Miért ne vegyünk március 8-án virágot senkinek? – Rendhagyó nőnapi üdvözlet

A "gyenge" nő

A probléma az időzítéssel, a dátummal van. Még a magukat jobboldali identitásúnak vélő, gondoló, valló férfiak is belesétálnak a kelepcébe, s úgy járnak eme március 8-ával, miként anno Bajnai az Internacionáléval. Emlékezhetünk: a többszörös milliárdos Gyurcsány-klón számára meglehetősen skizofrén helyzet volt egy egész ország nyilvánossága előtt „éhes proletárként” feltüntetnie magát egy MSZP-s rendezvényen, ezért a fölöttébb kínos percek alatt többnyire csak tátogást mímelt, mintsem teli torokból, kommunista öntudattól és lelkesedéstől fűtve, jól artikuláltan harsogta volna az Eugene Pottier szövegére Pierre Degeyter által komponált fülbemászó munkásmozgalmi örökzöldet, mondhatni slágert. Tehát énekelt is, nem is.

Nézzük azonban, hogy valójában kivel, kikkel, illetve miféle történelmi háttéreseményekkel is hozható kapcsolatba a nevezetes, világkarriert befutott március nyolcadika. A világon az első nemzetközi nőnapot éppen száz esztendővel ezelőtt, 1911-ben tartották, miután Clara Zetkin (1857. július 5. – 1933. június 20.), német szociáldemokrata politikusnő azt március 8-án megalapította. Ezt követően 1911. március 19-én Ausztriában, Németországban, Svájcban és Dániában megünnepelték azt.

Az említett baloldali női politikus 1857-ben Clara Eissner néven látta meg a napvilágot. Már fiatalon csatlakozott a születőfélben lévő németországi szocialista mozgalmakhoz, azonban a vaskancellár, Bismarck – máig követendő politikai példaként – 1878-ban betiltott a második birodalom területén mindenféle szocialista szervezkedést, ezért Eissner svájci, majd franciaországi emigrációba vonult. Fontos szerepet játszott a marxizmus elveinek elterjesztésére 1864-ben alapított I. Internacionáléban, és élettársa lett egy orosz anarchistának, Joszip Zetkinnek, akinek felvette a nevét is. A Németországi Szociáldemokrata Párt – amely 1890-től legálisan tevékenykedhetett – női tagozatának (a jelenlegi MSZP-nek is van ilyen csoportja az ateista hívő és egyéb szerveződések mellett) vezetője lett 1907-ben, majd a marxista, balszárnyból Rosa Luxemburggal és más elvtársaikkal hozták létre 1916-ban a Spartacus Szövetséget, amely 1919-től Németország Kommunista Pártjaként működött. Clara Zetkin a weimari köztársaság – a mai, ún. harmadik köztársaság kaotikus állapotaival vészes történelmi párhuzamot mutató – időszakában 1920-tól 1933-ig a Reichstagban képviselte a kommunistákat. 1920 őszén magával a bolsevik atyamesterrel, a később múmiaként reinkarnálódott és felmagasztosult Leninnel készített interjút a nőket érintő politikai és morális kérdésekről. Szó esett a beszélgetés során a nők munkásmozgalmi szerepvállalásáról, a szexualitásról és a nemi erkölcsről, a házasságról és a férfiakhoz való viszonyról, illetve az eljövendő új élet kialakításáról. Zetkin 1921 és 1931 között a szovjet, bolsevik modell európai szellemi-politikai exportjának céljára szervezett sztálini Komintern (III. Internacionálé) végrehajtó bizottságának a tagja is volt. Az 1933. évi árja forradalmat követően a Reichstag épülete lángjainak megvilágosító fényénél belátta, hogy az elkövetkező politikai kurzus időszakában (Dritten Reich) valószínűleg nem sok közéleti babér terem majd számára, ezért minden kommunisták evilági édenkertjébe, a vörös cár GULÁG-paradicsomába, a Szovjetunióba emigrált. Itt is halt meg még ez év nyarán, s a Kreml fala mellett, szimbolikus helyen – nem messze Lenin elvtárs máig álló mauzóleuma túlvilági nyugodalmat biztosító szentélye biztonságos, óvó aurájának közelségében – temették el.

