El innen hát! El a hamis papokkal…! – Péter Erdő és Gábor Iványi részére

Barátunk és küzdőtársunk Lengyel Károly, igaz hívő magyar ember lévén nem tarthatta magában gondolatait, nem engedhette meg azt a luxust, hogy a nemzetrontó lelkésznek és főpapnak eszébe ne juttassa Jézus szavait. Teszi ezt egy egyszerű ember, aki úgy is él, gondolkodik és cselekszik hazájáért, ahogyan azt felelősséggel mindenkinek tennie kellene.  A hazaszeretet azonban sokakban kimúlt, azokban pedig, akiknek dolguk a magyar nemzet lelki támogatása lenne, megnyilatkozásuk szerint talán sosem volt. Ezek a gondolatok közvetlenül eljutottak a lelkész és a főpap drótposta-fiókjaiba.

Jézus mondja az írásunk szerint:

“Ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztetek.”

Másutt ezt olvashatjuk:

“Veletek vagyok az idők végezetéig.”

Ezért tehát, mivel maga Jézus nem támaszt egyéb feltételt, a kereszt tövében nyugodt szívvel, szentséggel telve dicsérhetik a hívők az Istent.

És mivel szükség esetén bárki keresztelhet a keresztény alaptanítás szerint, ha a sors úgy hozza, gábor iványinak, vagy péter erdőnek szava nem lehet az ima tisztaságáról.

Hivatalt azok kapnak az emberek szívében, akiket az emberek hívnak Jézus nevében, nem azok, akik magukat az Isten szolgájának mondják, miközben híveik buzgalmat átkozódva emlegetik.

Legyen tehát gábor iványinak, péter erdőnek igéje lelküknek való, de nem a keresztényeknek! Főleg mikor forgácsnak való tüzifának nevezik a hívek tiszteletének jelét. S még ennél is rosszabb a szó tőlük, amikor a hivatalos címerünkben látható kettős keresztre szórják szidalmaikat.

Ugyan bizony nem a mi zsírunkból kapják az állami fizetést? Fújnák ezért a hívek védelmében az éneket! De nem azt teszik!

SZÉGYEN!, hogy milyen szavakat kell megélnünk!

Máskülönben az európai unióhoz való csatlakozásról kiadott magyar keresztény és keresztyén püspöki karok igen-szavazatra buzdító körleveleik nyomán kimutathatóan és erőteljesen csökkent a templomba járó hívek száma. Azóta egyházon kívüli római katolikusnak vallom magam.

Milyen egyházi vezető az, aki nem képes elérni egy népszámlálás alkalmával, hogy a vallási hovatartozást, noha önkéntesen, de jegyezni lehessen egy 1100 éve keresztény országban?

Semmi emberek azok, mert a reájuk bízott lelkeket a pusztulásba hívogatják ígéreteikkel, és hajbókoló békülékenységükkel. Olyan időben kélnek új békepapok ebben az országban, amikor mindenki számára napnál világosabb, hogy a hit lesz az egyetlen megtartó erő a nemzet lelkében!

És még ezek merik Jézus nevét a szájukra venni? Öklendeni kell szavaiktól!

Jézus mondja:

“Bizony mondom nektek, nem az a bűn, amit az ember megeszik,

hanem ami a száján hamis szó kijön.”

El innen hát! El a hamis papokkal, viselje bár a bíbor cingulust is. Nem kell szava az az igaz magyaroknak.

Hanem csak egy is akad köztük, aki híven és alázattal dícséri Urát, annak okáért átok őket nem éri. Pedig bizony mondom, átok az út, és átok kezükből még a szentség is, kik népüknek romlását idézik.

Oktalan állat nem tesz olyat, hogy nyáját veszélybe sodorja, hát még a pásztor miként tehetné?! De ezek megteszik naponta ezerszer is ha kell, féltve hatalmukat és hírüket.

Ó, jaj, sír a Szent Korona, mikor azt kell látnia, hogy kik Jézusról prédikálják a Jóhírt, naponta ütnek egy újabbat valamely szegének fején, hogy véletlenül le ne szállhasson a gerendáról hívei oltalmára.

Szégyenben ég a keresztények arca, mikor ilyen papok hajlonganak az oltárok előtt!

Bocsásd meg nekik Jézus, mert nem tudják mit cselekszenek!

Pedig hamarosan beteljesedhet, s akkor nem lesz kinek az ostyát nyújtani.

Hová lesz akkor a hit helyett őrzött hivatal?

S mily’ hatalmas panasz gyötri őket, sirámaik, mint a tenger, mert nincsenek jelentkezők Isten papi szolgálatára! Ezért nincsenek gábor iványi és péter erdő! Ezért!

Tömjén szórnak a parázsra, hogy lelkeik bűze el ne érjen a templomi padsorokba!

Szórhatják fejükre marokkal a hamut, dönghet öklüktől mellük, akár a templomnak kapuja, minden tettük és szavuk jegyezve immár! A számla kész! Istennél a kegyelem.

*************

Kegyelmes Jézusunk!

Bocsásd meg oktalan szolgáid vétkeit és hamis szavait!

Hajlítsd lelküket igaz szolgálatra híveik tévedésbe ejtése helyett!

