Morvai Krisztina feljelentette a Himnuszgyalázó rendőröket

Dr. Morvai Krisztina EP képviselő a Hősök terén 2011. március 15-én tapasztalt rendőrségi eljárás miatt feljelentéssel élt a Legfőbb Ügyésznél, Dr. Polt Péternél. A képviselőasszony ismeretlen rendőrtettesek ellen tette meg feljelentését, ugyanakkor mi megpróbálunk segíteni a Legfőbb Ügyész úrnak, hogy “gyorsítottabb” eljárásban tudja az ügyet kezelni. Íme a fénykép az elkövetőkről, no és persze Morvai Krisztina feljelentésének teljes szövege.

Nemzetgyalázó, rendőrnek látszó személyek!

Dr. Polt Péter Legfőbb Ügyész Úr részére

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Alulírott Dr. Morvai Krisztina ismeretlen rendőr elkövetők ellen

f e l j e l e n t é s t

teszek a Büntető Törvénykönyv 269/A paragrafusába ütköző Nemzeti jelkép megsértése bűncselekmény miatt az alábbi tényállás alapján.

Nemzeti ünnepünkön, 2011. március 15. napján nagyszámú magyar ember gyűlt össze Budapesten, a Hősök terén, ünnepélyes hangulatban, kokárdával is jelezve, hogy gyülekezésük részben vagy egészben az 1848. évi Forradalomra történő emlékezéssel van összefüggésben.

A helyszínen készült videofelvétel tanúsága szerint egy középkorú, rendezett külsejű, kifogástalanul viselkedő asszony a helyszínen felállított színpadon a Magyar Himnuszt énekelte, amelyet az összegyűlt tömeg illő figyelemmel, áhítattal hallgatott, illetve magyar szokás szerint az énekessel együtt énekelt.

Noha semmiféle erőszakos vagy azzal fenyegető magatartás nem volt folyamatban, s az intézkedést semmi nem indokolta, a Himnusz éneklése KÖZBEN több rendőr lépett a békésen éneklő asszonyhoz, s lerángatta őt a színpadról. E magatartással az indokolatlanul, szükségtelenül és aránytalanul fellépő rendőrök nem „csupán” az énekes méltóságát sértették meg, hanem nemzeti imádságunk, nemzeti jelképünk, a Magyar Himnusz méltóságát is. Büntetőjogi álláspontom szerint az eset megítélése szempontjából teljességgel közömbös, hogy a Hősök terén az elkövetés időpontjában jelen volt tömeg mi célból gyülekezett, s ott milyen jellegű megemlékezés folyt. Az adott körülmények között a HIMNUSZT, mint nemzeti jelképet a rendezvény egyéb jellegzetességeitől teljesen függetlenül megillette a BTK –ban a következőképpen megfogalmazott büntetőjogi védelem:

Nemzeti jelkép megsértése

269/A § Aki nagy nyilvánosság előtt a Magyar Köztársaság himnuszát, zászlaját, vagy címerét sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, vagy más ilyen cselekményt követ el, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Álláspontom és a kuruc.info hírportálon megjelent videófelvétel tanúsága szerint a fenti törvényi tényállás minden eleme maradéktalanul megvalósult, hiszen a Himnusz – méltóságához illő – eléneklésének durva megzavarása a nemzeti jelképünkkel szembeni (tettleges, azaz „más ilyen”) sértő cselekménynek minősül, s az elkövetési magatartásra nagy nyilvánosság előtt került sor. Az, hogy az elkövetők rendőrök voltak véleményem szerint nyomatékos súlyosító körülményként – s semmi esetre sem büntethetőséget, jogellenességet kizáró okként – értékelendő. Ismételten rámutatok továbbá: a Btk. a jelzett tényállásban nem az énekes, nem is a közönség méltóságát, hanem a HIMNUSZ méltóságát, a Nemzet összetartozásának jelképét védi, ez a törvényi tényállás ún. „védett jogi tárgya”.  Minden olyan esetleges érvelés tehát, amely a téren lévő közönségre, az ő gyülekezésük vagy magatartásuk jogszerűségére összpontosít az adott esetben irreleváns, indokolatlan. Egyetlen esetben beszélhetnénk a rendőr elkövetők vonatkozásában jogellenességet kizáró okról: ha tettleges, a Himnuszt sértő magatartásukkal életet, testi épséget vagy jelentős vagyont  fenyegető közvetlen veszélyt hárítottak volna el. A nemzeti jelkép megsértése kizárólag ilyen esetben lehet szükséges, arányos, indokolható.

