MJB: Adalékok a HM korrupciógyanús ügyeihez

Az elmúlt évtizedekben már számtalan esetben foglalkoztunk a HM és a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (ZMKA), majd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) gyanús ügyleteivel, de észrevételeinket agyonhallgatás vagy a „falra hányt borsó” közismert jelensége követte. A most kipattant botrányos korrupciós ügyek valójában egy hosszú folyamat vég(?)termékei, amelyeket az illetékesek kellő figyelemmel, ellenőrzéssel és intézkedéssel hozzáértéssel még csírájában megelőzhettek volna!

HM:  A KORRUPCIÓ ÉS PÉNZPAZARLÁS BŰNTANYÁJA

A HM „hadügyéreinek” többsége, valamint közvetlen és közvetett holdudvaraik, Czinegétől kezdve Szekeresig bezárólag, elnézték vagy részesei voltak a seregben folyó korrupciónak, pénzpazarlásnak és törvénysértéseknek.

Fejős tehénnek nézték a katonai költségvetést, állam voltak az államban, az „ablakon át” dobálták ki azt a pénzt, amit nem gyűrhettek a zsebeikbe.

Czinege jól ismert  ügyleteinek napfényre kerülésekor elszörnyedtek az emberek, egyedül vitte el a „balhét” (talán még Pacsek József vezérezredes is kikortyolta a „keserű” itókát), de a bársonyszékben követőik alig tanultak valamit felsőfokú – öt elemit végzett-, elődjük sorsából.

A harácsolás, a pénzpazarlás, az utazgatási mánia, a túlzásba vitt reprezentálás, a rendfokozatok esztelen nagyságrendű adományozása, a szervezetlenség és az ad hoc intézkedések jellemezték a legfelsőbb katonai vezetést. Messze nem állt a hivatala magaslatán a Parlamenti Honvédelmi Bizottság,  a katonai ügyészség és bíróság, sőt Für Lajostól kezdve megszűntek az ún. becsületügyi bíróságok is(amelyek működtetése jelentősen növelte és védte a „mundér” becsületét vagy tekintélyét).

A korrupció és  a pazarlás  egyik  megnyilvánulási formája a miniszterek és a legfelsőbb katonai vezetés tagjainak  rendszeres utazgatása külföldi partnereikhez. Ezekben az esetekben a felemelt napidíjon kívül a világjáró főnökök szép számú és nagy értékű ajándékokat vittek magukkal vendéglátóiknak (természetesen a HM pénzéből), majd közel hasonló értékű ajándékokkal tértek vissza, amelyeket megtartottak maguknak.

FÜR LAJOS ÉS  TÁRSAI

A rendszerváltozást követően, a honvédelmi miniszterek kiválasztása vélhetően azon az alapon történt, hogy ki ért kevesebbet a katonai (hadügyi, honvédelmi) kérdésekhez, hátha ragad rá valami négy év leforgása alatt…  A kijelöltek – a várakozással ellentétben -,  talán még visszafejlődést is produkáltak, mert hadseregünk rohamosan fogyott (létszámban, technikában, objektumokban), miközben honvédelmi minisztereink (idestova 20 éve) a hadsereg reformjáról,  korszerűsítésről és fejlődésről  nyilatkoztak, ami annyit ért, mint Demszky permanens ígéretei  a 4-es  metró létrehozásáról.

Növekedés legfeljebb a tábornoki sarzsik osztogatásában mutatható ki, dandártábornokkal egy ütőképes alegységet lehetett volna kiállítani, a vezérezredesek száma pedig fordított arányban (gomba módon) szaporodott a haderő létszámának csökkenésével.

A haderő csökkentését Für Lajos indította be (helyesen), de elmulasztotta a „tisztogatását”,  sőt elnézte (vagy sugallta?), hogy  Raffay Ernő is hibernálja a  Hadtörténeti Intézetbe és Múzeumba átejtőernyőztetett politikai munkásokat vagy pártbizottsági tagokat.  800 (azaz nyolcszáz) millió dollárt (!) dobott ki a HM ablakán az ócskavassá vált  MiG-29-es  repülőgépekért. Ezzel együtt,  tágra nyitotta a kaput a korrupció előtt, hiszen a szovjet gépekhez az alkatrészeket csak megfelelő (pénzes) kapcsolatok révén lehetett beszerezni.