Köszönjük néked felséges Urunk mindennapi igédet és a kenyeret.

Megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, amint tanítottad nekünk.

Amen.

*************

Ferencváros, 2009. december 8-án, a Szeplőtelen fogantatás estéjén

Lengyel Károly

Nemzeti InternetFigyelő

Kapcsolódó:

Nyílt levél egy aljas istenkáromlóhoz, az ördög lelkészéhez

31 című bejegyzés “El innen hát! El a hamis papokkal…! – Péter Erdő és Gábor Iványi részére” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. A náci Jobbiknak, a szélsőjobboldalnak már a katolikus egyház is az útjában van? – Vona és a pártja már a pápánál is pápább?
  Ez a politika, ez a diplomácia kezd egyre inkább egyértelművé válni. Adolf Hitler is hasonlóan kezdte az egyházakkal és a koncentrációs táborokkal fejezte be.
  Ennek ellenére politikamentesen kérdezem: szükséges a Jobbiknak maga ellen fordítani a római katolikus hívők nem elhanyagolható tömegét (is)? – Nincs elég ellenségük így is?

  Kedvelés

  1. Kedves Cecília!

   Köszönjük, hogy “nácizza”, “szélsőjobboldalizza” a magyarságot! Köszönjük! Csak így tovább, ne fogja vissza magát! Az ÁVH is csak így lehetett kemény a Nemzettel szemben. Köszönjük!

   Cserébe küldünk Önnek egy Vass Albert idézetet:

   “Igaz magyarnak lenni akkora teher, hogy aki sokat viseli, megerősödik”

   A NIF szerkesztői

   Kedvelés

   1. Gróf czegei Wass Albert valószínűleg nem ezért a mondatáért kapta meg két alkalommal is a horogkeresztekkel díszített Vaskereszt-kitüntetést, Adolf Hitler kancelláriahivatalától…

    Kedvelés

  2. Tisztelt Cecília!
   Sajnálom, de a megszólalásával arra késztet, hogy egy baráti tanácsot adjak Önnek. Tudnia kell, hogy eme észrevételezésével önmaga határtalan tanulatlanságáról, hogy ne mondjam: butaságáról és súlyos ismerethiányáról állította ki dicstelen bizonyítványát!
   Javaslom, az adott témában nagyon sokat olvasson, de ne cionista ihletettségű aljas fércműveket, és még többet gondolkozzon e dolgokról, hogy a nemzet, és persze remélhetően valódi önmaga számára is mihamarább egy értékes ember lehessen!

   Kedvelés

 2. Kedves számomra ismeretlen!

  Az igaz szó gyorsabban szaladjon e földön körbe mind a gondolat. A gondolatok és idézet írások hiteted tükrözik, te nem úgy hirdeted az igét: “az írás szerint harmadnapra feltámadott” hanem szeretetből és hitből…

  Tudom miért bántja őket, hogy látniuk és eltűrniük kell a kereszt látványát: /Itáliában nem sikerült nekik/ mert minden nap amikor látják szembesülnek bűneikkel, nekünk legalább is nekem azt jelenti, hogy emlékezzek az egyetlen Istenemre.
  A minap négy éves unokám megkérdezte: ” papa miért van az a bácsi a kereszten?” meg hökkentem – mit mondjak neki? – úgy, hogy megértse, ” tudod kisfiam e világban vannak rossz emberek meg vannak jó emberek, a rossz emberek keresztre feszítették azt a jóembert” nem tudom meg-e értette – de azóta nem kérdezi csak amikor bejön a szobámba elgondolkodva nézi…

  szeretettel: spartakusz…
  ui: előző cikkhez írt írásom is ide kívánkozik…

  Kedvelés

 3. A cikk alapvetésével egyet értve, mégis azt kell mondjam, felvállalva sokak tudatlanságból eredő ellenérzését, hogy őseinknek vajmi köze volt a kereszténységhez. S a mai problémáink legfőbb gyökere is épp az, hogy idegen eszméket követünk a sajátunk helyett. Ha “árpádi” őseinket követnénk, akkor nem lehetne gond a számunkra egy pétererdő vagy egy gaboriványi meg a hasonszőrűek megnyilvánulása és mindennapos nemzetrontó kártevése.

  Kedvelés

 4. Tisztelt Cecilia Komarno !
  Ön lélekben nem magyar, mert tolja az antimagyar liberális-neokommunista rezsim kiszolgálóinak a szekerét !
  A tükör előtt köpje magát szembe, kedves Cecília.
  Sajnálom hogy vannak ilyen “magyar” (?) emberek mint ön.
  Az ilyen emberek miatt tart az ország ott, ahol tart !

  Kedvelés

 5. Azért a római katolikus egyház hívőit – akik egyértelműen a főpapjaik utasítását követik – nem volt túlzottan bölcs dolog szembefordítani egy minipárttal.
  Igaza volt a levélírónak (Ceciliának), nem néhány politikusról van szó, akiknek más a véleménye, hanem az ország legjelentősebb egyházáról, melynek vezetői ugyancsak nem támogatják az ilyen politikai célú kettős kereszt állításokat.
  Persze ezeket a figyelmeztetéseket figyelmen kivűl is lehet hagyni – csak éppen nem bölcs dolog.

