Závada Pálnak ajánlom: A magyarok rasszizmusáról

,,Bizonyítható, hogy a magyarság befogadó nép volt minden időben, és az is tény, hogy más államok gyakorlatától eltérően, nálunk nem került senki sem hátrányos helyzetbe attól, hogy az anyanyelve, a vallása, a faji hovatartozása vagy a bőre színe eltér a magyarokétól. Az erőszakos asszimiláció alkalmazására nem került sor hazánkban, és az sem követelték meg az ide települt idegenektől, hogy családi nevüket magyarosítsák.”(Prof. Bokor Imre)

Ez a magatartás a ma ,,egyesek” által gúnyolt, Szent korona eszménkből következik, amely hála Werbőczynek, 1517-ben már nyomtatásban is olvasható:

– A Szent korona eszme, mint Történelmi Alkotmány és az abból fakadó Alaptörvény és jogrendszer biztosítja a magyarság, valamint a Szent korona értékrendjét elfogadó államalkotó nemzetek által alkotott Magyarország örök szabadságát, önrendelkezési jogát, amit senkinek nincs joga feladni, sem csorbítani…továbbá:

– A Szent Korona országának minden tagját egy és ugyanazon szabadság illeti meg, a kötelezettségek és a jogok összhangján keresztül.

I. István királyságának erősödését a nép számában látta. Ezért megnyitotta az ország határait a betelepítésre. Jöttek németek, olaszok, csehek, szerbek, oroszok, lengyelek, zsidók, és még sok más nemzetiség. Ugyanakkor, igazságtalanul, az egyház a testvérnépek betelepülését azzal az indokolással, hogy ”pogányok” – ilyenek voltak a kunok, besenyők -, kik tőlünk keletre éltek, nem engedték be az ország területére. Ebből látható, hogy mindjárt az ország átszervezése után, a legemberibb bánásmódban részesítettük az idegeneket, sajnos a saját magunk kárára is. A tiszttartók kevés kivétellel mind idegenek voltak. I. István adómentességet adott az idegen „vendégeknek”, ugyanakkor a magyarokat megadóztatta, utakat, templomokat építtetett velük, és a papok eltartását is tőlük követelte meg.

Magyar védelem alatt fejlődött a kis szlovák etnikum is néppé! 1920-ban már területi követeléssel állhattak elő. Varsányi Gyula írja, hogy ez a hihetetlen fejlődés egyedülálló Európában.

A török megszállás idejében szerbek, horvátok, németek és románok telepedtek le a Kárpát-medencébe, egyes esetekben a magyar királyok hívására. Láthatjuk, hogy a nemzetiségek elfogadták államunkat évszázadok óta, egyetértésben éltek a magyar politikai rendszerben. Részt vehettek a Nemzetgyűlésen, amely döntött az ország kérdéses dolgaiban. Magas pozíciókat érhettek el, mint püspök, érsek, várispán stb. Az a tény, hogy ezer éven át nem olvadtak be a többségi magyar népbe, a legnagyobb bizonyíték arra, hogy nem óhajtottuk elmagyarosítani őket.

A zsidóság még különféle előjogokat, és kiváltságokat is élvezett nálunk évszázadokon keresztül, és amíg Nyugat-Európában már javában dúlt a zsidóüldözés, nálunk Horthy kormányzó Nagybaczoni Nagy Vilmossal, és Koszorús Ferenc tábornokkal megakadályozta, hogy a németek elhurcolják a fővárosi zsidóságot.

Az a fasizmus, amellyel ma ,,egyesek” vádolják a magyarságot, és amelyet a Magyar Charta plakátjain olvashattunk, Olaszországban, a szélsőbaloldal ideológiája volt, nem véletlen tehát, hogy neonáci felvonulás is csak a baloldali, Horn kormány idején történt. Horthy kormányzót, vagy a Magyar Gárda tagjait rasszizmussal, és fasizmussal vádolni, nem csak történelmi ismerethiányt bizonyít, hanem nyílt magyarellenességet is tükröz.

A magyarsággal ellentétben, a cionistákra bizonyították rá a rasszizmust: Az ENSZ már 1975. november 10-én, a 3379-es határozatában kimondta: „A cionizmus a rasszizmus, és a faji megkülönböztetés egy formája.”

Aki nem hisz nekem, utazzon el a soviniszta támadás alatt álló Gázába, és meglátja, mi is a valódi rasszizmus.

Néhány fontos gondolatot szeretnék még hozzáfűzni.

1., Magyarország mintegy 800 000 zsidónak kinevezett állampolgárának jogait nem Árpádsávos zászlók alatt kezdték el korlátozni. Az indok, a zsidóság védelme a náci Németországtól ebből a szempontból lényeges. A zászló, amely alatt a zsidókat faji törvényekkel korlátozták: piros-fehér-zöld.

2., Magyarország mintegy 800 000 zsidónak kinevezett állampolgárát nem Árpádsávos zászlók alatt kezdték el deportálni, hanem a megszállók vörös zászlaja és a bábkormány piros-fehér-zöld zászlaja alatt.

3., Budapest 200 000 zsidónak kinevezett állampolgára védelmében felvonuló páncélosok is a piros-fehér-zöld zászló alatt vonultak fel.

4., Az 1944-ben hatalomra jutott nyilasok szintén az állami zászló alatt – a piros-fehér-zöld zászló alatt kzdték a Dunábalövéseket. Igaz, ők már levették a koronát a kormányzói zászló címeréről, s új nyilaskeresztes címert vezettek be, de a zászlót nem volt idejük átalakítani.

5., A nyilasok által pártzászlóként használt zászlók közös jellemzője, hogy nem Árpádházi zászlók, hanem vörös zászlók, mint a kommunisták és a nácik zászlói. A nyilas zászló vörös mezejét három-négy fehér sáv (heraldikailag pólya) osztja négy-öt részre és minden alkalommal szerepel rajta valamilyen formában a nyilaskereszt. Olyan változat is létezik, melyen az osztó fehár sávok nincsenek, csak a vörös alap.

6., Az Árpádsávos zászló első megjelenítése a Képes Krónikában történik. Ez a zászló természetesen úgynevezett címerzászló. A középkor jellemzője a pajzsra festett címer, a zászlóra festett címer és az egyenruhán viselt címer. A zászló tehát leképezi az adott uralkodó címerhasználatát. Az Anjouk idején a zászló zászlórúd felöli oldalán kék alapon arany Anjou liliom, a lengő oldalán négy piros-ezüst vágás található. Az Árpádsávos zászló megjelenik Mátyás zászlain is, s később egy rontott változatát használja Rákóczi fejedelem.

7., Az Árpádsávos zászló négy piros-ezüst vágást ábrázol. Pirossal kezdődik, s ezüsttel ér véget.

