Megemlékezés Mindszenty József prímásról

1948. december 26-a, azaz karácsony másnapja óta magyar emberek számára ez a nap az első vértanúnak, Szent István diakónusnak az ünnepe mellett egy másik vértanúságnak a kezdetét is jelenti.

Ugyanis ezen a napon tartóztatták le Mindszenty József esztergomi bíboros érseket. Nem első volt ez az életében, hiszen a kommün alatt is börtönbe került 1919-ben, s pontosan 65 évvel ezelőtt a nyilasok is letartóztatták. Mindkét diktatúrának útjában állt a hitvalló és vértanú lelkületű bíboros. Amikor legelőször olvastam – a titkon Magyarországra hozott – Mindszenty bíboros emlékiratait csodálat fogott el személye iránt, akit addig is nagyon tiszteltem. Az a lelkierő, amellyel ő készült letartóztatására, csak a legnagyobb hitvallók tulajdonsága, amilyen összeszedetten tudott imádkozni még az elvitele előtt is, és a börtönbe számára legfontosabb dolgokat vitte. A papi imádságos könyvet és benne Devictus vincit (Legyőzetve győz) aláírású – Krisztus töviskoronás képét. Kihallgatását, megkínzatását, börtönéveit már megismerhettük azóta. Megemlékezés Mindszenty József prímásról Tovább olvasása

Megjelent a TÁROGATÓ legfrissebb száma

Megjelent a TÁROGATÓ

2009. szeptember-októberi (58.) és november-decemberi (59.) száma

Ízelítő a tartalomból:

– Magyar örömünnep Bösztörpusztán – ürömmel keverve

– Figyelmeztető levél a magyarországi zsidóságnak

– Horthy vitézavató beszédei

– Epilógus – „pogány” magyarok a „keresztény” Európa védelmében

– A válság megoldása

– Trianon – a Versailles-i békeparancs

– Az MNSZ kiáltványa a Nemzethez

– Adalékok a cigánykérdéshez

– Zuhanásban

– Sátán, el a kezekkel a Szent Koronától! Megjelent a TÁROGATÓ legfrissebb száma Tovább olvasása

Siklósi András: Közérdekű válasz a CSzSz megkeresésére

Tisztelt leendő Civil Számvevőszék!

Átnéztem a honlapjukon (www.civilszamvevoszek.hu) található bemutatkozást, ill. a feladatokat, terveket vázoló írásokat. Ezek fényében (nem kitérve a gyakori nyelvtani és stiláris hibákra!) a fölajánlott szavazáson túl néhány megjegyzést, javaslatot szeretnék tenni, persze korántsem mindenre kiterjedően. Előrebocsátom, hogy megértést tanúsítok a most alakuló, még kiforratlan szervezetük gyermekbetegségei iránt, s kezdeményezésüket pozitívan, jóindulattal szemlélem. (Internetes szavazatomat is ennek szellemében adtam le.)

1.) A már létező Állami Számvevőszék (ÁSZ) mellett nem szerencsés hasonló néven (Civil Számvevőszék – CSzSz) egy „civil változatot” is meghonosítani; azért sem, mert előbbinek főként csak az anyagi ügyek vizsgálatára, ill. az ilyen jellegű visszaélések, panamák kinyilvánítására van viszonylag csekély (döntő következmények nélküli) lehetősége. Helyesebb az alakuló szervezetet „Civil Számonkérőszék”-nek (CSzKSz), vagy ha ez néhány helyen visszatetszést keltene (szerintem indokolatlanul!), akkor „Civil Ellenőrzőszék”-nek (CESz), esetleg „Civil Felügyeleti Bizottság”-nak (CFB) nevezni. Siklósi András: Közérdekű válasz a CSzSz megkeresésére Tovább olvasása