  Kedvelés

 6. Kedves Zsolt! – Az Ön hozzászólásáról, bejegyzéséről csak annyit: nem ártana ha az olvasottnál egy kicsit kulturáltabban fejezné ki magát. – Ha Önnek lehet véleménye (és miért ne lehetne), akkor lehet másoknak is. – Egyenvélemény még a kommunizmus idején sem volt, igaz, akkor a más véleményen lévőket börtönbe zárták. Most miért akarja visszahozni azokat az évtizedeket? – Azért köpje le magát valaki mert más a véleménye? – ÖN MEGTETTE, HOGY A TÜKÖR ELŐTT (az eltérő vélemény miatt) LEKÖPTE ÖNMAGÁT? – Ha nem, akkor ne ajánlja másnak se.
  Ha valaki tolja “az antimagyar liberális-neokommunista rezsim szekerét” azzal nem kell feltétlenül egyetérteni, de a véleményét bárki szabadon kifejtheti. Ön is.

  Kedvelés

 7. Komáromi Cecília? Ki ez a kurva? Kígyó jön a száján ki, aki a Jobbik-ról így beszél, a magyarok reményéről, népünk és nemzetünk fennmaradásáért, és jólétéért küzdő egyetlen hazafias erőről. Mosd ki a szád, te ribanc, mielőtt a Jobbik-ot a szádra veszed.

  Kedvelés

  1. Fecókám!

   Te meg jó lenne, ha megtanulnál emberhez méltón beszélni, mert nagyon csak lealacsonyító és közönséges eszmefuttatást eresztettél meg, amire senki az égvilágon nem kíváncsi.

   Itt igenis fontos témákról van szó és értelmes emberek magas röptű gondolatai cserélődnek, nem pedig egy utolsó útszéli kocsmában tanyázó, szesztől már elaléló, beszélni nem – de káromkodni tudó emberhez hasonlatos lények megnyilatkozási helye ez.

   Kedvelés

 8. Szerintem meg az égvilágon semmi köze nem volt a magyarságnak, meg az őseinknek a kereszténységhez, de még csak a ahhoz hasonlóhoz sem!

  Kedvelés

  1. Valóban… az őseinknek a legtöbb köze a barlangokhoz volt és a mammutvadászathoz. Sőt, ha a korábban élt őseinkre gondolunk…
   A kereszténység felvétele biztosította a magyar törzseknek azt, hogy államot alapítottak, hogy Európa részévé váltunk (ha nem tévedek.) – Természetesen vissza lehet csinálni az egészet, kerekedjünk fel és irány az ázsiai sztyeppék…

   Kedvelés

   1. Téved, kedves Géza!
    ha a magyarság egy barbár horda lett volna – aminek sokan akarják beállítani a XVII-ik század óta, akkor nem lett volna képes sem egységes törzs szövetségben élni, sem hosszú, több évszázados vándorlást megtenni, sem pedig olyan kiváló demokratikus elveket lefektetni, mint amelyek a 851-es Vérszerződésben bimbóztak ki, majd, később a Szent korona Történelmi Alkotmányunkban virágoztak ki.
    Ajánlom a blogomat.

    Kedvelés

   2. Tisztelt Iványi Géza úr!

    Az ön őseinek lehet, hogy a barlanghoz, meg a mamuthoz volt a legtöbb köze (de ismerteim szerint még azokhoz sem), ám nekünk magyaroknak aligha. A kereszténység pedig kizárólag azt biztosította, hogy ma ott tart e nemzet, ahol…

    Kedvelés

 9. feco0220… = ez a sokat védelmezett Jobbik szellemi színvonala – azért is lehet nekik bármit beadagolni…
  Feltehetőleg fiatal a srác, azért nem tudhatja, hogy eddig minden politikai pártot, csoportosulást ilyen jelszavakkal (“egyetlen hazafias erő” stb.) sóztak rá a lakosságra.

  Kedvelés

 10. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevélben hívja fel a hívek figyelmét a katolikus hit megőrzésére az újpogányság egyre terjedő szellemével szemben. A testület levelét szeptember 20-án minden katolikus templomban felolvasták.

  Először is tisztázzuk az alapfogalmakat:
  A latin paganus szó, amiből később a pogányt levezették, a régi Rómában a parasztot, földművest, jelölte, aki hadi szolgálatot nem teljesített; és később hazánkban is a falusi, vidéken élő emberekre használták a kifejezést. A jelző tehát nem szégyellnivaló, és nem is egy valamilyen vallást gyakorló személyt jelöl. A katolikus jelző pedig egyetemest jelent, a Biblia tanítása alapján, tehát minden Krisztusban hívőre vonatkozik, egyháztagságtól függetlenül.

