Lipusz Zsolt: A Jobbik sajnálatos válságának okairól

Az írás címének olvastán valószínűleg sokan meghökkenve kapják majd fel a fejüket, de szent meggyőződésem, hogy egy nagyon is valós, a nemzeti radikális oldal egészére kiható társadalmi problémáról lévén szó, a struccpolitika továbbfolytatása ez esetben  életveszélyes, ezért e krízisről az elvárható és köteles őszinteséggel még kellő időben írnunk, illetve vitáznunk kell. Amíg nem lesz már visszahozhatatlanul későn. Egy metaforikus példázattal élve: a Jobbik helyzete hasonlatos azon páréhoz, akik egy ideje már megromlott házasságban élnek, ám erről nem akarnak vagy nem mernek tudomást venni, s a külvilág, a család, a baráti kör felé a harmonikus, idillikus család csalfa és önáltató szerepét játsszák el. S amit őszinte dialógussal megfelelő időben és körülmények között még rendezni lehetett volna, az idő múlásával végérvényesen és helyrehozhatatlanul elrontják, újabb konfliktusokat gerjesztve, s végül már csak a válás marad mint egyetlen lehetséges gyógyír.

Természetesen dolgozatomban nem törekszem arra, hogy teljes, a válság minden egyes részmozzanatát feltáró elemzést adjak, csupán a legnyilvánvalóbb, s általam a legaggasztóbbaknak tartott negatív jelenségekre kívánom a figyelmet – ismét hangsúlyozottan – még kellő időben felhívni.

A bajok voltaképpen már a 2009-es EP-választások, de különösen a következő évi hazai, országgyűlési voksolások időszakában artikulálódtak, s jól érzékelhetőek voltak, ám ekkoriban a rajongótábor euforikus lelkesedése, s a várakozáson felüli választási végeredmények még ideig-óráig álcázták a bajt. S legalábbis Illyés Bartókja óta tudjuk, hogy “növeli, ki elfödi a bajt”. Az említett időszakban – miként a jéghegy csúcsa – csupán a párt katasztrofális személyi politikája volt egyértelműen érzékelhető a beavatottak számára. Mindenféle személyeskedés nélkül, arról van szó, hogy – akár a többi, a Jobbik által teljes joggal kritizált párt esetében – a nemzeti radikálisoknál is a belső baráti-ismeretségi kör primátusa alapján történt az országos és megyei listák összeállítása, ennek pedig katasztrofális következménye – teljesen nyilvánvalóan látszik azóta a parlamenti munka minőségében is – az lett, hogy egyrészt semmiféle gyakorlati-szakmai élettapasztalattal sem rendelkező ifjoncok, másrészt kivénhedt kommunisták kerültek nagy számban az országos lista biztos befutó helyeire. S ezt a tényt nem feledteti, hogy szakmailag és morális értelemben egyaránt kiváló és rátermett politikusok a leggyakoribb felszólalók a Jobbik-frakcióban. Egyszóval, nagyarányú kontraszelekció ment végbe a párt soraiban. A legszerényebb számításaink szerint is legalább tucatnyi olyan képviselő ül ma a parlamentben, akiknek egy komoly, nemzeti radikális párt országos vezető grémiumaiban semmiféle keresnivalója nincs, illetve nem kellene lennie.

A káderpolitikához járult a teljesen elhibázott kampányfilozófia és-stratégia, melyről már sokan és sok alkalommal írtak, ezért itt, ezen írás keretében most erre nem térnék ki.Csupán annyit, hogy  2010 áprilisában, az akkori belpolitikai viszonyok között a 20 százalék teljesen reális lehetőség volt, nem véletlenül volt meglehetős csalódás a második fordulót követően a Villányi úti pártközpontban.

A parlamentbe jutással, ami egyet jelentett a korábban – teljes joggal – kritizált politikai elit soraiba való betagozódással is, a Jobbik feldolgozhatatlan dilemma elé került: 2010 előtt a párt – többek között és főként – annak köszönhette rohamos népszerűség- és szavazótábor-növekedését, hogy reális, és  mind jogi, mind morális értelemben helytálló, éles elitellenes kritikát fogalmazott meg (“húsz évet a húsz évért”). A hatalom berkein belülre kerülve igazából e tekintetben nem tudott használható stratégiát, s pragmatikus, napi cselekvési metódust kialakítani. A “kinn is vagyok, benn is vagyok” koncepció alkalmazása ez esetben teljesen kontraproduktív és önveszélyes. Ezzel szoros összefüggésben a Jobbik – saját öndefiníciójaként és a parlamenti matematika, illetve logika szabályai szerint is – valójában ellenzéki pártként is afféle virtuális senki földjére került. Az MSZP-vel (de az LMP-vel szintúgy) szemben még a látszatát is el kell kerülnie annak, hogy közös platformra kerüljenek, mert ez a biztos politikai halált jelentené számára, továbbá az elkerülhetetlen 2014-es parlamenti kiesést. A Fidesszel szembeni oppozíció pedig azért problematikus, mert a kormánypárt számos olyan javaslattal, intézkedéscsomaggal állott elő – most ne menjünk bele a “tyúk, avagy a tojás volt-e előbb” terméketlen, sehová sem vezető vitájába, hiszen vannak olyan programpontok, amelyeket a Jobbik, s vannak olyanok, melyeket a Fidesz fogalmazott meg és vetett fel hamarabb -, amelyet a Jobbik maga is helyeselt, mi több a törvényhozásban meg is szavazott. Az eddigiekben a kormánypárti törvényjavaslatok mintegy kétharmadát. Márpedig teljes joggal vetődik fel az egyszerű, politológiával és egyéb, ez irányú szaktudományokkal, illetve ideológiai kérdésekkel nem foglalkozó választópolgárban, hogy miféle létjogosultsága van annak az ellenzéki politikai erőnek, amely a kormánypárti törvényjavaslatok minősített többségét megszavazza?

Szintén további súlyos probléma, hogy immár parlamenti pártként a Jobbik saját korábbi ultraradikálisaival – a Ház és a hivatalos politika írott és íratlan  játékszabályaihoz szükségképpen kisebb-nagyobb mértékben idomulva – egyszerűen nem tud mit kezdeni. Jelesül a Magyar Gárda és holdudvarába tartozó nemzeti csoportok és szerveződések egyszerűen “eltűntek” az utóbbi időben a hazai közéletből és a Jobbik közeléből, noha a választásokon voksok tízezreit hozták Vona Gábor pártjának.Diplomatikusan – bár egyre ritkuló időközönként – ugyan elhangzanak a Jobbik-vezetés részéről hangzatos, ám semmitmondó nyilatkozatok a két szervezet közötti változatlan jó viszonyról, valójában a kendőzetlen valóság az, hogy a Jobbik rég “leírta” a gárdát. Gesztusértékű, egyben szavazatszám-növelő lépés lett volna továbbá Budaházy György országos listára történő felhelyezése (például valamelyik ex-kommunistát elejtve) is ahelyett, hogy egyéniben próbálták elindítani, egyébként teljesen komolytalanul, hiszen a központi vezetés is tisztában volt vele, hogy országos szinten egyéni választókerületből a Jobbik senkit sem fog tudni bejuttatni az országgyűlésbe. Másképpen ezt csak a begőzölt fanatikus rajongók (Kemény Zsigmond óta tudjuk, milyen veszedelmes társadalmi jelenség a “rajongás”) vagy a politikai analfabéták gondolhatták csupán.

