A GYSEV és a Telenor együttműködése az információk még szabadabb áramlása érdekében

Beszámolónk az érdekfeszítő és új korszak megnyílásáról szóló március 8-i sajtótájékoztatóról, amelyet a két érintett cég illetékesei tartottak.

Március 8-án, nemcsak a Nemzetközi Nőnapról emlékeztünk meg, hanem egy rendkívüli és színvonalas sajtótájékoztató részesei is lehettünk. Budapesten, a Múzeum Étterem adott helyet az eseménynek, díszvendégekkel, a szakma jeles képviselőivel, akik érzékletes módon mutatták be a sajtó képviselőinek a jelentős és nem mindennapi változást:

2011. március 1-től az utazóközönség számára szabadon elérhető internetszolgáltatást biztosít a Telenor a Budapest – Sopron vonalon közlekedő GYSEV Zrt. tulajdonában lévő IC kocsikban. Ezt, a magyarországi vasúti közlekedésben eddig példa nélküli innovatív megoldást várhatóan nagy örömmel fogadja az utazóközönség, hiszen az internet az utazással töltött időt kellemessé és hasznossá teheti. A GYSEV és a Telenor együttműködése az információk még szabadabb áramlása érdekében Tovább olvasása

Siklósi András: Az eltiport és tönkretett magyarság védelmében

A világban és Európában zajló végzetes folyamatok a nemzetet is hátrányosan érintik. Ezért alapvető feladatunk, hogy meggátoljuk népünk további romlását és pusztulását. A magyarság egy és oszthatatlan; s ugyanazon nemzethez tartozik, éljen bár a Csonkaországban, az elszakított területeken, ill. az emigrációban. Mind gazdasági, mind politikai, mind szociális vagy kulturális téren csak olyan határozatok és törvények meghozatalát támogathatjuk, melyek az összmagyarság érdekeit szolgálják. Elítélünk és megbélyegzünk mindenkit, aki népünket becsmérli, vagy tisztségével visszaélve ellene cselekszik, továbbá külső ellenségeinkkel lepaktálva a magyarságot gyengíti, s a nemzet önvédelmi küzdelmét elárulja.

Trianon erőszakos, igazságtalan és erkölcstelen diktátum volt. Embertelenségét csak fokozta a II. világháborút lezáró jaltai és párizsi szerződés. A világ egyik legszebb, legegységesebb országát gyalázatosan földarabolták, s Európa legősibb nemzetének jelentős részét kiszolgáltatták a megszálló hóhérok legalantasabb szándékainak. (Akik még a trianoni záradékot se respektálták soha; népszavazás nélkül csatoltak el színtiszta magyar tömböket; a magyarságot huszadrendűként kezelték, vagy állampolgárságától is megfosztották; a magyar vezetést a hivataloktól a hadseregig mindenütt leváltották; népcserével és állandó betelepítéssel megváltoztatták a városok s a falvak etnikai összetételét; népünket megfosztották alapjogaitól, sajtójától, iskoláitól, nyelvhasználatától, vallásától; templomait, műkincseit, temetőit megrongálták, kultúremlékeit megsemmisítették, múzeumi anyagait és történelmét meghamisították. Siklósi András: Az eltiport és tönkretett magyarság védelmében Tovább olvasása