VÉSZ: A Raiffeisen Bank Magyarország közellensége

“A Raiffeisen Bankot Magyarország közellenség bankjának nyilvánítjuk. Gőgös, arrogáns, mindenféle párbeszédre képtelen ügykezelés, az ügyfelek félrevezetése és emberi mivoltuknak, s érdekeiknek semmibevétele, gátlástalan szipolyozás, mértéktelen haszonlesés és könyörtelenség jellemzi a Raiffeisen Bank magatartását” – olvasható a Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetségének (VÉSZ) hétfőn kiadott közleményében.

“A nemzetközi és hazai pénzügyi körök által mesterségesen gerjesztett pénzügyi válság feloldhatatlan ütközést hozott egyfelől a pénzérdekeket, másfelől az emberi-morális érdekeket mindenek fölé helyező társadalmi erők között. A jogalkotó és végrehajtó politikai osztály nem akarta, a jogalkalmazó közhatalom nem tudta megoldani ezen érdekek sorrendjének egyértelműsítését, a kétféle érdekvilág értékorientált összhangját. Ezért az ütközés kikerülhetetlen: valamelyiküknek meg kell hátrálnia” – olvasható a közleményben, melyet Éliás Ádám, a VÉSZ Mozgalom elnöke írt alá.

A mozgalom 2009. július 17-én ultimátumban szólította fel a bankokat árverezési és kilakoltatási moratórium meghirdetésére a vis maior okok miatt (például a bankok egyoldalú szerződésmódosítása, vagy törlesztés-nehezítése miatt) fizetésképtelenné, vagy csökkent fizetésképességűvé vált adósok egyetlen otthonára vonatkozóan. Bejelentették, hogy a moratóriumot nem hirdető bankokat feketelistán fogják megjelölni. Később meg is született ez a tízes lista a bűnösnek minősített bankokról, majd most a mozgalom megjelölte azt a pénzintézetet, mely szerintük a legtöbbet ártott.
hirdetés

“Felhívjuk a társadalmat: se a lakosság, se a gazdasági társaságok, se az állam ne legyen üzleti partnere a Raiffeisen Banknak ebben az embertelen, minden morális értéket megcsúfoló tevékenységében” – olvasható a VÉSZ közleményében. “Társadalmi összefogással semmisítsük meg a Raiffeisen Bank működését, örök figyelmeztetésül a nemzetközi pénzhatalomnak: mit lehet és mit nem lehet csinálni Magyarországon” – folytatódik az írás.

A VÉSZ szerint lehet, hogy két hét alatt, lehet, hogy két hónap alatt, legkésőbb egy év leforgása alatt le fog zajlani a Raiffeisen Bank működésének megsemmisítése. “Mindenki időben vegye ki a pénzét a Raiffeisen Bankból! Állandósuló akciókkal fogjuk lebénítani a működését. Egyértelműen rögzítjük, hogy ez a fellépés kizárólag a Raiffeisen Bank ellen irányul” – zárul a szövetség közleménye.

Mfor – barikád.hu