8., A neonácik használják a nyilas vörös zászlót ma is, de a Jobbik és a Fidesz tüntetésein megjelenő zászló a középkori Árpád-sávos magyar zászló, a történelmi zászlósor tagja. Ugyanígy tömegesen jelennek meg 48-as hadilobogók, illetve egyéb történelmi zászlók ezeken a tüntetéseken

Az lenne a kérésem a Magyarokhoz hogy merjünk Magyarországon, Magyarként viselkedni, és kérjük az idegeneket, hogy mint vendég szívesen látjuk öket, de nem akarunk mást!

Mi is nagyon szívesen fogunk a holt tenger partján nyaralni, de mint vendég, mert nekünk 2 hét után már jelentkezik a honvágy szeretett, vagy kevésbé tudott szerettt hazánkért!Hagyjanak minket békén, és vonják vissza erőiket a Magyar politikából, nagyon megköszönnénk!

Tiltakozom az Anne Porter, Závada Pál,  Imre Kertész, és a hasonló írók magyarellenes hangú írásai miatt, amelyek a magyarságot a nemzetközi közvélemény előtt antiszemitának, fasisztának, és/ vagy neonácinak tünteti fel.

Anna Porter, született Szigethy Anna, torontói író, Fasizmus, az új generáció című cikke Magyarországról a The Globe and Mail 2009. május 9. számában jelent meg. Anna Porter a torontói Rákóczi Alapítvány 2009-es kitüntetettje.

Először is kijelenthetjük, hogy ma Magyarországon sem náci, sem fasiszta, sem antiszemita szervezet nem működik. Én 40 éve élek itt, de neonáci tüntetést is csak Budapesten láttam a televízióban, mégpedig a baloldali Horn kormány idején!
Ne feledjük el, hogy a fasizmus Olaszországban, a szélsőbaloldal ideológiája volt, tehát bármiféle összemosása legálisan bejegyzett magyar mozgalmakkal, vagy pártokkal tudatos történelemhamisítás!! Minden országban, lehet néhány kamasz, aki horogkeresztes pólót, vagy kabátot vesz fel, de ez egy elszigetelt, és egyedi jelenség, ami nem egyenlő semelyik párttal.

Anne Porter a tatárszentgyörgyi romák gyilkosságát a szélsőliberális SZDSZ-szel együtt, a nem létező magyar fasiszták nyakába akarja varrni, akik szerinte a Magyar Gárda és a Jobbik Magyarországért Mozgalom tagjai között lehetnek csak. Ez súlyos rágalom, amit bíróság előtt nem tudna bizonyítani Anne Porter, és az SZDSZ sem. Illene tudnia az írónőnek, hogy Magyarországon két fő csoportra oszthatóak a romák anyagi szempontból:

Az egyik csoport, a szegény, vagy nyomorban élő családok, a másik a gazdag, sokszor maffiába tömörült romák, akik rendszeresen uzsorakamatra adnak kölcsönt a szegényeknek.

Ha nem tudja visszafizetni a szegény család a több százezer forintos tartozást, akkor jön a bosszú: elrabolja az asszonyt, vagy a nagylányt, a roma maffia, és elviszi Pestre prostituáltnak. Van olyan eset is, amikor egy elvégzett vállalkozás munkadíját nem fizeti ki a megbízó, ekkor is általában a bosszú jön.
A tatárszentgyörgyi esetnél is hasonló történhetett, de nincs bizonyíték a faji, rasszista indokból elkövetett gyilkosságnak. Magyarországon a rasszizmus, és az etnikai, vallási alapon való elkülönülés inkább a zsidóság egyes csoportjaira jellemző, akik honlapjaikon büszkén hirdetik, hogy küzdenek az asszimiláció ellen, és Budapestet is már saját névvel, Judapestnek nevezik. Még diszkót is nyitottak a belvárosban Fuck the Christmas néven, ezzel is utalva mennyire szeretik magyar testvéreiket, akik a XII. század óta befogadták, és óvták őket.

Simon Peresz kijelentése:
“Izraelnek példa nélküli gazdasági sikerei vannak, kivívtuk a gazdasági függetlenségünket, s fölvásároljuk Manhattant, Lengyelországot és Magyarországot –  után pedig új lakóparkok százait adják el Magyarországon a betelepülő zsidóságnak, ahol magyar állampolgár nem vehet lakást ! Mi ez, hanem etnikai alapon való elkülönülés??

Miért nem szólalt fel Anne Porter és a többi magyarellenes író, amikor Szögi Lajost ártatlanul halálra rugdosták a vérszomjas romák, a saját gyermekei szeme láttára??

De írhatnék még kb. 100 romák által elkövetett brutális gyilkosságot, amelyet az elmúlt két évben követtek el a magyarok ellen!! Csak a  múlt héten olvastam két újabb gyilkosságról, amit ismét a romák követtek el. Kirabolják, leszúrják a vidéken élő, magányos, vagy házas öreg nyugdíjasokat, elviszik a krumplit, csirkét, és a talált pénzt is.

De nem félnek a fiatal magyaroktól sem, egy református lelkész barátom mesélte, hogy falujában a főtéren szúrtak szíven egy 25 éves magyar fiút, aki azonnal szörnyet halt??
Ez a tengernyi gyilkosság miért nem készteti írásra azokat a többnyire zsidó származású írókat, akik azonnal világgá kürtölik, ha egy romát, vagy egy zsidót szidás, vagy bántalmazás ér?? A magyar vér nem olyan, mint a zsidó, vagy a roma vér tisztelt írótársaim??

Önöknek nem tetszik a vörös-fehér sávos zászló sem, mert azt hazudják, hogy az a nyilasoké volt, holott annak semmi köze a nyilasokhoz, hiszen történelmi zászlónk már évszázadokkal a nácik előtt nemzeti jelképünk volt a Magyar Királyságban. Itt megint a szándékos történelemhamisítással találkozunk. Olvassák csak el Cser Ferenc, és Bélai Bernát írását: ,,A nemenyi könyvtárba felkerült egy könyvecske, ‘Kik azok az „árpádsávosok”?’ címmel. A könyvecske oktatási segédanyag, Bélai Bernát összeállítása.

Ebben Bélai a hun időktől kezdve mutatja be az ‘árpádsávos’ jelképeket katedrálisok freskóiról, pénzekről, festményekről, azaz eredeti dokumentumokról idézetten. Korhű és kizárólag eredeti képeket, pénzvereteket, zászlókat, jelvényeket felvonultató anyag igazolja, hogy az ú.n. ‘árpádsávos’ harci lobogó, öltözetek, jelképek miként szövik át a magyarok történelmét egészen a hunokig visszamenően. A könyvecske záróképe a hazai polgári titkosszolgálat lobogója, amely úgyszintén ‘árpádsávos’. Az oktatási anyag zárómondata akár az egész mottója is lehetne: „Aki az ‘árpádsávosok’ ellen uszít, az a magyarság ellen uszít.” Itt kapcsolódik a könyvecske a fölvetett alapgondolathoz:

Mért irritál bizonyos köröket – pontosabban véve a MAZSIHISZ által irányított politikai és társadalmi csoportokat – az ‘árpádsávos’ lobogó, jelkép?