Für Lajos az ajándékozgatást a hazánkat megszálló csapatok vezetőjével, Silov tábornokkal kezdte, akit egy aranytőrrel „jutalmazott meg” a kivonulásuk alkalmával. Nem volt szűkmarkú ismerőseivel sem, Czinegét utánozva lakásokat ajándékozott olyanoknak, akiknek a fennálló törvények értelmében nem járt volna a sereg kontingenséből lakás.

Für felfedezettje volt a Zrínyi Akadémia Parancsnokává (majd rektorává) kinevezett Szabó Miklós egykori politikai tiszt, akit később szintén egy politikai munkás (Szabó János)  követett a ZMNE élén,  bár már  előzőleg beszennyezte a kezét korrupciógyanús ügyekkel.

A történet Lányi Zsolt és Wachsler Tamás ügyeskedéséig nyúlik vissza az 1996-os évekig, mikor is  a honvédelmi miniszteri székre pályázó Lányi tervezte (vagy terveztette)  egy katonai továbbképző tanfolyam  beindítását, hogy a kormányba jutását követően megfelelően képzett szakemberekkel rendelkezzen. Az ötlet nem volt elítélendő, a végrehajtás viszont igen, mert a „fantom” csoport ügyeit Wachsler intézte, aki kb. 5,5 millió forintos induló összeget állított ki egy „sajtpapíron” (jegyzetekre, utazásokra, szállodai költségekre, étkezésre, tanári tiszteletdíjakra, stb.) a ZMKA felé.  A pénzügyi tiszt konkrét számlák nélkül megtagadta a kifizetést, de Szabó János (akkor még rektor helyettes) utasította a megjelölt összeg átadására.

Mécs Imre a HB akkori elnöke és Für Lajos a HB tagja úgy tettek, mint akik semmit sem tudnak ezekről a dolgokról, holott újságokból és folyóiratból is tájékozódhattak a tanfolyam létrehozásáról, hiszen nem az FKGP finanszírozta a tanfolyam költségeit,  hanem a HM bugyellárisából markolták ki.

A Gogol  „Holt lelkek” –hez hasonló „fiktív” személyekből (papír-fecnin) összetákolt  tanfolyam  ordító szabálytalanság volt, még a szervezők célját sem érte el, mert a  hallgatók közül senki sem került a sereg állományába. A pénznek és a  „kiképzetteknek”  bottal üthették a nyomát.

Később Lányiék meghálálták Wachsler és Szabó szolgálatait, Wachsler a HM közigazgatási államtitkára lett (FKGP tagja sem volt, tehát kinevezése sértette Orbán Viktornak azt az elvárását, hogy „steril” minisztériumokat kíván létrehozni), Szabót pedig névrokona (Szabó János honvédelmi miniszter) kinevezte helyettes államtitkárrá. Vagyis: a hatalommal való visszaélés egy korrupcióval párosult láncolatának lehetünk tanúi, hiszen ajándék pénzekhez, beosztásokhoz és rendfokozatokhoz jutottak egyesek, mindennemű érdemi ellenszolgáltatás nélkül.

Ez időben folyt Keleti György T-72-es és BTR-85-ös  harcjárművek beszerzési akciója Minszkben, potom 450 millió dollárért,  majd   az egyik  pakkot (feljavítás után) odaajándékozták  Iraknak, a másik pedig a levegőben lévő oxigén segítségével a MiG-29-esek sorsára jutott, illetve elavult, bár már  megvételkor is annak számított. Az igazsághoz tartozik, hogy a  BTR-85-ös járművekből a határőrség is kapott néhány száz darabot, de ez csak addig volt „púp a hátukon”, amíg meg nem szüntették  a határőrséget.

Keleti nem annyira a korrupciójáról volt híres, mint a káderpolitikájáról, mert telítette a HM-et politikai munkásokkal, és olyanokat irányított külföldi beosztásokba vagy beiskolázásokba, akik csak a komisszári munkához értettek, mint  miniszterük is.