A legtragikusabb, s 2014-ben nagyon válságos politikai szituációt eredményezhető problémája azonban a Jobbiknak az, hogy katasztrofális szürkeállomány-deficittel küzd. A Fidesszel, illetve még az MSZP-vel összevetve is – amely pártok óriási értelmiségi és szakértői háttérbázissal rendelkeznek – a Jobbiknak gyakorlatilag nincsen ilyen intellektuális holdudvara, amely már a közeljövőben, de különösen a soron következő választásokon  alaposan visszaüthet, illetve megbosszulhatja magát. Kifejezetten “profik” voltak a párt országos és megyei szintű vezetői abban, hogy azokat,  a szabadidejüket és energiáikat önzetlenül a nemzeti radikalizmus ügyének szentelő régi harcosaikat holmi homo novus karrieristák kedvéért eltávolítsák a párt közeléből, akik sokat lendíthettek volna tudásukkal és tehetségükkel a Jobbik választási szavazat-maximálásának ügyén. Ehelyett ezek vagy elmentek maguktól, vagy kirúgták őket. Országosan, sajnos számtalan példa említhető erre. No persze a már nem is olyan messze lévő új választási kampányban nem lehet majd  szakmailag, politikailag és retorikailag képzetlen jelöltekkel, véleményformálókkal és frontemberekkel a széles választóközönség elé kiállni katasztrofális választási következmények nélkül. 2010 szerencsés politikai konstellációja aligha ismétlődik meg mégegyszer

A parlamentbe jutás következményeként, valamint az értelmiségi támogatók hiányának köszönhetően a Jobbik gyakorlatilag elveszítette kapcsolatát a tömegekkel, a támogatói körrel, a “talpasokkal”. Ebből a szempontból igen tanulságos volt – bár sajnos, miként az várható volt, visszhangtalanul és következmények nélkül maradt – a Kuruc.infón néhány hónapja, a Hitler Mein Kampfja alapján közölt jobbikos eszmefuttatás, amely nagyon helyesen arra figyelmeztette – történelmi tapasztalatok alapján – a párt vezetőit, hogy amennyiben elhanyagolják az utcát, a tömegdemonstrációkat, s kizárólag a parlamenti munkára koncentrálnak, úgy tömegbázisuk vészesen csökkenni fog, végső soron kieshetnek négy év után a parlamentből. A helyzet valóban nem túl reménykeltő. Egyetlen konkrét példát említve. A néhány évvel ezelőtt a Jobbik országos vezérkara részéről modellértékűként emlegetett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezet, s azon belül a 120 ezres megyeszékhely, Nyíregyháza jobbikos sejtje afféle tetszhalotti állapotban létezik. Formailag és látszatra ugyan él és működik, valójában a dezorientáltság, alkalmatlan vezetők által hozott döntések, koncepciótlanság jellemzi a Jobbik itteni csoportjának tevékenységét. Sajnálatosan jellemző, hogy a párt megyei terjesztésű lapja – a legszervesebb összefüggésben a fentebb már említett krónikus szürkeállomány-hiánnyal -, a Szebb Jövő ma már csupán tipográfiai és nyomdatechnikai értelemben tekinthető hírlapnak. Szakmai, publicisztikai szempontból egyáltalán nem az, valójában egyszerű politikai szórólap, brossúra. Nincsenek benne állandó rovatok, nincs egyetlen vezérpublicistája, nincsenek vezércikkek és elemző, tényfeltáró írások, ehelyett kap a mélyen tisztelt olvasó jobbikos közleményeket és a Barikádról, illetve a Jobbik országos honlapjáról átvett rövidebb írásokat. Nyilvánvaló, hogy ily módon nem lehet a potenciális és reménybeli voksolókra hatni, őket meggyőzni, sőt még azon szavazótábor jelentős részét is elveszíti a nemzeti radikális oldal, amely korábban lelkes jobbikos támogató volt.

A negatív jelenségek, sajnos még hosszasan sorolhatók lennének, úgy vélem azonban, hogy írásomban a legégetőbb, s a majdan legsúlyosabb gondokat okozó kardinális gondokat  vázlatosan sikerült csokorba gyűjtenem. Szent meggyőződésem, hogy e problémákat szőnyeg alá söpörni, s létezésükről nem venni tudomást – Talleyrand szavaival – nem csupán bűn, több annál: hiba. Amennyiben a Jobbik el akarja kerülni a MIÉP végzetesnek bizonyult hajótörését, úgy a huszonnegyedik órában van ahhoz, hogy tisztázó, őszinte dialógusokat és vitákat lebonyolítva – még ha ezek olykor fájdalmasak is az érintettek számára – megerősödve, valamint megújulva kerüljön ki e csapdahelyzetből, mert egy tiszta, nemzeti radikális erőre talán nagyobb szüksége van ma hazánknak és nemzetközösségünknek, mint valaha. Roppant tragikus és az összmagyarság számára végzetes lenne, ha a tradicionális értékelveket valló jobboldali radikalizmus zászlóshajói egy évtizeden belül immár másodszor futnának zátonyra.

Lipusz Zsolt

történelemtanár

Nemzeti InternetFigyelő

48 című bejegyzés “Lipusz Zsolt: A Jobbik sajnálatos válságának okairól” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. A Jobbik Magyarországért Mozgalom teljesítménye a mai magyar társadalomban nagyon jónak értékelhető. Rátaláltak arra az útra amelyen a magyar nép eljuthat a jó erkölcs által uralt társadalmi formációba. Ezért félünk attól, hogy mi lesz ha nem sikerül? Sokat csalódott már a nép. Ennek ellenére azt mondom csinálni kell, mert a jó palócok mondása szerint “Tengernyi könnynél többet ér egy cseppnyi tett”. Ahhoz azonban, hogy profi módon jól működő nemzeti politizálást lehessen folytatni meg kell határozni, hogy milyen Magyarországot akarunk, nem általában, hanem részletesen. Ennek alapján meg kell határozni a nemzeti érdeket és annak hierarhiáját. Ha ezek tisztázásra kerülnek, akkor lehet politikai programokat kialakítani, ezzel a társadalmat meggyőzve a nemzeti oldalra állítani, a megszerzett hatalmat a nemzeti érdek megvalósítására használni. Ez a politizálás lényege. Azt is látni kell azonban, hogy a Jobbiknak ma még nincs meg az az ereje amivel pótolni tudná a nemzeti társadalomtudományi intézmények hiányát. Hosszútávú nemzetépítő program kell, amihez szociológiai, gazdasági, történelmi, vallásfilozófiai tudományos megalapozottság szükséges. Generációkon átívelő, megvalósítható nemzeti program kell. Ennek hiányában minden aktuális problémánál fel fog merülni a “hogyan tovább” kérdés, amire mindíg csábító felelet az aktuális érdeknek megfelelő válasz.

  Kedvelés

 2. Kedves Zsolt!

  Ha ön ennyire tisztában van a dolgokkal, miért nem alapít egy mozgalmat, vagy egy pártot? Ilyen fenomenális tudással megmutathatná hogyan is kellene csinálni! Jah, hogy az már nem menne. Különösen kedvelem a megmondó, de cselekvésre képtelen embereket.

  Kedvelés

  1. Kedves Mr.Moto !

   Szörnyen sajnálom, de Zsoltnak ige jók a meglátásai. Én pedig sok embert rábírtam a Jobbikra történő szavazásra, ma egy kicsit szemlesütve nézek rájuk,mert a teljesítmény amit a választások óta nyújt a párt , hát elég gáz. Megoldás lenne a lakossági fórum, és ki kéne pöckölni a “langyosokat”, a vezetésből, ha tetszik ez Magának ha se. De a legvalószínűbb az hogy a Fidesz nem be , hanem ledarálja Jobbikot !

   Kedvelés

   1. Kedves toth tamás!

    az ilyen jóstehetségektől, mint Ön is, már csak a lottó számokat kéne megtudnom, hiszen mint a példa mutatja, önök annyira, de annyira tudnak előre mindent. Ezt a, Jobbik foszlik, bomlik, oszlik, bajban van, le lesz, be lesz darálva,már 1.5 éve hallgatom az olyanoktól, mint Ön is. Nem lehet, hogy csak beragadt a rég lejárt lemezükön a tű?
    2 év múlva is ugyan ez lesz a duma? vagy esetleg van B oldal is? Mert ez már rém unalmas!

    Kedvelés

 3. Nem meglepő. Már vártam mikor jön elő valaki hivaltalosan is ezzel. Sajnos már rég elkésett!! Ezek a dolgok a “látó ember” számára már sok hónappal ezelőtt teljesen nyilvánvaló volt. Cél a megvezetés és a nemzeti bőrbe bújtatott cionista érdekek képviselete.

  Kedvelés

 4. lilner

  Ez az írás mitől hivatalos? Mert Lipusz Zsolt van aláírva? Fényévekre van ez a hivatalostól.

  Kedvelés

 5. Semmi új! Csak ez a szánalmas és már unalmas, direkt terjesztett suttogó propaganda!
  Már a választások alatt elkezdték felépíteni.

  A kutya ugat, a karaván halad!

  Kedvelés

 6. Amúgy felesleges itt filózni, úgyis mind meghalunk. Posta Imre is megmondta. :))))

  Kedvelés

 7. Érdekes fordulat ált be a tanár úr politikai arculatában. Mint a jobbik egyik meghatározó publicistája a kurucon, gondolom van még mi a tarsolyában. Kíváncsian várom.
  Váczi Zoli tudják a tevában hogy lopod a gyógyszert és itt írogatsz delíriumos állapotban minden hülyeséget Moto néven?

  Kedvelés

  1. béla!
   Azt nem tudom mit tudnak a tevában, de valószínű rólad tudnak az OPNI-ban.
   üdv, Fehér Gábor

   Kedvelés

  2. béla!

