Egyenlőség, egyenjogúság és választójog – 1. rész

Talán a 70-es évek vége felé jelent meg Morus Tamásnak egy nagyszerű életrajza. Ahogy a jó könyveimmel tenni szoktam, mindenkinek ajánlottam, kölcsön adogattam, és a végén eltűnt a szemhatáromról. Már sem a szerzőjére, sem a pontos címére nem emlékszem. Emlékszem viszont egy Morus által előadott tanmesére, amely az egyszerű, célszerű és hatékony megoldások gyakran veszélyes és erkölcstelen voltára hívta fel a figyelmet.

Történt pedig, hogy egy római császár (természetesen az ő nevét is elfelejtettem) az „államrezonnak” engedve a nemes indoeurópai gondolkodásnak, kultúrának és hatalomgyakorlásnak megfelelően kivégeztetett egy szenátort és természetesen annak az egész családját is a nemes indoeurópai kultúra és joggyakorlat kollektív bűnösségi elvéből kiindulva. Azonban homokszem akadt a kerekekbe: a szenátornak volt egy hét éves kislánya, Rómában pedig törvény tiltotta a szüzek kivégzését. Ráadásul a császár nagy tisztelője volt a szüzeknek. Súlyos patthelyzet, mondhatnám „politikai krízishelyzet” alakult ki. Egyenlőség, egyenjogúság és választójog – 1. rész Tovább olvasása

Újabb IMF hitel: hazugságok a Széll Kálmán programban

Amibe a magyar lakosságot nem avatják be – a Széll Kálmán program brüsszeli tervezete

Igaz demokratához méltóan az ország irányítása megmondta a lakosságnak, mit fog csinálni a következő három évben. Bár leginkább csak a pénzügyminiszter. Először is azt szeretnénk leszögezni, hogy ez a tervezet kiváló példa az ország irányítása és a magyar nemzet viszonyára, hiszen bár a magyar lakosság életébe való beavatkozások sorozatáról van szó, az angol program tartalmazza a konkrétumokat, a magyar lakosság tájékoztatása pedig mindösszesen egy kétes értékű előadásra, és az ahhoz tartozó, semmi konkrétumot nem tartalmazó háttéranyagra korlátozódik.

Ez gyakorlati szempontból azt jelenti, hogy a szöveg vagy az Európai Unió vezetése számára készült csak el összesített formában, ami a magyar lakosság teljes semmibe vételét jelenti, vagy a tervezetet először angol nyelven dolgozták ki, majd a magyar lakosság csak egyfajta ködös tájékoztatást kapott arról, hogy mit is terveznek, ami nyílt beismerése a magyar állam nemlétének, és annak, hogy a magyar lakosság minden ügyét közvetlenül az Európai Unió vezetősége irányítja. Újabb IMF hitel: hazugságok a Széll Kálmán programban Tovább olvasása

Dr. Bene Gábor S.: Magyarország Nemzetvédő Államtörvényének indoklása, jogalapjának magyarázata

A Magyarok Szövetségének egy tagozataaz Alkotmányos Jogfolytonosságot Előkészítő Tagozat elkészítette a társadalmi vita alapján kiforrott alaptörvény, pontosabban államörvény tervezetét, amelyet rövidesen közreadunk. (Valószínűleg részletekben.)

Az törvény szükségességének indoklása, jogalapjának rövid magyarázata:

Magyarországon a politikai váltógazdálkodás pártjai, sajnos nem vesznek tudomást a nemzet valódi érdekeiről, s arról, hogy maga a váltógazdálkodás is csak olyan megállapodott viszonyok között lenne az országnak megfelelő, ahol a maguk a politikai ellenfelek, vagy ellentáborok is elkötelezettek a nemzet érdekének! (pl. ha csak a Fidesz és a Jobbik váltaná egymást!) Az alkotmányos ismereteit és jogtudatát elveszített magyar társadalom tagjai versenyt szajkózzák az alkotmányozás szükségességének hamis gondolatát. Pedig még az igen liberálisnak mondható Sólyom László is elismerte: „Mindazonáltal a szerves fejlődésen keresztülment történeti alkotmányt egy illegitim parlament fogalmilag kizárt, hogy hatályon kívül helyezze.” Dr. Bene Gábor S.: Magyarország Nemzetvédő Államtörvényének indoklása, jogalapjának magyarázata Tovább olvasása

Az emberi psziché manipulálása – négy részes interjú Alan Watt-tal (kötelező videó)

Új világrend alakul ki, egy olyan világrend, mely az embert mint személyt szigorúan saját céljai érdekében használja ki és fel, ahol a nemzettudat az ősellenség kategóriáját képezi, ahol a nemzetek bedarálása és identitásuk megszüntetése a legfőbb szempont, ahol a média már régen az első számú hatalmi ágként működik azért, hogy tudatbefolyásoló eszközparkjával kiszolgálja a háttérhatalom céljait.

Alan Watt író, rádiós műsorvezető, az új világrend hosszútávú stratégiájának kutatója. Vele készített interjút az amerikai Prison Planet Tv. (NIFAdmin) Az emberi psziché manipulálása – négy részes interjú Alan Watt-tal (kötelező videó) Tovább olvasása