Megfogalmazásuk szerint azért, mert a nyilasok is ezt a jelképet használták. A nemenyi.net-en azonban Sárközy Csaba írásában  már bemutatta, hogy a nyilas jelkép – bár hasonlított az ‘árpádsávra’, de azzal nem azonos. Hogy van hasonlóság, az azonban még sem véletlen, hiszen az ‘árpádsáv’ a magyar államiság történelmi folytonosságának a jelképe, és ezért akik magukat ennek képviselőjeként határozzák meg, érthető módon használják is a jelképet. De a jelkép nem válik azonossá azokkal, akik ezt a saját céljukra esetleg felhasználják.

Hogy az ‘árpádsáv’ valójában a magyar állam jogfolytonosságát jelképezi, annak számos indoka van. Nem csak az, hogy ezt a jelképet az Árpád-ház – elődeikre a hunokra – visszavezetve használta és ezért a Magyar Királyság, majd a Magyar Köztársaság címerében is alapvetően és meghatározó módon van jelen, hanem az azt követő idők címerei és jelképei egyaránt ezt sugallják. A mai nemzeti zászló – a trikolor – viszont viszonylag új, nem vezet vissza a XVIII. század végét megelőző időkre, és a francia forradalmi lelkesedés hazai lecsapódásának tekinthető.

A magyar államiság azonban egy évezrednél is idősebb. Az Árpád-ház nevéhez a Magyar Királyság megalapítása és létrehozása köthető, de az államiság ezt megelőzően – még az avar időkig – értelmezhető. A magyarok szellemi felfogása, műveltsége a mellérendelő volt és éppen ezért nem nevezték meg magukat, nem vonatkoztatták magukat egyetlen istenségre sem. Ezzel szemben a kárpát-medencei létük, kulturális, műveltségi folytonosságuk évezredekkel az Árpád-dinasztia királyságalapítása elé nyúlnak. Ezekre vonatkozó adatokat foglal magába és elemez több könyv és tanulmány is a nemenyi.net könyvtárában (pl. EZ, EZ, EZ ).

Az árpádi ‘honfoglalás’ tulajdonképpen a nyugati frankok és az északi, morva-szlávok hatalmi terjeszkedését megakadályozandó a sztyeppei hun törzs és a Kárpát-medence Dunától északra és keletre , valamint a Keleti Kárpátoktól északkeletre települt földműves telepesek között– akik a magyarnak nevezett nyelvet beszélték és mellérendelő szemléletű műveltséget folytattak – létrejött szövetséget jelentett. Ez a műveltség az ú.n. ‘honfoglalásokat’ megelőzően évezredeken át itt található. Földművelő, fémeket előállító, kovácsoló műveltségről van szó, melyek a mai magyar népművészetet alapvetően meghatározzák. Bizonyíték rá a pentaton népzene hihetetlen gazdag dal és tánc állománya, a népmesék, regék, tízezres nagysága. Az ú.n. ‘honfoglalók’ valójában az itteni társadalom nemesi rétegét jelentették, az addigi homogén, mellérendelő társadalomhoz bizonyos mértékű alárendelést adtak. Ettől kezdve az itteni társadalom a nyugat-erurópaiakhoz hasonlóan – de nem oly mértékben – két rétegű.

Ezt a folytonosságot pecsételi meg az ‘Árpád-házzal’ kötött szerződés – a vérszerződés – és az erre épült állam, melynek jogosan használt jelképe az ‘árpádsávos’ lobogó, címer, a hajdani sztyeppei lovastörzs jelképe.

Forduljunk most a másik oldal felé. Miért irritálja egyes társadalmi csoportokat az ‘árpádsáv’? Nyilvánvaló, hogy a nyilasokra hivatkozás csak a bunkó a kezükben, az okokat nem kívánják közkinccsé tenni. Próbáljuk meg akkor ezt mi megtenni.

A magyarországi zsidóságnak valójában a Kárpát-medencében nincs kulturális múltja. Eleve a zsidóság csak a Kr.e. 7. évszázad elején született meg, a JHVH jelkép mögé teremtett isten kiválasztott népe bármennyire is felmutat korábbi ‘történelmi’ ‘tényeket’, azok nem tények, azok mások történelméből átvett jelenetek, események, értékek. Ma már egyértelműen bizonyított, hogy maga a júdaizmus nem régebbi, mint Hilkiás és fia Jeremiás próféták tevékenysége. Az Ószövetség első könyveit Jóseás gyerekkirálynak írták – ők. Maga a júdaizmus, mint vallás eleve három réteget képviselt, a királyi esszeniust, a főpapi és főnemességi szaducceust és a köznépi – azaz kisnemesi – farizeust. A vallás eredeti megfogalmazásában elit vallás és nem terjedt néhány száz családon tovább, a saját népük, Palesztina őslakossága volt akkor a megvetett goj.

A Kr.u. első évszázad elején – de tulajdonképpen Nagy Heródes uralkodásával kezdődően – alakult ki ebből a mozgalomból a jelenlegi zsidó vallás és annak a későbbi Talmud által megszervezett formája, a rabbinikus zsidóság. Jeruzsálem ostromát megelőző időkre vonatkozóan egyszerűen zsidóságról nem beszélhetünk, az judaizmus volt, ami aztán több ágra szakadt. Ezekről részletesebben a Benjámin c. könyv tudósít.

A jelenlegi zsidóság azonban alapvetően megint csak kettős. Az egyik ága – a szefardi – viszi a palesztinai örökséget tovább, a másik ág – és ez jelenti a mai zsidóság zömét, az askenázi – valójában a fattyú zsidóságot jelent, a Kazár Kagánság fölvette a vallást Kr.e. 740 környékén.

Jelenleg Magyarországon ennek a képviselőit jelentik a MAZSIHISZ és a köré tömörült számos szervezet. Az askenázik Magyarországra zömmel a XIX. század során telepedtek be, amikor a század elején még csak néhány tízezrenyi zsidó élt az országban, de létszámuk az I. világháború idejére már elérte a milliós nagyságot. A Habsburg dinasztia támogatta a betelepülésüket, nemességgel jutalmazta őket és segítette a földbirtokhoz jutásukat, polgáriasodásukat – következésképp a magyar gazdaság lenyúlását.

Az I. világháborút követően a magyarországi baloldali mozgalom valójában zsidó mozgalom volt. Az 1919. márciuságban létrejött Tanácsköztársaság szinte teljes vezérkara zsidó, vagy zsidó származású volt és ügyködésükkel bemutatták, mit is jelent egy goy számára saját hazájában a zsidó uralom. Horthy és csapata ezektől szabadította meg az országot – és ettől ered a zsidóknak a magyarok iránti zsigeri gyűlölete.