Keletit követő Szabó Jánost alig ismeri a közvélemény, Torgyán szerint mérhetetlenül lusta volt, valójában szinte semmilyen tevékenység nem fűződik a nevéhez. Az előléptetési mánia viszont őt sem kerülte el, Bánkuti Gézát  ezredessé, Szalay Róbertet alezredessé léptette elő, mert mindkettő azt állította, hogy ott volt a Sztalin szobor ledöntésénél.  Mivel azonban Für Lajos már korábban előléptette őket, így  a törvények értelmében nyugállományban lévőt  nem lehet kétszer előléptetni, tehát Szabó hadügyér  bokros teendői mellett  időt szakított törvénysértésre, sőt szerzett egy  lakást is a Gellért hegyen.

Szabó Jánost  Juhász Ferenc követte a HM legfelsőbb csúcsán, és  azonnal  kikövetelte, hogy   80 milliárd forint pluszpénzt pengessenek le a svédeknek, de a Gripen vadászgépek rendelkezzenek légi utántöltési  lehetőséggel. Az sem zavarta Juhászt, hogy tanker (üzemanyag töltő) gépünk sincsen, és  légi utántöltésre sem lesz soha  szüksége vagy  lehetősége a légierő gépeinek egy adott  konfliktus esetében. SOHA!

Juhász Ferenc is szert tett egy „takaros” lakásra fővárosunkban, bár állítása szerint a költségek oroszlán részét nyugdíjas édesapja állta és a ház értéke nem haladja meg a 100 milliót. Nem cáfolhatjuk meg szavait, mivel közismert, hogy hazánk nyugdíjasai meglehetősen jó anyagi helyzetben vannak!  Juhász ajándékozási kedve sem maradt el elődjeitől, „töredék áron” biztosított Fapál László közigazgatási államtitkárának egy fullextrás „házikót”.

A korrupciós összefonódás egyik gyöngyszeme, hogy Szekeres Imre (Juhász utódja)  havi 500 (azaz ötszáz) ezer forintért (+ ÁFA) alkalmazta  Fapál Lászlót tanácsadókét. Szekeres  járult  hozzá, hogy egy  fogászati cég is (!!!) segítse hasznos tanácsaival  a HM-et potom néhány millióért, hiszen „több szem többet lát, több tanácsadó több tanácsot ad”.

Ha jól belegondolunk, akkor ezek az összegek eltörpülnek ahhoz képest, amit Medgyessy Péter kapott hasznos szóbeli tanácsáért a Paksi Atomerőműtől.

Rossz nyelvek szerint Szekeres költött legtöbbet utazgatásokra, Vadaival együtt kb. 40 (azaz negyven) millió forintot, de a szeszesitalok beszerzésére sem sajnált 30 (azaz harminc) millió forintot elherdálni. Vadai Ágnesről sem lehet elmondani, hogy a „fogához verte a garast”,  röpke egy év leforgása alatt 5 milliót költött utazgatásokra, bár ezek hasznosak voltak, mert  felvette a kapcsolatot a kazah fegyveres erőkkel és néhány napot eltöltött a francia Riviérán is, igazolva a női egyenjogúság megvalósulásának szemléltető példáját kicsiny hazánk esetében.

EPILÓGUS

A honvédelmi miniszterek többségére jellemző volt a lakásszerzés vagy átépíttetés, a lakások, rendfokozatok és beosztások osztogatása, az ajándékozgatás, a pénzherdálás, a nagyzolás, a kiskirálykodás, a meggondolatlan intézkedés és a perspektívátlanság.

Környezetükre viszont jellemző volt a megalkuvás, a hajbókolás és a bólogatás, mivel ellent mond a formális logikának az a  tény, egy személy (segítők, cinkosok vagy  meghunyászkodók  nélkül) képes lenne  éveken át milliókat vagy milliárdokat  elherdálni,  törvényt szegni,  csalni,  lopni  hazudni vagy kiskirályoskodni.

Mindennemű sértő szándék nélkül felvetődik a kérdés, hogy hol voltak az ellenőrzésre, az észrevételek megtételére, a jogtalanságok szóvá tételére vagy megakadályozására jogosultak: a miniszterelnök, a Honvédelmi Bizottság, a szakszervezetek, a sajtó munkatársai vagy a parlamenti országgyűlési képviselők?