   Az ne zavarjon, hogy Fehér Gábor vagyok és ez 5 éve már a nick nevem. Váczinak meg nem hiszem, hogy szüksége lenne más nevek alatt irogatnia. De a hsz-edből ítélve, te egy OPNI szökevény vagy.

   Kedvelés

 8. Kedveltem annó Lipusz Zsolt írásait, de ez csak szarkavarás. Az áskálódók régi lemezét vette elő.Kár érte,de remélhetőleg csak téves következtetésre jutott és nem valami másért jött elő ezzel az írással…

  Kedvelés

 9. Miután a Jobbik bekerült a parlamentbe, politikussá váltak. Azt pedig régóta megszoktuk, hogy a politikusok nem az emberekért vannak, következésképpen nem tudni, hogy nem ezért emelhette fel a fejét ez a párt is, hogy megmutassa, kiknek a hitét kell még lerombolni, illetve azért, hogy a tiszta emberek %-os aránya feltérképezhető legyen. Ameddig a történelmi jogfolytonosság helyreállítási szándéka és a szentkorona jogrendjének érvényre juttatási törekvéseit hirdetik én még bízom. A Gárda körüli dolgok nem igazán tetszenek, ezt el kell mondanom, de nem szabad elfelejteni, hogy ez a kormány szigorúbban bünteti mint a régi kommunisták. Addig jószerével csak föld alatt lehet dolgozni, de a lényeg, hogy amikor lépni kell ne üres kézzel és ne kis létszámban lépjenek elő.
  Az, hogy vannak beépülők természetes egy 65 éve tartó uralom alatt. A lényeg a célok határozott megtartása. Valahogy mint Pőszével. Ha arra céloz valaki, hogy nem pontosan a cél felé kellene haladjanak, az húzzon a fenébe. A Pősze ügyet egyébként sem értem. Ha listán jutott be és nem egyéni szavazatok alapján, hogyhogy nem állíthat a csapat mást a helyére?

  Kedvelés

 10. Aztán még annyit a vér Jobbikos uraknak: a cigányozásból, a zsidózásból, multizásból, bőszkeresztény nyállal leöntve a XXI században igencsak rövid ideig lehet politikai tőkét kovácsolni ! Bizony ám !

  Kedvelés

 11. Nincs mit csodálkozni a kontraszelektált balfaszok pozícióba jutásán. Vona Orbán, Novák Csurkapistabácsi emlőin nevelkedve szívta magába a káderpolitika csínját-bínját. Mindketten köztudottan zsenik az ügyben.
  Még szerencse, hogy a Jobbik Csintalanjai és Szíjjártóji legalább kussban ülnek és nem okoskodnak, mint fideszes szaktársaik.
  Így is csoda, hogy idáig eljutottak ezzel a mondanivalóval. Nyilvánvaló, hogy egyedül a cigány téma vitte őket tizenöt százalék fölé. Ez a nemzeti-rockos, turulteszkós faszság meg a kinn is vagyok, benn is vagyok politika vicc kategória.

  Kedvelés

 12. Megdöbbentő egyes hozzászólók degradáló megjegyzése. Lipusz Zsolt tisztánlátását kár megkérdőjelezni. Ne feledjük azt sem, hogy történészek között a legjobbak közé tartozik. Lehet vele nem egyetérteni, vitatkozni, de senki nem vitathatja el, hogy igaza van sok mindenben.

  Kedvelés

 13. Uramisten !

  Mennyi balfék van a világon…, melyikük csinálná jobban, mint a Jobbik ?

  Csak megy a süketelés, és a jólértesültség látszatának keltése.
  A tetteket nézd, ne a hazugságözönt.

  Ha elesel az utcán, és van aki felsegít, akkor azt, az ilyen hígagyú, vajon kinek köszöni meg ?
  Valószínüleg senkinek, mert még arra sincsen meg az intelligenciája…

  Verjenek meg okt. 23.-án orbán-gyurcsány rendőrei, miközben az ingyenkonyháról szédelegsz a hajléktalan szállóra.

  Kedvelés

 14. A Gárda ügyét csak egyféleképpen lehet megoldani. Sőt a megoldás adja magát, mert a helyzet kényszerítő ereje csakis egy megoldást tesz lehetővé: illegalitásba taszították a Gárdát, tehát illegalitásba kell vonulni.
  Ilyen eset már sok volt a történelem folyamán. vegyük a legpéldaadóbbat: Brazliát.
  A brazil kommunista pártot betiltották. Utolsó gyülésükön véres viták folytak, hogy mit tegyenek. Carlos Marighella adta meg a kézenfekvő megoldást: illegalitásba vagyis a föld alá kell vonuljunk. Erre mindenki felhördült, hogy gerillaháborút csak a hegyekben lehet vívni (lásd Che Guevara idevágó könyveit). De Marighella állította, hogy a nagyvárosokban még könnyebb. Tapasztalatait könyvben foglalta össze és azokat tanítják is minden katonai kadémián.
  Ezt a tudást és sok minden a földalatti mozgalom kiépítésével kapcsolatos tudást meg lehet tanulni “Apád: A magyar szabadságharcos kézikönyvéből!
  Az ETA, amikor megalakult, akkor csak 5-ön voltak és a Marighella könyvét megtanulták kivülről, egymást levizsgáztatták. Aztán a tanultak alapján elkezdődött a földalatti mozgalom kiépitése. Fegyverszerzés: ehhez sok pénz kell? Honnan a pénz? van-e bátorságod konyhakéssel fegyvert szerezni? Aztán van-e bátorságod a megszerzett fegyverrel elkezdeni feltölteni a “háborús kasszát” pénzzel?
  Ezeken az egyszerű, de annál durvább, dolgokon múlik a szabadságharc!

  tehát ha a Gárda illegalitásba vonul, akkor célokat kell kitüzni, ahhoz pénzeket kell szerezni, fegyvereket, stb. El kell olvasni a könyveket, amelyek arra tanítanak meg, hogy miképp lehet veszélyes dolgokat egy cél érdekében müvelni, anélkül, hogy lebuknál!

  Kedvelés

 15. Egyébként Lipusz tanulmánya jó, csak több konkrétumot kellene tartalmazzon. Inkább írjon álnév alatt, de írjon meg minden kulisszatitkot. Mert ha nem rántja le a leplet a felső vezetői rétegben lejátszodó uram-bátyámosdiról, akkor sem a JOBBIK-nak nem használ, sem a nemzetnek.

  Kedvelés

  1. Hát akkor írnék egy kis konkrétumot.

   Néhány Jobbikos képviselőnek az első cselekedete volt májusban, hogy az első parlamenti szünnapon elballagjon egy autókereskedésbe, hogy ott jó nagy bmw-t vegyen magának.
   Forrás: parlament.hu/vagyonnyilatkozatok

   Aztán egy kicsit később a kongresszuson előfordult az az eset, hogy Szegedi Csanád országos jelöltsége csak 18% volt, igen ám, de 20% kellett ahhoz, hogy indulhasson! Így Szabó Gábor gyorsan megszavaztatta azt, hogy 15%-osok is indulhassanak! Persze ekkor még senki nem tudta, hogy Szegedi öcsi csak 18%-ot kapott és erre ment ki az egész!
   Forrás: kongresszus hivatalos jegyzőkönyve.

   Hát most így hirtelen ennyi, de ha akarod jókomám akkor annyi simlisséget, és mutyit írok neked (amiről tudok) hogy magam se hinném el.

   Az baj, hogy ide jutottunk.

   Kedvelés

   1. Pedig tényleg kellene tudni részleteket és szakszerüen feldolgozni. Mert lemerem fogadni, hogy a vidéki szervezetekben nem tudnak szinte semmit. Mint ahogy én sem igen tudok arról, hogy mi folyik Bp-en JOBBIK-os berkekben.
    Időt kell szakítani rá, és egy komoly tanulmányt írni. Ilyen született ezelőtt vagy 15 évvel a MVSz-ben, az akkor még elnökhelyettes kérésére. Érdemes lenne azt megszerezni és mintának venni. Persze az illetőt, aki megnevezte az elemzésében a felforgató elemeket és leírta cselekedeteiket és tanúkat is megadott minden esetre legalább kettőt, Patrubány cserben hagyta és balkáni módon kitúrta a MVSz-ből. Miért balkáni módon? Azért mert a stratégiai bizottság elnöke volt és a saját bizottságának az üléseire magát az elnököt Patrubány sosem hívatta meg. Egy ilyen elemzésen lehet több hetet illetve hónapot dolgozni. De meg lesz azeredménye, mint ahogy a végén Patrubányon csattant az ostor, mert tudja mindenki, hova juttatta az MVSz-t. tehát egy ilyen elemzés megjelenése után vagy rendet teremtenek abban a szervezetben vagy bedöglik az egész, amit meg is érdemel.