Ez a gyűlölet a II. világháborút követően kapcsolt újabb fokozatra, amikor Rákosi és bandája – szinte kivétel nélkül zsidók, zsidó származásúak – települtek rá a magyarságra és kezdték el a magyar öntudat, önazonosság rendszeres eltakarítását – ha kellett akasztófával, ha kellett Dunába darálással, ha kellet agyondolgoztatással, de lehetőleg minél jobban megalázva a magukat magyarnak érzőket. Teljes behódolást akartak – eredménytelenül.

1956 ennek átmenetileg véget vetett. Sok zsidó el is menekült, félve, hogy a Rákosi és bandája bűnét megtorolják rajtuk. De sem ekkor – sem a Tanácsköztársaságot követően, – nem lett megtorlás. Horthy rendszere azonban a zsidóságnak a magyarság fölé települését és a magyarok rabigába hajtását törvényileg meggátolta. Rákosiéknak ez politikailag sikerült, de a rendszer nem állt meg a lábán, 56 elsöpörte. Kádár politikáját már nem ez jellemezte, jóllehet, a magyarság felvállalása akkor és ott sem volt nyerő: soviniszta, nacionalista jelző egyenértékű volt a népellenességgel – de itt még a globális nemzetköziség volt a látszólagos vezéreszme.

A gengszterváltás az állami, a köztulajdon magánkézbe kerülését eredményezte és ezzel a számarányát tekintve jelentéktelen (<0,1%) zsidóság hihetetlen politikai erőre tett szert. A hegeli kétpárt-rendszert mesterien aknázták ki azzal a céllal, hogy egy törpe társadalmi erő kezébe kerüljön a valódi kormányzás. Soros György nyílt társadalma, a divatos neoliberális eszmeiséggel és a hazai zsidóság erőszakos magasabbrendűségi tudatával fűszerezve mára az országot gazdasági és szociális csődbe juttatta.

Mi köze mindezeknek az ‘árpádsávos’ zászlóhoz?
Nagyon is sok. A Soros-féle nyílt társadalom valójában a társadalmi szövet szétveretését jelenti, és ezt szorgalmazza az egész média – mely természetesen ennek a szellemiségnek a jegyében valójában a zsidóság hatalmi céljait képviseli. „Vedd el a múltját…” ez a cél. Az ‘árpádsávos’ zászlók alatt azonban a magyarok a történelmi múltjuk folytonosságát hirdetik – és ez irritálja a valójában történelmi múlttal nem rendelkező hazai zsidóságot. Ha van egy eszme, egy jelkép, ami alá lehet szólítani a magyarságot a magyarsága jegyében, az a társadalom szétveretési szándékát áthúzhatja. Ez pedig a már alapvetően meglévő gyűlöletüket táplálja. A gyűlölet népe meg nem bocsát, ha teheti keményen bosszút áll – persze a ‘humanitás’ jegyében, ahogy ezt tette Libanonban és a gázai övezetben is legutóbb.

Hát ezért folyik oly kíméletlen harc minden olyan jelenség ellen, amely a magyarságban az összetartozását, a történelmi hagyományait erősíti. Ezért gyűlöletes a Hatalom és médiája előtt a Magyar Gárda, valamennyi szervezet, mely a nevében – de főleg lényegében – viseli a ‘magyar’ jelzőt.”

Cser Ferenc írása nyomán:

Iványi Sándor, író

Debrecen

Nemzeti InternetFigyelő

18 című bejegyzés “Závada Pálnak ajánlom: A magyarok rasszizmusáról” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Azzal kezdem,hogy mostanában nagyon sokat szóltam hozzá a Hirhálón megjelent cikkekhez,és pontosan a tegnapi nappal fogadtam meg magamban,hogy nem teszem,mert nem szeretnék “internet függővé”vállni,hiszen nagyon sok időt vesz el az ember életéből,ami tudjuk,hogy nagyon rövid,és ki kell használni minden percét.Nos ezt a fogadalmam most megszegem,mert ez a “Cikk” fantasztikus.Köszönet érte Iványi Sándor Úrnak!!!!
  Gondolom,hogy aki végigolvassa,annak magyarázatot ad mindenre,ami jelenleg szeretett Hazánkban folyik.
  Éppen ezért kellene az ide irogató “fasisztázó,nácizó,rasszistázó,csőcselékező,egy a zászlózó olvasóknak és hozzászólóknak elolvasni és TANULNI!!!!belőle.Magam részéről soha nem voltam gyűlölködő,másokat megszégyenitő,kirekesztő,és még sorolhatnám,hogy mi nem voltam,és nem is leszek,mert mint ahogy az irásban is szerepel,és tessék tudomásul venni!! : A MAGYAR NEM KIREKESZTŐ,HANEM BEFOGADÓ NÉP!!! Mivel saját magam Magyarnak vallom,és büszke vagyok Magyarságomra,-egyben gondolkodó ember is- azt vallom,hogy nemzetünk felemelkedéséhez nem a már megszokott,és hangoztatott úton lehet csak eljutni.Mert igenis van másik út,amit szeretnek elhallgatni,különböző negativ jelzőkkel felruházva megalázni,semmibe venni,és természetesen ebből következik: minden szinten kirekeszteni. Ideje lenne a Magyarságnak felébredni,és csak a szivére hallgatni.Mondom és vallom,hogy MAGYAR AZ AKI SZIVÉBEN IS AZ!!!Akinek a Himnuszunk hallatán (átérezve a keserűséget,a bánatot, az eggyűvé tartozásunkat,dicső múltunkat, szomorú jelenünket és még lehetne napestig sorolni) belül zokog a szive,szóval aki ezt ÉRZI az Magyar!!!Ezt az érzést nem lehet megvásárolni,ezt érezni kell!!!Aki ezt nem érzi,annak baj van a hovatartozásával.Én ugyanezt érzem a Székely Himnusz alatt is.Mert ugyan “szétszakitották,feldarabolták”hazánkat,de a Nagymagyarországon élő Magyarok a mi testvéreink,és nem,nem,soha nem szabad elfelejteni.,és beletörődni.Ha tettszik,ha nem,Ők a Véreink!!!! Aki ezt megtagadja az nem Magyar,az Haza és Nemzetáruló!!! Aki pedig még mindig hisz elvakultan,elvek nélkül az egy a zászlóban,az keservesen fog csalódni.Tudom,most jön az a szöveg,hogy micsoda felháboritó ez a megjegyzés,de higgyék el,hogy aki Hazában,Nemzetben gondolkodik,és az elmúlt évek történéseit figyelemmel kiséri,az el fog jutni idáig.És még valami: aki a Magyar Gárdát lefasisztázza ,lenácizza,és egyetért mindazzal,amit a hatalom és a “másik oldal” tesz,az a saját Magyarságát tagadja meg,mert nincs tisztában a Magyar Gárda elveivel,és a Szent Koronára tett esküjével.Lehet itt pofonokat igérgetni,de aki hagyta,hogy a Hazáját,a Nemzetét – büntetlenül kifosszák, a saját népét porig alázzák,sárbatiporják,nyomorba döntsék és még ehhez asszisztált is!!!-az jobb ha elgondolkodik,hogy hol is a helye.És nagyon unalmas az úton-útfélen használt MAGYARKODÁS kifejezés.Ezt csak az használja,aki NEM MAGYAR!!!! Ezekután szeretett Hazámnak és szeretett Hazámfiainak ADJON AZ ISTEN!!!SZEBB JÖVŐT!!! ( mostmár tényleg nem irok)

  Kedvelés

  1. Mind az írás, mind a hozzászólás szívemből szólt! Szebb jövőt!

   Szilárd

   Vagy “Úgy (akármi), mint (bármi)” vagy “Mind (akármi), mind (bármi) (H)

   Kedvelés

 2. Bocsánat még valami: Tessék elolvasni a jobb oldalon található idézetet Orbán Viktortól és elgondolkodni annak tartalmán,és értelmezni.Ezt nem lehet félremagyarázni,és a dátum is nagyon fontos,hogy mikor jelentette ki.