Milyen volt a HM sajtófigyelő szolgálata, a Katonai Biztonsági Hivatal munkája, a havi, negyedéves  vagy éves értékelések nyíltsága, a „Hazámat Szolgálom” szlogen  személyekre levetített értéke?  Hányan vették a kalapjukat, hogy távozásukkal demonstráljanak, ha már féltek megszólalni?

Tisztelt Olvasók!  Feltételezhető, hogy a HM-ben olyan légkör alakult ki, és olyan személyek szolgáltak, mint akik Gyurcsány körül voltak a kriminális „öszödi” beszéde során! Ott ugyanis, egyetlenegy ember sem akadt, aki eltávozott volna az ülésről, egyetlenegy ember sem csapott Gyurcsány szájára, mert  „leqrvázta” hazánkat, egyetlenegy ember sem akadt, aki visszaadta volna az  illetményét, bár   a félnótás „főnökük” világosan  megmondta, hogy semmit (de semmit) nem  tettek az elmúlt másfél – két  év során! Hol voltak akkor a jelenleg szájaikat tépők: Mesterházy, Lendvai, Iváncsik, Kovács, Lamperth, Göncz, Szili   és elvtársaik?  Hol volt Schiffer, Kuncze  és a többi szekértoló? Semmiről sem tudtak volna?

Tisztelt Olvasók! Egy tárca szűk keresztmetszetét vizsgáltuk, de talán ebből is kitűnik, hogy hová lett a pénzünk,  hogyan herdálták el tudatosan vagy  hozzá nem értésből a százmilliárdokat, miért kerültünk  olyan adósság csapdába, amelybe belerokkannak az emberek.  Azok viszont akik ezt „létrehozták”, ott üldögélnek a parlament padsorában és szinte  szünet nélkül vigyorognak.  Jól érzik magukat! Bízzunk abban, hogy nem sokáig!

Prof. Dr. Bokor Imre, a Magyar Justitia Bizottság elnöke

Nemzeti InternetFigyelő

Egy gondolat a(z) “MJB: Adalékok a HM korrupciógyanús ügyeihez” című bejegyzésnél

 1. ..es a tortenet folytatodik mind a mai napig….

  Hende: Be kellett jelentenem, hogy Magyarország hazudott
  2011. március 02. 10:22
  Hunhír.info

  Semmilyen fejlesztés nem történt tavalyig a 2006-ban elfogadott, tíz évre szóló haderő-fejlesztési terv keretében, ezért tavaly be kellett jelentenie a NATO-ban, hogy Magyarország addig hazudott – nyilatkozta Hende Csaba honvédelmi miniszter a Duna Televízió szerda reggeli műsorában.

  A Hattól nyolcig stúdiójában a tárcavezető azt is elmondta: jelenleg a kevésbé költséges tervezéssel és a személyi állomány képzésével folytatják a Magyar Honvédség megújítását, viszont új haditechnikai eszközökre is szükség lesz a későbbiekben. A tárcánál folytatott átvilágítás anyagát jogászok elemzik, és döntik el, mely visszaélés-gyanús esetekben tesz büntető feljelentést a HM.

  “Jelenleg folyik annak a több ezer oldalnyi átvilágítási anyagnak az elemzése, amely külső szakértők bevonásával az elmúlt hónapokban létrejött – az anyagot egy jogász csapat tekinti át abból a szempontból, hogy a feltárt visszásságok közül melyek kívánnak büntetőjogi értékelést és vezetnek ilyen módon feljelentéshez” – nyilatkozta Hende Csaba honvédelmi miniszter arra a kérdésre reagálva, hogy a HM előző vezetése idejéből hány visszás vagy gyanús ügyletre bukkant a mostani vezetés.

  Hende Csaba emlékeztetett: nagyon bonyolult dologról van szó, hiszen közben végezni kell a tárcánál a jövőre irányuló munkát. “Az a fő feladatunk, hogy létrehozzuk, felépítsük a haza védelmére képes Magyar Honvédséget. Emellett azonban nem hunyhatunk szemet a haderő és a tisztikar becsületét alapvetően befolyásoló, és egyben az anyagi lehetőségeinket is nagymértékben csorbító bűnös cselekedetek felett” -szögezte le a tárcavezető.

