, hogy fizesse a bérleményt, de mondjuk, azt sem kell mindenhol, mivel egyre több gyülekezetnek saját épülete van már, amelyeket a hívők pénzén építenek föl, de az épület a Hit Gyülekezetének a tulajdonát képezi. Így az adományok szintén mennek Pestre, a főbázisba. Aztán vannak húzások időről időre, mint például mikor az egyik gyülekezet pásztora azt mondta nekünk nagy lelkesedéssel: “Tudjátok mit, dobjunk össze a Németh Sándornak 150 ezer forintot!” És mi összedobtuk neki a 150 ezer forintot hat istentisztelet folyamán. Beletettük egy borítékba a pénzt, és a pásztor elvitte neki. Németh Sándortól néhány nap múlva kaptunk egy faxot, hogy köszöni szépen a -i gyülekezet kedvességét. Ennyi. Ezzel lehetett minket etetni.

riporter: – Van valami elszámolás a vezetőség részéről azzal kapcsolatban, hogy mire fordította a befolyt pénzösszeget? Vagy csak vakon kell bízni abban, hogy a felkentek Isten akarata szerint a gyülekezet érdekében költik el a pénzt?

volt Hit Gyülekezete tag: – Soha nem volt még olyasmi, hogy valaki kiállt volna a Hit Gyülekezetében, és beszámolt volna a gyülekezet anyagi helyzetéről. Sőt, azt mondták, hogyha kíváncsi vagy az anyagi dolgokra, akkor az már lázadás, akkor te a szívedben azt feltételezed, hogy a nagykenetű szolgáló sikkaszt. Tehát vizsgáld meg magad, és tarts bűnbánatot.
Azt is volt időm megfigyelni, hogyan viszonyulnak a szegényekhez, a szerencsétlenekhez a Hit Gyülekezetének pásztorai. A pénzt ugye piszkosul kérik, de ha valaki egy nevetséges összeget, mondjuk, 500 forintot kér a gyülekezetből ennivalóra, akkor az a válasz, hogy: “Imádkozzál, majd az Úr ad.”

riporter: – Mi van akkor, ha egy egyszerű kis “hites” meggondolja magát és azt mondja, hogy én ebből kiszállok?

volt Hit Gyülekezete tag: – Ha rövid ideje van ott, és nem jár a szája, tehát nem a gyülekezeten belül akar reformálni, és ha nincs jelentős anyagi bázisa, akkor szép csendben kiléphet, a kutya sem fogja keresni. De ha valaki régóta ott van, esetleg már valamilyen beosztása is van, tehát már belelát a dolgokba, vagy anyagilag befolyásos ember, akkor először szép szóval próbálják őt rávenni, hogy vissza kéne jönni. Ha az illető nem jön vissza, akkor a gyülekezet fel van szólítva, hogy átkozza meg ezeket az egyéneket. Az ott maradottaknak pedig átok terhe mellett el kell mondaniuk egy esküt, hogy ők maradnak a gyülekezettel. A hívőket abban a félelemben tartják, hogy az átkok fognak. Tudják, hogyha kilépnek, akkor az egész gyülekezet hónapokig átkozza majd őket. Voltak, akik évek után nem bírták tovább, gyomorfekélyt kaptak, idegileg tönkrementek, egy kedves ismerősöm gyomorrákban meghalt, többen öngyilkossági kísérletet hajtottak végre, valaki a Dunába ugrott. Egyik ismerősöm a pszichiátriára került, miután sikerült elszakadnia a gyülekezettől, de hónapokig kínzó fejfájás gyötörte, mert tudta, hogy őt most állandóan átkozzák.

riporter: – A te kálváriád hogyan kezdődött? Boldog, hívő ember voltál, eljártál a gyülekezetbe, sírtál, énekeltél a többiekkel, egyszer csak valami beárnyékolta ezt az állapotot. Mi volt az?

volt Hit Gyülekezete tag: – Én ferencesek között érettségiztem és katolikus papi hátterem is van. Amikor elkezdtem látogatni a Hit Gyülekezetét, a korombeli fiatalok úgy ösztönösen körém csoportosultak, gyülekezet után odajöttek hozzám beszélgetni. A pásztorok is látták, hogy hatással vagyok az emberekre, ráadásul komolyan veszem a dolgokat, így egy idő után csoportvezető lettem, és az otthonomban tanulmányozást folytattam a rám bízott “házi csoporttal”. Vagyis akkor már az otthonomban, mert időközben megnősültem, feleségül vettem egy lányt, aki szintén a Hit Gyülekezetébe járt. Minden szépnek és magasztosnak tűnt, rendszeresen jártunk a gyülekezetbe, ahol eufórikus hangulat uralkodott, az emberek nyelveken beszéltek, elájultak, amikor a nagykenetű testvér megérintette őket, és mi szentül hittük, hogy a szent szellem munkálkodik a gyülekezetben. Boldogok voltunk Én abban az időben egy kiadóvállalatnál dolgoztam, amelyet a Hit Gyülekezete működtetetett, és irodai munkám során észrevettem néhány húzást, pontosabban pénzzel való visszaélést. Egyszer bent maradtam az irodában, átnéztem a számlákat, kijött, hogy több millió forinttal nincs elszámolva.

