Újpesten lépett fel tegnap (febr. 7-én) délután a CREDO együttes

Az egyetemes magyar költészet és zeneirodalom kárpátaljai képviselője a CREDO együttes ma (febr. 7-én) délután 5 órától Újpesten az Ady Endre Művelődési Központ nagy színháztermében lép fel közönsége előtt. A szervezők mindenkit nagy szeretettel várnak, a belépés díjtalan.

A közelmúltban jött létre a Kárpátaljai CREDO Alapítvány a Magyar Kultúráért, melynek nevéből is kitűnik küldetésének célja. Ennek a küldetésnek egyik fontos állomása lesz a ma délutáni újpesti koncert is.

Pontos helyszín:

Ady Endre Művelődési Központ nagy színházterme /Budapest IV. Tavasz u. 4, István u. sarkán/.

Nemzeti InternetFigyelő

Összmagyar tüntetés Versailles-ban Trianon 90. évfordulóján

Június 4-én, a trianoni békeparancs 90. évfordulójára összmagyar megemlékező tüntetést kezdeményez a Magyarok Világszövetsége Versailles-ba, a történelmi Magyarország feldarabolásának helyszínére, a Nagy-Trianon palota elé. Az MVSZ törvényt kezdeményez Trianon napjának nemzeti gyásznappá, illetve nemzeti emléknappá való nyilvánításáról. Trianon emlék-CD készül. Párizsba Albert Camus-szobor állítását tervezik.

Magyar az, akinek fáj Trianon! – idézte fel tíz évvel ezelőtt, a Magyarok V. Világkongresszusának nyitókonferenciáján elhangzott kijelentését a Magyarok Világszövetségének elnöke, Patrubány Miklós mai sajtótájékoztatóján. Majd Henri Pozzi francia újságírót, a trianoni diktátumot kierőszakoló francia miniszterelnök, Clemenceau egykori rejtjelező haditudósítóját idézte, aki a húszas években kiadott könyvében, La guerre revien (A háború visszatér) kifejtette, hogy 1920. június 4-én Versailles-ban Magyarországot nem feldarabolták, hanem egy, évtizedeken keresztül, titkos összeesküvéssel előkészített merénylettel meggyilkolták. Az MVSZ elnöke isteni csodának nevezte azt, hogy Magyarország ezek után még létezik. Összmagyar tüntetés Versailles-ban Trianon 90. évfordulóján Tovább olvasása

Kiút a válságból – keresztény szemmel

(Stoffán György előadása a „Kanizsai Esték” előadás-sorozatban, 2010. 02. 05. – Nagykanizsa)

Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához:

“… Az ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át -, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!”

(Lk. 2,22-40)

7. És mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, a kik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.

8. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.

9. Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

10. Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

11. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

12. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

13. És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!

(Mt. 6.)

Milyen kiút van a keresztény ember számára a válságból? Ha nagyon rövid és lényegre törő szeretnék lenni, akkor azt mondanám, hogy egyetlen kiút van egy keresztény ember számára, az pedig az imádság, a hit, a Krisztussal való személyes kapcsolat. Ennél okosabbat nem lehet mondani, mert ez a valóság, ez az igazság, eszerint kell az életünket alakítanunk, azaz Isten rendelése szerint kell élnünk. Kiút a válságból – keresztény szemmel Tovább olvasása

Tímár Imre: Eladó az Isten!

1994 karácsonyán leültem a TV elé, abban a reményben, hogy a világ legnagyobb vallásának, a kereszténységnek születéséről megnézzek esetleg egy aktuális filmet, vagy programot. Joggal reménykedtem, mert Svédország igaz, hogy szégyenlősen, de kereszténynek nevezi saját magát néha.

Miután átnéztem a harminckét csatornát, csalódottan kellett megállapítanom, hogy a világnak aligha van valamicske fogalma arról, hogy ki is volt Jézus valójában és mit akart elérni küldetésével. Évekkel ezelőtt mutattak be egy filmet ezzel a címmel: “A názáreti Jézus.” Most télapónak öltözött bohócok ugra-bugráltak a képernyőn és kórusban énekelték harsogva, hogy “Hozsanna néked Dávid fia”, “Jézus a zsidók királya” stb. Az éjféli szentmisét közvetítették ugyan Rómából, de a beteg és fáradt pápa személyisége, vagy nevezzük úgy, hogy ” Isten földi helytartója” aligha sugárzott lelki frissességet és reményt a hívek felé. A pápai trónuson üldögélő Szentatya szürkesége méltó tükörképe volt az elfásult kereszténységnek. Tímár Imre: Eladó az Isten! Tovább olvasása