Miként fentebb már utaltunk rá, a nemzetközi nőnapot tehát maga Clara Zetkin alapította 1911. március 8-án, ám abban, hogy végül is – a kezdeti üzemzavarok után – épp ez a dátum vált mindmáig a bejegyzett, hivatalos kánonná, egy másik – nem éppen a történelem legfényesebb lapjaira kívánkozó – história is szerepet játszott. 1917. március 8-án Szentpétervárott ezen a napon kezdődött az első forradalom, melynek során – többek között – a nők is tüntettek a kenyérért és a békéért. (Ismert: az ekkor induló események vezetnek még ez év novemberében a világtörténelem legembertelenebb, 100 millió halálos áldozatot követelő rezsimjének létrehozásához.) Nem a deheroizálás nemtelen szándékától vezettetve, csupán a ténytisztelet okán meg kell említenünk, miszerint a forradalmi események előidézésében az időjárásnak is fontos szerep jutott. Történt ugyanis, hogy a hőmérséklet az átlagos –14,5 Celsius fokról hirtelen +8 fokra szökött fel, s az emberek, akiket a fagyos idő hetekig a rosszul fűtött odúikba kényszerített, most kitódultak, hogy végre élvezzék a napfényt és a meleget. Korabeli forrásokból tudjuk, hogy a tömegmozgalom viharát hamar a vitorlájukba fogták a bolsevikok. Alekszandra cárné ekképpen számolt be II. Miklósnak a történésekről: „Ami itt folyik, az garázdaság. Kisfiúk és kislányok szaladgálnak, és kiabálják, hogy nincs kenyerük – csak azért, hogy még fokozzák a feszültséget –, és a munkások akadályozzák a többieket a munkában. Ha az idő elég hideg volna, ezek valamennyien mind otthon ülnének”.

Magyarországon a szociáldemokrata baloldali körök felhívására már 1913-tól megünnepelték a nőnapot. Kötelező, állami szintre emelt hivatalos ceremóniává azonban csak a Rákosi-korszakban vált, s Kádárék továbbvitték ezt a moszkovita hagyományt is. Ma az ENSZ a világnapok között tartja számon.

A fentebbi, rövid összefoglalóból is egyértelművé válhat, hogy a tradicionalista-nemzeti jobboldali identitástudatú embernek semmi köze nincs március 8-ához, illetve az ún. nemzetközi nőnaphoz, s annak eszmeiségéhez. Hagyjuk ezt meg – március 21-ével, április 4-ével és november 7-ével egyetemben –a haladó baloldali szocialistáinknak. Lám, Mesterházy Attila már ki is tüntette a közpénzlenyúló hazaáruló, rendőrterror-tagadó Heller Ágnest az MSZP nőtagozatának közéleti díjával. Ez náluk természetes. Nálunk, ultrajobboldaliaknál viszont az evidencia, hogy tiszteljük, szeretjük a nőket, s tudjuk, az életünknek ők adnak egyedül értelmet, különösen a mai, súlyos belső konfliktusokkal terhelt, vesztébe rohanó nyugati civilizáció végnapjaiban. Virágot is ajándékozunk nekik nemes hódolatunk kifejezése szimbolikus jeleként az év 364 napján. Kivéve persze március 8-át.

Lipusz Zsolt

Nemzeti InternetFigyelő

20 című bejegyzés “Miért ne vegyünk március 8-án virágot senkinek? – Rendhagyó nőnapi üdvözlet” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Kövezzen meg Lipusz úr, de én azért felköszöntöm március 8-án a nőket, és virágot is veszek nekik.