    Kedvelés

 16. Németországban hatalmas feszültségek vannak a hamú alatt. hamburgot, utána tőle alig 80-100 km-re Hannovert tartják a legpotenciálisabb robbanási zónának.
  Térképek léteznek, melyeket a különböző titkosszolgálatok felméréseiu alapján készítenek a politikai pártok számára. München a legnyugisabb helynek tünik, de Frankfurth és Köln közötti agyon urbanizálódott régiót ha egynek vesszük, akkor az hatalmas tüzfészeknek mondható. És azis érdekesnek tünik, hogy azokban a városokban van a legnagyobb feszültséh, ahol sok a homoszexuális sőt a polgármester is buzi. Minél több a buzi, annál nagyobb a robbanás veszélye. S még tovább lehet ezt ragozni: Berlinben abban a negyedben szoktak a jobboldaliak tüntetni és rendőröket felgyújtani, ahol a Berlini homoszexualitás 100 éve állandó kiállítás müködik. de vegyétek Zürich-et, ahol leszbikus a polmes asszony. Itt minden évben legalább 3 vad, tömegverekedéses tüntetés volt, van. 2008-ban a tüntető balosokba autóval belerontottak és meghalt és sulyosan megsérült néhány “békés” tüntető.
  Ugyhogy Schultz Úr egy ilyen ország delegáltja, ahol várható a nagy és szélsőséges robbanás.
  de Franciaországban is irtózatos feszültségek vannak. A volt gyarmatokról minden mennyiségben szívárognak be afeketésk, sárgák. Páriszban ha leszállsz a vonatról azt hiszed valamelyik afrikai városban vagy. Marseille-ben él csak tunéziai vagy 500ezer.
  Amikor Sárközy belügyminiszter volt, akkor ő verte le a lázadást. Az Aldzsazira szerint a Moszad robbantotta ki az egészet, azzal, hogy feláldoztak egy zsidó fiatalt és rékenték az arab gengekre. Kitörtek a zsidó gyilkolások az arabokkal szemben, aztán kevertek egyet, hogy legyen belőle francia-arab mérközés.

  A titkosszolgálatok egyre-másra alakulnak az EU-ban, mint EU intézmények. Annyi alakult eddig is már, hogy már áttekinthetetlenek. Pl. Németországot folyamatosan 5 darab saját szatelit figyeli. Ezekről folyamatosan figyelik az erősen veszélyeztetett személyeket, mint az izraeli nagykövetet. Hogy Bp-en is figyelik az biztos, csak nem saját szatelitekből, hanem amerikaiból. Magyarország ilyen pontos megfigyelésére 2 szatelit kellene.

  Kedvelés

 17. Kedves K.Abbé!

  Azt hiszem valamit nagyon félreért a Gárdával kapcsolatban.
  A Gárda nem felfegyverkezett szabadság harcosok csapata. Nem különleges terrorista egység. Nem martalócok hordája.
  Jelentősége pontosan a nyilvános működésben van!

  Kedvelés

  1. gandalf, te nem olvastad el figyelmesen az írásomat. A Gárdát jogerősen betiltották. Tehát ha csak összejönnek és tárgyalják a gárda dolgait, már akkor is illegális tevékenységet folytatnak. vagy csak az lett volna a szerepe a Gárdának hogy egyenruhában masirozzon, s velük riaszgassák a rosszalkodó cigánygyerekeket?? Egyéb csúfondárosságokat nem írok, mert azt az internáci újságírók már sok változatban megírták.

   Kedvelés

   1. @K.Abbé!

    Tudja a magyar nyelv nagyon helyesen lehetőséget ad arra, hogy a beszélgető felek viszonya tisztázott legyen.
    Ennek felrúgása összefüggésbe hozható azzal, hogy az illető véleménye mennyire vehető komolyan.
    Sajnálattal látom, hogy Ön szalonképtelen!

    Kedvelés

 18. Kedves Zsolt!

  Sorról sorra!

  1./ “…. Mindenféle személyeskedés nélkül, arról van szó, hogy – akár a többi, a Jobbik által teljes joggal kritizált párt esetében – a nemzeti radikálisoknál is a belső baráti-ismeretségi kör primátusa alapján történt az országos és megyei listák összeállítása, …”

  Szerinted, mint az LMP tette, újsághirdetésben kellett volna jelölteket keresni?Jude-amcsi módszerrel? Breefing-meeting-castng?
  Vagy mi? Nekem is ezer más elképzelésem lett, lehetett volna!
  És? Tagja vagyok a pártnak? Nem. Hát akkor?

  2./”….annak köszönhette rohamos népszerűség- és szavazótábor-növekedését, hogy reális, és mind jogi, mind morális értelemben helytálló, éles elitellenes kritikát fogalmazott meg (“húsz évet a húsz évért”). A hatalom berkein belülre kerülve igazából e tekintetben nem tudott használható stratégiát, s pragmatikus, napi cselekvési metódust kialakítani. A “kinn is vagyok, benn is vagyok” koncepció alkalmazása ez esetben teljesen kontraproduktív és önveszélyes….”

  Mindenekelőtt szögezzük le: “a hatalom berkeibe való bekerülés”, nem tudom mi okból, de részedről egy OLTÁRI NAGY CSÚSZTATÁS!
  Hamisság!
  Miféle hatalom, miféle berkeiről beszélsz,
  Kedves Zsolt?!!!
  Ha nem olvastad volna vagy nem tudnád, ez,
  az idéző jelbe tett kitétel, tipikus biboldó népszarás,168 órás, heti válaszos, hvg-s, népszabaccságos, atv-s, magyar hírlapos,”rákérdező” bethlenes,bolgárgyörgyös duma!
  Légy szi’ ne vedd el kenyerüket a derék demokratáknak!

  3./” ….Szintén további súlyos probléma, hogy immár parlamenti pártként a Jobbik saját korábbi ultraradikálisaival – a Ház és a hivatalos politika írott és íratlan játékszabályaihoz szükségképpen kisebb-nagyobb mértékben idomulva – egyszerűen nem tud mit kezdeni…”
  Ez részben igaz lehetne, ha igaz lenne! De sajna nem így van! Amit utána írsz, akár … na inkább nem folytatom!
  4./…”A legtragikusabb, s 2014-ben nagyon válságos politikai szituációt eredményezhető problémája azonban a Jobbiknak az, hogy katasztrofális szürkeállomány-deficittel küzd…”

  Országos-megyei-városi szinten? Vagy hogy képzeled?

  Azért én, egy Lipusz Zsolttól nem vártam el, hogy egészen konkrétan lehülyézze, a jelenleg egyetlen nemzetinek mondható parlamenti párt képviselőit, s amúgy félvállról, annak tagjait és szimpatizánsait!

  5./…”A parlamentbe jutás következményeként, valamint az értelmiségi támogatók hiányának köszönhetően a Jobbik gyakorlatilag elveszítette kapcsolatát a tömegekkel, a támogatói körrel, a “talpasokkal”…”

  Értik efftársak!!!??
  Meg kell tanánunk a kapcsolatot a tömegekkel. Meg köll nyernünk a munkások mellett a nyakas parasztokat,szöveccségesünknek az értemmiségeket is! Értve vagyok? A feladat Gerő efftásra, Farkas és Péter efftársa van kiosztva. Azeszközökbe nem válogatnak! Világos?

  Miezmi?
  Mintha egy rákosi szentenciát olvasnék!!! Vagy egy andrasevet a népszarától!

  6./..”a huszonnegyedik órában van ahhoz, hogy tisztázó, őszinte dialógusokat és vitákat lebonyolítva – még ha ezek olykor fájdalmasak is az érintettek számára – megerősödve, valamint megújulva kerüljön ki e csapdahelyzetből, …”

  Hogy hítta eszt anno a pártelit? (Vagy tán még most is csinálják?)
  Jah, jah! Megvan!!!
  A fejlődés érdekében, kedves efftársak, minden párttag tarcson szabadnép, 168 óra és népszabaccság másfél órát!
  Minden párttag de legfőképp az elnök személye gyakoroljon önkritikát. Nem mondom, ez néha fájdalmas lesz Farkas és Péter efftárs kezei között, de az őszinte bevallomás, ha kritikus is, megtisztulást hoz a vallomást tevő efftárs számára, aki így lélekben tisztán, megujjulva állhat az akasztófa alá vagy koporsóban fekhet ki a széles néptömegek elé!