Tájékoztatom Legfőbb Ügyész urat, hogy  Európai Parlamenti képviselőként, s annak Szabadságjogi, Rendészeti és Igazságügyi (LIBE) Bizottságának tagjaként e levelemet, feljelentésemet eljuttatom a belügyminiszter úr, valamint az országos rendőrfőkapitány úr részére is, állásfoglalásukat kérve az esetről.

Itt jegyzem meg: rendkívül sajnálatos, hogy 2006. október 23-át követően – amikor is egyebek mellett a magyar zászló nagy nyilvánosság előtti megtaposására került sor – ismét rendőrök követtek el a nemzeti jelképünket sértő bűncselekményt. Bízom benne, hogy ezúttal tettük nem marad következmény nélkül.

A feljelentés alátámasztására bizonyítékként megjelölöm a következő webhelyen fellelhető videófelvételt: http://kuruc.info/r/34/75833/.

Kérem Legfőbb Ügyész urat, hogy a büntetőeljárás megindítása iránt a szükséges lépéseket megtenni szíveskedjék, s az eljárásról tájékoztasson alábbi címemen.  Az ügy jelentőségére tekintettel e feljelentésemet s az eljárással kapcsolatos további információt nyilvánosságra hozom.

Budapest, 2011. március 17.

Tisztelettel:

Dr. Morvai Krisztina európai parlamenti képviselő

cím: Európai Parlament, ASP02F255 Rue Wiertz 60, B-1047 Brüsszel/Belgium

 