  Példaként hozta fel a minisztérium média-megjelenéséért is felelős Zrínyi Nonprofit Kft-t. A cég idén – már az új vezetés alatt – egyharmaddal kevesebb összegből gazdálkodik, mint tavaly, ráadásul több munkát végez el. Hende Csaba az előző időszakból a hátrányos szerződéskötés példájaként hozta fel a cégnél azt a harmincmillió forintos szerver-szolgáltatási szerződést, amit a kormányváltás után sikerült – ugyanolyan szolgáltatások mellett – egymillió forintos megállapodással kiváltani.

  “Ilyen nagyságrendű hűtlen kezelésekről is szó van. Persze azt, hogy ebből a harminc millióból, ki kinek whisky-s dobozban, borítékban mit adott vissza, nem nagyon lehet nyomon követni; de hát ezért van a hűtlen kezelés bűncselekménye. Nem kell azt bizonyítani, hogy ezt nem sima hülyeségből csinálta valaki, hanem azért mert visszaosztottak neki egy kis pénzt az előnytelen szerződés fejében. A hűtlen kezelés törvényi tényállása tökéletesen alkalmas az ilyen nyilvánvaló, ám a vesztegetést magát nem bizonyító esetekben” – érvelt a honvédelmi miniszter.

  Felidézte a HM koszovói bázisán korábban működtetett fürdőszobaszalon ügyét is, ami összesen kilencvennégy millió forintjába került a HM-nek, amíg tavaly nyáron a váltás után be nem záratták. Az értékesítéséből származó teljes bevétel mindössze négymillió forint volt. “Aki ezt bonyolította Budapestről, az három éven át vett fel havi hétszázötvenezer forint díjazást– a semmiért” – tette hozzá Hende Csaba, megjegyezve: “ezek mind az MSZP belső köréhez kötődő ügyletek és emberek, hiszen mind Juhász Ferenc, mind Szekeres Imre az MSZP vezető személyisége volt honvédelmi minisztersége idején”. A hasonló ügyletek megvalósulásához kellett egy olyan vezetés, amely nem csupán eltűrte, hanem kifejezetten engedélyezte és bátorította ezek megtörténtét.

  Hende Csaba emlékeztetett: Magyarországnak vannak NATO-beli kötelezettségei a hazai haderő fejlesztésére vonatkozóan. “Sajnos, az elmúlt nyolc év ebben a tekintetben is valódi mélyrepülés volt. Egyetlen kötelezettségünket sem vállaltuk, gyakorlatilag végig hazudtunk” – hangzott az interjúban.

  A miniszter kijelentette: 2006-ban elfogadott az akkori kormányzat egy tíz éves haderő-fejlesztési tervet, amely 2010-re azt az eredményt mutatta, hogy nulla lépés és fejlesztés következett be az elmúlt négy esztendőben. “Be kellett tavaly jelentsem a NATO brüsszeli központjában – elég nagy szégyen volt -, hogy Magyarország eddig hazudott, reggel, éjjel, meg este, ugye; de most húzunk egy vonalat, és újra tervezünk. Ez a folyamat zajlik most, a főbb irányokat már ismerjük; elkészítettük azt a fegyveres védelmi tervet, amely az alapja a haderő-fejlesztési elgondolásnak is. Még idén pontosan le tudjuk tenni az asztalra, hogy mire van szükségünk, milyen beszerzésekre és fejlesztésekre” – érvelt a HM irányítója.

  Az ország nehéz gazdasági helyzete azonban – amit a miniszter a hihetetlen eladósodottsággal indokolt – Hende Csaba szerint gátat szab a nagy léptékű fejlesztéseknek. Most éppen ezért a tervezés és a katonák képzése, kiképzése kerül előtérbe. “Ez sem olcsó dolog, de nyilván nagyságrendekkel kevesebbe kerül, mint azok az új fegyverrendszerek, amelyekre óhatatlanul szükség lesz” – mondta a miniszter.