  Gratulálok!
  Kedves Lipusz Zsolt!

  Kedvelés

 19. 7./

  Ezt a Hunhírra írtam, nagyon éjjel és nagyon álmosan, kicsit össze-vissza, de Lipusz Zsolt most felébresztett, és beillesztem ide is. Alapja a zsidó parazitaság titka.Az, hogy miként képesek akár 30-an is túlélni, legyűrni egy nemzetet.
  Konklúziója, van mit tanulnunk tőlük!

  Hogy saját fegyverüket fordíthassuk visszájára, legfőképp a magunk védelmében.

  Zsidó majmok! (EZ nem megszólítás, az épp ott olvasott cikkre való rövid, tömör reagálás!)

  – Innentől kezdve pedig, már nekünk szól!:

  Nézzétek meg az ortodox visegrádi utcaiak, a már felvásárolt magyar falu Nyírtass, a cívis várost lassan, de biztosan – fideszes, és polgármesteri segítséggel – elfoglalni készülő zsidó “egyesületek” honlapjait.

  Van mit, és kötelező tanulni tőlük!
  (Lásd, hogy a megszólításnál maradjak, majmok bolygója 1, de különösen a 2.
  Ez utóbbit, mintha kéjes perverzitásból, a közeljövő állapotait bemutató figyelmeztetésként, direkt vitték volna filmre, a természetesen kizárólag zsidó alkotók -/lásd:stáblista!/.
  Mondván, a fehér és goj birkákat, Ők figyelmeztették!

  A fehér és goj birkák, meg egymás között feszítenek,dülleszkednek a nemzetben, hogy melyikük a gojabb és a fehérebb!!!

  Nem véletlen említettem a XIII. kerület Visegrádi utcai zsinagógát!
  Ezek rövid idő alatt puccparédásra vágták az imahelyüket, még a népszarság is megemlékezett a tóra-avatásukról, honlapjukon a “támogatók”-ra kattintva nem jelenik meg semmi, ugyanakkor, a beruházás több tíz milliósnak tűnik, míg a képeik alapján vannak vagy ….. harmincan.
  Felnőttek!
  Valamennyien, csupán Magyarországon élő zsidónak vallják magukat, akik csakis saját hagyományaikat ápolják és tisztelik. A honlapjuk emellett Izrael Állam elkötelezett híveként mutatja be az ortodox közösség tagjait.

  Ami a plusz?!
  Rendezvényfotóik vizslatásakor látható, van körülöttük vagy tucatnyi gyerek. Még kicsik!

  Bizonyára sokan ismerik, az ókori arab uralkodó, egy búzaszemből kiinduló sakkjátszmájának következményét…..

  Aki nem, írja be a keresőszavakat a “gugliba”, aki pedig tudja miről van szó, gondolkozzon el, de nagyon erősen!
  Hunhírestül,lipuszzsoltostól,szebbjövőstől,vonagáborostól,szentkoronarádióstól,gárdástól,
  csendőröstől, betyárostól,magyarszigetestől,az egész, 1000 darabra szétszórt, ki veri jobban a magyar mellét társaságoktól, kezdődően az akolban tengődő, való világon nevelkedő birkáig!

  Mi miért nem ezt csináljuk?

  Szinte észrevétlenül fognak eltiporni minket!
  Hogyan is ne?
  Amikor az általam egyébként nagyon Tisztelt Lipusz Zsolt, olyanokat írogat manapság, nem először,hogy lejtmenetben a Jobbik, és úgy ahogy van, belterjes szarkupaccá “fejlődött” a párt????
  Mire jó ez?

  Jól felfogott érdekükből, a köztudottan “Göbbels-i” propagandán nevelkedett bibsi-komcsi lapok, firkászai, de még a nyaloncai és bértollnokai sem hoznának ilyen gondolatokat nyilvánosságra!
  Mi hülyék vagyunk?

  Bizonyos mértékig, igen! Igen?
  Mert azt hisszük, nálunk az igazság! (Egyenként!)
  Ami így is van, de ebben az országban ma már nem 1711-től , a Habsburg I.Ferenc császár rendeletei nyomán kezdődött s lassan a végkifejlet felé hajló megszállás elleni küzdés – amit Simon Perez oly szépen kifejtett – a cél!

  Stratégiai célunk ma már csak egy lehet: a MAGYAR Állam, a Magyar Államiság megtartása!

  Ami,mint napról napra világosabban látszik, lassan eltűnik, felőrllődika narancsköd felett lebegő kék égben!
  S ehhez, nem a Nemzetünk, hanem egyáltalán! Államiságunk megtartásához, nem elhülyült, sértődött, majdénjólbelédrúgok,mert te is belémrúgtál a nyilvánosság előtt közzétett számtalan, egymást is sárba taposó, nemzeti, nemzetieskedő megnyilatkozásokon keresztül, nem a kiskakasok sarkantyús pengeváltásain keresztül vezet az út.
  De nem ám! Basszus!

  Hát persze, hogy kiröhögnek bennünk a nyilas pártszolgálatos testvérből, ávós verőlegénnyé vedlett zsidók!
  (Tényleg ezeket, miért nem kutatja fel senki? Akkori, 1946-47 lapok szerint, pl. ezt egy 1947-es cikk ínformációja: egy hullámban 40 ezer zsidó tért vissza nyugatról Magyarországra (hogy honnan jöttek,azt nem írják), ezek biztos még most is rettegnek, főleg a következő, ávós múltjuk miatt.)

  Na mindjárt jön a munkásőr zoltai és panaszkodni kezd a honlapra. A Hunhír persze ugyanolyan joggal és még erőteljesebben – hisz mi vagyunk itthon – panaszkodhat a zsidó honlapokra, a talán száznál is több cionista porta, nyíltan össz nemzet ellenes, nyíltan magyar- és keresztény gyűlölő megnyilvánulásaira.

  Ezért írtam az elején, ha már itt szívják a vérünket, lebzselnek, ajvékolnak, legalább tanuljunk valamit tőlük.
  Nem szégyen az!
  Tanuljuk meg, hogy ugyanazon gondolkodás, érzelem, szándék mentén semmiképp nem pocskondiázzuk, nem köpjük le, nem gyalázzuk, hanem dícsérjük, elismerjük, netán kimosdatjuk a másikat!
  Tanuljuk meg, ha engem bántanak, az olyan mintha mindegyikőnkön sebet ejtettek volna, tanuljuk meg, mit jelent, egy cél érdekében közösségben élni!
  Ez a cél pedig, Barátaim!
  Elérhető közelségben veszni látszik, a 30-ak ellenében!
  Ezt a célt, ezt a megtartásra ítélt célt pedig úgy hívják, Kedves Honfiak!
  Magyar Állam!

  Kedvelés

 20. Ha valaki végig olvassa a korábbi a hozzá szólásait egyértelműen kiderül hogy nem tartozik a Magyarok közé! pedzeget rész igazságokat de az alapvető dolgokban nincs igaza. Ilyen komoly ellenszélben nagyon sokat tettek az országért és örülök hogy időben felszínre jönnek az ilyen pösze félék és kitakarítják a férgeket. A küldött emberek valóban be furakodtak a Jobbikba is és nagyon komoly feladat ezek kiszürése és eltávolítása a pártból! Az is nagyon fontos hogy helyi emberek vezessék a szervezeteket ne ilyen ejtőernyős pösze félék Somogyban. Van nagyon sok Jobbikos érték rendet magának valló “értelmiségi” aki nem a hivatalos elvárásoknak akar megfelelni csak szóba kell állni velük és hallgatni a tanácsaikra mert nagyy részük nem akakr hivatalosan politizálni de hasznos tanácsokat tudnak adni.

  Kedvelés

 21. Mégha a “dolgozat” irójával sokmindenben egyet is értek,azért ajánlanám figyelmébe,egy kevésbé “metafórikus példázattal élve” -de inkább egy jó mondással- a következőt : Ne piszkitson arra az asztalra,amiről eszik !
  Örülnék,ha “tanulmányozná” a többi pártot is,és arról is legalább ennyire hathatós,és dörgedelmes irást készitene-mert lenne miről-,mint ahogy a fenti “dolgozatban” tette! Igen, akkor kiderülne az, amiről “chabbix” irt a Hunhirre?.Ez lenne igazán “kurucos”.Igaz,ez a kuruc,már nem az a kuruc,hiszen itt a “médiatörvény”,és aki nem lép egyszerre…………,felkopik az álla.