  Kedvelés

 3. El kell küldeni ezt az irást apolitikusok e- mail cimére.
  Én legszivesebben Orbán Viktornak küldeném!

  Lehetséges ez?

  (Kedves Olvasónk! Lehetséges, de tapasztalatunk szerint fölösleges. Orbán Viktor pedig egészen bizonyos, hogy nem olvassa. Ettől függetlenül bárki – Ön is – megteheti. A politikusok email címei a parlament honlapján megtalálhatók.
  Üdvözlettel: a NIF szerkesztői)

  Kedvelés

 4. Tisztelt Olvasóim!
  Köszönöm az elismerést!!

  Jó tudni, hogy nem hiába ír az ember évek óta… ingyen.
  A politikusoknak azért nem érdemes írni, mert ha válaszolnak is, félrebeszélnek, és csak a saját dogmáikat írják, mint egy magnó. Én írtam már néhány nagy ,,magyarnak”. ( Kövér, Sólyom, Orbán, stb…)
  A mi nemzeti tragédiánk az, hogy egyenlőre nem látszik még a valódi hatalomváltás, és a kívánatos nemzeti egység….jövőre pedig a FIDESZ kerülhet hatalomba, amely szintén aláírta a Lisszaboni diktátumot.

  A megosztottság egy eladósított, gazdasági-szellemi mélypontban élő gyarmaton megengedhetetlen.
  Ajánlom blogomat, amelyre folyamatosan töltöm fel az elmúlt 5 év termését.

  Honfitársi szeretettel:
  Iványi Sándor

  Kedvelés

 5. ELOSZO

  Ocsmany beszed nem valo senkihez. Kulonbseg negy fal kozott, es az egesz vilag fele, ismetlem az egesz vilag fele tragarnak lenni.
  Ne sajatisa ki maga szamara e stiust, es nehogy mar megsertodjon a lelke, ha azt visszakapja.

  Tehat…

  Ha minden aron idezni kivan, akkor ne mero laszlo legyen a forras…. ajanlanam talan Arany Janost, es meg kerek 100 Magyar szellemi oriast, vagy akar tobbet is.

  Ha mar nem tiszteli sajat -esetleges- olvasoit, es ugy mind osszesen “lege…i”, oket, gondoljon arra, hogy nem sok, csak egy olvasoja ha keze koze kapja, lecsavarja a duda orat, a fejevel egyutt… ez nem a fenyegetes, csak hat az elet igy is befejezodhet… valaki a birosagon, valaki a temetoben vegzi.

  Es mind ez nem kepes megvaltoztatni stilusat, amihez nem kell egyetemi vegzettseg, akkor esetleg…

  …gondoljon Anyukajara, aki elott ha igy “idezett” volna, akkor apukaja akkora fraszt kevert volna le….
  (es innen az on stilusaban folytatom, hogy felerje, megertse)
  ….hogy a t……… ketszer tekeredett volna korul a nyakan.

  Az on kifejezo kezseget hosszas tanulmanyok utan szerezte meg melynek ossz erteke 5 feldeci….negyszer… tudni illik ez utobbi hasonlo szintu szokincset szabadit fel barkiben.

  Miutan elmult a feldecik hatasa, es

  mielott “en kedvesnepemet” kivanja “megtanitani valamire”,

  nezze meg a szoveghez tartozo kepen onmagat es dolgozoszobalyat. Mint jo “kader” gyakoroljon onkritikat. Majd tegye a keppel azt amit az osszhatas minden normalis emberben kivalt…. pavatoll hasznalata nelkul…. ha erti….

  Zavada Elvtars!

  Igy szolitom, de ezt ne ertse felre….
  mert….

  1. maga nem az en elv-tarsam,

  2. onnek nincsenek elvei, csupan elveket felhasznal a sajat hasznara.

  Sok fele kepen biztositjak az emberek megelhettesuket… valaki vonatot rabol ki, valaki egy Nemzetet.

  Miert lett on Iro?

  1. Tetelezzuk fel, hogy az eleve elrendeltetes szerint lett iro.

  E szerint ha Magyarorszagot Magyar Erdekek szerint iranyitanak, akkor is iro lenne.
  Szaz szazalekig biztos vagyok benne, hogy nem ugy irna akkor mint ahogy ma.
  Kulonben bortonbe csucsulne, jobb esetben kotelezo kozmunkat vegezne elete vegeig. … tehat nem irna!

  Mind ket esetben vegso soron “hasznos tagja lenne a tarsadalomnak”. …. ugye ismeros a szoveg iro elvtars?

  2. feltetelezes, hogy kifejezetten, a mai aldatlan korulmenyek tettek “irova”
  – mert a kivant szinvonalat(?) eleri-.

  Ebbol egyenesen kovetkezik, hogy egy MAGYAR ORSZAGON nem jutna szohoz.
  Megelheteset, ez esetben, ismet csak kotelezo, hasznos ket kezi munkaval tudna biztositani… tehat nem irna.

  Kovetkeztetes:

  Vagy ugy ir, ahogy a korulmenyek diktaljak, vagy megy kovet torni.

  Vegkovetkeztetes:

  Csak Nemzet ellenes megnyilvanulasra telik tehetsegebol.

  Ha ezt mind elfogadom, azert marad nehany kerdes.

  Mit gondol onmagarol es mennyire ertekeli onmagat?

  Hogy gondolja, hogy az egyeni porszemnyisegeert egy orszagot is hajlando elpusztitani… ha nem is egyszerre, de mint egy alattomos fereg lassu de kitarto munkaval?

  Vajon tisztaban van e ezekkel a dolgokkal, vagy csak ugy teszi dolgat, mert genjeiben van amit tesz?

  Teljesen mindegy, hogy megelheteseert, tudatosan rombol, vagy osztonosen. A megitelese ugyan az.
  Nemzet Arulo, Nemzet Rombolo.

  Egyeni velemenyem: nem hiszem, hogy valtoztat vilag szemleleten.

