Lenyeli a Nyugat a FÁK-ot? – Oroszország körül szorul a hurok

A magyar médiában nem téma, de igencsak vészterhesnek ígérkezik a Nyugat eddig még valamelyest leplezett kísérlete Oroszország legyengítésére. A hidegháborúnak valójában sosem lett vége. Már a Szovjetunió szétesése óta egyre intenzívebben folyik az egykor legerősebb rivális bekerítése, gazdasági, politikai és katonai téren egyaránt. A FÁK (Független Államok Közössége) sosem tudott kibontakozni, s tagjainak nagy része ma a Nyugat által irányított szervezetekbe csoportosul, melyek néha kimondottan oroszellenesek. Oroszország útban van a pénzoligarchia „új világrendjének”.

A volt Szovjetunió 14 országra bomlott fel, s habár vezetői tudatában voltak a további együttműködés fontosságának – amiért létre is hozták a FÁK-ot -, a hetvenéves diktatúra roncsoló hatása, az eluralkodó dezorientáció és illúziók Oroszországot is védtelenné tették a nyugati gyarmatosítással szemben. Csak Putyin kormányzása óta kezd az ország magához térni, de közben a többi utódállam java része már a Nyugat befolyása alá került. Pedig Németország egyesítésekor az akkori NATO főtitkár, Manfred Wörner, szentül megesküdött, hogy a NATO keleti határai Németország keleti határai maradnak.

2004 óta azonban Észtország, Litvánia és Lettország a NATO tagjaivá váltak, s Fehéroroszország kivételével minden szovjet utódállam valamilyen katonai együttműködést is felvállalt a Nyugattal. A legújabb ilyesfajta kezdeményezés az Eastern Partnership (Keleti partnerség), amely 2008 május 26-tal vette kezdetét, amikor az EU Általános Ügyek és Külföldi Kapcsolatok Tanácsának brüsszeli ülésén Lengyelország felvetette, hogy „integrálni” kellene minden európai és délkaukázusi országot, amelyek korábban a Szovjetunióhoz tartoztak, s amelyek még nem EU és NATO tagok, mint Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Moldova és Ukrajna. A kezdeményezés célja hivatalosan az említett országok integrációja az EU gazdaságába és az energiaellátás biztonságának a növelése. A projektet a lengyel külügyminiszter, Radoslav Sikorski, Sarközy francia elnök Mediterrán Unió nevű tervéhez hasonlította.

Obama bejelentése óta, miszerint nem építik meg a Cseh- és Lengyelországban tervezett rakétavédelmi rendszert, akár a katonai feszültség enyhülésében is reménykedhetnénk, ha nem tudnánk, hogy Amerika lépése mögött újfent az űrrakéta rendszer kiépítésének máris bejelentett szándéka húzódik meg. Lengyel kormánykörök azóta nyíltan beismerték, hogy a tervezett rakétabázis célja sosem az iráni rakéták elleni védekezés volt, hanem, mint azt Putyin többször is hangoztatta, Oroszország ellen irányult.

Holott Oroszország a kilencvenes években katonailag is lényegesen legyengült, 2001-ben Amerika egyoldalúan felmondta az Anti-Ballistic-Missile (ABM) szerződést, amely a két ország rakétarendszerét korlátozta. A felmondás szorgalmazója az a neokonzervatív politikus csoport volt, amely egy évvel korábban a később hírhedtté vált Project for a New American Century (PNAC) (egy új amerikai évszázad projektje) kezdeményezője volt. A 2000 szeptemberében nyilvánossá tett PNAC dokumentum egyértelműen kijelentette, hogy Amerikának olyan globális rakéta védelmi rendszerre van szüksége, ami az USA egész világra kiterjedő hatalmát biztosítja. Az egyoldalú kilépést követte az az agresszív katonai doktrína, amely a megelőző nukleáris csapást is opcióvá léptette elő.