  Kedvelés

  1. Kedves Vipera!

   Nem Lipusz úr fogja magát megkövezni, hanem egyszer talán majd a lelkiismerete. A nőket önmagukért kell szeretnünk és nem azért, mert egy embermilliók haláláért felelős eszme képviselője eszméjének még erőszakosabb terjesztése miatt ezt kitalálta. Azt hiszem, Ön nem értette meg a lényeget. De szerintem még van remény….

   Kedvelés

   1. Kedves Nifadmin!

    A nőket önmagukért szeretem. A kommunizmust gyűlölöm, a feminizmust és az emancipációt elvetem.

    De a nőket én ma, március 8-án köszöntöm fel egy szál virággal, szép szavakkal – meg lehetőség szerint édességgel.
    Nem azért, mert néhány bolsi ezt találta ki. Ez terjedt el, a nők is ma ünneplik. Én is.

    Kedvelés

 2. Nem hiszem, hogy egy férfi számára egyedül a nők adják az élet értelmét.
  Tartózkodjunk a szélsőséges kijelentésektől.
  Isten nélkül… na, mindegy!
  Amúgy ez most a legfontosabb probléma?
  Minden évben van valaki, aki erre rázendít. Minek? A szokás meggyökeresedett. Ezen már nehéz változtatni. Ekkora probléma egy szál virág?
  Mi értelme másokat megbántani?

  Kedvelés

  1. Kedves Gandalf!

   Ön ezt mondja, kérdezi: “A szokás meggyökeresedett. Ezen már nehéz változtatni. Ekkora probléma egy szál virág?
   Mi értelme másokat megbántani?”

   Mint hívő ember mondom Önnek, a BŰN is meggyökeresedett sok-sok emberben. Kérdezem: Ekkora probléma? Meg is válaszolom: IGEN! Nem az egy szál virág a baj, hanem a szellemi sötétség! A felvilágosítás célja soha nem a bántás. Amikor én a bűnről, és az attól való szabadulás szükségességéről beszélek valakinek (mert mérgezi a lelkét), nem bántani akarom az illetőt, sőt, ellenkezőleg, megmenteni akarom. Tudom, hogy helytelen, amit tesz, ezért igyekszem megértetni vele, hogy amit tesz, az nem jó.

   Nagyon helyes, ha valaki a – mégoly jónak is látszó – rossz szokások ellen küzd! Lelket ment vele. Ezt teszi Lipusz Zsolt írása is. Tudom, hogy Ön szívből utálja a szerzőt, de legyen józan ítélő képességű, s ismerje be, hogy ez az írás jó szándékú, és szükséges!

   kicsi Péter

   Kedvelés

   1. Kedves Péter!

    Ha lenne lélektani tudása nem írna olyat, hogy én utálok valakit, mert ezzel Önmagáról állít ki bizonyítványt.
    Nem kedvelem Lipusz Zsoltot, aminek meg is van az indoka részemről, de utálatra azért nem méltatom.
    A bűnt meg ne keverjük ide, mert ez egyszerűen nevetséges. Ne legyen már olyan morál terrorista!
    A lelkek mentésének nem az, az elsődleges módszere, hogy valakinek beolvasok.
    Más szemében a szálka…
    Keressen jelenéseket, üzeneteket – van az interneten is bőven – és olvassa el mit kérnek az Égiek.
    Önnek rossz szokás, másnak örömteli lehetőség. Nekem személy szerint mindegy. Ha kapok virágot megköszönöm, ha nem kapok semmi baj.
    Ez az írás felesleges és ostobaság.
    Lélektan, lélektan, lélektan….
    Bárki, bármit leír, az nagyon sokat árul el róla, persze csak az ahhoz értőnek. Ugyanígy árulkodik a megjelenés, a képmás. Ez van!