riporter: – Ennek mi köze a Hit Gyülekezetéhez?

volt Hit Gyülekezete tag: – Csak annyi, hogy a kiadót működtető főnökeim presbiterek voltak a Hit Gyülekezetében. Akkor döbbentem rá, hogy mi kis naiv emberkék vagyunk, akiket az orrunknál fogva vezetnek, és azt hazudnak össze, amit csak akarnak. Felhívtam az egyik nagykenetű testvért, mert tanácsot akartam tőle kérni, és bizalmasan elmondtam neki, hogy mit vettem észre a pénzügyekben, de kértem őt, hogy ne mondja el senkinek. Azt mondta, nyugodjak meg, nem szól senkinek. A következő gyülekezeti összejövetelre azonban lejöttek hozzám Pestről a nagykenetű testvérek és a házi csoportom meg a feleségem előtt elkezdték felsorolni a “bűneimet”, amit szerintük a hat év alatt elkövettem ennyit a nagykenetű titoktartásáról. Ott helyben leváltottak, mint csoportvezetőt, és a munkahelyemről is azonnali hatállyal elbocsátottak. Aztán, mint akik jól végezték dolgukat, elmentek. Én csak azon gondolkoztam a “vádak” felolvasása alatt, hogy honnan van ez a rettenetes gonoszság bennük, hiszen semmi nem volt igaz a vádakból. Az egész olyan volt, mint egy koncepciós per. Nem tudtam, hogy még csak most kezdődik a hadjárat ellenem. A tetvek pletykákat, rágalmakat kezdtek terjeszteni rólam a pesti gyülekezetben is, így mindenki felvette ellenem a védekező állást, és kezdték rám mantrázni az átok-zsoltárt. A gyülekezet testvérnői pedig hívogatni kezdték a feleségemet először titokban, majd teljesen nyíltan azzal a sürgetéssel, hogy váljon el tőlem, mivel én az ördögtől vagyok, és ilyen emberrel nem lehet együtt élni, és a nagykenetű testvér ilyen esetben megengedi a válást. Néhány nap múlva betörtek hozzánk, testileg bántalmaztak, keresték a számlákat. Én fenyegettem őket, hogy feljelentést teszek a rendőrségen. és mindent kitálalok.

riporter: – Ez azért merész dolog, nyíltan meg fenyegetni valakit, akinek ráadásul takargatnivalója van.

volt Hit Gyülekezete tag: – Meg is tettem a feljelentést, be is vitték az érintetteket a fogdába. Csakhogy a rendőrségen ők is tettek ellenem feljelentést, méghozzá azt, hogy azért keresték nálam a számlákat, mert a sikkasztást én követtem el a cégnél, és azért meg akarták szerezni tőlem az iratokat. Akkor ott a rendőrségen még egyszer behúztak a csőbe, elkezdtek könyörögni és fenyegetőzni, hogy enyhítsek a feljelentésen, mondjam azt, hogy nyitva volt az ajtó, tehát nem betörés volt. Azt ígérték, hogy ha ezt megteszem, akkor ők visszavonják az ellenem tett feljelentést. Én megváltoztattam a feljelentést, így kiengedték őket, ők viszont nem vonták vissza az ellenem tett feljelentést. Itt nagyon ráfáztam. Nekem ekkor nem volt munkám, eléggé le voltam rongyolódva, gondoltam, új életet kezdek. Elhatároztam, hogy beállok rendőrnek és lesz belőlem egy becsületes rendőr. Mikor elmentem bejelentkezni a rendőrségen, akkor tudatták velem, hogy pszichológiai tesztnek is alá kell vetni magam, hogy lássák: megfelelek-e rendőrnek. Mondtam, semmi akadálya. A pszichológiai tesztet szakorvosnak kellett elvégeznie. Elmentem a szakorvoshoz, aki felajánlotta, hogy bead nekem egy nyugtató injekciót, egy idegerősítőt csak egy nagyon gyengét -, hogy megnyugodjak. Beleegyeztem, mert valóban eléggé megviseltek a történtek. Eszembe se jutott, hogy Haloperidolt kapok.

riporter: – Mi az a Haloperidol?