  Nagyon fontos megértenünk, két dolgot:
  Elsőként azt, amit a protestáns teológia, és az ősi magyar mag hit is vall: létezik lelkiismereti alapon való üdvözülés is!
  Amikor bibliaiskolába jártam, többen megkérdezték a lelkészt, hogy mi lesz azokkal, akik például egy esőerdőben élnek életük végéig, és nem is hallanak Krisztusról? Elkárhoznak?
  A protestáns lelkész azt felelte, hogy Isten – bár Jézus Krisztusban biztosította az üdvözülés lehetőségét, – mégis üdvöt adhat annak, akinek a lelkiismerete tiszta, azaz felebarátai iránt szeretetettel viszonyult életében. Ezt a tanítást a katolikus egyházak nem vallják, hiszen az ő dogmáik szerint maguk a protestánsok is megtérítendő eltévelyedettek.
  Azok az ősmagyarok tehát, akik már évezredek óta itt éltek, és bár nem a később, a császárok által, hatalmi célokból megalakított római katolikus egyház hittételeit vallották: üdvözülhettek, pedig pogányok voltak!

  A magas kultúrájú, erős törzsi szövetségben élő magyarság pejoratív, megkülönböztető pogányozására, és erőszakos megtérítésére azért volt szükség, amit az István király munkásságát kutató Györffy György leír könyvének 7-ik oldalán:
  ,,az uralom stabilizálására azonban a gazdasági előfeltételek nem voltak elegendőek, az uralmat ideológiailag is stabilizálni kellett, s erre a középkori Európában a Volgáig a kereszténység, azon túl az iszlám mutatkozott a legalkalmasabbnak. Közép-Kelet-Európában az Ottók megújított német-római birodalmának volt katalizátor szerepe e folyamatban. A birodalom terjeszkedésével szemben a határon túl lakó pogány népeknek egyetlen lehetőségük maradat a védekezésre: ha maguk is felveszik a kereszténységet.”
  (Györffy Gyögy: István király emlékezete, 7.old.)

  Ebből a rövid idézetből, és a katolikus egyház későbbi cselekedeteiből is kitűnik, hogy szembemenve a keresztény tanítással – Szeresd felebarátodat”…máshol: ,,Nem szolgálhattok két úrnak”… – a katolikus egyház, az Ottók, és István a kereszténységet hatalmi eszköznek használták, a saját hatalmuk érdekében, nem pedig arra, amire Isten rendelte, ti. hogy másoknak szolgáljunk vele.

  Az Ottók, látva az erős törzsszövetségünket, féltették a birodalmukat, hiszen láthatták, hogy Árpád apánk a pozsonyi csatában hogyan verte vissza túlerőt is!! Látták a nyugatiak, hogy itt egy gazdag, kész írásbeliséggel, fejlett árucsere-kereskedelemmel, nagyszámú állatállománnyal, és katonasággal rendelkező egységes nép szaporodik, és ez rájuk veszélyt jelentett, ezért vagy elpusztítják, vagy behódoltatják a magyarokat. Mivel a háború költségesebb, és bizonytalan a kimenetele, ezért az ideológiai fegyverhez nyúltak: találtak egy személyt, Istvánt, aki hajlandó volt a magyarság ellen fordulni. István az idősebb, és bölcsebb, a nemzetségért aggódó törzsfőket, lázadónak minősítette, és levágatta! István a saját vérei ellen fordult, ami nem egyeztethető össze a Szeresd felebarátodat parancsolattal.
  Hogyan szerethetné a felebarátját, azaz bármely embertársát az, aki a saját nemzetségbeli vérei ellen fordul, és kivégezteti őket a nyugati hatalmak, és a pápa kérésére??

  I. István királyságának erősödését nem a föld mennyiségében, hanem a nép számában látta. Ezért megnyitotta az ország határait a betelepítésre. Jöttek németek, olaszok, csehek, szerbek, oroszok, lengyelek és még sok más nemzetiség. Ugyanakkor, igazságtalanul, az egyház a testvérnépek betelepülését azzal az indokolással, hogy ”pogányok” — ilyenek voltak a kunok, besenyők –, kik tőlünk keletre éltek, nem engedték be az ország területére.
  Ebből látható, hogy mindjárt az ország átszervezése után, a legemberibb bánásmódban részesítettük az idegeneket, sajnos a saját magunk kárára is. A tiszttartók kevés kivétellel mind idegenek voltak. I. István adómentességet adott az idegen „vendégeknek”, ugyanakkor a magyarokat megadóztatta, utakat, templomokat építtetett velük, és a papok eltartását is tőlük követelte meg.

  Ezek után az addig egységes, és szapora, jómódban élő magyarság szolgai sorba jutott, amit csak fokozott a kívülről érkező hódítók támadásai. Nem volt már egységes törzsszövetség, nem volt Árpád, csak volt egy önző földesúri réteg, akik évszázadokon át egymással, és a királlyal marakodtak, és nem tudták megvédeni a Kárpát-medencei őshazát. A katolikus egyház és papjai persze híztak, és egyre több aranyra, és földbirtokra tettek szert, de a paganus nép az bizony sokszor éhezett, ami Árpád idejében, és előtte sem igen fordult elő!
  A katolikus egyház mindig a világi, hatalmon lévőkhöz törleszkedett, a középkorban a királyokhoz, a németeknél a nácikhoz, kommunizmusban a kommunistákhoz, a kapitalizmusban a kapitalistákhoz, pedig meg van írva:
  „Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.” (Máté 6:24.)