    Kedvelés

  2. Kedves Gandalf

   Nem értem a logikáját. Mi közöm nekem ahhoz, hogy Ön utál valakit? Igenis, van lélektani tudásom, s Ön is írta, nem kedveli Lipuszt. Ön nagyon nem kedveli, amint látom, és ez bizony közel áll az utálathoz! Engedtessék meg, hogy én ezt már annak érezzem.

   A bűn idekeverése egyáltalán nem nevetséges. Helytelen dolgok, hazug, aljas gondolatok közvetítése is bűn. Már pedig a bolsik nem szeretetből találták ki a nőnapot, hanem propagandai szándékkal! Így is közel akartak férkőzni a jó lelkű emberekhez.

   Nem vagyok morál terrorista. Ezt csak az érzi annak, akit bánt az általam mondott igazság. Ez a Lipusz-féle írás nem beolvasás, hanem tájékoztatás. A lélekmentés sem beolvasás. Akikkel én beszélgetek erről, soha nem érzik annak.

   Gondolja, hogy nekem az Égiek üzenetét az interneten kellene keresnem? Én inkább maradok a Szentírásnál, ha megengedi. Velem így szoktak közölni üzenetet, nem az interneten. Még egy “égi”-től sem kaptam emailt.

   Ha Ön feleslegesnek és ostobának tartja az írást, miért törődik vele ennyit?

   Lélektan! Kedves Gandalf, lélektan. Higgye el, Önre is ráfér. Meg egy kis önvizsgálat. Egyetértek, az írás, beszéd, megjelenés mind-mind metakommunikáció. Én foglalkozom ezzel.

   Szeretettel: kicsi Péter

   Kedvelés

   1. Kedves Péter!

    Hogy mi köze van Önnek ehhez? Hát csak az, hogy Ön prejudikálta részemre az utálatot.
    Nálam a nem kedvelés, nem utálat.
    Ön pedig azt gondol, amit csak akar. Viszont ha ilyeneket le is ír, jogos az érintett tiltakozása. Ebből viszont nem következik az, hogy Önnek igaza van, mindössze annyi, hogy nem szeretem, ha kiforgatják a szavaimat és mindenfélét, Isten tudja honnan (?) belemagyaráznak!

    Ne állítsa szembe az Szentírást azokkal az egész emberiségnek szóló üzenetekkel, amiket az Ég egy jó ideje, irgalomból küld. Nincs bennük semmi, ami ellentmondana az Szentírásnak. Az internetre pedig azért kerülnek föl, emberek által, hogy a mai kor legfőbb kommunikációs csatornáját is használják.
    Ha nem olvassa ezeket, honnan tudja mi van bennük, és miért nyilatkozik olyasmiről, amit nem is ismer?

    Gondolom a nagy lélekmentés közepette azért arra oda tud figyelni, hogy megadja Nekem azt a jogot, hogy arra reflektáljak, amire akarok?
    Előre is köszönöm!

    Kedvelés

  3. Kedves Gandalf!

   Már megbocsásson, de Ön igazi Nő. Vérig sértődik, ha bírálni merik. Köszönöm, hogy megengedi, hogy azt gondoljak, amit akarok. Akkor engedje meg, hogy ezt le is írjam. Természetesen tiltakozhat, de van-e értelme? Hogy Ön minek nevezi az unszimpátiáját, az magánügy. Megengedő, elnéző Önmagával szemben. Mert szerintem (én kívül állóként így érzékelem) az Ön “nem kedvelem” magatartása bőven az utálatot jelzi. Nem “Isten tudja honnan”, hanem csakis az Ön szavaiból.

   Hol olvassam az Égiek üzenetét? Segítsen, mert én nem gondolom, hogy az égiek a neten akarnak velem bármit is közvetíteni. Természetesen vannak olyanok, akik fontos dolgokat írnak, amiket érdemes megfontolni, magam is jártam úgy, hogy megköszönték egy igei figyelmeztetésemet, mert az illetőnek éppen az jelentett sokat. De nem gondolom, hogy a netet kellene bújnom, ha égi üzenetet várok. Hasznosabb, ha a Bibliát olvasom. Mellesleg nem nyilatkoztam a netről, csak egy érzésemet írtam le.