volt Hit Gyülekezete tag: – A Haloperidol injekción keresztül beadott elektrosokk. Szóval beadta. Mikor mentem haza a vonattal, már az úton éreztem, hogy valami nagyon nincs rendben. A nyelvem összecsavarodott, a végtagjaim kicsavarodtak, csurgott a nyálam, szóval nem voltam a magam ura. Mikor hazaértem, a feleségem látta, hogy baj van, kihívta az orvost, de az tanácstalan volt, mert nem tudta, hogy mit kaptam, mi ellen adja be az ellenszert Azt hittem, hogy egy-két nap alatt átmegy rajtam. Három hét múlva mikor már tovább nem bírtam, szóltam az egyik barátomnak, hogy vigyen vissza a pszichiáterhez. Egy vasárnapi napon történt. Odaálltam elé, csak annyit mondtam, hogy “Ez van”. Ő erre azt felelte, hogy ilyen apróságokkal ne zavarjam a hétvégi ügyeletét. Rendben, mondom azzal is megzavarhatom az ügyeletet, hogy elugrok a rendőrségre, és feljelentem. Erre aztán megnézte a kórlapomat, majd egyszerűen csak annyit mondott, hogy tévedésből mást adott be nekem a nyugtató helyett, de ebből ne csináljak nagy ügyet, ez bárkivel megeshet. Azután beadta az ellenszert, és én nem jelentettem fel. Mikor hazaértem a kórházból, a feleségem addigra összecsomagolta a holmiját, és kijelentette, hogy ezt ő tovább nem bírja, elválik tőlem. Beadta a válópert, meg sem kellett jelennem a tárgyaláson, elválasztottak. És ez sajnos így van Magyarországon, úgyhogy akaratom ellenére felbontották a házasságunkat.

riporter: – Jártál még ekkor a H it Gyülekezetébe?

volt Hit Gyülekezete tag: – Nem. Otthon olvasgattam a Bibliát, és töprengtem, hogyan legyen tovább. Elhatároztam, hogy felhívom a Magyar Fórum szerkesztőségét, hátha érdekli őket az esetem. Érdekelte őket, ki is jöttek hozzám a lakásomra felvenni a riportot, és ment volna nyomtatásba. Ők nyugtattak, hogy a nyilvánosság védelmet nyújt majd. Arról is szó volt, hogy a tévében is riport készülhetne velem. Ezt én jó ötletnek tartottam. Csakhogy a szekta tudomást szerzett a készülő riportról, és akkor jött az utolsó poén: biciklin tekertem hazafelé, amikor hirtelen megállt mellettem egy rendszámtábla nélküli furgon. Berántottak az autóba, megfenyegettek, hogy esténként ne merészkedjek az utcára és készüljek el mindenre, mert amit a gyülekezet ellen vétek, az már a legsúlyosabb bűn, majd meztelenül kidobtak a város egyik forgalmas utcájára, fényes nappal. (Ezek az emberek a Krisztus nevében a helyes dolgot cselekedték: Ez a fanatizmus hatalma.) A járókelők adtak rám ruhát, mert látták, hogy baj van. Azonnal elmentem a rendőrségre feljelentést tenni, de nem tudtam semmit bizonyítani, mert rendszámtábla nem volt a kocsin, a tetteseknek pedig lett volna alibijük, ha akarták volna, az egész gyülekezet egybehangzóan állította volna, hogy az adott időpontban csoport-tanuláson vettek részt, vagy hasonló. Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy elmegyek az országból. Ennyi a történet.

riporter: – Magyarországon többen is lehetnek ebben a helyzetben, hogy bekapcsolódtak egy szektába és nem tudták otthagyni?

volt Hit Gyülekezete tag: – Ismerek embereket, akik kiléptek a gyülekezetből, és most nagyon rossz életük van. A rengeteg szekta, romboló, pusztító, destruktív hatással van az emberekre, a társadalomra.

riporter: – A Hit Gyülekezetét Nyugatról is támogatják?

volt Hit Gyülekezete tag: – Ez teljesen biztos. Amerikából mennek pénzek a Hit Gyülekezetébe és vissza. Minden istentiszteleten három zászló függ a színpad fölött. Nem találnád ki, melyek ezek: az amerikai, a magyar és az izraeli. Ráadásul, mivel a Hit Gyülekezete elismert, bejegyzett egyház, nem adózik a bevételei után, sőt állami támogatásban részesül.

riporter: – Tehát itt vagy most, valahol laksz és szeretnéd rendbe tenni az életedet.

volt Hit Gyülekezete tag: – Igen, újra szeretném kezdeni az életemet, hallgatom az Úr szavát, hogy irányítson.

*******

A Legfelsőbb Jóságos Isten nevében:
Könyörögve kérjük, hogy akit megkörnyékez a hit(ványak) gyülekezete nagy ívben kerülje el őket!
Önmagától álljon el a belépés gondolatától, aki esetleg ezen agyalt!
Akik meg jelenleg (még) benne vannak, kívánjuk nekik, hogy ébredjenek fel és hagyják ott!
Ehhez sok szeretet-erőt és jó egészséget kívánunk!
És imádkozzunk értük, mert a jó imának is formáló ereje van!

Terjesszük Bartus László – Fesz van (A Hit Gyülekezete másik arca) c. könyvét.