  Egy kiváló igehirdető,a XIX században élt Spurgeon, azt írja:
  A ,,keresztény világ” olyan iszonyatos, hogy a szentírás soha nem beszél róla. A világi keresztény pedig szellemileg beteg. Akik kiegyeznek Krisztus ellenségeivel, máris közéjük tartoznak.” (C.H.SPURGEON: Isten ígéreteinek tárháza, 174.oldal)
  A történelmi egyházak, és az újabban alakult kisegyházak is kiegyeztek Krisztus szinte minden ellenségével, nem csak a zsidósággal. Ezzel eltértek az Isten által reájuk bízott krisztusi útról, és Spurgeon szavaival ,,az ellenség közé tartoznak”.

  Kedvelés

 11. A világpolitika okkult hátteréről olvashatunk Drábik János kitűnően összeállított hosszabb írásában. “A nemzetiszocializmus okkult háttere” című fejezet kitér a múlt századbeli német nemzetiszocializmus egyházellenességének okairól és körülményeiről is szó esik.

  http://mek.niif.hu/06800/06897/html/1201.htm

  Kiemelném a következő részletet:
  “Hitler többször is olyan nyilatkozatot tett, hogy sajátmagát kereszténynek tartja. Ennek ellenére a nemzetiszocialista Németországban azokat a keresztényeket, akik nem követték a náci programot, nemcsak üldözték, de sokat közülük bebörtönöztek és meg is öltek. Azok a keresztények, akik nyíltan szót emeltek a hitlerizmus ellen, azokkal hasonló módon bántak, mint napjainkban a terroristákkal vagy terrorista gyanús személyekkel az Egyesült Államokban. Amikor feltették Hitlernek a kérdést, hogy honnan kapta azokat az ösztönzéseket, amelyek a Német Birodalom átalakítására késztették, gyakran hivatkozott arra, hogy “Isten szavaiból” kapta, azaz Isten sugallatára cselekedett. Kiemelhetjük tehát, hogy az okkult tanokra támaszkodó kormánynak félre kell vezetnie a társadalmat, és így kell leszerelnie az egyház ellenállását. Ez az, amit Hitler és olyan segítőtársai, mint Himmler és az SS tagjai meglehetősen nagy sikerrel megvalósítottak.”

  Kedvelés

  1. Tisztelt Hozzászóló!

   Ma a legnagyobb terroristákat az állami szervek vezetői között kell keresni!
   Mielőtt vélemény nyilvánít, nem ártana, ha szélesebb körből merítené az ismereteit! Hitlerrel kapcsolatban is!

   Kedvelés

 12. Amit leírt az Iványi nevű hozzászóló abban jónéhány részigazság található – kihangsúlyozom: részigazság…
  Szent István királyunk is nem kis mértékben azért térítette népét a keresztény hitre, hogy állama, uralma és a magyar nemzet fennmaradjon.
  DE: hogyan magyarázza meg napjainkban a Jobbik elnevezésű magyarországi párt a keresztény lelkületét, mikor egyáltalán nem szereti sem a zsidóságot, sem pedig a cigány honfitársainkat, sőt, ezeket a népcsoportokat el kívánja űzni az országból…??
  A rasszizmus, a xenofób magatartás – ez bátran leírható – összeférhetetlen a katolicizmussal, a kereszténységgel. Természetesen (mert szabad országban élünk) a Jobbik nekivadult hívei támadhatják a magyar katolikus egyház vezetőit, vissztérhetnek a honfoglalás előtti vallások valamelyikéhez – de akkor mit keres jelképeik között az apostoli kettős kereszt? Miért tartják önmagukat keresztényeknek?

  Kedvelés

  1. Tisztelt Losonczi Péter úr!

   Nem kívánom az ismereteit bővíteni, arra ott a Net, melyen keresztül mindenről kimerítően tájékozódhat, de el kell mondjam, hogy az, akit ön szentnek mond, az a szörnyeteg tette tönkre a magyarságot, hiszem, nem véglegesen. Ő volt az, aki az ősi magyar hit és értékrendszert, mondhatom úgy is, az eredeti magyar kultúrát, idegen érdekek és szuronyok mentén megpróbálta tűzzel-vassal kiirtani, sajnos elég sikeresen.
   Ha már véleményt nyilvánít szíveskedjék végig gondolni legalább azt, hogy egy nép, kitől állítólag rettegett egész “Európa”, annak mi félnivalója lett volna a megmaradástól? S vajon ma, létezik magyarság? Ha ön úgy gondolja, igen, akkor téved! (Hisz már az ön megnyilatkozása sem az! Tudattalanul sem az.) Ugyanis e nép, immár ezeregyszáz éve csak vegetál. Trianon óta már csak agonizál. Ha ma élne az emberekben a magyarságtudatuk, akkor ez az ország nem lenne ebben az áldatlan állapotban.

   Ami a kettős keresztet illeti, az már megtalálható a majd nyolcezer éves tatárlakai emlékeken is, így e formában vajmi kevés köze van az apostolisághoz.