Nemzeti InternetFigyelő

12 című bejegyzés “Morvai Krisztina feljelentette a Himnuszgyalázó rendőröket” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Csak egy szóval lehet “jellemezni” azt a “hőstettet”,amit március 15-én a Nemzet Ünnepén!!! a Magyar??Rend?őrség tett :GYALÁZAT
  Megint sikerült bemocskolni emlékezésünket-hazugsággal,galád módon-ahogy 2006.október 23-án,és az ezt megelőző napokban..És megismételték,mert megtehették a “forradalmi 2/3-os kormány” egyetértésével,miközben dr. Orbán Viktor Magyarország Miniszterelnöke a Múzeum kertben az összefogásról,és az ország megvédéséről mesélt.Igen mesélt,mert az ünneplő tömeg tapsolta,és tátott szájjal hallgatta amit mondott.
  Azt persze senki nem tudhatta az ottlévők közül,hogy ezidő alatt ugyanbban az országban,ugyanabban a fővárosban,csak pár kilométerrel arrébb a Hősök Terén embereket vegzáltak,igazoltattak,és vittek el a -“droidoknak beöltözött rend?őrök segitségével- a “meseautókkal”,csak azért,mert mertek külön emlékezni,és nem a Múzeum kertbe mentek tapsikolni arra,amit a nagy mesemondó előadott.
  Köszönet a “forradalmi kormánynak”,hogy mindezt megtehették,és meggyalázhatták Nemzeti Imádságunkat a Himnuszt is.Mi is változott???????
  Semmi : aki nem lép egyszerre,azt meg kell bűntetni,és megtették.
  De mit is értek el vele? Azok,akik kinnt voltak a Hősök Terén-ha eddig kételkedtek volna,most bizonyosságot kaptak a hamisságról-“csak” megerősitették magukat abban,hogy semmi nem változott,csak a szin,de szivtelenség,a magyargyalázás ugyanaz,mint 2006.októberében!!!
  És igen megerősitették magukat hitükben,és az összetartozás erejében.Mert ha nem fogunk össze-nem úgy ahogy azt Magyarország Miniszterelnöke( Benedek Eleket,nagy meseirónkat is túlszárnyalva) szép szavakkal az agymosott tömegnek előadott,de mondhatnám azt is hogy mesélt-nem lesz hová hátrálnunk,és még az álalkotmányt is ránkerőltetik.Mikor ébred már fel ez a NÉP és nem nemzet?Mikor látja meg végre,hogy az előre megfontolt és kitalált “pártoskodással” GYALÁZATOS MÓDON becsapták,és belevitték az önmegsemmisités csapdájába.
  Mert mindenről mesélnek,csak a tényeket hallgatják el :a nyomort,a kétségbeesést.a kifosztottságot,a nemzeti vagyon elherdálását,a kiszolgáltatottságot,és mindent ami a sárbadöngölésünkhöz “kellék”.Megtehetik,mert az Urak és Hölgyek csak ülnek a Magyar?Parlamentben,és telezsebbel ,elegáns drága puccos ruhákban-amiről számla nem kell,hiszen a készpénznek nincs nyoma- nyomogatják a gombot-meggondolatlanul,felelőtlenül,és lelkiismeretlenül-mint a valódi CSÜRHE! Akinek pedig ez nem tettszik(kevésbé klasszikust idézve) el lehet menni.Sokan teszik ezt,de mindenki nem mehet el,pedig nagyon erre “játszanak” a Hölgyeim és Uraim,Kedves Barátaim,és “volt kiszes barátaik”,hiszen egy tőről fakadnak,és egy iskolában “tanultak” a tanitómester is ugyanaz,akkor mitől lennének különbek?
  A Magyar?Rend?őrök pedig szégyelljék magukat,és ne merjék “használni” mellükön mégegyszer a nemzetiszinű piros-fehér-zöld kokárdát,mert azt is megbecstelenitették-mégha parancsot is teljesitettek,amit meg is lehet tagadni-de ahhoz már nincs bennük erkölcsi tartás,ahogy gerinc sem.És kitől,mitől “szolgálunk és védünk”,jobb lenne ha kicserélnék a feliratot a “szivatunk,és verünk” szlogenre,mert azt “kiérdemelték”,és úgy is cselekednek.

  Kedvelés

 2. Nem értem, miért ez a két nyomorultat kell feljelenteni? Ki gondolja azt, hogy ezek önszántukból cselekedtek?
  Nyilván fentről kapták a parancsot, mert másként nem is történhetett.
  Természetesen az is a provokáció része volt, hogy éppen a Himnusz közben kell óberkodniuk. De végül is ki az a marha, aki még mindig azt hiszi hogy Orbán vagy Gyurcsány nem ugyanazt a hatalmat szolgálja? Ez egy színház, vegyétek már észre. Ki vannak osztva a szerepek. Orbán, Gyurcsány és a többiek, akiknek meg van írva a szerepük. Orbánnak a népnemzeti-plebejus szerepet adták ki, miután a rendszerváltáskor a liberális szereben megbukott. Most ezt játssza, de a folyamatokba semmi beleszólása, csak óbégathat az előre megírt papírjából.

  Kedvelés

 3. Éva anya !
  minden szavaddal egyetértek, több helyen olvasom
  bejegyzéseidet.Szeretnék csatlakozni egy csoporthoz
  ahol hozzád hasonló elkötelezettségű magyar állampolgárokkal szervezetten,azonnal lecsapnánk
  a mindenkori hatalom minden hasonló nemzetellenes ténykedésére.Szerveződjünk,mert elszigetelten,személyenként könnyen elbánnak velünk
  legfőbb undorító ellenségeink,akik viszont világ-viszonylatban is elképesztően szervezetten,összehangoltan a lopott,fedezet nélkül nyomott és a tőlünk ellopott pénzek felhasználásával lehetetlenítik el minden becsületes nemzeti törekvéseket!