Nemzeti InternetFigyelő

30 című bejegyzés “A Hit Gyülekezetének karmaiban” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Én is voltam 2-4 alkalommal a HGY-ben (muszáj volt). A gyülekezeti élettel kapcsolatban helytálló a fenti cikk.
  Kedvencem a “szegénység démona távozz” “ima”(!?).
  Az Istenben hívő ember ugyanis alapból gazdag ember – Ők legalábbis ezt állítják. Alá is támasztja Németh Sándor nagyon szépen hogy Jézus valójában gazdag volt ugyanis ott van a Bibliában, hogy a palástja olyan értékes volt, hogy a római katonák sorsvetéssel döntötték el, hogy melyiküké is legyen.
  Azt persze mélységesen elhallgatja, hogy a nevezett palástot a helytartó adatta rá nem sokkal korábban, hogy királynak is nézzen ki, ha már király!
  Persze Németh Sándorunknak az sem tűnik fel, hogy Jézus soha nem érintett meg egy pénzérmét sem, amikor pénzre volt szükség elmondta valamelyik tanítványának, hogy pontosan hol találja a szükséges pénzmennyiséget.
  Érdekes! Nagyon érdekes.

  Kedvelés

 2. Kedves “eretnekek”!
  Abszolút nem kell görcsölni az átkozódásuk miatt! Isten az ui. aki hatástalanítja az átkot bármilyen irányból is jöjjön!!!
  Gondolkozzatok már: Isten hagyná, hogy egy hívőt, akiben a Szent Lélek/Szent Szellem lakozik, azt bárki sikeresen megátkozhatná?! Nevetséges.
  Krisztus Urunk kerek.perec kijelentette a hívőkről: SENKI SEM VEHET KI BENNÜNKET A KEZÉBŐL! Még nagykenetű Botrányos Sándor sem!!!
  Más: Gondolkozzatok: Isten nem vádol! A VÁDLÁS ördögi befolyást mutat az ember lelkében! Aki vádolja a keresztény embert, az nem a krisztusi keskeny úton jár.
  És itt van a nagykenetűek (ez a megnevezés bizony rang és címkórságot mutat, ami szintén förtelmes Isten előtt…) leleplezése, magától Pál apostoltól, aki ugye, kicsit különb teológus Botrányos Sándorunktól…

  Fil 4,8 Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.

  IME A KERESZTÉNY EMBER SZABÁLYSZERŰ KÜZDELME A GONOSZ ELLEN. LEHET VÁLASZTANI, ÁTOK VAGY ÁLDÁS.
  Krisztus vajon miért is szólította fel követőit, hogy üldözőiket áldják és ne átkozzák?! Íme, itt pőrén lelepleződik hogy Botrányos Sándor nem Krisztus, hanem saját maga követését parancsolja.

  Éppen ezért most és itt felszólítok minden tagot, hogy hagyja el Sándorunk követését, hiszen szolgálhatunk-é két úrnak?

  Kedvelés

  1. Kedves joris!

   Teljesen igaz!
   Jézus azt is mondta, hogy sokan jönnek majd az én nevemben, ne hallgassatok rájuk4
   Bocsi! nem szó szerint, csak emlékezetből idéztem.

   Kedvelés

 3. Egy érdekes cikk Bartus Lászlótól!
  Kérdem az adminokat, hogy nem lenne-e érdemes kitenni és kicsit vesézgetni?

  http://laszlo.bartus.nepszava.com/2011/03/08/nyomor/

  Ez pedig a szerzőről címszó alatt található, érdemes elolvasni és elgondolkodni ezen az életpályán:

  http://laszlo.bartus.nepszava.com/about/

  Előző linkből egy érdekes idézet:
  “…három évig tanított az esztergomi Vitéz János Tanítóképző Főiskolán, ahonnan a katolikus egyház érkezése miatt távoznia kellett, mert időközben hívő lett és megtért. …”

  Csak vakarom a kobakom, hogy akkor most mi is van! Dupla csavar? Terv a tervben?
  Egy biztos, nagyon jól teszi az, aki óvakadik a szektáktól.

  Kedvelés

  1. Tisztelt Gandalf!

   Ez bizony mar nem is dupla,hanem TRIPLA csavar!Ugyanis a magyar embernek ehhez semmi koze nincsen!Marmint szuletesileg.A magyar a genjeiben hordozza:
   “………..azt mondják, hogy ugyan erkölcstelen, de jogszerű, és ezzel lezárják az egész kérdést!? Holott a legfontosabb az erkölcs! A régiek, a hunok, vagy bárhol a világban, bármikor az erkölcs volt a legelső. Még a húszas években, a kétkamarás parlamentben is, mindig az erkölcsi kérdést vették legelöl, és csak utána tárgyalták a többi kérdést. Nagyon fontos tény, az erkölcs hiánya. Ezen változtatni kell! És ebben is segít a Szent Korona, mert a Szent Korona alapja az erkölcs. A Szent Korona nem zár ki senkit, alája mindenki fölsorakozhat, aki elfogadja törvényeit. Ebben nincs jobb- meg baloldal, nem lehet megosztani a magyarságot. Csak az ember saját magát zárhatja ki.
   Mindenkinek rá kell jönnie ebben az országban, hogy a Szent Koronából egy pici darab, valahol mindenkinek ott van a szíve csücskében!
   Ezt kell felszínre hoznunk! …..”
   http://www.magtudin.org/Pocs%20Alfred%20-%20Szent%20Korona.htm

   A magyar embernek a Szent Koronahoz,azaz az ERKOLCSHOZ van koze.
   Igaz,sok ev eltelt 1944.marcius 19-e ota,de a magyar es a magyarok ISTENE nem felejt.