  Kedvelés

 22. “A legtragikusabb, s 2014-ben nagyon válságos politikai szituációt eredményezhető problémája azonban a Jobbiknak az, hogy katasztrofális szürkeállomány-deficittel küzd. A Fidesszel, illetve még az MSZP-vel összevetve is – amely pártok óriási értelmiségi és szakértői háttérbázissal rendelkeznek”. Ehhez a mondathoz annyit fűznék hozzá, hogy egyrészt a Jobbik még egy kialakulóban lévő szervezet, amelyben még zajlanak a tisztulási folyamatok. Másrészt pedig mire mentünk az elmúlt 20 év alatt a Fidesz és az Mszp általad oly nagyra ítélt szürkeállományával. Csak meg kell nézni mi lett ebből az országból. Ha eddig “zsenik “irányították, és sikerült ily módon lezülleszteni, akkor talán itt az ideje a józan paraszti ész alkalmazásának, az igazság kimondásának – a helyett, hogy a legnagyobb kakit is selyempapírba csomagolva adagolják a választóknak. Egyelőre a Jobbik az egyetlen, aki nyíltan képes megfogalmazni a problémákat, és elképzelése is van a megoldásra. Elég volt már a mézes-mázos süketelésből, a tettek hiányából.

  Kedvelés

 23. Kedves Zsolt, Kedves Olvasótársak!

  Sok hozzászóló nekitámadt ennek az írásnak, még önérdekű elfogultsággal, sértődéssel is megvádolva a szerzőt. Pedig ami itt le van írva (mint olvashattuk is, a terjedelmet tekintve a teljesség lehetősége nélkül) bizony, igaz! Ezeket a negatív jelenségeket már a választási hajrában érzékeltem, s próbáltam is jelezni, de vagy el sem érhettem az illetékeseket, vagy figyelmeztetésem elszállt, mint a füst. Csak felsorolásszerűen említek meg néhány, már réges-rég tapasztalt negatív jelenséget.

  1. A vezetésbe – minden szinten – csak a haveri kör tagjai kerülhettek, függetlenül attól, hogy alkalmasak-e vagy sem.

  2. A párt felső vezetése elszakadt az emberektől, s míg korábban, amikor szükség volt ismert emberekre, hogy győzzenek a választáson, a legfelsőbb vezetőkig el lehetett érni mindenkit, mára képtelenséggé vált. Se fel nem veszik a telefonokat, se nem jeleznek vissza, se egy SMS, se email reagálás nincs a megkeresésekre. Pedig nem hiszem, hogy a választások előtt jobban ráértek, mint most. Fallal vették körül magukat (vagy hagyták magukat körülvenni), mint a FIDESZ.

  3. Az összetoborzott szakértői gárdát szétszélesztették, eleve képtelenek voltak őket úgy összefogni, hogy érdemi munkát végezhessenek. A szakértői csoportok élére alkalmatlan, határozatlan (de szófogadó pártkatona) embereket tettek.

  4. Nevetséges és veszélyes az, ha több évtizedes tapasztalattal bíró embereket (akik a politikában is megéltek sok mindent) félre lökve, elnézést a kifejezésért, de kis nyikhajok akarják megmondani a náluk értékesebbeknek, hogy miről mit kell mondani, mit hogyan kell értelmezni, s mikor szólhatnak lelkiismeretük, tapasztalatuk szerint a náluk sokkal nagyobb tudással bírók.

  5. Megdöbbentem, amikor megláttam az országos és a helyhatósági választások jelöltjeit. Még nevetségesebb volt, amikor az események után azzal nyugtattak, hogy felmerült az én nevem is. Sokat érek vele, s ők is. Számos alkalmas, komoly politikai előélettel is bíró embert kergettek el maguk mellől, a karrierista tülekedők miatt! Egy Fideszes helyi képviselő ismerősöm még a választások előtt azzal lepett meg, amikor találkoztunk: “Hallom, a Jobbikban indulsz a választásokon”. A válaszom az volt: “Te többet tudsz, mint én, mert én ilyet nem is hallottam!”

  6. Az pedig katasztrofális, hogy bármiben együtt szavaz, egy platformra kerül a JOBBIK az MSZP-vel, vagy az LMP-vel. Már-már úgy néz ki (és ezt a társadalom nem fogadja el!), hogy a FIDESZ-KDNP a legfőbb ellensége Hazánknak! A JOBBIK legalább is úgy viselkedik, mint ha inkább az MSZP-vel és az LMP-vel működik együtt, semmint a kormányszövetségben lévő pártokkal.

  7. Bizony, az értelmiséggel, a tanult szakemberekkel pedig nem tud mit kezdeni a JOBBIK. Mert a tudás, hazaszeretet, nemzeti életszemlélet kevés, legfontosabb a párthűség és a bólogatás!?

  Egy szó, mint száz, lehet itt mellébeszélni, takargatni a bajt, lehurrogni az ellenvéleményen lévőt, sértődöttséggel vádaskodni, de a tények megállnak, s a baj hamarosan katasztrófához fog vezetni, ha nem veszik komolyan az intő szavakat!

  Gratulálok a cikk írójának!

  (Gondolkodó)

  Kedvelés

  1. Kedves “Gondolkodó”

   – Ön hogyan építene pártot ?

   – Ha az a párt, amit Ön épített, már eléggé nagy lenne, ahhoz, hogy bejuthasson a parlamentbe, akkor, hogyan ellenőrizné a tagság, és vezetőség 100%-os tiszta – kezűségét, – lelkűségét ?
   Különösen annak a fényében, hogy jól tudja, az ellenfelek, már beépítették a tégláikat, hiszen ebben évszázados tapasztalataik vannak ? És főleg anyagiakkal ellátottak, nem úgy, mint az ön pártja ?

   Próbálja ki, mindenkinek adott a lehetőség ! Csak egy “kicsit” dolgozni kell !

   Ha mégis sikerülne, akkor örüljön a partvonalon kívüliek “jóhiszemű”, idióta beszólásainak !

   Kedvelés

 24. Gondolkodónak teljesen igaza van. de ezt a folyamatot, ami a JOBBIK-ban lezajlott eddig és ami tovább folytatódik azt már megfigyelhettük más olyan pártoknál is, akik kibuktak a politikából. Magyarországn annyi a politikailag hullává vált párt, mint szar a harctéren!
  Vegyük az egyszerübb képződményét először a JOBBIK-nak az EU képviseletet. Egyedül Morvai az, aki ott meg tud jelenni, tárgyalni tud a folyósón, vagy be tud menni egyéb tanácskozásokra, találkozókat tud megszervezni más országok hasonszőrű politikusaival. Miért, mert tud tisztességesen angolul, van fantáziája, megfelelő politikai kulturája és ezt ott tudja kamatoztatni. Csanádnál ez sajnos hiányzik. A harmadik képviselőt, aki Balczó után került oda, azt se tudom miképp hívják.
  De vannak olyan politikában edzett értelmiségiek, akik radikálisak és 5 nyelven aktívan beszélnek, JOBBIK tagjai még az alapszervezet megalakulása előtt, és még se veszik tekintetbe őket.
  Tehát teljesen igaz, hogy haveri alapon intéznek mindent!

