Ismétlődő történelem – A nyugat-magyarországi felkelés

Prónay Pál

P. Zadravecz István ofm: „Ez egyetlen cselekvés, mely a magyar irredenta érdekében történt. Sajnos, nem lehet e nemes tettet sem az Exnek (Etelközi Szövetség, amelynek lényege a bolsevizmus minden hazai megnyilvánulásának azonnali elfojtása, a nemzeti érdekek szolgálata, az elcsatolt területek visszaszerzése – a szerző), sem más irredenta társaságnak a diadalai közé írni, mert a nyugati cselekmény egyes vállalkozók, rajongók érdeme. Annyiban dicsekedhetik vele az Ex, amennyiben a főszereplők kivétel nélkül testvérülete tagjai voltak. Azonban az Ex nemcsak hogy nem segítette e munkában, sőt akadályozta benne, és büntette őket érte.

A nyugat-magyarországi felkelés legfőbb szereplői, irányítói: Prónay alezredes, Budaházy, Szabó századosok, Héjjas Iván főhadnagy, Hir képviselő és Páter Bónis lelkész. Valamennyien Ex-testvérek. De olyan testvérek, akik örökké nyakaskodtak, elégedetlenkedtek a testvérületben, ami miatt folytonos megrovásokban részesültek, kizárattak, exkommunikáltattak. Ők azonban ezzel nem sokat törődtek, s hovatovább egész külön irredenta társasággá lettek. Ismétlődő történelem – A nyugat-magyarországi felkelés Tovább olvasása