Nyílt levél egy aljas istenkáromlóhoz, az ördög lelkészéhez

Rossz úton jársz iványi gábor!

Olvasom a gyűlölettől átitatott szitkozódásaidat, a kettős keresztet gyalázva, s egy acsarkodó, habzó pofájú hiéna képe kísért. Nem szégyelled magad?

Te lelkész lennél, ennyi gyűlölettel a szívedben?

Remélem elszárad a nyelved, amikor a Názáreti Jézus nevét mégegyszer a szádra veszed.

Nézd már meg egyszer azokat az embereket akik a felszentelt ősi jelképünk körül tiszta lélekkel imádják az Istent, és Hazájukért imádkoznak! Hogy merészelsz te szót emelni rájuk?

Csak az általad elismert hívők az igazak?

Hol vannak ezek, te lelkészek szégyene? A végre szétesett szdsz-ben? Ők az igaziak? A szadeszes haverjaid? Akik saját magukat is szétmarcangolták végre, a koncokért marakodva?

Mi magyar hazafiak nem bocsátunk meg neked, és a magadfajtáknak te ördögfattya, és kérjük a Magyarok Istenét büntessen meg téged, de nagyon.

Vass István

Iványiék közleménye(?!)

Tűzifa és nem krisztuskereszt

Ezt a pofát hívják Iványi Gábornak, aki szadesz színekben a parlament padsorai között is rontotta a levegőt. Ez az ember lelkész? Gyalázat!

A Wesley János Lelkészképző Főiskola Theológus és Lelkész Szak közleménye
Budapest, 2009. december 6., vasárnap (OS) –

Tűzifa és nem krisztuskereszt

Nem felszentelt keresztet döntöttek le Pomázon a minap, hanem a Jobbik nevű neonáci pártalakulat által – gyűlöletkeltő és kirekesztő céllal – köztérre talicskázott, és külön köztisztasági problémát is okozó fatákolmányt.

A keresztes háború és a nácizmus gyilkos eszmevilágát harsogó üzenetek tolmácsolására szolgáló horror- és terrorkészítményeknek a civilizált világban sehol nem lehet legálisan helyük.

Különösen felháborító lelketlenségre vall a köztereknek a Názáreti Jézus keresztjére emlékeztető, rasszista, antiszemita célzatú förmedvényekkel történő elárasztása egy olyan ünnepi időszakban, amely a maga legbensőbb lényege szerint a szegények, az elesettek, a megalázottak megszabadítását és a bűnös emberiség egészének a megváltását hirdető karácsonyi üzenettel áll a legigazabb összefüggésben.

Felszólítjuk a keresztény egyházak tagjait, élükön a lelkészeket és főpásztorokat, hogy félresandítástól mentes egyértelműséggel utasítsák el (nem pedig Erdő Péter bíboros fátyolos szavaival – igaz, ő legalább megszólalt e szennyes ügyben) a Jobbik nevű pártszervezet által űzött kalandorkodás kereszténységet gyalázó praktikáit (köztük az évente megismételt keresztállítási botránykeltést), és keresztényellenes merényletként bélyegezzék meg e kufárszellemű politikai társaságnak a keresztény névvel és szóval űzött istenkáromló demagógiáját. Felhívjuk továbbá a Krisztus egyházának lelkészeit és más őrállóit arra, hogy hitvalló őszinteséggel határolódjanak el azoktól a papi és más egyházi személyektől is, akik segédkezet nyújtanak a Jobbik közéletmérgező gyalázatosságaihoz, sőt, mint egyesek e tényezők közül, attól sem riadnak vissza – lásd a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia paráználkodását http://www.szentimre.hu/archives/1455 -, hogy a kereszténység legszentebb jelképeit a legrútabb rasszista-antiszemita eszmék hirdetésére használják fel.