  Kedvelés

 25. Ez az elemzés is jó, de nem tökéletes.Szerintem, a jelenlegi képviselőkből 3 tucat nem odavaló. Nem csak a komcsik nem odavalók, hanem mások sem, Túró Dórikától kezdve, Balczón át, a HVMI-s betyár Zagyváig bezárólag. Pont a kurucinfós “indítsuk Budaházit” kampánynak köszönhettünk kb. mínusz 1-2 százalékot. Budaházyval, HVMI-val, betyárokkal semmilyen szövetséget sem lett volna szabad kötni, bevinni ezeket a különböző politikai szintekre és lejáratni magunkat velük. Aki nekem Budaházy indításáról papol, az nincs tisztába a realitásokkal. Miért nem ott indították Gyurit, ahol családjának nagy befolyása van és biztosan nagyobb sikert ért volna el? Négy részre osztanám a bekerült képviselőket. Megélhetési sötét radikális tábor, liberális fideszbarát tábor, törtető és pozícióvédő tábor, radikális politikusok tábora, akik jobb képességekkel rendelkeznek. Az utóbbiak nincsenek tízen sem, talán öten. Még Vonát sem sorolom közéjük, mert ő is csak pofázni tud legfeljebb, miközben hagyta, hogy szétverjék a mozgalmat és a gárdát, ezzel a legnagyobb kárt okozva a nemzeti radikális tábornak. Nem említette Lipusz azt sem, mi okozta még a legnagyobb kárt a pártnak. Szerintem az, hogy tapsolgattak és együtt szavazgattak fidesszel, megszavazták például a megszorításokat, különadókat. A törököknél járt 2 képviselő(Staudt és Hegedűs) által erőltetett török csatlakozás támogatása is nálam a hazaárulás kategóriájába tartozott és az sem érdekel, hogy mennyit kaptak ezért az árulásért.
  A Jobbik megítélése csak romlani fog, javulni aligha. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy immár nagyon sok Jobbikos bomba ketyeg a különböző önkormányzatokban. Azért beszélek bombákról, mert nem tehetséges emberek kerültek be jórészt az önkormányzatokba, hanem olyan megélhetési politikusoknak nem nevezhető, más pártokban szerepet nem kapó holdudvarosok kerültek be, akik besimulnak a gépezetbe és törvénytelenségeket fognak elkövetni anyagi haszonszerzés céljából. A legközelebbi választások előtt ettől lesz hangos a média, mit csináltak a jobbikos képviselők. Erre számítani kell és be kell kalkulálni pár mínusz százalékot is emiatt. Nem hiszem, hogy a Jobbik be fog kerülni a legközelebbi választásokon a parlamentebe. Szerintem, nem is érdemli meg a legtöbb közülük. Most négy évig habzsi-dőzsi lesz nekik, aztán takarodjanak vissza oda, ahonnan jöttek.
  Én is “támogató talpas” voltam, de most becsapva érzem magam. Nem felejtek és nem játszok Istent, hogy megbocsájtsak nekik, azoknak, akik bekerülve a mi munkánk következtében bent leszartak minket és elfelejtették az ígéreteiket. Röviden, a Jobbik képviselőinek zöméért nem kár, amennyiben nem jutnak be legközelebb. Engem inkáb az a kérdés foglalkoztat, hogy a nemzeti oldal kiheveri-e a jobbikot és lesz-e olyan új erő, akit támogatni tudnánk négy év múlva a választásokon, esetleg előbb?

  Kedvelés

 26. Emigráció
  Nézzünk meg 2 új, Európában alakult országot: Szlovákiát, ill. a legújabbat, Koszovót.
  Mindkettőt népének saját emigrációja alakította meg. Ahhoz, hogy lásd a kiutat a mocsárból el kell távolodni tőle, hanem sose találsz ki belőle és belefulladsz, vagy végkimerülésedben feladod!
  Koszovó ezelőtt néhány évvel vívta ki függetlenségét. Haliti alelnök is és Taci elnök is svájci emigránsok voltak. Onnan írányították a felszabadítási mozgalmat. Egy szabadságharchoz sok pénz kell, és ezt Taciék meg tudták szerezni.

  Na de hogy?

  1. Koszovó területén nagy amerikai támaszpont létesült. Ahol amerikai katona van ott kell kábítószer is, mégpedig nagy mennyiségben. Az albánok szállítani kezdték. Sőt rövidesen kiterjesztették a kábítószer üzletet Svájcra is és aztán egész nyugateurópára. Ekkor beszállt az amerikai hadsereg is az üzletbe és katonai, ellenőrizetlen (!!!) repülőgépekkel hordták be távolkeletről a sok kábítószert, később a mindenféle amfetamin származékokat. Ekkor aztán “kurva” nagy lendületet vett az amerikai-albán barátság és kiépült a legmagasabb szinten is egy gyümölcsöző kapcsolatrendszer. Ezen a szinten már döntéshozókkal ill. ezeket befolyásolni tudó másodikrendbeli személyekkel tudtak tárgyalni Koszovó sorsáról.

  2. Nem ez a sorrend, de hirtelen igy jutnak eszembe a dolgok.
  Koszovó nem egy rendkivül hideg hely, hisz sokkal délebbre van, mint a Kárpátmedence. Mégis, ha télen az ott lakó szerbeknek a gyerekek beparittyázták az ablakát, akkor az kellemetlen. A szerb másnap már be is tette az ablakot új üveggel. de az albán gyerekek be voltak jól oltva az ellenség elleni szérummal, így aztán megint belőtték az ablakot. Ujságpapír került ezuttal az üveg helyett az ablakba. Ezt meg ujra beszakították. Ezt több albántól tudom, akik a szabadságharcukban ezt tartják az egyik legemlítésre méltóbb fogásnak az ellenségen. Amikor egy egész nép ennyire indoktrinált a nyilvánvaló, és köztük élő ellenségek ellen, és ennyire egy cél elérése érdekében gondolkozik és cselekszik, akkor az a nép el fogja érni a célját. Ahhoz hogy egy szabadságharc beinduljon és valóban veszélyes legyen a belső ellenség számára, el kell érni a kritikus tömeget, akárcsak a nukleáris láncreakció beindításához!

  3. Szervkereskedelem: mivel sok pénz kell a szabadságharchoz, így aztán semmilyen területe nem létezhet az életnek, amiből egy szabadságharcos ne próbálna meg a mozgalom érdekében pénzt csinálni.
  Megszervezték a foglyok kivégzése utáni rögtöni mütéteket. Pl. egyetlen veséért kaphatsz a fekete piacon 40’000.- eurót. Lényeg, hogy minél több fogollyal rendelkezz és ezek között minden orvosi vizsgálati eredménnyel rendelkezz. Aztán jönnek a pontos ígények. Ezekután kiválasztják a foglyot, elszállítják arra a helyre, ahol a mütő fel van szerelve. Amikor az egyeztetések megtörténtek a donor halála és az akceptor mütétének idejére, és a mütőhöz közel leszállt a repülőgép, a foglyot kivégzik, s rögtön feldobják az asztalra, ahol az előkészült orvosi csapat máris elkezdi kiszedni belőle az összes ígényelt szervet. Ezekután a kis, speciális tartályokat felteszik a repülőgépre és elrepülnek vele pl. Svájcba, ahol évente kb. 400 szervet ültetnek át. De persze ennél sokkal nagyobb mennyiségre lenne szükség!

  A fentiekből próbáljunk következtetéseket levonni (csak röviden):
  1. Tudjuk sokan, hogy a magyarság nagy veszélyben van. A történelmi területeink szétdarabolva, népünk fogy, 2050-re már 30%-a nyugdíjas lesz (ki tartja el ezueket?), a Deák Ferenc által kiegyezett zsidó import belülről veszélyezteti a megmaradt csonka ország létét is, mert ezek adósrabszolgái lettünk. Tehát szabadságharcot kellene elindítsunk. Ehhez pedig sok pénz kell!
  2. Miképp tudnánk indoktrinálni a magyarságot, ill. elsősorban visszaadni neki nemzettudatát? Enélkül nem tudsz egy szabadságharchoz szükséges indoktrinálást elvégezni. S ha nincs háttérországod, úgy nem tudsz semmilyen harcot elindítani.
  3. A belső ellenség legveszélyesebb elemeinek listára tétele és ennek nyílt köröztetése a vádírattal együtt, nagyon fontos pszochológiai eszköz. Ezt a listát 2 részre kell osztani a személyek veszélyességének mértéke szerint: halál lista és fekete lista.
  4. Biróságokat kell felállítani , ahol fekete álarcos törvényszéki bírák halálra itélik egyenként a halál listán lévőket és a bábujukat a fekete mágia módszerei szerint ki is végzik. Erről készült filmet az interneten széles körben terjesztik a vádírattal együtt!
  5.
  ……………
  stb.
  Sok egyéb részlet megtalálható itt “Apád: A magyar szabadságharcos kézikönyve”

  Kedvelés

 27. Mr Motto! Ez egy jó reklám Posta Imrének.
  Csak így tovább! Tereld csak a brkákat, ráju

  Kedvelés

 28. A sok jobbikszopó és a többi demokráciamániás agyhalott majd amikor a NATO-katonák és a cigány terrorhordák éppen lemészárolják a családját,anyucit pedig megerőszakolják akkor majd mit fognak csinálni? A pártkönyvet lobogtatni ? elszavalni a jobbik-programot vagy mi a lótúrót ?