   Kedvelés

 4. Csak egy kis adalék a fentiekhez. A Bibliaismeret-Hit gyülekezete néven létezik érettségi tantárgy Magyarországon.

  Kedvelés

 5. Nagy hiba volt nem feljelenteni a “figyelmetlen” orvost, mert semmilyen ellenszere nem létezik a Haloperidolnak. Műtétek utáni nagy fájdalmak esetén adtuk valamikor, a betegnek… Kétkeresztes -kábítószernek- számító gyógyszer…

  Kedvelés

 6. Kiegészítésként pontosítok. A Haloperidol javallata:
  * pszichotikus szindrómák (szkizofrénia, mánia, pszichomotoros nyugtalanság, agresszivitás, alkoholelvonási tünetek)
  * hyperkinesia (Huntington-corea, Tourette-szindróma)
  * fájdalom csillapítására maior analgetikumok mellett a dózis csökkentése céljából
  * más módon nem csillapítható hányinger, hányás.

  Érdekesnek tartom, hogy egy embert, aki így nyilatkozik, mi vitte a szektába…
  “Én ferencesek között érettségiztem és katolikus papi hátterem is van.”
  Gondolom jól ismerte a bibliát, és látta, hogy tanainak semmi köze a kereszténységhez…
  Szerintem a tévelygőket tudják beszippantani, az ilyen álvallások…

  Kedvelés

 7. Szerte Eu-ban bevan tiltva ez a banda. Miért nem lehet nálunk is betiltani??????????? Az uj tv. szerint szászerűséghez kötik az egyház létét – ezzel nagy hibát követnek el – hiszen nem létszámok határozzák meg hogy valami egyház-e! Ezek most megmaradhatnak mert megvan a létszám az uj tv. sezrint – nahát ez már saját sírunk ásása……

  Kedvelés

 8. Félelmetes! Ja és hazugság, a klasszikus HOAX-okkal vetekedő szakállas régi vádgyűjtemény. Az megvan, hogy az adott “újságíró” azóta visszavonta ezt a koholmányt? Persze hogy nincs. Esetleg meg lehet nézni a gyülekezetet belülről, kedves megrémült kételkedő – többezren boldogan élnek ott keresztényként, erős, jól működő családokban.

  Kedvelés

 9. Kedves “Sirblack”!

  Két baráti házaspár is van a környezetemben, akik belülről nézték meg a HIT gyülekezetet. Az egyik pár már megtértként ment át a HIT gyülekezetbe (egy családi vita, félreértés miatt, ami azóta rendeződött), de kb. két év után visszavételüket kérték abba a gyülekezetbe, ahonnan elmentek, és én is annak vagyok tagja. A férj édesapja éppen most kérte a felvételét hozzánk. Elképesztő, és a leírtaknak teljesen megfelelő dolgokat mondtak el nekem. A másik pár nem messze (Kb. 200 méterre lakik tőlem, épp ma is beszéltem a férjjel) ott tértek meg a HIT-ben. Igazi, megtért hívő emberek lettek, de néhány év után maguktól nyílt meg a szemük, és már nem tudták elviselni mindazt, amit láttak. Kiléptek, és a férj mai napig állás után rohangál, mert mindenütt utol érik a HIT-esek. Mindkét házaspár teljesen azonos dolgot mondott el, egymástól függetlenül (ők tudtommal nem is ismerik egymást. A HIT gyülekezetben megtért pár már kilépett, amikor a másik odament.)

  Csak nem lehet véletlen, hogy két pár felnőtt ember, egymástól függetlenül, ugyanazokról az elképesztő jelenségekről számol be, amiket a cikkben is olvashattunk. Nekem ennyi elég. Nem kívánom atrocitásnak kitenni magam, hogy saját szememmel lássam.

  Elhiszem, (mivel magam is láttam) hogy a HIT gyülekezetben is vannak – akár ezer számra – erős, jól működő, boldog családok, akik megtért hívő emberek, de ez nem jelenti azt, hogy a leírtak nem igazak! Csak ők még nem látják a lényeget, ezért nem zavarja őket, ami ott történik. Lehet, hogy még nem döbbentek rá, mi a Szentírás szerinti igazság. A tévtanokat nehéz észrevenni annak, aki benne van, és mást, az igazat nem ismeri.

  Az pedig, hogy a szerzője visszavonta állításait, semmit nem von le annak valóságtartalmából. Ki tudja, mivel fenyegették meg, amiről nem mer beszélni? Nem csodálkoznék rajta, azok után, amit a HIT gyülekezet vezetőiről hiteles forrásokból hallottam!