A háttérhatalom egyik legbefolyásosabb alakjának tartott Zbigniew Brezinski 1997-ben megjelent „A nagy sakktábla” című könyvében már lefektette egy „eurázsiai geostratégia” alapjait, amelyet a valóság nagymértékben követni látszik. Brezinski szerint „rendkívül fontos, hogy ne keletkezhessen Eurázsiában olyan domináns hatalom, amely képes lenne Amerika vetélytársává válni….A legveszélyesebb lehetőség Kína, Oroszország és persze Irán szövetsége jelentené….Ezt a lehetőséget elhárítandó szükség lesz az USA geostratégiai megjelenésére Eurázsia nyugati, keleti és déli részein egyszerre”. Brezinski szerint, csak aki Eurázsia ura, lehet a világ ura is; „Amerika globális elsőbbsége közvetlenül attól függ, hogy meddig és milyen hatékonyan fejti ki hegemóniáját az eurázsiai kontinensen”. Brezinski Európa helyét is kijelöli a „nagy sakktáblán”; „Egy szélesebb Európa és egy nagyobb NATO rövid távon és hosszú távon is az amerikai érdekeket fogja szolgálni, anélkül hogy egyúttal egy olyan integrált Európa keletkezne, amely az USA számára geopolitikai kihívást jelenthetne…”

Négy évvel Brezinski Nagy sakktáblájának megjelenése után Amerika bevonult Afganisztánba, abba az országba, ahol az orosz, kínai és perzsa érdekek összefolynak, s katonai bázisokat teremtett Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban és Üzbegisztánban (ez utóbbiból nemrég kiszorult).

A NATO már 1994-ben bevonta a korábbi szovjet tagállamokat az un. Békepartnerség programba. 1997-ben sikerült Grúziát, Ukrajnát, Azerbajdzsánt, Moldovát (és 2005-ig Üzbegisztánt) a GUAM (az illető országok kezdőbetűi) nevű szervezetbe tömöríteni, amelybe újabban Örményországot és Fehéroroszországot is igyekeznek bevonni. Ezt szolgálja a Keleti Partnerség nevű kezdeményezés. Örményország, Azerbajdzsán, Grúzia és Ukrajna már küldtek Afganisztánba is csapatokat. Moldova bizonyára hamarosan követi őket. Mind az öt nemzet részt vesz Irak megszállásában is. Az öt belső ázsiai volt szovjetköztársaság; Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán katonai bázisokat és tranzit jogokat bocsátott a NATO rendelkezésére, Kazahsztán pedig még katonákat is küldött Irakba. Természetesen elkerülhetetlenül egyre mélyebben süllyednek az amerikai érdekek mocsarába.

A GUAM a Clinton kormány alatt jött létre az Oroszországot elkerülő eurázsiai energiaprojektek megvalósításához és azzal a céllal, hogy az orosz vezetésű FÁK-tól első lépésben az EU felé csábítsa el a résztvevő államokat, majd pedig egy keményebb lépésben a NATO-ba is becsalogassa őket. A régi NATO tag Törökország asszisztálásával 2005-ben már létrejött a Baku-Tbiliszi-Ceyhan olajvezeték, amit követett a Baku-Tbiliszi-Erzurum gázvezeték és a Kars-Akhalkalaki-Tbiliszi-Baku vasútvonal. További nagy projekt a Nabucco gázvezeték, amelyhez már az iraki és észak afrikai gázvezetékek is csatlakozni fognak. A 2008-as Batumi-ban tartott GUAM csúcson az amerikai energiaügyi miniszter, Bodman, az említett projekteket az évszázad üzletének nevezte és reményét fejezte ki, hogy a csúcson megbeszélt új projektek éppoly jelentősek lesznek. Az US külügyminiszter helyettes, David Merkel szerint a GUAM összeköti a Káspi- és a Feketetenger régióját és összekötheti Belső Ázsiát a Közel Kelettel. A fő projekt egy Odessza-Brody-Gdanszk olajvezeték, amelynek nyílt célja Oroszország teljes elkerülése.  2008 december 12-én az EU államfői aláírtak egy határozatot, amely célja „az EU hat posztszovjet szomszédállamának a közelítése a Nyugathoz, európai terveik elismerésével és egy új Európai Gazdasági Tér megteremtésével….” a folyamat „felgyorsult a 2008-as kaukázusi konfliktus miatt”, szögezi le a nyilatkozat. A bukaresti NATO csúcson a tagállamok megerősítették, hogy Grúzia és Ukrajna teljes jogú NATO tagokká válhatnak és a Keleti Partnerség többi állama is, de időtervet még nem fektettek le.