   A “rasszizmusához”:
   Vajmi kevés ismerete lehet a rasszizmusról is, amin cseppet sem csodálkozom. Épp az ellenkezője igaz annak, amit maga mond, hisz itt épp a zsidó és a cigány a rasszista. Amennyiben volna ismerete áldatlan tevékenységükről, nem beszélne eképpen, és belátná állításom helyességét. Persze, akik a hivatalos kanálisokon keresztül informálódnak és közben semmit végig nem gondolnak, azok csak azt harsogják, amit a hatalombitorlók beléjük programoznak.
   Higgye el, nem bántani szeretném, annál inkább, hogy tudjon látni és önállóan gondolkodni, s nem magába itatott programokat cifrázni. Hiszen nekünk magyaroknak tisztán látó, nem zavart agyú magyar emberekre van szükségünk, hisz csak így van esélyünk visszaszerezni ősi földünket, a hazánkat és emberi méltóságunkat, amit oly rég elvettek már tőlünk. S csak így van esélyünk az emberhez méltó életre is! (Amit most persze ön kétségbe von, de remélem eljön az ideje, s belátja ezt is!)
   Vajon nem szolgáltak rá a nevezett nációk a haragunkra? Maga szerint bizonyára nem, hisz véleménye alapján aligha látja mi folyik itt valójában ebben az országban és persze a nagyvilágban. (Hacsak, nem a magyarságellenes oldalt szolgálja!)

   És még valamit: Nem vagyok Jobbikos, csak egy gondolkodó, sokat látott és tapasztalt magyar.

   Kedvelés

 13. Bravó Losonczi Úr!Igy kell ezt “csináln!Megmondani az igazságot!!Mert Ön szerint mi is az igazság? Az., hogy : “Hogyan magyarázza a Jobbik elnevezésű magyarországi párt a keresztény lelkületét,mikor egyáltalán nem szereti sem a zsidóságot,sem pedig a cigány honfitársainkat ,sőt ezeket a népcsoportokat el kivánja űzni az országból” itt az idézet vége.
  Ön uram vagy nagyon félretájékozott,vagy ami még rosszabb:alattomosan sunyi!!!Igen Ez a véleményem mindarról amit irt. A Jobbik nem a cigányságot,és a zsidóságot üldözi,-mert ez szemenszedett hazugság-csak egyszerűen napjaink valóságára hivja fel a figyelmét minden gondolkodó embernek. Mert mi is történik itt ebben a csodálatos országban,amit még Magyarországnak neveznek,és : a mi Hazánk: naponta olvasni a hirekben( ha Ön egyáltalán olvas hireket!!),hogy itt öltek meg x korú embert, ott fosztottak ki x korú hazánkfiát,amott vertek meg brutálisan a pénzéért,mobiltelefonjáért valakit,-de egyébbként a rendőrség szerint itt minden rendben van,a közbiztonság megfelelő, a rendőrség “teszi a dolgát”.
  És szinte minden esetben az elkövető cigány származású!! Ez nem azt jelenti,hogy minden cigány ezt teszi,hanem sokan közülök a “megélhetésük miatt” teszik ezt. Na ez is szemenszedett hazugság,mert tessék megkérdezni egy “kisbolt” tulajdonost,vagy eladót,hogy mit is visznek el ezek a személyek a megélhetésükhöz:!!!Nem kenyeret,nem tejet,nem sajtot,nem élelmet,nem!!!, minden esetben italt,dohányárút,dezodorokat, és még sorolhatnám,hogy mi mindent,de az biztos,hogy nem a saját és családjuk “napi szükségletére” a megélhetéshez. Hát ezt “üldözi” a Jobbik,és nem a cigányokat,mint ahogy Ön irta!!! Nem a cigánysággal van gondja a Jobbiknak,és nem kell elferditeni a dolgokat ,hanem a cigány bűnözéssel!!!És a kettő nem ugyanaz!!!A másik a zsidóság kérdése: a Jobbiknak nem a zsidósággal van problémája, hanem azzal a tendenciával,-ami a pénzéből adódóan,ahogy Simon Perez Izrael állam államfője mondta- felvásárolja Magyarországot,és azzal van gondja a Jobbiknak,hogy nap,mint nap “belerúgnak,megalázzák a magyarságot,és gúnyt űznek a hazaszeretetéből,a hagyományaiból,a nemzeti jelképeiből,és nem utolsó sorban a kereszténységéből. (Legutóbb lásd Závada Pál “iró”) És sajnos ez ellen senki nem lép semmit,csak “ölbetett kézzel” asszisztálnak mindahhoz,ami itt történik.Nem a normális zsidó emberrel van problémája a Jobbiknak,hanem a világot behálózó cionista elveket valló zsidókkal. Tessék elolvasni a Cion bölcsei cimű könyvet,és akkor meglátja,hogy mi okoz gondot!! A Jobbik nem kiván senkit kiűzni Magyarországról,csak egyszerűen a befogadó ország törvényeihez kell alkalmazkodni,és nem foditva.Ez a föld,és annak értékei kincsei a Magyarokat illeti,és igenis fel kell lépni a felvásárlás,és minden megalázás ellen.Ez nem a zsidóság ellen, hanem a cionizmus eljerjedése ellen szól!!!Sok zsidó embert ismerek,és Ők először Magyarok,és csak utána -mint –faji hovatartozású-zsidók .Sokan vannak közülök,akik ezt vallják.Magyarországon a zsidóságot a mazsihisz-nak nevezett bűnbanda nem képviseli,csak saját önnös érdekeit,
  És legutoljára, azt irja Ön:”a Jobbik nekivadult hivei támadják a magyar katolikus egyház vezetőit, visszatérnek a honfoglalás előtti vallások valamelyikéhez” Hogy is van ez?Ki támadott kit! A Jobbik országszerte állitja fel nap-mint nap az apostoli kettős keresztet,és ezt ki támadta? Erdő Péter biboros úr,azzal,hogy ez egy párt szimbólumának nevezte ,és nem ad engedélyt a kereszt felszenteléséhez papjainak. Én mint római katolikus hivő és keresztény ember,és egyben aki római katolikus vallás gyakorlója ,ezt visszautasitom. Ez a “kitagadás” a katolikus egyházra nézve szégyen. Én ugyanazt érzem mint a cikk irója Lengyel Károly.Ez is a kettősmérce egyik jeles példája.És ha tettszik Önnek,és az Önhöz hasonlóan irogatóknak,ha nem én akkor is szégyennek tartom,amit a biboros úr mondott,és ezzel nem vagyok egyedül hála Istennek.
  Sziveskedejen elgondolkodni azon is,hogy a KDNP vezére Semjén Zsolt,milyen célból nem akarja,hogy a népszámlálásnál feltüntessék a felekezeti hovatartozást,amit az államfő Sólyom László Úr is kifogásolt. Vajon miért is???Nos Úram, ez a szégyen,és nem az apostoli kettős kereszt állitása.
  És ezekután képzelje: nem vagyok a Jobbik tagja,csak egy egyszerű Hazáját,Nemzetét,Honfitársait szerető,féltő és gondolkodó Magyar állampolgár,és ha ez ma szégyen,akkor ezt büszkén vállalom.