  Üdvözlettel: kicsi Péter

  Kedvelés

 10. És szóla Dávid azoknak az embereknek, akik ott állának vele, mondván: Mi történik azzal, aki megöli ezt a Filiszteust, és elveszi a gyalázatot Izráelről? Mert kicsoda ez a körülmetéletlen Filiszteus, hogy gyalázattal illeti az élő Istennek seregét?! Sámuel I. könyve:17:26

  Kedvelés

 11. Ennyi sületlenséget még nem olvastam, mint amennyit ebben a riportban. Csak sajnálni tudom ezt az embert, mert ez egy paranoid hozzáállás, és egy hamis bemutatása a Hit gyülekezetnek. Valószínű sosem értette meg, hogy mi az a megtérés, és mi annak a lényege, és kik ezek az emberek valójában.

  Kedvelés

  1. Kedves Grace!

   Olvassa el hozzászólásomat!

   Ezek tények. Magam is megtapasztaltam. Nincs itt szó semmiféle paranoidságról! Hiteles, tapasztalatokon alapuló bemutatása a HIT gyülekezetnek!

   Képzelje, most hallottam, hogy a HIT gyülekezetet a történelmi egyházak közé akarják sorolni, ami egy aljas és hatalmas csalás! Hiszen a Hit Gyülekezet alig harminckét éves múltra tekinthet vissza! “A gyülekezet 1979-ben indult Budaörsről, egy öt fős imacsoportból. Németh Sándort és Juditot a világszerte elismert bibliatanító, Derek Prince „kente fel” szolgálatvégzésre.” (Wikipédia)

   Ennél komolyabb közösségeket sem sorolnak a történelmi egyházak közé!

   Ami pedig a megtérést illeti, az komolyabb és mélyebb, mint amit a HIT-nél tanítanak! Ez a közösség egy jól szervezett gazdasági vállalkozás, a vezetők anyagi gyarapodására – tudtommal azok már milliárdosok! -, ami visszaél az emberek Isten és örök élet utáni vágyával, s azzal, hogy megtéveszthető emberek vágynak az igaz Isten közelségébe! De meg is lesz a hatalmas büntetésük, mert hamis tanítást tanítanak!

   kicsi Péter

   Kedvelés

 12. Kedves Péter,

  Ha nem haragszik, részemről továbbra is fenntartom a véleményemet, miszerint ez egy paranoid hozzáállás. A másik, nekem is vannak tapasztalataim.: )

  Azt gondolom, hogy valaminek a történelmiségét nem csak az adhatja, ahány éves “múlttal” rendelkezik, hanem pl. az is, hogy vajon az a Személy, akit képviselnek mit gondol Róluk. És a Hit gyülekezete azt gondolom egy ilyen gyülekezet, amelyiknek elsősorban ez a fontos, hogy Ő mit gondol Róluk.

  Egyébként a törvényt, nem a gyülekezet találta ki, hogy Őt nevezzék történelminek…

  A helyzet az, hogy én tul.képpen általuk tértem meg, mert hírdették azt a Személyt, aki valóban meg tudja változtatni az emberek életét. Egy utcai evang.-on történt, hogy kimentem és befogadtam Jézus Krisztust a szívembe, de mivel ez egy másik városban volt, ahol éltem, így mondták, majd keresnek. Kerestek is, de mondtam inkább nem megyek. Nagyon kedves volt, akivel beszéltem, csak annyit mondott, hogy nagyon sajnálja és elköszönt. Aztán, hogy később, hogyan alakult az életem, az egy külön történet:: ))
  Ez a gyülekezet egy Istent szerető gyülekezet, és én szeretem ezeket az embereket.
  Hogy lehetne jobban csinálni dolgokat? Én pl. bizony csinálhatnék jobban dolgokat és igyekezni is fogok még jobban csinálni…
  És Kedves Péter, azt gondolom, ahogy Ön is írta, hogy azoknak van a legnagyobb felelősségük, akik Isten beszédét “hasogatják”. Valóban Ő lesz az, aki ezt számon fogja kérni, ha kell és Ő tudja, hogy kik az Övéi.

  Üdvözlettel

  Kedvelés

 13. Az interjú szerintem bazi nagy kamu. Hülyeségek vannak benne (elrablás, feljelentgetés stb.) mindenféle konkrétum nélkül. Akivel ezeket tényleg megcsinálták volna, az kurva élet, hogy mindent kitálal és üvöltözne a médiában. Az egész gyerekes és blőd. Az meg, hogy a Hitgyüli a pénzre hajt és a pokol tüzén fognak égni kurva élet. De mindig voltak és lesznek ostoba emberek akiknek ez kell.