Mint értesülhettünk róla, Sólyom László államfő ismeretlen célú “zárt ajtók mögötti” diskurzusra fogadja hétfőn a Kárpát-medencében élő “magyar egyházi méltóságokat”. Őszintén reméljük, hogy az Államfővel folytatott bizalmas beszélgetéseiket az egyháznagyok felhasználják arra is, hogy megtárgyalják vele az ország életét katasztrofális irányba sodorni igyekvő jobbikos törekvésekkel szemben követendő nemzetstratégia kérdéseit.

A Wesley János Lelkészképző Főiskola Theológus és Lelkész Szak nevében:
Iványi Gábor rektor
Majsai Tamás dékán

Nemzeti InternetFigyelő

Kapcsolódó: Egy kis érdekesség: az SZDSZ antimagyar főpapja keresztelte Orbán vezér két gyermekét

27 című bejegyzés “Nyílt levél egy aljas istenkáromlóhoz, az ördög lelkészéhez” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Mit idegeskedik itt bárki? Pofázzon amit akar. De mit akar? Pénzt természetesen. Dolgozik érte. Baj az? Sért ez valakit? Az ő nyelve és más ülepe, talpa. Kell neki is egy hely ahol vakaródzhat bolházkodhat. (Nem bolha tetü az! ) Németh Sanyi és Peter Erdő fésüli azt a bazi nagy marx szakállat. Egy szak állat.

  Kedvelés

 2. Januarban asszonyokat meg gyerekeket egettek el elve , most meg azt akarja megmondani , hogy hogyan kell emlekezni a Jezusra =D
  Szerintem csak viccel .

  Kedvelés

 3. Ez a patkány nem sok szót ér. Menjen haza és verje telibe az jó édes anyukáját, aki a világra ellette ezt a mocskos,tetves kommunista szart,

  Kedvelés

 4. Milyen lelkészeket képeznek egy olyan “főiskolán”,ahol ilyen vezetők irányitanak? A Magyar ember toleráns,de mindennek van határa! Ez a szégyenteljes iványi beszél a kettőskereszt állitás ellen,.ez a sátán követe!!!Hát hol élünk?Meddig lehet ezt még bűntetlenül fokozni ? Egy keresztre,amit felszenteltek,- Magyar emberek tömegei -ÉVEK ÓTA -(és ez eddig senkit nem zavart) résztvesznek a felszentelésen,együtt imádkoznak,együtt énekelnek,együtt kérik az Urat,hogy segitsen rajtunk-erre ez az aljas “sorstalan,gyökértelen” embernek sem nevezthető légypiszok meri azt mondani,hogy tüzifa! Akinek még most sem nyilt ki a szeme,az elméje,hogy mi folyik a mi szeretett Hazánkban, nos annak nincs is mit mondani,mert vak,és hiába is akarjuk a vaknak a fényt megmagyarázni.Elég volt a “szivükben is Magyarok” üldözéséből,a félremagyarázásból,az elhatárolódásból,a kirekesztésből,a “nácizásból”,!! És ez vonatkozik minden oldalra,jobbra is,és balra is!!!Elég volt!!!! Akinek nem tettszik,hogy ez a mi Hazánk, és Nemzetben gondolkodunk, annak el lehet innen menni,és akinek nem inge ne vegye magára!!!
  Miért kell ilyen senkiházi aljas embernek a “közleményét” egyáltalán feltenni a világhálóra,
  Ez egy provokátor!!! A MAGYAROK ISTENE SEGITSEN MEG MINKET,ÉS ADJON ERŐT,HOGY MEGTISZTITSUK HAZÁNKAT AZ ISTEN NEVÉBEN,DE ISTEN ELLEN FELLÉPŐ GYALÁZATOS HORDA ELLEN!!!! MERT MAGYARORSZÁG A MAGYAROKÉ!!!!, És ezt tudomásul kell venni!! A gyalázkodásnak legyen végre vége Advent idején az Úr visszajövetelét várva, reménnyel,szeretettel és szent hittel a szivünkben.

