Zsidó holokauszt és bűncselekményi védelme

Érthetetlen előttem, hogy egy eseménnyel való történelem-tudományi foglalkozás hogyan válhat büntetőjogi kategóriává? Ezen abszurditás okát keresve kezdtem foglalkozni a zsidó holokauszt témájával.

Az már mindenképpen gyanút keltő, hogy egyes országokban törvényileg tiltják a zsidó holokauszt kutatását, és annak bármilyen formájú, mértékű minősítését, relativizálását, bírálatát, tagadását. Emberileg ugyanis nehéz megérteni, hogyha valami igaz, akkor miért kell ilyen tiltást foganatosítani? Sőt örülni kellene annak, hogy mások, vagyis minél többen foglalkozzanak vele, s győződjenek meg maguk is annak valóság tartalmáról. A tények ugyanis köztudottan makacs dolgok, megmásíthatatlanok, és azok bármilyen jellegű vizsgálódásoktól, vagy éppen a tagadásoktól nem fognak változni. Zsidó holokauszt és bűncselekményi védelme Tovább olvasása

Siklósi András: Tiltakozás a sok évtizedes zsidó önkény(eskedés) ellen

Valamennyi nemzeti érzésű, gerinces honfitársam nevében határozottan tiltakozom a zsidó „kárpótlás” összegének egész népünket terhelő további növelése ellen, ill. agyűlöletkeltéssel”, holokauszt-tagadással szembeni fellépés tervezett megszigorítása ellen, az alábbi cáfolhatatlan okok és indokok alapján:

1.) A magyar nép és Magyarország hatóságai soha nem üldözték a zsidókat, sem faji, sem vallási alapon, hanem az Eötvös-féle emancipációs (egyenjogúsítási) törvény elfogadása óta velünk mindenben egyenlő jogokat élveztek, sőt ezen felül kiváltságokban (pozitív diszkriminációban) részesültek.

A II. világháborúban Antonescu Romániája több mint 300 ezer ottani zsidót gyilkolt meg brutálisan; hasonlóan cselekedett a Tiso-féle fasiszta Szlovákia is; Lengyelországot, Ukrajnát, Franciaországot, Dániát, Ausztriát s a Benelux államokat pedig többé-kevésbé a hitlerista megszállók „zsidótlanították”. Ezzel szemben hazánk még az európai országokból ezerszámra hozzánk menekülő zsidókat is befogadta és megvédte, s az 1944-es „szövetséges” német bevonulásig maximális biztonságot, békességet nyújtott részükre. Utána is minden eszközzel akadályozta Németországba történő deportálásukat – úgy Horthy Miklós, mint a sárga földig becsmérelt Szálasi Ferenc. Siklósi András: Tiltakozás a sok évtizedes zsidó önkény(eskedés) ellen Tovább olvasása

Reiner Péter: Néhány szó magamról

Szívesen mellékelek – ha erre igény mutatkozik – az utóbbi néhány hónapban írt, a napi politikai események indukálta írásaimból, melyek sajnos úgy érzem, mit sem vesztettek aktualitásukból.

Érdekesen alakul egyéni sorsom azóta, hogy a “véletlen” közjátékaként megvédhettem a folyamatos támadásnak kitett Szent Turulunkat hitelesen, mert ott születtem 1944. késő tavaszán a közelében és ott éltem közel ötven évig, “megverettem magam” az 1956-os forradalom 50. évfordulóján és Brüsszelben személyesen megismerkedtem Morvai Krisztinával, akit veszem magamnak a bátorságot, a legtöbb embernél, akik véleményt formálnak róla, alaposabban megismertem és megszerettem barátomként. De az ő sorsát is alapvetően befolyásolta és hitem szerint jelenleg is befolyásolja a kettőnk megalapozott szeretete és barátsága. Ezt soha nem szoktam publikálni, a későbbiekben sem fogom, mert egyrészt magánügy, másrészt nem ez a lényeges. Reiner Péter: Néhány szó magamról Tovább olvasása