  Kedvelés

 14. Én 16 évvel ezelőtt kerültem kapcsolatba a Hit gyülekezetével,és soha semmi Biblia ellenes dolgot nem tapasztaltam,a pénzemet soha nem vették el erőszakkal,sőt inkább támogatást kaptam amikor bajba kerültem,úgy gondolom (szerintem sokakkal együtt),hogy a Hit gyülekezete igenis Isten népe közé tartozik és Német Sándor Isten felkent embere.Több éve Bibliaolvasó ember vagyok,és soha nem hallottam olyan mondatot az Istentiszteleten,ami ellentétben állt volna a Bibliában olvasottakkal.

  Kedves Hozzászóló!

  Ami a cikkben le van írva, hiteles forrásokból származik. Nem tudom, Ön melyik Bibliát forgatja, és milyen mélyek az igei ismeretei, de ha Ön így tapasztalta, örüljön neki! Nem vonom kétségbe a szavahihetőségét, de kérem, Ön se tegye ezt másokkal. Higyje el, a történetek igazak, elbeszélőik szavahihető emberek. Olvassa el a bevezetőt, vagy “kicsi Péter” hozzászólását. Tényekről, általa személyesen ismert emberek történetéről beszél benne. Jó, hogy abban a gyülekezetben, ahova Ön jár, nem tapasztalt ilyet. Ha azonban ez a kettősség létezik az egyházbn, akkor is elég nagy a baj, mert az azt jelenti, hogy nincs rend és egység az egyházban, és a gyülekezetek azt csinálnak, amit akarnak. Az pedig káosz, ami szintén nem Istentől való!

  Üdvözlettel: Híradmin

  Kedvelés

 15. Sziasztok!Én az idén leszek 31 éves,és 14 éves koromban tértem meg.Soha semmi hasonlót nem tapasztaltam sem én sem a családom!!!Német Sándor az Úr felkent szolgája az ,és az emberek nem miatta járnak ide,hanem az Isten miatt!Soha nem vették el a pénzünket,sőt!Nem kötelező a tized fizetés és az adakozás sem!Kívánom a megtérés kegyelmét minden vádló és kárhoztató ember életére!

  Mi pedig kívánjuk, hogy ne érje csalódás. Így volt az egyik ismerős házaspár is. Ott tértek meg, s évek teltek el, amire kinyílt a szemük! Ma már nem ezt mondják, amit Ön! (H)

  Kedvelés

 16. Egyszer megkörnyékezett 2 hit gyülis, bottal járok, mutattam “Csak kézzel fogható mankóra van szükségem!” Szellemi mankót, meghagyom, a szellemi rokkantaknak! Azt az elképedést, látni kellett volna!

  Kedvelés

 17. Naggyon felelmetesnek hangzik ez a tortenet egy pszihiatriai kezelesre szorulo embernek a szajabol… 😀
  Hitelesebb lett volna ha egy epeszu nyilatkozik.
  Tenyek:
  – A HGy- ben vannak hatalom ehes, poziciojukkal vissza elo ‘szellemi vezetok’.
  -A Nemet Sandort sokan tulmisztifikaljak es tevedhetetlen Isten Emberet latnak benne, de nem hivjak a ‘nagykenetu’-nek.
  -A penz ami befolyik a tagok jovedelmebol, valoban nem kovetheto a tagok altal. (Ezzel szemben a legtobb amerikai egyhazban elszamolnak a hiveknek evente)
  -A gyulekezeti tagok zome Istent keresi, es arra torekszik hogy melto keresztenykent eljen.

  Viktor Lovas

  Kedvelés

 18. Nemzetbiztonságra is kiemelten veszélyes szekta. Mellesleg érdekes miért Irán-bérenceznek, mikor nyíltan és feltétel nélkül izrael barátok. 😀  http://www.dailymotion.com/video/xh6hvi_best-of-hitgyuli_fun#.UNGwk803HxA

  http://antiszekta.gportal.hu/gindex.php?pg=13727477

  http://kortefa.x-web.hu/sajat_irasok/kiegeszites_Fesz_van.pdf


  http://utolsoidok.com/tanusagtetelek/hitgyuli.pdf

  Hiszékeny emberek pénzét elszedő, különben joggal utált leszerepelt ócska neoliberális balpártoknak szavazókat agymosó szélhámosok.

  Igen, együtt Jeruzsálemért Budapesten is ők tüntettek leginkább, most december 2-én!