A gazdaságilag erősen megrendült USA stratégiája az előre menekülés. Lehet, hogy az agyaglábú óriás még összeomlása előtt Eurázsia meghatározó hatalmává válik? Ha a Nyugatnak Fehéroroszországban is sikerül egy „narancsos” rezsimváltást elérnie, Oroszország elveszti egyetlen nyugati puffer zónáját, Örményországgal pedig egyetlen dél-kaukázusi partnerét. Az SCO (Shanghai Cooperation Organization) és a CSTO (Collective Security Treaty Organization) helyes kezdeményezések, de együttműködésük lazább, mint a Nyugat által létrehozott szervezeteké. Sok minden függ Kína politikájától, amely egyelőre nagyon óvatos, de megváltozhat, mert Amerika Kínát is igyekszik elszigetelni. Rendkívül beszédes, hogy Oroszország most törli el a halálbüntetést, amikor az EU a Lisszaboni Szerződéssel azt éppen bevezeti. Vajon Oroszország menti át a civilizált Európa vívmányait, amikor ez utóbbi hátat fordít nekik? Ehhez még túl képlékeny a helyzet, de Oroszországnak következetesen ezt az utat kellene járnia, nem utolsó sorban gazdasági területen is. A geselli természetes gazdasági rend, azaz a kamatnélküli pénzgazdaság bevezetése egyértelművé tenné, hogy Oroszország valóban egy civilizációs alternatívát akar teremteni. Kérdés, hogy a Putyini vezetés meri-e ezt és a nyugati pénzoligarchia orosz kapcsolatai meg tudják-e ezt akadályozni. Drukkoljunk Oroszországnak!

Vajta Dénes

Nemzeti InternetFigyelő

6 című bejegyzés “Lenyeli a Nyugat a FÁK-ot? – Oroszország körül szorul a hurok” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. A cikkíró elfeledkezett arról, hogy Fehéroroszország mind gazdaságilag, mind katonailag is megerősödött az elmúlt 15 évebn, és azt is, hogy szövetségben vannak Kínával az új világhatalommal, és még néhány távol-keleti országgal.

  A kérdés tehát már régóta nem az, hogy ki lesz
  az új világhatalom, hanem az, hogy mikor?

  Alakul a Keleti Szövetség – a cionista világnak nem sok esélye lesz
  2009. Október 17. 11:21:06

  Most éppen Oroszország és India között. Drábik János megfogalmazása szerint, a nemsokára bekövetkező Harmadik Világháború, a Globalizált Nyugati Kapitalista Világ, – És a Nagy Keleti Szövetség között fog kitörni… A győzelemre esélyes a Keleti Szövetség; Oroszország – Kína – India – Irán – és szövetségeseik. Mintegy nagy félholdban Európa körül. Több mint 2 és fél milliárd ember.

  Hogy miért esélyes győzelemre a Keleti Szövetség, és miért a vereségre a Nyugati Globalizált Kapitalista Világ?

  Mert a Nyugat, már régen túl van fejlődésenek csúcspontján. A túlnyomórészt zsidó finánctőkére épülő hitel-kapitalizmus, ahol a pénznek lényegében nincs fedezete, – mint a mostani világválság is megmutatja, – már régen túlhalada önmagát. És éppen összeomlóban van. Hiába mentegeti Strauss-Khan, az IMF elnöke, – ennek a világnak vége. Belülről számolja fel önmagát. – És ehhez a világhoz tartozik jelenleg Magyarország is.

  A hiteleken alapuló, fedezetlen dollár haldoklik, az ipar és gazdaság folyamatos leépülésben, – a jövő pénze, nem a Dollár, vagy az Euro, és nem is az Amero. Ebből adódóan a gazdaság, s az ipar haldoklik.

  Nemkülönben a hadiipar. Az Amerikai-Birodalmi hadsereg jelentősen meggyengült, – s egyre inkább a csillagháborús csodafegyvereiben bízik.

  A nyugati világban, a cionista-zsidó hegemóniának köszönhetően tehát nemcsak a pénzügyek, a gazdaság, az ipar, s a hadseregek vannak hanyatlóban, hanem az erkölcs, a tisztesség és a kultúra is! – Sőt lényegében ennek a három eszmei hanyatlásnak köszönhető az összes többi tárgyi hanyatlás is!

  Az erkölcs, a tisztesség hiánya s a kulturálatlanság hozta a nyugati világot abba a helyzetbe, ahol most van. Az önzés, a pénzéhség a cionista bankokat az összeomlásba, vagy annak szélére sodorta, – és így haladt a romlás tovább, mint a fekély a végtagokból az egész testre kiterjedően.