  Kedvelés

  1. Hát Istenem milyen sokáig próbáltam tiszteletben tartani mások véleményét, vallását, másságát mig az enyémet soha senki sem tartotta tiszteletben sôtt állandóan gyaláztak, mocskoltak. Ennek vége (már tôbb éve) már nem akarok csak magamnak megfelelni, az ivanyirabbi már harmadszorra tett olyat ami nem bocsánatos bûn, nem kellett volna, a sátán fiait pedig ki kell írtani, pont.

   Kedvelés

 5. Az ÚR áldjon mindenkit !
  Akiben nincs meg a szeretet, bármilyen szellemi magaslat lehet, az nem Istentől jön.
  A hazugság, a képmutatás, a gyűlölet, az uszítás, a harag,
  a földi törvénykezés a Sátántól ered. ( Iványi ilyen )
  Tehát Testvéreim ne ezek után menjetek !
  Harcoljatok és Jobb(ik) lesz a világ !
  Jézus Krisztus dicsőségére !
  Hit, remény, szeretet és ezek közül legnagyobb a szeretet !
  Boldog karácsonyt !

  Kedvelés

 6. Az ilyen embereket keresztre kell ….. vagy máglyára…..Mocskos zsidóbérenc féreg,hazaáruló kutya.

  Kedvelés

 7. Te parasztkutya fattya! Még a napot is átkozni fogod, mikor a szádra vettél bennünket! Garantálom. Mi nem felejtünk. Se jót, se rosszat ….

  Kedvelés

 8. Drága Barátaink, kedves Olvasóink!

  Tisztában vagyunk azzal, hogy a naponta halmozódó magyarellenesség, a nemzetünket terrorizáló és lényegében már aktív népirtó tevékenység, amit ez a banda folytat, rendkívül felbőszít sokakat, vagy inkább úgy is fogalmazhatunk, minden jóérzésű embert. Ezek az emberek (?!), akik így nyilvánulnak meg, miközben sorsközösséget vállalnak közönséges terroristákkal és gyilkosokkal (iványifélék és hasonszőrűek), a magyarság ellen uszítanak. Azért annyival legyünk különbek náluk, hogy érzelmeinket kíméletlenül, de kulturáltan megfogalmazva nyilvánítjuk ki. Erre kérünk mindenkit nagy szeretettel, bár tisztában vagyunk azzal is, hogy ezek a lények az igaz emberi szót legtöbbször nem fogják föl.

  A NIF szerkesztői

  Kedvelés

  1. Sziasztok!

   Amikor JÉZUST megkérdezték, hogy mi a legfőbb parancs azt válaszolta:
   /a tíz szó/
   “Senki mást ne tekints Istennek csak engem”
   bevezetéskén: Én vagyok az Űr, a te Istened”

   /Nash – papirusz/ a legrégibb szerint”

   “Jézus olyan igazságról prédikált, mely “felülmúlja az írástudokét és a farizeusokét”

   A parancsolatok összes követelményét megvilágította:

   “Hallottátok, hogy mondatott a régieknek: Ne ölj, Én pedig már azt mondom nektek : Már azt is állítsátok törvényszék elé aki haragot tart testvérével.”

   Amikor megkérdezték tőle, hogy “melyik a főparancs a törvényben”

   Jézus így válaszolt: : “Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből , teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló hozzá:

   Szeresd felebarátodat, mint saját magad. EZEN A KÉT
   PARANCSON ALAPSZIK AZ EGÉSZ TÖRVÉNY ÉS A PRÓFÉTÁK”

   TÖRVÉNY TÖKÉLETES TELJESÍTÉSE TEHÁT A SZERETET…

   UGYE ÉRTITEK?

   Kedves Iványi Gábor rektor és Majsai Tamás dékán!

   a Wesley János lelkészképző Főiskola Theológus
   és lelkész szak TANÍTÓI?