  A tárcavezető emlékeztetett: amivel akár Afganisztánban harcolnak a honvédség alakulatai, akár Magyarország megvédésére készülnek itthon, azok a hetvenes-nyolcvanas évekből származó szovjet haditechnikai eszközök, amelyeknek az utolsó darabjai is 2020-ra “egyszerűen kirohadnak alólunk, kihullanak a rendszerből”.
  Megosztás Anyaország Küldje el ismerősének Könyvjelzőbe Nyomtatás
  Hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges.
  dino66 – 2011.03.02. 14:03
  Ja es mikor Farkas Roland szazados nyilt levelet irt a miniszteriumnak az afganisztani problemakrol es a katonak eletveszelyes szolgalati korulmenyeirol, azonnal leszereltek es eluldoztek az orszagbol. Rohadt allatok!
  prisoner – 2011.03.02. 12:38
  Ja ha majd megtámadnak a csetnikek akkor az a húszezer zsoldos ki megy a frontra és meg védi a Hazát!Na igen,Három óra alatt Budapesten lennének.Gyorsabban mint az Inter City.
  zowi – 2011.03.02. 12:22
  T Hende Úr !
  Ön is ua. hazug mint elődei, nem piros,hanem narancs színű köntösben,álnemzeti mázzal bekenve.
  Nem a magyar nemzet hazudott,hanem a politikai elitnek nevezett rablók tömege.
  Ön sem különb elődeinél,idegenország ellen harcolni küldi katonáinkat,nemzetközi pénz profitt érdekek mentén,a magyar adófizetők költségén,mikor a haza ezer sebből vérzik.
  Ha a hazátvédenék ennyi pénzért amibenekünk kerül, és a haza belső életét segítenék e pénz felhasználásával a bűnözők tömegével szemben,nem itt tartanánk.
  Mert mi is történik?Ön a mi adónkból Afganisztánba küldi a katonáinkat,amíg majdan a meghódított Afganisztán rabolt javait idegenek teszik el. DE NEM IS KELL JÓ ÉRZÉSŰ EMBERNEK AZ ILY EBÜL SZERZETT VAGYON?MÉG HA SZEGÉNYEK VAGYUNK AKKOR SEM
  Mi egyenként adó fizetők fizetünk azért,hogy a rablók vagyona nőjön.
  NOS ETTŐL NAGYOBB HAZUGSÁG NEM KELL T Hende úr!!!!
  Misericordia – 2011.03.02. 12:15
  Nem kell aggódni, Hende egy veretes seggfej.
  Orbánnak bámulatos érzéke van a leghülyébbek kiválasztására felelős poszton!
  Valszeg ez is balneológus!
  Misericordia – 2011.03.02. 12:13
  “Magyarország nem hazudott!”
  Sajnos, ez olyan, mint :
  “Az elkövetők magyarok”
  2T – 2011.03.02. 11:12
  Magyarország nem hazudott!
  A hazug zsidócsicska politikusok hazudtak, és hazudnak folyamatosan!
  Éva anya – 2011.03.02. 11:09
  Ki is mond itt igazat? :”Az a fő feladatunk,hogy létrehozzuk,felépitsük a haza(kire is gondolhat valójában?) védelmére képes Magyar Honvédséget”-idézet a fenti cikkből.És mit olvasok ezzel szemben :T.2229 sz.TÖRVÉNYTERVEZET (mely a következőről szól cimében,és olvasva a belső tartalmát, már nem is mondom!)
  A Magyar Köztársaság területén szolgálati célból tartózkodó KÜLFÖLDI FEGYVERES ERŐK,valamint a Magyar Köztársaság TERÜLETÉN FELÁLLITOTT NEMZETKÖZI KATONAI PARANCSNOKSÁGOK és állományuk nyilvántartásáról,valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről. Előadó:Dr.Hende Csaba hondvédelmi miniszter
  Hende eftárs!(egyben Fűr Lajos unokaöcsikéje!!) Az egyik üti a másikat!!-nevezetesen: mig a “Hazát menteni akarja”,addig az “ideigleneseket” nyilvántartásba veszi,és “jogállásukat rendezi” ,Vagy esetleg nemtudja kik is tartózkodnak “ideiglenesen” (az oroszok is 40 évig tartózkodtak “ideiglenesen” kishazánkban) Magyarország területén! Mindezt a magyar adófizetők terhére! Megcsipem magam,hogy ébren vagyok e!!!!!!!!!!
  Misericordia – 2011.03.02. 10:57
  Mégis mit gondolt ez a szerencsétlen zombi?
  Mivé züllesztették a honvédséget?
  Mit várt a derék SSDSS és MSSP náci fasisztáktól?
  http://hunhir.info/?pid=hirek&id=38309

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.