  ***

  Keleten viszont teljesen más a helyzet.

  Az államgyengítő liberális gondolkodás, s a multikulturalizmus helyett, – határozott központi vezetés, – erősödő hazafias és népies eszmék jellemzőek a Keleti Szövetség országaira.

  Pontos, eredményre törekedő gazdasági és pénzügyi szabályozás, – rohamosan fejlődő civil, és hadiipar. A emberközpontúságra, erkölcsre és a közösségi gondolkodásra épülő szellemi élet, – a fegyelem, – s a mindezeknek ellentmondó, anarchiát és zavart keltő cionista, gondolkodásmód teljes kizárása. A zsidóknak egyre inkább nem terem semmilyen babér ezekben az országokban, – ha ott vannak még egyáltalán.

  ***

  Persze nem nyugszanak a cionisták, – úgy gondolják, hogy a finánctőkének folyamatos expanzióban kell lennie, – és ezért minden hanyatlásuk ellenére, nem adják fel teljes világhódító törekvéseiket keleten sem, – és itt kerülnek szembe, a Keleti Szövetség Országaival.

  A súlyos világháborús konfliktus belátható közelségbe került.

  ***

  Legújabb hír: Fegyverszállítási megállapodásokat kötött Oroszország és India. Ennek érelmében Oroszország fegyvereket szállít a már több mint 1 milliárd lakos számláló fejlődő Indiának, mely már atomhatalom is. – Sőt sor kerül egy közös szuperszonikus vadászgép kifejlesztésére is. Melyet ezután közösen fog gyártani India és Oroszország.

  Korunk Indiája sok értelemben megdöbbentő eredményeket ér el. A nominális bruttó hazai terméket (GPD) figyelembe véve az ország jelenleg a világ tizenkettedik legnagyobb gazdaságával rendelkezik, és negyedik a vásárlóerő tekintetében. Az utóbbi évtized reformjai Indiát a világ második leggyorsabban bővülő gazdaságává tették. Népessége: 1.08 milliárd. Kína után a második a világon.

  A Nyugati Globalizált Cionista Világnak nem sok esélye lesz…

  Kedvelés

  1. Köszönöm a tartalmas hozzászólást. Drukkolok, hogy igaza
   legyen! Sajnos a bibliai apokalipszis könyve nem ezt jósolja, hanem egy rövid,
   de véres és kegyetlen nyugati pénzdiktatúrát, amit nem a Keleti Szövetség
   győzelme fog feloldani, hanem Krisztus második eljövetele.

   (Éppen ezért kell komolyan készülnünk az advent
   idején, hogy egyrészt – a hit megtartó ereje által – túléljük azt a rövid, de
   kegyetlen időt, s készen várjuk Krisztus második eljövetelét – szerk. megjegyzés.

   “Amikor Jézus az Olajfák hegyén ült, odamentek hozzá
   tanítványai külön, és ezt kérdezték: “Mondd meg nekünk: mikor lesz ez, és mi
   lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének?”
   Jézus így válaszolt
   nekik: “Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket!
   Mert sokan jönnek
   majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus! – és sokakat
   megtévesztenek.
   Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket.
   Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a
   vég.
   Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és
   földrengések lesznek mindenfelé.
   De mindez a vajúdás kínjainak
   kezdete!
   Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl
   titeket minden nép az én nevemért.
   Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és
   meggyűlölik egymást.
   Sok hamis próféta támad, és sokakat
   megtévesztenek.
   Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban
   meghidegül.
   De aki mindvégig kitart, az üdvözül.
   Isten országának ezt az
   evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és
   akkor jön el a vég.”
   “Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot,
   ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen – aki olvassa, értse
   meg! -,
   akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe,
   aki a
   ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit,
   és aki a mezőn van,
   ne térjen vissza, hogy elhozza felsőruháját.
   Jaj a terhes és a szoptató
   anyáknak azokban a napokban!
   Imádkozzatok, hogy ne kelljen télen, sem
   szombaton menekülnötök.
   Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem
   volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha.
   Ha nem rövidülnének
   meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért
   megrövidülnek azok a napok.”
   “Akkor, ha valaki ezt mondja nektek: Íme, itt a
   Krisztus, vagy amott: ne higgyétek!
   Mert hamis krisztusok és hamis próféták
   állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék – ha lehet – a
   választottakat is.
   Íme, előre megmondtam nektek!
   Ha tehát azt mondják
   nektek: Íme, a pusztában van, ne menjetek ki! Íme, a belső szobákban, ne
   higgyétek!
   Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig,
   úgy lesz az Emberfiának az eljövetele is.
   Ahol a tetem, oda gyűlnek a
   saskeselyűk.”
   “Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap
   elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek
   tartóerői megrendülnek.
   És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor
   jajgat a föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy
   hatalommal és dicsőséggel.
   És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és
   összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik
   sarkáig.” – Mt 24:3-31
   )