   “ha ismerem a múltad akkor a jelened is fogom” én a jövődet is –

   “a hülyeségnek az ostobaságnak is van határa mind mindennek – a világban”

   Tudatlanság korában felnéztem azon emberekre akiknek a neve előtt a DR. PROF. szerepelt … ahogy teltek az évek úgy okosodtam…
   és amikor megtudtam, hogy vannak emberek akik az egyetemet belülről nem is látták de a nevük előtt szerepelhet a fenti betűk végleg kiábrándultam belőlük.

   amikor továbbá megtudtam, hogy tudós generációk nevelődtek ki ARISZTOTELÉSZ hamist állítása szerint, amit Galilei bizonyított, elgondolkodtam…

   De térjünk vissza a jelenbe XXI. sz. elejére:

   Kedves megszólitottak TI MÉG AZ ÁLTALÁNOS SZINTET SEM ÜTITEK MEG!

   és ti tanítjátok a jövő lelkészeit? Milyen lelkészek lesznek azok?

   REMÉLEM OLVASNI FOGJA EZT A PÁR SORT A TANÍTVÁNYOK KÖZÜL VALAKI ÉS TOVÁBB ADJA…

   szeretettel: spartakusz…

   Kedvelés

 9. Nem tudom elképzelni,hogy egy ilyen mocskos undorító féreg egyáltalán hogyan jelenhet meg a médiában??
  Képzeljük el azt az iskolát ahol az ilyen és ehhez hasonló patkányok fertőzik a gyerekeinket!!undorító mocskos egy állat!
  És ez merészeli papnak vallani magát!!??
  De ígérjük neked sem feledjük amit a Magyar Nemzet ellen tettél és hidd el nekem fogsz te még könyörögni azért,hogy végezzünk ki és a szenvedéseidnek legyen vége!!Hát most mondom neked te mocsok ,nem lesz kegyelem!!
  Most már az ellenségeink teljes mell szélességgel támadnak minket!!Meddig tűrjük,mikor lesz már vége ennek??
  Ennyire gyávák lettünk??
  Lehet el fog jönni az Úr ide is és a karácsony ezek ki irtásával fog telni!!!Remélem!!
  Szabadítsuk már fel végre hazánkat az idegen elnyomás és azoknak a parazitáknak a fogsága alól mit ez a féreg is!!

  Patkányirtást!!Szebb Jövőt!!!

  Kedvelés

 10. Kedves goj53 és mindenki!

  Megértem felindultságodat – sokszor már én is azon a ponton vagyok, hogy MEGÖLÖM őket!

  Alkalmazott ERŐSZAKOT Jézus? Igen alkalmazott, amikor korbáccsal hajtotta ki a kufárokat a templomból…

  akkor miért van az: “ha megdobnak kővel dobd vissza kenyérrel” – “ha arcul ütnek, tartsd oda a másik orcádat is” …

  stb….

  ne gondolkodj rajta ELÁRULOM…

  JÉZUS KRISZTUS mindent elmondott, a szó szoros értelemben, sok mindent leírtak… de sok mindent kihagytak…

  mindenre megadta a választ, ember nem tud fel tenni olyan kérdést amire nincs meg a válasz…

  TEHÁT. meg van az a pont, amikor oda kell csapni, és akkor
  oda kell csapni, ez ilyen egyszerű,

  ennek tudatában csinálja a rossz oldal, milliárdokat sem kímélve kisded játékait, mert tudja annak következményeit is, …

  Meddig tart ez a folyamat? Illetve mikor jön el az a pillanat, amikor mi is korbácsot ragadunk és kihajtjuk DRÁGA SZERETET HAZÁMBÓL /BELSŐ ÉS KÜLSŐ/ A “FARIZEUSUKAT”…

  MÁR ELJÖTT! JELENPILLANATBAN A TEMPLOM KÖZEPÉNÉL TARTUNK, ÉS TERELJÜK ŐKET A KIJÁRATI AJTÓ FELÉ, …

  MIKOR ÉRÜNK AZ AJTÓHOZ?

