Siklósi András: Szabad hazát, nemzeti újjászületést!

Az utóbbi másfélszáz évben két nagy forradalma és szabadságharca volt a magyarságnak: 1848. március 15-ével és 1956. október 23-ával kezdődően. Mindkettő arra példa, hogy a legféktelenebb elnyomásból, a legsötétebb zsarnokságból is létezhet kiút és fölemelkedés. Csak hit kell hozzá, bátor elszántság s a nemzeti összefogás eltiporhatatlan akarata. Ha ez kitörölhetetlenül benne él ifjakban s vénekben, akkor fölkeléseinket leverhetik ugyan, de népünket soha. Ha ez a szellem melegíti szívünket, mindig támadnak közülünk új forradalmárok, fölkészült, tekintélyes vezérek, és harcunknak tízezerszám lesznek névtelen hősei.

Tudták, érezték ezt ellenségeink is. Ezért mielőtt fizikai megsemmisítésünkhöz láttak, először a lelkünket próbálták megrontani. Meghamisították történetünket, kigúnyolták példaképeinket, szimbólumainkat és hagyományainkat. Mételyező eszméket dobtak közénk, zűrzavart és széthúzást szítottak, lezüllesztették nyelvünket, kultúránkat és öntudatunkat, bemocskolták ősi erkölcseinket, meggyalázták nemes jellemünket, megpuhították szilárd gerincünket. Siklósi András: Szabad hazát, nemzeti újjászületést! Tovább olvasása

Megint „ünnepelünk”… (Levél Petőfi Sándornak)

Kedves Sándor!

Magyarország, amely ma nem ugyanazon határokkal rendelkezik, mint a te idődben, megint megünnepli a ti márciusotokat. Megint, mint minden évben, idén is hangzatos beszédek szállnak el az ünneplők feje fölött, s aki a beszédet mondja, idén csak azt látja szeme előtt, hogy miként kerülhet be a Parlamentbe, s az milyen javadalmazással jár. Sándor, te nem is tudod elképzelni, mi folyik ma itt, a te szeretett hazádban, amelyért oly sokat vállaltál, s amelyért verseid fohászkodnak.

Ha ti, akkori, függetlenséget akaró és azért harcolni is bátor fiatalok ma élnétek, elképednétek azon, amit ma a magyarral saját „független” kormánya, és Európa, valamint a Magyarország kétharmadát most uraló népek tesznek büntetlenül. Ha ti élnétek, akkor ma a lámpavasakon lógna a bűnösök hada. Azok, akik ellopták a nemzeti vagyont, akik hatalmas pénzeket vettek föl cégektől, állami vállalatoktól, akik százmilliárdokat loptak ki messzi államokba úgy, mintha államaink közötti szerződést kötöttek volna. Megint „ünnepelünk”… (Levél Petőfi Sándornak) Tovább olvasása

Érpatak polgármestere Budaházy megsegítésére szólít

Tisztelt Nemzettestéreink, kedves Barátaink, jóérzésű Magyar Választópolgárok!

Azzal a kéréssel fordulok hozzátok, hogy a célegyenesben ti is csatlakozzatok hozzánk és segítsetek ajánlószelvényt („kopogtatócédulát”) gyűjteni a nemzetmentés szent kötelezettségének teljesítése során kiváló érdemeket szerzett és ezért az idegenszívű országvesztők és kiszolgálóik szemében gyűlöltté vált harcostársunk és igaz hazafi, Budaházy György részére. Ezzel a kis áldozattal mi is hatékonyan hozzájárulhatunk a kétes bizonyítékok alapján börtönben sínylődő hazafiak nagy sikeréhez, a végleges kiszabadulásukhoz.

Az Érpatakon elért jelentős eredményeim elérése során a nehézségek idején mindig az alábbi theológiai vezérelv segített: Faciendi quod est in se Deus non denegat gratiam = Aki minden tőle telhetőt megtesz, attól Isten nem tagadja meg a kegyelmet. Érpatak polgármestere Budaházy megsegítésére szólít Tovább olvasása