   Kedvelés

  2. Élvezettel olvastam a cikket és a cikk méretű és tartalmú hozzászólást is. Bár a hozzászóló úgy kezdi, mintha vitában állna a szerzővel („A cikkíró elfeledkezett arról, hogy Fehéroroszország mind gazdaságilag, mind katonailag is megerősödött az elmúlt 15 évben, és azt is, hogy szövetségben vannak Kínával az új világhatalommal, és még néhány távol-keleti országgal.”), holott csak kiegészítette azt. A távol-keleti és a közép-ázsiai hatalmi küzdelmek részletes leírása könyveket igényelne, emiatt újságcikk terjedelmű írások nem törekedhetnek teljességre. A cikk az angolszász világ törekvéseivel és módszereivel foglalkozik, a hozzászólás pedig azzal, hogy miért bízhatunk abban, hogy ezek a törekvések nem fognak sikerrel járni. A hozzászóló is „megfeledkezett” arról a következetes orosz politikáról, amellyel Putyin nagyon nagymértékben megjavította a közép-ázsiai országokkal való kapcsolatát, amit úgy is fogalmazhatunk, hogy újra befolyási övezetébe vonta őket, de most már mint együttműködő országokat, alkalmazkodva az új politikai felálláshoz. Nem úgy mint az EU, amely új Szovjetunióként veszi el a tagállamok függetlenségét és önállóságát és még a Szovjetunióban sem látott méretű bürokratikus vízfejet hozott létre Brüsszelben. Nem véletlen, hogy noha korábban a Time Magazin a következőképp jellemezte Putyint: “egy unalmas, közönséges ember, kíváncsi szemekkel és kifejezéstelen arccal, egy olyan KGB kém, aki a pályafutását a jelentéktelenségére építette.”, a grúzok kiverése után a National Review már Moszkva “hamisítatlan ördögi nagyszerűségéről” beszélt, a New York Post (Egy cár született: A rossz Vlad győz a háborúban, palira veszi a nyugatot és bebizonyítja a zsenialitását) szerint: “Az oroszok alkoholban ázott barbárok, de olykor zsenit okádnak … a cárok birodalma még nem szült ilyen elrettentő géniuszt Sztálin óta.” Míg Putyin Oroszországa képes volt a Szovjetunió széthullása utáni helyzethez alkalmazkodni, Amerika az alkalmazkodó képesség legcsekélyebb jelét sem mutatja. El tudom képzelni, hogy az orosz vezérkar, amikor meghallotta, hogy az USA megtámadta Afganisztánt, harsány röhögésbe tört ki és olyan elégedetten dörzsölgették a kezüket, mint Netanyahu a New yorki tornyok összedűlésének a hírére: ez nagyon jól jött nekik. Ennél jobbat az USA nem tehetett nekik. Szerintem nem akartak hinni a fülüknek, mert ők testközelből tudták, milyen Afganisztánban háborút viselni. Ezzel az USA a politikai ítélőképességnek és saját katonai ereje ismeretének a teljes hiányát mutatta be a világ számára. Tovább tetézi a maguk gyártotta bajt, hogy a tálibokat is ők képezték ki terrorista műveletekre, vagy ahogy ők nevezték, „szabotázs akciókra”. Most az általuk kiképzett terroristák ellen kell harcolniuk. Ezek után önhittségükben még Irakot is megtámadták és az egész világ előtt lejáratták magukat Izrael Libanon elleni háborújának és a palesztinok bombázásának a szégyentelen támogatásával. Mindezt megkoronázza a hadseregnek és a kormányzatuknak a gátlástalan korruptsága. Nem furcsa, hogy az USA a világháború után még minden háborúját elvesztette? Hogy a világ legszegényebb országai ellen képtelen győzni? Sőt még a második világháborúban is csak úgy lett győztes, mint Románia. A német hadsereg 20%-a ellen lépett be a háborúba annak a legvégén, amikor a németeket a szovjet hadsereg már rég megverte. Kikaptak Koreában, Vietnamban, Kubával sem bírtak. Már mindenki tudja, hogy az iraki és afganisztáni háborút is elvesztették, de mégis folytatják az öldöklést. Úgy tűnik, csak pusztítani tudnak, de győzni nem. Teljesen el vannak adósodva, de minden évben növelik a katonai költségvetésüket, amely már nagyobb, mint az föld összes többi országáé együttvéve. Ha van a világon ország, amelyre illik az általuk előszeretettel használt „lator állam” kifejezés, az az USA és főnöke, Izrael. Ha van a földön “gonosz tengelye”, az a Tel Aviv-Washington-London tengely.
   Én nem szeretek jósolgatni, mert a jövő kiszámíthatatlan, de a föntiek ismeretében én is osztozom a hozzászólónak abban a reményében, hogy az USA össze fog omlani. Akkor végrehajthatjuk majd a rendszerváltást, amit a kapitalizmus embertelen életképtelennek bizonyult rendszerének a fölszámolásával kell kezdeni. Mert ami most folyik, az a kapitalista világrend glasznosztyja. Soha többet kapitalizmust – érted, Kóka? Nekem még az „emberarcú kapitalizmus”, az un. „szociális piacgazdaság” sem kell. Nekem a munkára alapozott természetes gazdasági rend kell a kapitalista tőkejövedelmet kiküszöbölő forgásbiztosított pénzzel és a föld magántulajdonlásának a megszüntetésével, ahogy annak a Szent Korona országában lennie kell. Reménykedjünk, hogyha az USA összeomlik, nem fog minket is maga alá temetni.

