Morvai Krisztina és Gaudi-Nagy Tamás Révkomáromban

(Tudósítás képekkel)

A Jobbik Magyarországért Mozgalom ismét megmutatta és példát szolgáltatott, Morvai Krisztina EP képviselőnk és Gaudi-Nagy Tamás Újpalota országgyűlési képviselőjelöltünk és igazságügy miniszter jelöltünk személyiségein keresztül, hogyan is gondolkodik a közeljövő nemzetpolitikájáról!

A képek egyértelművé teszik minden kedves olvasónk számára visszamenőlegesen is, hogy a hidak azért épülnek, hogy azokon áthaladjunk, nem pedig a közepén visszaforduljunk! Morvai Krisztina és Gaudi-Nagy Tamás Révkomáromban Tovább olvasása

Folytatódik a JOBBIK mocskolása! – most a Gondolában

Elképesztő, amit ebben a mocskos kampányban művelnek egyesek, bizonyos médiumok segítségével vagy megbízására (?). Régen ismert tény, hogy ha valakit le akarnak járatni, akkor valami számára kellemetlen hírt kell róla elterjeszteni. Teljesen közömbös, hogy a hír szemen szedett hazugság, mert ha jó a történet, s kellő számmal ismétlik, később már csak az marad meg az emberek fejében. Ezt egyik mondásunk úgy fogalmazza meg, hogy: „Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja!”

Ezt alkalmazzák most a JOBBIK jelöltjeivel, fontos embereivel kapcsolatban. De bízunk benne, hogy a másik mondásunk is igaz, hogy: „Hamarabb utolérni a hazug embert, mint a sánta kutyát!”

Az alábbi levelet közvetlenül annak felháborodott írójától kaptuk. Szükség van ilyen honfitársakra, akik személyes ismeretségük, tapasztalatuk alapján bátran a megrágalmazottak mellé állnak.

Íme a levél:


From: péter reiner <email cím>
Date: 2010/4/1
Subject: Döbbenet és tiltakozás
To: szerkesztoseg@mail.gondola.hu

Kassai B Károly főszerkesztő úr részére! – Gondola

Ma kaptam kézhez Svájcból, barátaimtól az önök egyik munkatársa – Klár Benedek – által jegyzett “leleplező, oknyomozó” munkát Morvai Krisztina és Gaudi Nagy Tamás állítólagos románcáról.

Kijelentem, hogy a az inkriminált cikk állításai minden valóság alapot nélkülöznek.

Forgalomba hozataluk, sejtetésük, homályos hivatkozási alapjuk, számomra olyan indítékot takarnak melyet mélyen elítélek. Folytatódik a JOBBIK mocskolása! – most a Gondolában Tovább olvasása

Czakó István: Húsvétra várva

Nagycsütörtök délelőttje van. Az idő a bolondos áprilishoz méltó, hol előbújik a nap a felhők mögül, hol eltűnik szemem elől. Igazi tavaszi délelőtt. Napi ténykedésem közben kicsit megállva, elgondolkoztam az elkövetkező napok bibliai eseménysorozatán, hiszen a legnagyobb ünnep közeleg (remélem, ez az írás végén kiderül mindenki számára, miért is nevezem így Húsvétot). Néhány óra még, s az Úr megmossa tanítványai lábát, ezekkel a szavakkal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


“Ti így hívtok engem: Mester, és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok.

Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát.

Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek.

Bizony, bizony, mondom néktek: a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte.

Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekesztek.” – (Jn 13:13-17)

Az a Jézus cselekedett így, aki a filippiekhez írt levél szerint a legnagyobb példáját adta az engedelmességnek és az önfeláldozásnak.<BREAK>

/“Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál;

és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.

Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt:

mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel,

hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult;

megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.

Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb,

hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké;

és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.” – (Fil 2:4-11)/

Az a Jézus, aki vállalta az előtte álló megaláztatásokat és szenvedéseket csak azért – hiszen ezért jött -, hogy nekünk örök életünk legyen, s véglegesen tisztán állhassunk az Atya elé, ha annak eljön az ideje. Amint mondta is:

“Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.

Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért.” – (Jn 15:12-13)

Megtehette volna azt is, hogy meggondolja magát, s nem vállalja megváltásunkat, hanem angyalsereg segítségével elkergeti a rárontókat, de nem tette. Legnagyobb alázattal és szelídséggel hajtotta végre azt, amiért jött, mert tudta, hogy az ember e nélkül képtelen lenne megszabadulni bűneitől, s ezernyi állatáldozat sem lenne elég a megtisztuláshoz. Czakó István: Húsvétra várva Tovább olvasása

Győzött a Jobbik!

(A HunHír.hu olvasói levele)

Igen, a Jobbik már most győzött, mert hitet ad a magyar embernek, hogy jön egy Szebb Jövő! Győzött, mert végre mernek magyarok lenni az emberek.Ki merik nyilvánítani véleményüket, hogy elegük volt az elnyomásból, elegük volt az idegen hatalmak kiszolgálásából, elegük volt a rabszolgasorsból.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


A Jobbik győzött, mert újra virágkorát éli a magyar hagyományok őrzése. Elég csak megnézni a szaporodó hagyományőző csoportokat. Egyre többen használják az ősmagyar íjat, egyre többen barantáznak, feléledt a lovasíjászat. Egyre többet tudunk a valós történelmünkről. Már csak a teljesen hülyék hisznek a finnugor mesében. Felfogtuk végre, hogy barátság van a finnekkel, de rokonság az bizony nem sok.

1945 után állandóan azt szajkózták, hogy a magyar az bűnös nemzet, Hitler utolsó csatlósa, szégyellni kell magyarságunkat. Ma mindenhol látjuk a történelmi Magyarország térképét magukra öltött fiatalokat, akik vállalják, hogy igen is mindent vissza akarunk kapni, mert a miénk, ellopták tőlünk, de ebbe nem nyugszunk bele. Győzött a Jobbik! Tovább olvasása