  Kedvelés

 14. Iványi, on december 10th, 2009 at 23:08 Said:
  Hozzászólásával szó szerint egyet értek.
  Sajnos ez a mi történelmünk.
  A legnagyobb problémát ott látom, hogy a politika mellett, annak az irányításával, már István korától az oktatásunk, a tudomány nem az igazságot képviseli Magyarországon. Nem átkozhatjuk el azokat a honfitársainkat akik, nem vették a fáradságot ahhoz, hogy megismerjék népünk tudatosan eltitkolt történelmét. Ezelőtt tíz évvel nekem sem lehetett volna beadni azt, amit elhallgattak előlünk, manapság úgy tűnik minél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik az illető, annál nehezebben fogadja el, hogy legalább utána nézzen. A valóságot ismerő, tudósainkat származásától függetlenül megvásárolták, akit nem tudtak megvenni, azt valamilyen formában kiátkozták. (fentebb fasisztának említett Vas Albert javasolom, a felvetőnek olvasgassa, talán ragad rá valami) ebből levonva látom a feladatom, meg kell ismertetni a „Magyarok Igazságát” mindenkivel.
  Kísértetiesen hasonlít a mai világ az (Iványi), hozzászólásban leírtakhoz. Bővül, terjeszkedik, a Multinacionális EU keletre, aki ennek ellen áll, legyen az egyén, párt, vagy nemzet, azt így vagy úgy elsöpri. Ebben Indoeurópai előretörésben nem volt soha, nincs és nem is lesz könyörület.
  De akkor is, mégis ezt a magyarral tudatni kell.
  A sokat kigúnyolt Magyar ember manapság ezt akkor is tudja, ha a média az ellenkezőjét fújja.
  A Jobbik csak ezt a tudást jeleníti meg.

  Kedvelés

 15. Túlzottan sok tudást nemigen jeleníthet meg a Jobbik, mikor “irodalmi szentjük” Wass Albert nevét is “Vass”-ként aposztrofálják… (Nem szólva a szép magyar nyelvük helytelen írásbeliségéről.) – Talán először magyarul kellene tanulni, mert lassan egy képzettebb cigány is lekőrözi magukat.
  Ha már a magyar katolikus egyház vezetőjét, a pápát, a kereszténységet is támadják, akkor bátran kezet foghatnak a kommunista önkényuralom hóhéraival – ők is hasonlóan gondolkoztak.

  Kedvelés

  1. Kedves Zsófia!

   Örvendjen annak, hogy Ön egy tökéletes tudású, hibát soha el nem követő nő. Ha valóban olyan lenne, mint aminek hiszi magát, egy elütésen nem akadna fenn, mert az egyszerűen gyermeteg viselkedés. Próbáljon meg okosabb és tartalmasabb hozzászólást összehozni, mert ez bizony nagyon szánalmas volt.

   Higgye el, hölgyem, sem az érsek úr, sem a pápa nem hibátlan. Ők is emberek, bármennyire szentnek tartják őket. Ha pedig emberek, bírálhatók, mert hibáznak.

   Én keresztyén ember vagyok, s nem akadok fenn, ha valaki komoly kétségeit felveti. A kötözködést kikerülöm, de elhiszem, hogy másnak lehetnek olyan kérdései, ami számomra triviális.