   Ne gúnyolja ki a lélekmentést, és annak fontosságát. Nem nagy lélekmentő vagyok, csak igyekszem odafigyelni, és teljesíteni Krisztus parancsát!

   Reflektáljon felőlem, amire akar.

   Üdvözlettel: kicsi Péter

   Kedvelés

   1. Kedves Péter!

    Tudja Péter, ha nem vette volna észre Ön személyeskedik. Különbözőek vagyunk, úgyhogy arra kérem ne erőszakolja rám, amit Ön kívül állóként érzékel, mert annak premisszái Önből erednek.
    Nem én vagyok az egyetlen egyébként, akivel itt szóváltásba keveredett. Nincs ezzel probléma, de ezzel adok választ a van-e értelme kérdésre.
    A gúnyolódást Ön kezdte és nem írt semmit a érzéseiről.
    Kemény ember vagyok és nem szeretem azt, amikor valaki mellébeszél, ha nem tud válaszolni.

    Kérésére egy – két link, amin bőven van olvasnivaló:

    http://www.freeweb.hu/jelenesek/
    http://utolsoidok.com/
    http://utolsoidok.com/2011/01/10/a-nagy-figyelmeztetes-kozeleg-kiemelt/#more-1152
    http://utolsoidok.com/2010/07/30/a-szuzanya-uzenete-az-utolso-idokre-valo-felkeszuleshez/

    Persze ezeket nem kötelező megszívlelni, hiszen az Evangélium alapvetően eligazít, de ezekben konkrét, az időknek megfelelő kérések, információk vannak, amikről nem árt tudni és elmélyíthetik a lelki életünket is.
    Nem árt például, ha az ember előre fel tud készülni például egy esetlegesen vállalandó mártíromságra is. Amolyan lélek edzésre gondolok.

    Kedvelés

  4. Kedves Gandalf!

   Ön nem kemény ember, hanem makacs. Nem hajlandó elviselni a kritikát. Úgy látom, nyomozott utánam. Én nem teszem, mert Önre nem vetne jó fényt. Emlékszem néhány szóváltására, mert olvastam őket. Nem ez a lényeg.

   Nagy lélekbúvárnak tartja magát, pedig nem is konyít hozzá, megállapításai nem helytállóak, csupán sértődöttségből fakadnak. De ígérem, nem bántom többet. Ez volt a témával kapcsolatban az utolsó megszólalásom.

   A linkeket köszönöm, elolvastam belőle sok mindent, de ezek rám nincsenek hatással. Nekem a Biblia többet mond mindennél. Nincs szükségem efféle közvetítőkre. Érdekes számomra, hogy csak katolikusoknak jönnek ilyen kijelentések. Még másfélét nem olvastam, hallottam. Pedig a reformátusok, evangélikusok, baptisták között is vannak komoly hívő emberek. Igaz, Szűz Máriát nem tartják annak, aminek a katolikusok, de ha vannak isteni kijelentések, nekik is kellene kapniuk ilyet. Hiszen Isten nem személyválogató. (De ez csak afféle gondolatsor, elmélkedés részemről, nem akarok ilyen vitát kezdeni)

   Üdvözlettel: kicsi Péter

   Kedvelés

 3. Mindennap legalàbb 5 oràt francia tanulàssal töltök. Mai francia oràinkon egy szo sem esett a nök nemzetközi napjàrol, habàr az elsö ora témàja az ünnep volt. és az osztàlyunkban vannak svàjciak, 1 osztràk és én az erdélyi magyar.
  Ez a helyzet azzel az ünneppel. Több évtizede itt élünk és sose hallottam, hogy ezen a napon a svàjciak ünnepelni szeretnének. Ez csak a posztkommunista orszàgokban maradt meg, mint ünnep. Lipusz urat pedig kàr megszolni amiatt, hogy értesitett bennünket, mire is kell figyelni/gondolni ezen a napon!