  RAJTAD MÚLIK. AKI MOST OLVASOD E SOROKAT…

  szeretettel: spartakusz…

  Kedvelés

 11. “bocsánat ígéretem szerint, ha idegen szót írok, leírom melléje a magyar megfelelőjét is.” tehát:

  a farizeus: héber I. 1. tört. a jómódú városi lakosság érdekeit
  képviselő , a vallási törvények formális megtartására ügyelő , szenteskedő vallási-politikai párt híve az ókori Júdeában 2. átv
  KÉPMUTATÓ, ÁLSZENT EMBER

  II. SZENTESKEDŐ , ÁLSZENT, KÉPMUTATÓ

  szeretettel: spartakusz….

  Kedvelés

 12. Én azt mondom, hogy szégyent hoz az Iványi névre, ez a nem rokonom.
  Sok kiváló Iványi van a világon pld a néhai unitárius lelkész Iványi Sándor, néhány hazai mérnök, és vállalkozó is, az USA-ból is ismerek kiváló, Iványiakat, de ez a nem tudom honnan jött Gábor, és a nyíregyházi SZDSZ-es talpnyaló Iványi család szégyent hozott a nevünkre!

  Én mindenhol elhatárolódom ezektől, és imádkozom értük, hpogy az Úr ne küldje őket a gyehennára, de örülnék, ha az országunkból kitiltanám ezeket a magyargyűlölő embereket.

  Kedvelés

 13. ezzel még tartoztam:

  Összesen 1 kifejezést találtam:
  [Szerkeszt]kufár
  régebben: kereskedő; mai jelentése: haszonleső, nyerészkedő kereskedő, akit a kereskedelmi törvény nem ismer el igazi kereskedőként.
  Eredete: német
  Forrás: Netlexikon.hu

  Kedvelés

 14. egy kicsit bővebben:
  [ 1 ] Kufár

  az a kekereskedő, aki vásárokon vagy nyilvános bódékban árúsítja árúit. A K. T. ezeket nem sorolja a rendes kereskedők sorába.

  [ 2 ] Kufár

  a régi magyar nyelvben: kereskedő. A Czuczor-Fogarasi szótár szerint a K. szó a kofa szóval egy eredetű (a német Käuferből). K. a kereskedelmi törvény (3. és 5.§.) szerint nem rendes kereskedő, mint a…

  [ 3 ] kufár

  haszonleső, pénzsóvár, nyerészkedő kereskedő, üzér. E szentegyházbul (=templomból ostorral sem árt kiűzni alkuszt és galamb-kufárt. (Arany: Írjak? Ne írjak?) A kufár lélek nem tekint az erkölcsi, szellemi…

  [ 4 ] kufárkodik

  nyerészkedik. Tehetségével, művészetével kufárkodik: hasznot akar húzni belőle, portékává alacsonyítja. A német Kaufer (‘vásárló, kereskedő’) szóból; eredetileg szatócsot, piaci árust jelentett.

  [ 5 ] Kufara

  oázis l. Kufra.

  [ 6 ] Kufárkodás

  a. m. gazdálkodás. Már elavult kifejezés, újabban gyakran a kereskedés szó helyett használják.

  Kedvelés

 15. Jók ezek a bejegyzések! – Aki olvassa, és nem ismert titeket, legalább megismer benneteket.
  EZ A CSÜRHE, A VÁROSI CSŐCSELÉK MEGNYILVÁNULÁSA. –

  Kedvelés

  1. Hogyne, persze, mindenki csürhe, aki nem a ti nyelveteken ír, beszél, és gondolkozik!!! Ilyen a liberálisok toleranciája, ismerjük már. De ha ilyen csürhe, a városi, meg a vidéki magyar nép is, amely ki mer állni az igazáért, és a jogaiért, akkor miért nem költöznek a hozzád hasonlók más országba??
   Csak a zsíros falat, fazék kell, meg az adónk, aztán úton-útfélen, akarom mondani a nemzetközi sajtóban is gyalázzátok a honfitársaitokat?? Jó vastag bőr van rajtatok, de hogy szívetek van-e azt kétlem.
   Ajánlom a cikkemet.