   Nekem is vannak bizonyos esetekben kétségeim, s bírálom is olykor egyik-másik egyházi vezetőt, de ettől nem hiszem, hogy kommunista lennék. Az ön túlságosan primitív következtetése nem illik egy állítólag művelt nőhöz.

   (Csak mellesleg jegyzem meg, nem “lekőrözi”, ahogy Ön írta, hanem rövid ö-vel, lekörözi)

   Felebaráti üdvözlettel: Czakó István

   Kedvelés

  2. Tisztelt Zsófia!
   Köszönöm a helyreigazítást. Illett volna Wass Albert nevét helyesen leírnom.
   Mindez mellett, a szép anyanyelvünkkel kapcsolatos megjegyzésére kell reagálnom. Ha ez kevés Önnek, akkor a blogomban oldalakon keresztül kifejtem a témát. Tudja én csak egy koppányi tájról származó hatvan éves somogyi ember vagyok. A magyart az anyámtól tanultam. A rúnák porba vésését a kanász öregapámtól. Nem könyvből, nem a nyelvújítók szabályrendszeréből. Ettől még, lehetek, pogány, paraszt, maradi, de magyar vagyok, mert annak születtem, és büszke vagyok rá. A falunkba, gyerekkorunkba a más vidékről odavezényelt, magyartanár, tépte a haját a somogyias beszédünket hallva. Tudja ez a baj az oktatással. Megtanították egy eladott nyelvre, amiről azt mondják az a magyar. Kalitkába zárták a szép magyar beszédet. Eltűntek a tájszólások. Manapság szégyellje magát az, aki nem, az irodalmi nyelvet beszéli, vagy nem tudja helyesen leírni Wass Albert nevét? Annak nem lehet véleménye? A legnagyobb indok a hozzászólásában az, hogy: „Túlzottan sok tudást nemigen jeleníthet meg a Jobbik, mikor “irodalmi szentjük” Wass Albert nevét is “Vass”-ként aposztrofálják… (Nem szólva a szép magyar nyelvük helytelen írásbeliségéről.) – Talán először magyarul kellene tanulni, mert lassan egy képzettebb cigány is lekőrözi magukat.” Örülök neki, ha a romák tanulják a magyart. Remélem, nem csak az irodalmi nyelvet. A véleményem ne azonosítsa a jobbik véleményével, én a sajátomét mondtam, Ön nem? Mind ezen túl nincs arról tudomásom, hogy a jobbik a Katolikus egyház vezetőjét, a Pápát támadta volna. Itt csak hozzászólók mondták el a véleményüket. Ön ezeket az embereket a Jobbikkal azonosítja? Ön milyen pártbéli?

   Kedvelés

 16. Kedves Zsófia!
  Az erőlködése szánalmas,és visszataszitó.
  A felsőbbrendűségét pedig ne itt fitogtassa, vannak ennél az oldalnál arra “érdemesebbek” is.Ajánlom a fidesz..hu-t, vagy esetleg egy ennél jobbat : kapcsolat.hu. , ahol
  “elbeszélgethet” a táncoslábúval,annak blogján ,és talán még egy jó receptet is kaphat tőle.Az pedig,hogy kinek ki az “irodalmi szentje”-ahogy Ön fogalmazott – engedtessék meg eldönteni mindenkinek saját magának.
  Levelében ezt irja:”nem szólva a magyar nyelvük helytelen irásbeliségéről” ezek szerint Ön nem Magyar!
  Ennek ismeretében örülök,hogy magyar oldalt olvas,és ennyire érti,hogy még ki is okit a magyar nyelv helytelen irásbeliségéről.És mielőtt még megróvásban részesitene,közlöm Önnel,hogy a gépemen nincs hosszú i betű,ezért irtam röviddel,de Ön ezt bizonyára tudja,hiszen nagyon érti a nyelvünket.

  Kedvelés

 17. “Zsofia”!

  “Magyarból” és történelmi ismeretekből való kiképzése elégtelen, miként a recenziója is. Butasága épp oly határtalan, mint a gyűlöletkeltése, illetve a megtévesztésre és zavarkeltésre irányuló tisztességtelen (ha netán nem érti mit jelent e szó, elmondom másképp is, tán a maga számára érthetőbb: aljas) szándéka.
  Ha már így a körünkbe lépett, inkább arról regélhetne, hogy mit keres maga ezen a magyar oldalon? A szánalmas hápogásával vajon mit akar itt elérni?
  Egyáltalán milyen jogon avatkozik maga a magyarok dolgába? Mit akar itt egy idegen, egy más hazájára szoruló, mifelénk, a magunkfajta csak úgy mondja: senkiházi jött-ment, aki a jelek szerint vajmi keveset tud arról a népről melynek szent földjét tapossa és drága levegőjét szívja? Mit keres itt egyáltalán, itt a magyarok ősi földjén, magyar honban, a magyarok országában? Ha ennyire megveti e népet, akkor miért van itt, miért dadogja a nyelvét, és miért használ (hibásan) magyar nevet. Kioktatna, mikor maga is okításra szorul, s bírálja a másikat, aki talán maga sem magyar?
  Ajánlom alaposan nézzen utána a kereszténység meg a kommunisták valódi történelmének, hogy felismerhesse bennük a saját mentalitását és embertelen fajtáját!

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.