  Kedvelés

  1. Óvatosan szervezkedni ! Lásd: Budaházy szinte a semmiér ül. Onnét bentről pedig nehéz ám ….

   Kedvelés

  2. Kedves Lajos! Én nem kivánok senkivel “szervezkedni”,csak együtt gondolkodni,és szükség szerint segiteni másokon,akik rászorulnak ebben a “fenenagy demokráciában”,ahol az összefogásról “papolnak”,de magasan tesznek arra,hogy mit is akar,és gondol az Istenadta Nép.Most éppen az Alkotmánnyal kapcsolatban,hiszen rengetegen küldtük vissza a “12 pont”-os levelet áthúzva,és KÖVETELVE A TÖRTÉNELMI (Szent Korona)ALKOTMÁNY JOGFOLYTONOSSÁGÁNAK HELYREÁLLITÁSÁT-amiről egy árva bűdös szó sem hangzott el eddig,pedig többtizezer ember igy reagált a visszaküldők között! “Jó” ilyen demokráciában szemlesütve járni-kellni az egyre jobban zsörtölődő emberek között,látva a patkánycsürhe-vöröhorda visszasomfordálását a “hatalomba” pl:”szili naccság”,és a többiek,mert összefognak-ellenünk Magyarok ellen!
   Megemlitem,hogy március 21-én este 6 órakor a Teve utcai “Rend?őr palotánál” tiltakozunk a rend?őri brutalitás,attrocitások ellen.Szivesen látjuk,minden szervezkedés nélkül,mint civilek,akik már régen ébren vannak,de a többség még csak álmodozik,és várja a csodát,hogy majd jobb lesz!Kérdés: mitől,kitől,azoktól,akiknek ugyanaz a gazdája?

   Kedvelés

 4. Szégyen és gyalázat a Magyar népre, mikorébredünk fel.
  Délvidéki Magyar

  Kedvelés

 5. Pont olyanok mint a kormány!A törvény én vagyok,ez lessz a vesztetek,nincs kegyelem!!!

  Kedvelés

 6. Pintér belügyminiszternek azonnal le kell mondania!
  Követeljük lemondását, lemondatását! Ha ez nem történik meg, és a kormány nem határolódik el “felelős” miniszterétől, akkor ez bűnsegédi alakzatban elkövetett nemzeti jelkép megsértésének bűncselekménye

  Kedvelés

 7. Esküszöm én arra lennék kíváncsi, hogy ezeket a szörnyszülötteket honnét importálja a Magyar rendőrség, vagy ha hazai tenyészetből származnak( pld.: metál higiénés központ), akkor milyen droggal kezelik őket, mert normális, adj Isten tisztességes magyar ember ilyesmiket nem csinál,még parancsra sem.

  Kedvelés

 8. Köszönet kedves Asszonyom és hála Istennek. De jó lenne azt is tudni hogy honnan ered a parancs és hány lépcsőfokon keresztül jutott el két balga végrehajtóig, akiknek szintén nem lehet mentségük, hisz ugyan abban a zenekarban játszanak. Egy közös ezekben és az alább említett között, hogy nem emberek.

  Jó lenne azt a másik nemzet gyalázót (H.Á.) is fel ejelenteni, aki összehazudta a világot. Ez nem ember, pláne nem tudós és filozófus. Az olyan kaliberűek nem tesznek így. Ez egy haszonleső parazita. Ott él, ahol élősködni tud. Na maradjon ott, ahol eddig is volt, s többet ne tegye a lábát magyar földre.

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.