  Kedvelés

 29. Senki sem reménytelenebbül rabszolga, mint aki tévesen hiszi azt, hogy szabad. Aki a hazugságoknak hisz, ezért tehát rabszolga, de aki megleli az igazságot, az tudja, hogy az. Fegyvert a népnek, mert a gőgös, kapzsi és erkölcstelen hazaáruló politikai hatalom, fegyverarzenállal tudja csak a hatalmát megtartani, közpénzen tartott, állig felfegyverzett testőrök hadával, piszkos hazugságok tömkelegével a médiákban. Igaz, hogy ha egy nemzet okos, bölcs és erkölcsös tömegei lemondanak a polisz irányításáról, akkor a gazemberek fogják a hatalmat a kezükbe kaparintani, a saját meggazdagodásuk eszközéül. El kell kergetni ezeket a gazembereket, mint ahogy most épp Egyiptomban kísérelték meg elkergetni a tolvaj és korrupt, önjelölt vezetőket. El kell kergetni a húsz éve nyakunkat szorongató tolvaj politikai csőcseléket Orbánostól, Gyurcsányostól. Szakítani kell az USA-val és Izraellel, e két legelvetemültebb világgyilkos állammal, szakítani kell az EU-val, ezek tevékenységének európai fedőszervével, és be kell zárni Magyarország kapuit ezek elől a hiéna népek elől. Nem azt mondom, hogy feltétlenül a megalkotóinak a közreműködésével, de mindenképp a már megszületett program, a Jobbik 88 oldalas Radikális változás c. programjának a tételes megvalósításával kell nekifogni a rákos fene kivágásához hazánk testéből, és ennek első lépése a teljes Fidesz banda letartóztatása, és minden cionista és pénzügyi kapcsolatának a kiutasítása hazánkból.

  Kedvelés

 30. NNNAAA!
  Itt is megkell szolalni.Persze utanna lehet majd,hogy *messzirol jott ember azt mond amit…*
  Tisztelt honfitarsaim!
  A tavolbol is turelemre szeretnelek benneteket felhivni.Az igaz,hogy kell egy valami(nem part)aki a cionista parlamentben a nemzet igazi hangjat probalja hangosan hangoztatni.
  DE—-evvel egyetemben nemszabadna az igazi nemzeti radikalis eroket pacifizalni sem.Marpedig a jobbik ezt csionalja.Ja ,es ne Marika nenizzetek a Wittner Mariaval kapcsolatban.Kulonben is mit keres ez a fidesz-likud soraiban?
  Lehet sertegetni.

  Kedvelés

 31. Sziasztok!

  Azt tudjátok, hogy Lipusz is Jobbik tag volt? Nyíregyházán!!!! Ja, hogy nem lett képviselő, és ezen megsértődött? Most már értem miért írogat ilyeneket!
  Fenékig! Egészségünkre!

  Kedves Hozzászóló!

  Fölöslegesek az efféle megjegyzések, mert az igazságon semmit nem változtatnak. Már pedig amit Lipusz Zsolt úr ír, az IGAZSÁG!

  Amit pedig szerkesztőkollégám írt, szintén igaz, mi nem csak ennyit tudunk. Ja, és még egy megjegyzés: mivel nem ismeri a több ezer olvasónkat, nem illik tegeződve írnia! Mi sem vagyunk pertu barátok, tudtommal.

  Üdvözlettel: Híradmin

  Kedvelés

 32. Tisztelt Híradmin!

  “Fölöslegesek az efféle megjegyzések, mert az igazságon semmit nem változtatnak. Már pedig amit Lipusz Zsolt úr ír, az IGAZSÁG!”
  Álláspontja elfogult és igazságtalan.
  Ez ugyanis csak Lipusz Zsolt és az Önök VÉLEMÉNYE!
  Ez az, amit Lipusz Zsolt és Önök LÁTNAK!
  Legyünk már tárgyilagosak, avagy talán új Messiás született?
  Mellesleg egy válasz, amit egy olvasójuk Lipusz Zsoltnak írt, nem került kitételre. Természetesen erről egy szót nem írtam volna, ha hozzászólójukat nem oltják le.

  Kedvelés

  1. Kedves Gandalf!

   Mint olvashatta kikerült a hozzászólása. Miért ne került volna ki? Mellesleg az a válasz, amit állítólag egy olvasónk Lipusz Zsoltnak írt, még a rendszerünkbe sem került be, nemhogy ki a honlapra. Tudja, vannak olyan honlapok, ahol a rendszergazdák, moderátorok szóba sem állnak a Hozzászólóval, nem kérdezik meg a véleményét, sőt…

   Mi nem vagyunk ilyenek és nem is akarunk ilyenek lenni. Viszont nem értem, hogy nekünk miért ne lehetne véleményünk? Ugyanis, mi nem vagyunk közszolgálati médium és sajnos az elmúlt évtizedekben elszoktatták az embereket, olvasókat a szerkesztői vélemények megjelentetésétől. Ennél még tovább megyek, nekünk kutya kötelességünk felívni a figyelmet arra, ha valami esetleg nem stimmel, és itt szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy nem biztos, hogy csak akkor cselekszünk helyesen, ha homokba dugjuk a fejünket. Nem akarunk olyan szerkesztők lenni, akik mindig és minden olvasóval egyetértenek, mert ez nem lenne sem igaz, sem normális.
   Azon kívül javasolnám elolvasni ismét az érdeklődőknek a Rólunk c. bemutatkozónkat, hogy felelevenítődjön az is, miért hoztuk létre ezt az oldalt és mitől működik. Csak egy dologtól. Hazánk és Nemzetünk iránt érzett elkötelezettségünktől, immáron másfél éve.

   A témával kapcsolatban lehet és kell is vitatkozni, de kérem Önt és valamennyi olvasónkat, ne keressék bennünk a MUMUS-t, mert az nem bennünk lakozik.

   Ami pedig az információkat illeti, kérem higgye el, hogy valóban rengeteg közvetlen infó érkezik hozzánk, belső információk is, melyeket pontosan azért nem fogunk kiadni, mert féltjük azt, amit egyetlen nemzeti pártunk elért. Azonban ők is emberek, az emberi tulajdonságok szinte minden változatosságával felruházva. Tehát így kezelendők ők is. És amennyiben látjuk azt, hogy valami rossz irányba mozdul, szóvá tesszük. Ez is a feladatunk.

   Kedves Gandalf!

   A moderálásról csak annyit, hogy a közelmúltban egyik (egyébként számunkra nagyon szimpatikus és harcos) olvasónk vádolt meg bennünket (ráadásul többször is) azzal, hogy eltüntettünk több hozzászólást is. Majd kiderült, hogy rossz helyen kereste a hozzászólásokat. Hát, van ilyen, de tudja azt feltételezni, hogy csak azért nem jelenik meg egy hozzászólás, mert ellenkezik a mi véleményünkkel, bizony arra enged következtetni, hogy a régi beidegződések működnek Önben éppen úgy, ahogyan sokakban másokban is. Kérem Önt és minden Olvasónkat, higgyék el, itt valóban szabad a vélemény, amennyiben annak kulturált megjelenése van.

   Köszönjük megértését!

   Kedvelés

   1. Kedves Adminok!

    A moderálással kapcsolatos bejegyzésem azért született, mert az előzőnél láttam, hogy egy számomra eddig nem ismert, „…moderálásra vár…” kitétel jelent meg.
    Moderálási hozzáállásuk ismert és úgy is működtetik. Nagyon jó véleményem volt eddig is róla és talán azért furcsállottam ezt a kitételt. Amit látom, tehát marad a régi rend, ami eddig is a lap egyik figyelemre és követésre méltó gyakorlata volt.
    A moderálás témakörébe vág még egy dolog. Reagálásából arra következtetek, hogy az adminok is hozzászólhatnak és ezt nyilván a bejáratott nick nevükön teszik meg. Mivel ez nem egy általános internetes szokás, bár van rá példa, akkor, ezt nyilván úgy kell kezelni, mint az admin véleményét, hozzászólóként. Nekem nagyon szimpatikus.
    Lipusz Zsolt írása alapján tett, Híradmin hozzászólást azonban még ezek után sem tudom elfogadni, mert senki ember fia sem mondhatja el magáról, még egy adott konkrét ügy kapcsán sem, hogy az IGAZSÁG letéteményese. Nem a beírás tartalmával van a problémám, hanem a megfogalmazással, pont a régi beidegződések miatt. Azt hiszem mind az olvasóknak, mind a hozzászólóknak, de főképpen a szerkesztőknek és írások alkotóinak fontos feladata, hogy segítsük egymást az önálló véleményformálásban. Mert minden, ami itt és bárhol megjelenik csak egy-egy vélemény! Azt hiszem, az ember akkor jár el helyesen, ha időnként még a saját nézeteit is alapos felülvizsgálatnak veti alá. Sajnos az emberek nagy része nincs tisztában azzal, hogy gondolatait, nézeteit mennyire befolyásolják sorsának eseményei. Az emberből semmi sem törlődik, legföljebb a tudattalanba szorul!
    A honlaphoz és működtetéséhez egyébként csak gratulálni tudok!

    Kedvelés

Hozzászólások lezárva.