   Kedvelés

 2. Köszönöm a hozzászólásokat!
  Mivel az egész egy jó, és tartalmas beszélgetés lett, engedelmükkel az egészet kimásolom nemsokára, és felteszem a blogomra.
  Kérem jelezzenek vissza , ha nem óhajtják, akkor az Önökét nem teszem fel.:

  http://ivanyisandor.blogspot.com/

  Kedvelés

 3. Oroszország fegyverkezik

  2007-10-05
  Vlagyimir Putyin Gyurcsány Ferenc moszkvai látogatásakor a következő mondatot intézte a magyar kormányfőhöz: ,,Magyarországgal még nagy terveink vannak”. Mint az a következőkből kiderül, nem csak Magyarországra értendő ez a tervezgetés, hiszen mi Trianon óta kis ország vagyunk Európa térképén, sajnos rossz helyen: É-D irányban magyargyűlölő szlávok, és pánszlávisták, NY-K irányban pedig két nagyhatalom, az EU, és a FÁK között fekszünk.
  Oroszország a NATO rakétaelhárító-rendszer ellen kifejlesztette az új RS-24 jelzésű atomrakétát, ami Vagyimir Putyin állítása szerint “áthatol minden védelmen”. Oroszország aggodalmát fejezte ki a NATO terve ellen, és kijelentette, hogy ha a védelmet kiépítik, akkor a rakétákat európai célpontokra irányítják. Továbbá felfüggesztette a CFE, (Conventional Forces in Europe) vagyis az európai hagyományos fegyverekről szóló szerződést, melynek értelmében, öt kategóriában (harckocsik, páncélozott szállító harcjárművek, harci helikopterek, harci repülőgépek, tüzérségi eszközök tekintetében) bizonyos mennyiségi korlátozásoknak vetette alá magát az ország. Ezen felül kijelentette, hogy nem tájékoztatja többet a NATO-t a csapatai mozgásáról. Az indoklás az, hogy a NATO új fegyvereket, bázisokat helyez Európába, amiket akkor hajlandó kivonni, ha Oroszország is kivonja csapatait Moldvából és Grúziából.
  Az orosz haderő tervezett, és már elkezdett fejlesztései 2020-ig:
  8 év alatt megújul az orosz fegyveres erők fele.
  2015-ig Oroszország megújítja a fegyveres erők haditechnikai eszközeinek 45 százalékát (nyilatkozta az orosz védelmi miniszter, Szergej Ivanov.
  Az Állami Duma (orosz parlament) „kormányzati óráján” a védelmi miniszter kiemelte, hogy 2015-re a hadászati rakétacsapatok több mint 50 darab, Topol-M típusú, mobil és néhány tíz darab, silóban telepítendő interkontinentális rakétát fognak kapni. Természetesen a rakétacsapatok mellett a stratégiai bombázók, a haditengerészet és a szárazföldi csapatok is több új eszközhöz jutnak.
  A védelmi miniszter kiemelte, hogy a fegyveres erők százezer darab új típusú gépjárművet is rendszerbe fognak állítani.
  Az Orosz Légierő repülőgépparkja 2020-ra teljesen megújul (adta hírül a Roszbizneszkonszalting) a légierő parancsnokának (Vlagyimir Mihajlov tábornok) nyilatkozatára való hivatkozással. Mihajlov tábornok elmondta, hogy a váltás „két mederben” kerül végrehajtásra – a modernizáció eredményeképpen és az új repülőgépek hadrendbe állításának köszönhetően. A légierő minden ága kapni fog új gépeket. A stratégiai légierő állományába többek között új, Tu-160 típusú bombázók érkeznek, „minden két-három évben két darab”, ami a szakértők szerint odáig vezet, hogy 30 repülőgépből álló flotta jön létre.
  A légvédelmi csapatok is új technikai eszközöket kapnak. Az első ezred, amelyet az S-400 típusú légvédelmi rakétarendszerrel fegyvereztek fel, hamarosan harckészültségi szolgálatba áll. Napjainkban a személyi állomány kiképzése zajlik az új haditechnikai eszközre. Szintén a közeljövőben kapja meg a légvédelem az első, kis hatótávolságú „Páncél” típusú légvédelmi rakétakomplexumokat, amelyek stratégiai objektumok megsemmisítésére szolgálnak.
  A stratégiai bombázók – Tu-95 és Tu-160 – számát folyamatosan 50 darabon kívánják tartani – mondta Ivanov. A Tu-95MS típusú, turbólégcsavaros rakétahordozókat folyamatosan Tu-160 típusú repülőgépekre cserélik.
  A haditengerészet 2015-ig 31 darab haditechnikai eszközt kap, többek között a 955 és 955A projektek alapján készülő atommeghajtású rakétahordozó tengeralattjárókat. A 955 projekt első példányát a közeljövőben kívánják vízre bocsátani.
  A szárazföldi csapatok közül 2015-re 100 harckocsi-, 97 gépkocsizó lövész- és 50 légideszant-zászlóalj lesz átfegyverezve új haditechnikai eszközökkel, valamint mindezek mellett jelentős mennyiségű egység modernizált eszközöket fog kapni.

  A fentiek ismeretében kijelenthetjük, hogy a NATO szárnyai alatt sem érezhetjük magunkat teljességgel biztonságban, hiszen 1956-hoz hasonlóan, nem valószínű, hogy egy katonai konfliktus esetén a NATO kockáztatna értünk egy nagyobb háborút. Ennek tükrében inkább egy saját, nagyszámú – 200 – 300 ezer fős, plusz tartalékosok, és korszerű haditechnikával felszerelt, ütőképes hadseregre lenne szükségünk.