  Kedvelés

  1. A Teremtett Vilagba beleszuletik a No es a Ferfi.Mindkettojuknek feladata,kuldetese van itt,a Foldon.Ezzel kell tolteni az idejuket,nem massal.Miert kene a valoban No-kent viselkedot,elot, az ev 1 napjan unnepelni.Unnepeljek (szeressek )az ilyen not az ev 365 napjan az ismerosei es rokonai.De ugyanezt irhatnam a kuldeteset,feladatat betolto ferfirol is.
   A nemzetkozi nonapot azok talaltak ki,akik eszmei oroksegben voltak/vannak a minalunk csak “patkanyforradalomnak”nevezett NEMZETIRTAS kiterveloivel es vegrehajtoival.Ha lett volna nalunk rendszervaltas,akkor mar 10-15 eve erettsegi tetel lenne Tormay Cecile:Bujdoso konyv-e.
   http://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=tormay+cecile+bujdos%C3%B3+k%C3%B6nyv&ie=utf-8&oe=utf-8
   Itt meg letoltheto oldal is talalhato.
   Visszaterve a nonap temajara:teljesen felesleges unnepnek tartom.Kiotloi csupan propagandista celzattal “hasznaltak”.

   A cikkben megnevezett Roza mai eszmetarsai eppen most kabitjak a magyart,es ugykodnek az allam-,parlament-,es kormanyszervekben azon,hogy “alkotmanyos uton” OROK SZOLGASAGBA HAJTSAK A MAGYAR NEMZETET.
   Most,talan inkabb ezzel kene torodnie az arra kepeseknek.Tajekoztatni,elmagyarazni,…sok-sok turelemmel es szeretettel a “kevesbe kepben levo” nemzettarsaknak,mifele UJABB nemzetirtasra KESZULNEK A 21. SZAZADI PATKANYOK.Akik egyebkent mindenutt ott vannak,ahol allami penz-,hatalom- es eroszakszervezet van…,sot,mar a civil szervezodesekben is.
   Van munka boven,minden igaz magyar talalja meg a neki leginkabb megfelelo teruletet.

   TAHSZ Értekezlet 2. – Rácz Sándor nyitóbeszéde
   http://www.youtube.com/watch?v=3zAcrLNSF7E&feature=related

   TAHSZ Értekezlet 8. – Dr. Horkovics-Kováts János
   http://www.youtube.com/watch?v=noFu9vsOGEY&honnan=Nemzeti_Hirhalo

   TAHSZ Értekezlet 9. – Dr. Boór Ferenc 1.
   http://www.youtube.com/watch?v=oxRstIPjG_Q&honnan=Nemzeti_Hirhalo

   Kedvelés

   1. Ami pedig a fentebb szolok polemiajat illeti,figyelmukbe ajanlanam az alabbiakat:

    “A jó és a rossz farkas – indián tanmese

    Posted 2011. január 27. csütörtök by jaguarsoul in bölcsesség, farkas, harc, indián, jó, jellem, rossz, tanítás, tulajdonságok, viselkedés. Szólj hozzá

    Egy este az öreg cherokee indián mesélni kezdett az unokájának arról a csatáról, ami minden emberben zajlik.
    Azt mondta: ‘ Fiam, a csata két farkas között zajlik, akik mindannyiunkban ott lakoznak.

    Egyikük a Rossz. – A düh, irigység, féltékenység, sajnálat, szánalom, kapzsiság, erőszak, önsajnálat, bűntudat, harag, kisebbrendűség, hazugság, hamis büszkeség, felsőbbrendűség és az ego.