  Kedvelés

 19. Az a helyzet, hogy amit a cikkben olvastam…megmosolyogtatott. Azt gondolom, aki töltekezik Szent Szellemmel s nyelveken szól, nem érzi fontosságát annak, hogy ezt kifelé bizonygassa. Ha vki azt akarja gondolni, hogy nem működik,azt Isten sem akarja meggyőzni, mert Ő nem diktátor, s Németh Sándor pásztorunk sem az. Hálát adok az Ő életéért és szolgálatáért! Ha vki 6 év alatt nem jut el a betöltekezésig, akkor nem Istennel és az Ő erejével van a gond, hanem az adott ember szívének állapotával. Nem önmagába nézett, hanem a gerendát figyelte mások szemében…vajon mások miért jutottak el oda, ahová ez az illető nem? Ha vmi működik, kollektíve működik, ha viszont nem-u.ez a helyzet- akkor 1ikünknél sem működne. Szerintem mindenki vizsgálja meg saját magát, mert gyümölcséről lehet megismerni a fát…s azután rendezze a dolgát az Úrral. Aki rálép a megszentelődés útjára és odaszánja magát a változásra, attól Isten nem tagadja meg az erejét. Semmi okot nem tudnék mondani, amiért elhagynám a Hit gyülekezetét. Érdekes módon, a jó pár év alatt, tőlem még senki sem kérdezte meg soha, milyen anyagi helyzetem van, nem kötelező az adakozás s igenis szokták mondani, h mik az elérendő célok anyagi területen és éppen hol tartunk. A Földön létezik pénzforgalom, rezsiköltség is, aki hozzájárulás nélkül szeretne bármiben is részt venni, annak olyan helyen kellene élnie, ahol cserekereskedelem működik. A józan gondolkodás jelen van a gyülekezetben, de azt is tapasztaljuk, hogy a hozzájárulásaink nem maradnak válasz nélkül. Tudom, hogy Isten velem van, figyel rám és sosem hagy szükségben és válaszok nélkül.12 éven keresztül kerestem Isten valódi népét, Köszönöm, de én megtaláltam. Aki másképp látja, az majd Jézusnak magyarázkodjon hamarosan, ha elé kell állnia. Azt hiszem, a további rágalmazó írásokon is csak mosolyogni fogok, ha 1általán még emlékezni fogok ennek az oldalnak a nevére, ahova most csöppentem. Nagy a valószínűsége, hogy nem…

  Egnesz

  A szálkát mások szemében,… Nem fogunk magunkba fordulni, ha többet nem szól hozzá,… 🙂 (H)

  Kedvelés

  1. Kedves Egnesz!
   Ha, ahogy mondja, Ön megtalálta Isten “valódi népét”, kérem, magyarázza már meg, hogy miért az a bizonyos nép “valódi Isten népe”? És azon nem gondolkodott még el, hogy a katolikus egyház (a 2000 éves létével) lehetne a (betegesen fogalmazva) “valódi nép”, és nem pedig egy bizonyos Németh Sándor nevezetű akárki által megalakított szektagyülekezet, amelynek mindössze 30 éves múltja van? Persze, tudom, mindegyik szekta a saját “népét” tartja igaznak, hogy ne mondjam: szentnek, a nagy világVALLÁSok (pl. római katolikus egyház) pedig a Babilonok meg hasonlók a számukra…

   voji

   Kedvelés

 20. Bartus mint szakértő?? Apám.. Kirúgták a vezetésből, mert széthúzást csinált..Terjesztette a pletykákat és megelégelték.Itt a bosszú.A Könyv a Fesz van című förmedvény.Több mint egy évtizedes!
  Kiderült azóta valami a gyüliről?Valami ami igaz abban a könyvben? Na ugye..
  Ja ,hogy ők a zsidókat is szeretik? Mert Jézus Zsidó volt? Csak nem ez a baj?

  mezei jános

  Kedvelés

 21. Jézus legelőszöris Isten fia volt – tehát se zsidó se egyéb !!!, rasszista zsidó seggfejek politikai célú vallásferdítése meg nem érdekel senkit. Nem vagytok ti sem különbek sem felsőbbrendűek más népeknél.

  Scall Fast

  Kedvelés

  1. Kicsoda az aki vádolja az Isten választottait Isten az aki megigazít.
   Isten minden embert az üdvösségre választott és csak az emberen múlik egyedül hogy mit kezd ezzel a nagy kegyelemmel.
   Isten senkit sem ítél az ítéletet egészen a Fiúnak adta át.
   A Fiú az ítéletet az ő kereszt halálával elhalasztotta míg a pogányok száma be nem telik.
   Addig viszont abban a kegyelemben van részünk hogy Isten munka társai harcosai vagyunk.
   Ebben az esetben meg azt mondja az Ige hogy egy harcos sem elegyedik bele a világ dolgaiba hogy tessék annak aki őt harcossá avatta.
   Ilyen és hasonló problémák akkor szoktak előfordulni amikor Krisztus helyet az ember uralkodik. Az Úr őrizzen meg ettől.
   Egyszer mindenki munkája nyilvánvaló lesz és mindenkinek a szerint lesz dicsérete.ÁMEN.

   Egy testvér.

   Testvér!

   Talán szégyelled a kilétedet? Akkor hogyan vallod meg a hitedet? Ne félj, még nem kell mártírhalált halnod! 😀

   Komolyra fordítva:

   Kérem, hozzászólását legközelebb írja alá (akár valódi, akár álnéven, hogy aki arra válaszolni akar, be tudja azonosítani), mert egyébként kénytelen leszek törölni! Most pótoltam.

   Híradmin!

   Kedvelés

Hozzászólások lezárva.