  Összehasonlításként A Cseh Hadsereg összefoglaló adatai:
  Teljes személyi állomány: 54 600 fő. Rendelkezésre álló mozgósítható létszám: 2,4 millió fő, ebből 1,9 millió fő alkalmas harci szolgálatra.
  Szárazföldi erő: 39 850 fő. Törzs, gyors reagálású dandár ebben 2 gépesített, 1 ejtőernyős desszant zászlóalj, 1 műszaki, és tüzérosztály. 2 gépesített dandár, ezekben 3 gépesített, 1 felderítő, 1 műszaki zászlóalj, 2 tüzérosztály, 1 légvédelmi rakétaosztály. 7 kiképző, oktatási bázis
  Harckocsik: 181 db T–72MBT harckocsi (30 db-ot korszerűsítenek T-72M4 CZ-re változatokra, valamint 478 db T-72-es harckocsi tartalékban áll, raktárakban.)
  Páncélozott szállító harcjárművek 257 db BMP-1 páncélozott szállító harcjármű, 174 db BMP-2 páncélozott szállító harcjármű, 29 db OT-90 (ezeket az érkező Patria harcjárművek váltják le), 43 db OT-64
  Tüzérségi eszközök: 168 db 152 mm-es Dana önjáró löveg, 2 db 2SZ1 “Gvozgyika” önjáró tarack, 81 db 122 mm-es aknavető, 84 db M1982, 8 db 120 mm-es aknavető, 60 db RM-70 sorozatvető
  A cseh haderőben történő átalakulások 2013-ig
  A cseh haderőben már 2003-ban megkezdték a haderőben történő átalakításokat, és a territoriális erőknél bevezették az önkéntességet. 200 db osztrák gyártmányú Pandur páncélozott harcjármű beszerzése, majd plusz 35 db beszerzése, ezek váltják a BTR-et, és a BMP-et, OT-at. A MIG-29-ek rendszerből való kivonása, helyüket JAS-39 Gripenek veszik át. 140 db T-72M1 harckocsi T-72M4 CZ harckocsivá való átalakítása és megtartása. Légierő és légvédelem: 13 000 fő, ebből 8500 kiszolgáló állomány, 2 vadászbombázó század, 2 vadászrepülő század, 3 helikopter század, 2 légvédelmi hadosztály
  Repülők, helikopterek: 12 db Saab Jas–39 Gripen EBS CZ C (2006-2007-ig leszállítva), 2 db Saab Jas–39 Gipen EBS CZ D(2006-2007-ig leszállítva) , 71 db L–159 ALCA(2006-ban készítik el a két üléses változatát a csehek az L-159B ALCA kiképzőgépeket.), 14 db L–410, 5 db An–26, An–30(ezek helyett előfordulhat új beszerzés), 30 db Mi–24(modernizálják).