    Másikuk a Jó. – Az öröm, béke, szeretet, remény, nyugalom, alázat, kedvesség, jóindulat, empátia, nagylelkűség, igazság, együttérzés és a hit. ‘

    Az unoka elgondolkozott egy pillanatra, majd megkérdezte nagyapját:

    ‘ És melyik farkas győz? ‘
    Az öreg indián mosolyogva válaszolt: ‘ Az, amelyiket eteted. ‘”
    http://igenles.wordpress.com/2011/01/27/a-jo-es-a-rossz-farkas-indian-tanmese/

    Bar en nem vagyok indian,csupan 1 magyar kereszteny , (de nem judeokereszteny) nap mint nap a fenti csatat kell megvivnom onmagammal,onmagamban.Boldog vagyok,ha a JO GYOZEDELMESKEDIK a Rossz felett.

    Kedvelés

 4. Nem értem ezt az egészet.
  Magyarország nem Svájc. Igen, ez egy posztkommunista ország.
  Sokan tartják a Nőnapot, „nemzetköziségére” nem gondolva. Miért kell ezt fikázni? Miért nem lehet tiszteletben tartani egy nagy többség szokását?
  Én a Bálint napot sem pocskondiázom, pedig az tényleg nem volt honos ebben az országban.
  Az ünnepnek, az ünnepnapnak megvan a maga szerepe az emberek életében.
  Minden nap imádkozunk és ennek ellenére a vasárnapot is, megtartjuk.
  A keresztény ünnepek nem a régiek ünnepeire települtek?
  Mellesleg amint látom, csak a férfi hozzászólók ellenzik.

  Kedvelés

  1. Kedves Gandalf!

   Ön igyekszik nagyon toleránsnak mutatkozni, pedig nem az. Látja, Önt is könnyem befolyásolják a propaganda fogásokkal. Éppen az a baj, hogy nálunk a nőnap, mint ünnep nem természetesen alakult ki, amint a Valentin nap sem, hanem ügyes propagandával azzá erőszakolták. Én utálom az amerikai bolond Valentin-napozást. Persze, hogy a megajándékozottak nem tiltakoznak, mindenki örül, ha ünneplik. A keresztyén ünnepek kialakulása egy hosszú társadalmi folyamat volt, s meg volt a lelki alapja. A nőnap hazugság, mert ezt az egy napot kivéve semmivel nem tisztelik jobban a nőket, mint kellene. Hátrányban vannak a munkában, fizetésben, társadalmi megbecsülésben egyaránt.

   kicsi Péter

   Kedvelés

   1. @kicsi Péter!

    Végignéztem a válaszait és érdekes következtetésre jutottam.
    Az alaptémával kapcsolatban két rövid megjegyzést ír.
    Közvetetten a bűnnek nevezi a Nőnap megtartását. Erről már írtam véleményt, nem ismétlem magam.
    „A nőnap hazugság, mert ezt az egy napot kivéve semmivel nem tisztelik jobban a nőket, mint kellene.” Már megbocsásson, de ez nem érv álláspontja mellett. Sőt, talán egy ilyen ünneppel is fel lehet hívni a figyelmet a hölgyek tiszteletére.
    Következtetés: összességében jóval többet foglalkozik reflektálásaiban szerény személyemmel, mint az alaptémával. Hmmm…
    Azt már el sem merem képzelni, hogy miket prejudikált volna rólam, ha tényleg utálnám Lipusz Zsoltot.

    Kedvelés

 5. A nemzetközi nőnap Purim ünnepének nemzsidók közötti elterjesztése.
  Bár ez az ünnep is változó időpontokra esik, sokszor épp március nyolcadikára. Női emancipációs ünnep, abban az értelemben, hogy Eszter királyné miatt a zsidók megmenekülnek-lásd az alapítókat !
  Ki meri tagadni, hogy március 25-ike nem nagyobb ünnep ennél ??

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.