  Csak azert irtam e sorokat, hogy tudja meg, hogy tudom, hogy mi fan terem maga es a magahoz hasonloak.

  Utoszokent

  mero laszlo baratjarol, csak annyit, hogy aki ott tart, hogy a “toke onmagat ujra teremti”, az meg egy nepszabadsag felora utani “szellemi szintet” se uti meg.

  Az On szamara lehetetlenul sokat kellene tanulnia, hogy ezt felfogja.

  Kedvelés

 6. Azt hiszem mi magyarok javithatatlanul naivak vagyunk. Tenyleg azt hiszi valaki, hogy ok ezt nem tudjak? Hat nagyon teved. Ok pontosan tudjak az igazsagot, es eppen ezzert ismetelgetik a hazugsagokat minden mediaban, minden leheto es lehetetlen alkaommal. Mert a hazugsagot bele kell sulykolni a tomegek fejebe, minden aron. Ez az o tulelesuk zaloga. Ha nem csak magyar vonatkozasokban gondolkodunk, konnyen rajohetunk, hogy a vilag ket egymasnak ellentmondo eletszemlelet csatatereve valt. Az amit mi magyarok is magunkenak vallunk, a cikkben is emlegetett mellerendelo kultura es az eszak-nyugati terfelen virulo alarendelo “kultura”. Szamomra ez kotelezoen zarojeles titulus, mert en nem tudom kulturanak tekinteni azt a merhetetlen sotetseget ami ezen belul uralkodik.( Az o szemukben a vicc alapja, hogy valaki megalaz egy masik embert, es meg midig a legnagyobb poen ha egy ferfi noi ruhaban esetlenkedik. Elkepeszto, hogy meg mindig nincsen jobb poenjuk.) Mostansag kirajzolodni latszik az arcvonal is, lassan le tisztul a keplet ki kivel van. A csatakat nemzeti szinten kell megnyernie minden nemzetnek ellenuk, mert en hiszem, hogy minden orszagban vannak nemzeti erzelmu emberek akik szenvednek a halal “kulturajat” rajuk eroszakoloktol. Vannak akik eredmenyesen alnak ellent, vannak akik nem. Minel tobb fronton kell onvedelemre kenyszeriteni oket es akkor nem csak a csatakat lehet megnyerni ellenuk, hanem a haborut is. Ezek a most nacizo fasisztazo idiotak pontosan tudjak minek a szolgalataban allnak, melyik csoporthoz tartoznak. Ideje lenne ha az igazan magyaroknak is egyertelmu lenne vegre, ez nem egy kis mezei csihi-puhi, ez egy globalis, nagyon is verre meno haboru resze. Meg vagyok gyozodva rola, hogy mi kulonosen nagy nyomasnak vagyunk kiteve altaluk, mert van egy oriasi kulonbseg az olasz, francia vagy angol nemzeti erzelmu tabor es koztunk, nekunk ugyanis van harmadik utas megoldasunk. Nekik meg nincs. Ez a harmadik ut a szent korona tan, ami egyedul nekunk adatott meg. Szerencsetlen tobbi nemzet csak keresgel valami mas megoldast, de keptelen mas szisztemaban gondolkodni. Ezt a sotet erok is nagyon jol tudjak, minden erejukkel akadalyozzak a tan felszinre keruleset, mert ez utat adhat mas nemzeteknek is. Keszulni kell a legrosszabra, szerintem ezek kepesek akar kiirtani minket azert, hogy el tudjak hallgatni a megoldast a vilag elol. Ennek elojeleit velem felfedezni abban is, hogy minden szinten, nemzetkozi szinten is minden eszkozzel naciknak akarjak beallitani a magyar hagyomanyos ertekeket. Ennek szamtalan jele van az utobbi idoben. Teljes letamadasba lendultek, en csak remelni merem, hogy ennek oka a magyar hagyomanyos ertekrend nepszerusegenek novekedese. A magyarok istene segitsen mindenkit aki tehet valamit ezert az ertekrendert, mert ha jol gondolkodom, fenyt gyujthatunk masok szamara is, ez nagy fegyverteny lehet a halal “kulturaja” ellen.

  Kedvelés

 7. Tájékoztatom az olvasókat, hogy a Závada Pál elleni feljelentők száma már meghaladta az 500-t.
  Ezt Halász József hazafi írta meg nekem.
  Még az amerikai magyarok egy része is csatlakozott!!

  Szebb jövőt!!

  Iványi

  Kedvelés

 8. MAGYAR válaszlevél az ŐSMAGYAR VALLÁS GYILKOSAIHOZ!

  Isten-Isten MAGYAR Testvérek!

  Nimród atyánk az Isten király törvényei ma is időszerűek. Közülük az első a KÖR ŐS TÉNY
  (KERESZTYÉN!) VALLÁS (VÁLLALÁS!) megőrzésére vonatkozik. Mi, a MAGUNKFAJTÁK, akik mint
  táltosok a tiszta KÉT LIKAS (KATOLIKUS!) hit őrei vagyunk, nem hagyhatunk figyelmen kívül olyan
  jelenséget, amely napjainkban népünk máglyára küldőinek körében ismételten terjed.

  Azt tapasztaljuk, hogy újult erőre kapott az ŐSKERESZTÉNYEK létét is megkérdőjelező istentelen
  gyülekezetek gyülevésze. Ahogyan ATILLA ISTENKIRÁLYUNK halála után, úgy most is támadja a
  NAP NÉPÉT. Néhány évvel ezelőtt még a cionizmust tartottuk szinte az egyetlen veszélynek. Bár
  továbbra is jelen van népünk körében ez a vadidegen bosszúálló isteni szemlélet és tett, az
  élvhajhászás és a pénz imádata, ma a MAGYARGYŰLÖLET szelleme is erősödik.

  A kommunista évtizedek alatt próbáltak mindent elfelejtetni, ami ŐSI MAGYAR és
  ŐSKERESZTYÉN azonosságunkat erősítette. Kisebbrendűségi érzést tápláltak belénk, azt
  sulykolták, hogy utolsó csatlósok vagyunk, nacionalisták és soviniszták. Ehhez újabban a
  kirekesztő és a rasszista jelzőt is hozzáteszik. Mindezeket a szeretettel ellenkező magatartásokat
  határozottan elutasítjuk. Szükséges és jogos, hogy helyes öntudatra ébredjünk, keressük, újra
  tudatosítsuk igazi értékeinket, magyar örökségünket kulturális, történelmi és tudományos
  területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerősödjünk ŐSKERESZTYÉN öntudatunkban,
  hiszen a rokon PÁRTUS JÉZUS KRISZTUSI (KÖROSZTÁSÚ JELZÉSÜ =KERECSENI)
  kinyilatkoztatás magyar kultúránk nimródi világteremtő pilléreinek további tartóoszlopai. Eddigi
  ismereteink szerint is TÖBB TÍZEZER ÉVES! magyar kultúránk az ŐSKERESZTYÉN (ANYA-ATYA-
  FIÚ SZENTHÁROMSÁGA, amit a SZENTLÉLEK hat át!!!) ismerete nélkül nem érthető. Ennek az
  ELEMENTÁLIS ŐSI MAG MÁGIÁJÁNAK életre keltését MI is nagyon fontos őskeresztyéni és
  magyar feladatnak tekintjük.