  A többi szomszédos állam hadseregét hely hiányában nem sorolom fel, szükségtelen is, hiszen gondolhatják, hogy Romániának, és Ukrajnának a csehekénél jóval nagyobb hadseregük van. Mivel az Egyesült Államok nem adja fel világuralmi törekvését, és ma már nyíltan Irán lerohanására készül, érthető az oroszok fegyverkezése, ők sem akarnak engedni a világhatalmi státuszukból. Félő, e két gigász versengésének egyszer ismét mi leszünk a szenvedő alanyai. A történelem ismétli önmagát.

  NATO csatlakozás
  admin, szo, 2007-10-06 18:31
  Tudjátok a lényeg szempontjából nem releváns, de érdemes lenne elgondolkodni, hogy kik tették megbízásból és kik butaságból a NATO csatlakozást az elit részéről, mert a kialakult helyzet teljes mértékben megfelel annak, hogy Magyarország TELJES MÉRTÉKBEN LE VAN FEGYVEREZVE és katonailag rászorul a NATO-ra, azaz nem független ország. Amennyiben ugrálunk, akkor egy kisebb expedíciós hadsereg is elporrolja a gatyánkat, teljes a kiszolgáltatottságunk. Ez a politikusok részéről HAZAÁRULÁS, mindegy, hogy idegen érdekből, vagy butaságból!

  Gondolom nem kell neveket
  vanek úr, szo, 2007-10-06 18:47
  Gondolom nem kell neveket sorolni, hiszen az összes jobboldali és baloldali parlamenti politikus benne van. Talán, ha egy szavazott ellene, az is véletlenül. Hol van ma egy Bajcsy-Zsilinszky Endre?

  Eddig is teljesen
  vanek úr, szo, 2007-10-06 12:20
  Eddig is teljesen nevetséges volt a NATO csatlakozásunk indoklása, ez a folyamat most iezt igazolja. A jelen helyzetben, amikor a nyugat provokálja az oroszokat nyilvánvaló és érhető, hogy ők így reagálnak. A NATO sem védelmi szempontokból terjeszkedik, hanem az USA agresszív céljait szolgálja. Minket ezek soha nem védenének meg, erről már elég tapasztalattal rendelkezünk. Ilyen elképzelései csak az atlantista bérenceknek, Jeszenszkynek, meg annak a kerek fejű főokos úniós képviselőnek a Németh Zsoltnak vannak.

  Kedvelés

 4. 2014! a 6,7 ,889 989 mind változás hozott, én félek a 14 es év világháborút! A magyar marha, megint a vesztes oldalon áll!

  Mi lenne ez a hozzászólás???? Így teljesen értelmetlen, miféle nyolcszáznyolcvankilenc ezer kilencszáznyolcvankilencről beszél???? És mi lenne az a 6 és 7???
  Talán nem inkább 1867, 1889 és 1989 lenne??? (H)

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.