   Kedvelés

 16. A cikkről leirtem fenntebb a véleményem,de olvasgatva a hozzászólásokat a következőt üzenem IVÁNYI GÉZA nevű “hosszászólónak”,és tekintse ezt hitvallásomnak is,éppen ezért több szót nem is érdemel,mert megnyilatkozása egyenlő a O-val,agyilag annyira sötét!!
  “Ha szellemi párbajt akarsz,ne állj le idiótákkal vitatkozni”
  És ez vonatkozik a többi reagálására is!

  Kedvelés

  1. KÖSZÖNÖM ÉVAANYU!

   “Az egyetemes föld történetében az ÁDÁM ÉS ÉVA VOLT AZ EMBER PÁROS”

   AMIT IVÁNYI GÉZA FÉLÉK ELAKARTAK TITKOLNI AZ A MAGYAR ŐSTÖRTÉNET – ÁLMOS…

   ÁLMOS ÉBRESZTGETI NEMZETÉT!

   szeretettel: spartakusz…

   Kedvelés

 17. Én Iványi Gábor beosztottja, korábban a WJLF hallgatója voltam. Ezt vállalom, de ma már erre nem vagyok büszke, sőt mi több, mélységesen szégyellem azt, hogy ezzel az emberrel közösségben voltam.
  Iványi Gábortól, mint lelkésztől kértem segítséget, amikor elmeséltem neki azt, hogy gyermekkori feldolgozatlan traumáim vannak ( apám terrorizált, késsel megsebesített ), melyek a mai napig kisértenek, melyek terhét a mai napig hordozom. Beszéltem arról, hogy ez a terhet úgy érzem véglegesen le kell tennem, konkrétabban fogalmazok: suicid gondolataim voltak-vannak. Egyszer leült velem iványi egy fél órára beszélgetni, mely alatt én elmondtam a történetemet, és kértem segítségét. Azt hiszitek, hogy később, bármikor is segített nekem a problémám feloldásában. Megmondom. nagy ívben sz.rt rá, a kisujját nem mozdította értem. Mivel nem tartozom az általa felkarolt 2 kisebbséghez, ezért nem vagyok neki fontos. Magam szem és fültanúja voltam, amikor a gyülekezetben Szögi Lajos kapcsán magyargyűlölő kijelentéseket tett. Ismerem a történetet, amikor Peruból a heroint csempésző Nelson nevű gyereket hazahozta Magyarországra, és ezt iványi úgy minősítette, hogy fiatalkori botlás. Engem apám majdnem a temetőbe juttatott, soha az életben már nem leszek lelkileg egészséges, de iványi nekem nem akart segíteni. Tatárszentgyörgyön a magyarságot ostorozta, mint bűnös többségi nemzetet, amely nem képes befogadni a szerencsétlen kisebbségieket. Summa summárum: eljutottam oda, hogy azt fontolgatom, lelkészként csatlakozom a Jobbikhoz. Ha valaki jól ismeri iványit, én az vagyok. Ismerem mindkét arcát, melyet a kamera felé mutat, és a másikat, melyet rejteget. Ismerem az általa alapított családi vállalkozásként működő egyházát, melyben gábor testvér teljhatalommal uralkodik. Sok mindent tudok róla, melyre nem lehet büszke.

  Kedvelés

  1. Kedves Beosztott!

   Ők nem tudnak segíteni, csak rombolni.
   Olvasson Hamvas Bélát. Műveiből jól megismerhető a valódi lélektan is. Nemcsak a lélektanban, de a lelkészi hivatásában is tud Önnek segíteni.
   Volna egy kérdésem is, ha esetleg tudná.
   Nem ez az ember keresztelte meg Orbán Viktort?
   Bocsásson meg nekik és felejtse el őket.
   Ne a rossz ellen harcoljunk, hanem a jót fokozzuk!

   Kedvelés

Hozzászólások lezárva.