  Sajnos azonban ennek az öntudatra ébredésnek vannak vadhajtásai is. Ezek egyike a különböző
  vallási elemeket keverő ún. „zsidó-keresztény“. Ez a jelenség azért is nagyon veszélyes, mert
  keresztyénnek tűnő vallási nyelvezetet használ, és könnyen megtévesztheti még a vallásukat
  gyakorló hívőket is. Ezek közé tartoznak a Jézust „zsidónak” hazudó farizeusok igazolhatatlan
  állításai és az ANYA kimiskárolása az ŐSI SZENTHÁROMSÁGBÓL!

  Ilyenek még pl. a magyarokat semita gyökerűnek oltott mérgezések, vagy a papok életellenes
  cölibátus rémei, a zsidók kereszténnyé „avatása” és az ősmagyar vallás megbélyegzése, tűzzel
  vassal történő kiírtása! Olykor még a legnemesebb hagyományőrző mozgalmakat is
  demolesztálják, tönkreteszik, hogy a „zsidó-keresztény” förtelmet népszerűsítsék.
  ŐSKERESZTYÉN hitünk nem pusztán az ember istenkeresésének az eredménye, hanem a
  JÓISTEN kinyilatkoztatásán alapul, amely KERECSENBEN a KÖROSZTÁSÚ JELZÉSBEN!
  teljesedett be.

  Ő az ÉGI IGE megtestesülése az út, az igazság és az élet az egyének és a nemzetek számára is!

  Ezért kell megemlítenünk a hitünk igazságát fenyegető egyéb veszélyeket is, mint pl. a
  holokauszt vallást, a szektásodást, az erdőpéterek, majtényik zsidónyalását, a zsidó terror büntetlenségét
  és a gyermek és istengyilkosok felmentéseinek különböző formáit.

  Arra kérjük MAGYAR TESTVÉREINKET, hogy óvakodjanak minden ilyen megtévesztő fizikai,
  szellemi és lelki hadjárattól.

  Pál apostol figyelmeztetése napjainkban is időszerű: „Mert jön idő, amikor az egészséges
  tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat,
  hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a mellébeszédet
  elfogadják“ (2Tim 4,3-4).

  EGYETEMES (Katolikus!) hitünk elleni támadás érkezik a szélsőségesen liberális eszmék
  irányából is, amelyek a relativizmus diktatúráját erőltetik ránk, azt a szemléletet, amely kétségbe
  vonja magának az igazságnak a létét. Ez az irányzat az élet tisztelete helyett a halál kultúráját
  terjeszti. Tagadja vagy relativizálja a férfi és a nő különbségét, valamint a házasságot és a
  családot. Ezzel szemben mi elfogadjuk a teremtő Isten tervét az emberről, a családról, a
  kultúráról, a nemzetről.

  A globalizációval szemben a JÓISTENT valljuk. A jóisteni igazság nem nemzetközi, hanem
  nemzetek feletti 1 és oszthatatlan, mert 1 az ISTEN!

  a Magyar PÁLOS TREND

  Kedvelés

 9. Kissé meredek írónak nevezni egy magyar nevet bitorló zsidrák (Iványi Sándor!), szabadköműves pribéket, vakoló kanállal a kezében, amikor a gyűlölt NAP NÉPÉNEK! a sok tízezer éves nyelvén köszörüli ki magából szellemi krátereit.
  Kissé…
  Azért nem nagyon mert Ő épp úgy nem író mint, ahogyan fajtársa verebes pisti sem riporter.
  …és még sorolhatnám de mivel már nem sok napot lopnak el az életünkből így csak befogom az orrom.
  …mert, hogy messziről bűzlenek ezek a tetühintások úgy szellemben mint testben, ahhoz álljék fenntebb továbbra is a koholmánya!…:))

  Tisztelt Hozzászóló!

  Mivel éve óta személyesen ismerem Iványi Sándor Urat,
  vádaskodását alaptalannak tartom, s kérem, csak alapos ismeretek után tegyen
  efféle megjegyzést.

  Ettől függetlenül vitatkozhat az általa leírtakkal, szíve
  joga, ha nem kedveli, de ezt kulturáltan is leírhatja

  (a NIF egyik
  szerkesztője
  )

  Kedvelés

 10. a dunába lövések kivitelezői éppugy lehetttek nyilasok mint nyilasnak öltözött kommunista diverzánsok
  Lásd budapesti tavasz c. film

  Kedvelés

 11. Rise Against: Prayer of the Refugee = Pálos Trend: ÖRDÖGŰZŐ

  Aranyos hallgatóink és rajongóink!

  Szíves örömest tudatjuk, hogy a Rise Against – Prayer of the Refugee számát feldolgoztuk és, hogy ezentúl a Pálos Trend formációtól ez a szám a zsidó terror hangoskönyveként, Ördögűző címmel fog futni a video megosztókon.
  Hallgassanak ránk!…))

  Szeretettel: Pálos Trend

  Kedvelés

 12. Kortárs szabadköműves kísérletek…

  ZSIDÓK AKARJÁK a MAGYAR-CIGÁNY HÁBORÚT!!!

  “A feljebb összegzett titkosszolgálati provokációt ugyanazon magyargyűlölő most regnáló zsidó összeesküvők generálják akik veszni érzik hatalmukat.
  Ezen körök az Apró klán holdudvarával egy az egyben beazonosíthatóak.
  …de, hogy kik is vannak benne közvetlenül arról hamarosan beszámolunk névvel, címmel, mobillal közreadva, hogy végre valahára “agyon szerethessük” őket, ahogyan azt a szocionisták is tették, teszik velünk…!”

