Rácz Sándor: A Magyar Gárda védelmében

A Legfelsőbb Bíróságnak a Magyar Gárda Egyesületet és Mozgalmat feloszlató, szereptévesztésben hozott ítélete váltotta ki belőlem ezt az állásfoglalást.

Én, magyar állampolgár, nem tudom, kinek az agyában született meg a gondolat, hogy a Magyar Gárdát létre kell hozni. De abban biztos vagyok, hogy nem jogi megfontolás hozta létre, hanem a történelmi szükség, mert a magyarellenesség olyan méreteket öltött az élet minden területén, hogy azok az emberek, akik a Kárpát-medencében magyarként akarnak élni, önvédelemből, nemzetvédelemből, magyar értékek és hagyományok védelméért kötelezően cselekedtek.

Nincs az Istennek olyan törvénye, amely egy népnek megtilthatná az élni akarást! Már pedig mi magyarok, itt a Kárpát-medencében akarunk magyarul élni, akár tetszik a magyarellenes „erőknek”, akár nem! Minket, magyarokat az Isten rendelt a Kárpát-medence őrzésére. És ez akkor is igaz, ha az Isten nélküliek hazugsággal, a trianoni rablással, kommunizmussal, gyilkolással, „román” megszállással fölébünk keveredtek. Éppen ennek a nemtelen politikai magatartásnak a következménye, hogy a Magyar Gárdától úgymond félnek. Én meg azt mondom, hogy akinek félnivalója van, az csak féljen, mert a magyarok ellen elkövetett bűneikért felelni kell, előbb vagy utóbb, még akkor is, ha jogi palástba bújva követik el a Magyar Nép elleni cselekedeteiket. A Magyar Gárdát vad magyarellenes politika kényszerítette életre. Tehát politikai kategória, és ezt jogi bűvészkedéssel senki ne próbálja megszüntetni.

A bíróságok miért nem akkor ítélkeztek, amikor Magyarországot széjjelrabolták. Akkor a jogi kategóriába tartozott a rablás, amit a hazai ügynökök – köztük sok jogász – követtek el.

Csak példának említem, hogy a magyar állam tulajdonát képező termelőeszközöket idegen tőkéseknek játszották át, de a magyar állam nyakába akasztották a több millió szegény eltartását. A jogászok pereljék vissza a termelőeszközöket, és adják a Magyar Nép tulajdonába, és megszűnik Magyarországon a tudatosan kialakított nyomor! A Magyar Gárdát pedig hagyják élni, hogy a magyaroknak ne kelljen félni saját hazájukban.

Budapest, 2009. december 18.

Rácz Sándor, a Nagy-budapesti

Központi Munkástanács elnöke,

a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke

MVSZ Sajtószolgálat

Nemzeti InternetFigyelő