  Tanulság: Youtube-Ördögűző-Pálos Trend

  Kedvelés

 13. DEMSZKYnhead SZÁLLODÁJA MALLORCÁN!!!

  Demszkynhead Judapest főpolgármestere, maoista zsidóként Mallorcán birtokol egy csodaszép szállodát nem sokkal a Mallorca Marriott Son Antem Golf Resort & Spa telekhatárától.
  Munkaerőt persze magyarországról, magyar emberek közül verbuvál a nemzetközi zsidóság kiszolgálására; – mert, hogy nézne már ki ha mondjuk 1 zsici Hagyóra bízná ott is hotelje széfjeinek felügyeletét?!
  “Barátaink”, akik belekeveredtek ebbe a kíméletlen munkaerő kereskedelembe többet is tudni vélnek, hiszen ahhoz, hogy eme szálloda létrejöhetett, Demszky Degesz és pénzszivattyús csoportja szoros összefüggésben állhat az ottani metro megépítésével is.
  Ezen hírek közvetlen bizonyítékokkal is alátámasztván azt feltételezi, hogy a magyarországon építendő 4-es metro építésének 600 milliárd forintot is meghaladó bekerülési költségéből, tengernyi magyar adófizetői forint vándorolt ki és épült be ezen paradicsomi tájon.
  Imigyen DEMSZKY és magyarországi háttérhatalma Olti Ferencestől, aki a MAZSIHISZ korábbi alelnökeként, egyben a Medgyesi-féle Intereurópa Bank igazgatójaként és a BKV “elfeledett” vezérigazgatójaként, a 4-es metróprojektjének egyik felelős vezetőjeként vezényli a MAGYAR EMBEREK ADÓFORINTJAINAK “kimenekítését” idegen államokba és terrorista hatalmak pénzügyi köreihez!!!
  Úgyhogy a Fidesz kormány első grandiózus lépésének ajánljuk a MAZSIHISZ teljes körű átvilágítását és a hozzá tartozó nemzetközi pénzügyi körök, magyarországi érdekeltségeinek totális pénzügyi zárját!
  Márcsak azért is mert Magyarország gyarmati sorba juttatását mind a mai napig a Dohány utcából a Bilderberg csürhe intézi!!!

  …és akik kedvet kaptak, hogy Demszky szállodájában robotoljanak, remény telve hívják a Dohány utcai “szervezőket” vagy magát Pistikét “vágatlanul”…

  Kedvelés

 14. Aranyos hallgatóink, rajongóink, egészséges anticionisták!

  Kötelező tananyag a részünkről:

  mommo.hu: Pálos Trend-Ördögűző – a zsidó terrorizmus “mibenléte”!
  youtube.com: Pálos Trend-Baby holocaust – csak erős idegzetűeknek!
  youtube. com:Pálos Trend- Magyar füttykös -…ISTEN vérvonala!

  Köszönettel: Pálos Trend:§

  Kedvelés

 15. T. Miniszterelnök Úr! Nem hiszem L, hogy a környezetéből csak ennyire futja… Plagizálók, megfelelési kényszerben szenvedő gerinctelenek, másodjára is templomban esküdő kikeresztelkedettek… és a havi 47 ezer forintból is megélni képes politikusbűnözők… Őszintén; – ezekután hány ot remél egykori szavazóitól az elkövetkezendő választásokon?! Alant a csatolt cikk az eddigi, emberileg legócskább “köztársasági” elnök által elmondottakat foglalja össze. Mi lenne ha alkalmasint a tanácsadói, sajtósai egyszer végre valahára olyan könyvekből és szerzőktől ollóznának össze ennek a közteher elnöknek, amelyek tényleg magyar emberektől származnak és valóban a hazájukat szerető emberek tollából vetettek papírra? Tényleg. Mi lenne?! Ja, hogy akkor valóban 1 szabad MAGYARORSZÁG lennénk?! Embere olyan történelmi tettet volt képes végrehajtani ami még Göncz Árpádnak sem sikerült. (L)á(u)der János: zsidóbb lett a zsidónál. Ezért aztán jó lenne, ha “hazaérkezése” után számonkérné párttársát a magyargyűlölő, alázkodó, a magyarokat ócsárló nyilatkozatai miatt; – lehetőleg a magyar emberek előtt mert, hogy ezt nem sokáig teheti ezekután, afelől nincs kétségem. 1 becsületgól meg talán szépíthetne is ezen az “Izrael” – Magyarország eredményen…- így a vége előtt még békében!…:) “A magyar állam csak “szemlélte a vérzivatart” Áder magyar nyelvű beszédében azt hazudta, hogy a magyar állam a “holokauszt” idején “nem tett semmit a zsidók megmentése érdekében, csak szemlélte a vérzivatart”. – “A magyar állam nem védte meg a magyar zsidókat a holokauszt idején (a Horthy alatti Koszorús-akció eszerint meg sem történt, a Szálasi alatt működő védett pesti gettó pedig nem is létezett – a szerk.). Tétlenül nézte, ahogy deportálják és elpusztítják őket – fogalmazott a köztársasági elnök. Ezután két, Auschwitzból szökött rab világszerte ismertté lett soraiból olvasott fel részleteket, és arra kérte az egybegyűlteket, hogy pár másodperces néma csenddel adózzanak…

  Pálos Trend

  Kedvelés

 16. Véreim! Magyarok!

  “Amennyiben Magyarországon éltek, akkor tudjátok.
  Kimondottan vagy kimondatlanul tisztában vagytok vele, hogy Magyarország cionista megszállás alatt áll.
  Ehhez elég felütni a magyarországi hivatalok, közintézmények, bankok cégjegyzékeit, “stáblistáit”.
  Ezekután a tények ismeretében kijelenthető, hogy a magyarországi 800ezres zsidóság 8%-os népességarányos posztbetöltési indexe helyett 75%-os a ráta, ami alsó hangon is kilencszeres “túlEXponáltság” a magyar…ok kárára!!!
  Ismétlem; – ez a mértékü zsidó megszállás és fertőzöttség MA MAGYARORSZÁGON a MAGYAR EMBEREK kárára áll fent, ami valljuk be: TARTHATATLAN!!!
  SŐT!
  Azonnali MAGYART VÉDŐ TÖRVÉNYEKET KÖVETEL!!!

  Tehát MAGYARORSZÁGON MINDEN SZINTEN TOMBOL A ZSIDÓ TERROR!!!
  http://indavideo.hu/video/Palos_Trend_Ordoguzo_a_zsido_terrorrol

  Gyöngyösi Márton elmondta, hogy kettős mérce uralkodik a külpolitikában. Izraeli nyomásra bármely országot lehet bírálni, elítélni, de éppen annak az államnak, Izraelnek az apartheid politikáját nem, amely minden egyes nap nyíltan megsérti a nemzetközi jogot, amikor illegális telepeket hoz létre más állam területén, Ciszjordániában, vagy amiért koncentrációs táborban tartja a palesztinokat Gázában. Gyöngyösi emlékeztetett, a FIFA diszkriminatív döntése, miszerint a magyar-román válogatott labdarúgó mérkőzést zárt kapuk mögött kell lejátszani márciusban, mivel magyar szurkolók a Magyarország-Izrael mérkőzésen tiltakoztak Izrael politikája ellen, szintén izraeli nyomásra született. Eközben izraeli szurkolók azért gyújtották fel a legismertebb izraeli csapat irodáját, mert az kaukázusi labdarúgókat igazolt le, mégis semmilyen szankciót nem alkalmazott a nemzetközi szövetség, ahogy más országok szurkolóival szemben sem hasonló megnyilvánulások esetén.

  További részletek: http://kuruc.info/r/2/108124/#ixzz2L8eOAJoI

  Kedvelés

 17. Kedves Szilárd! Semmi baj, mert kitöröltem! Ilyen uszító hozzászólást nem engedélyezhetek! (Híradmin)

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.