Lemondott Draskovics

Nem mondom, örömmel hallottam a déli hírekben az MTV1-en, hogy lemondott Drazsé. Már régen kellett volna, s nem csak neki, hanem az egész bandának (bocsánat, kormánynak).

Természetesen jó zsíros helyre megy, hiszen az efféle „mindenhez értő szakemberek” kapósak. Remélem, akkor sem szűnik majd népszerűségük, ha a számonkérés és büntetés következik. Ezért bíznak ők abban, hogy a FIDESZ egyedül is fölényesen győz, s ezért küzdenek vállvetve a parlamenti álellenzékkel, hogy ne legyen számonkérés. Mert ha Orbán Viktor kerül hatalomra, mégpedig a JOBBIK segítsége nélkül, akkor biztosan nem lesz elszámoltatás!

Kérdés, kit talál Bajnai Draskovics helyébe? Abban sajnos biztos vagyok, hogy az is épp úgy megtesz mindent, hogy nyírja, üldözze a nemzeti érzelmű honfitársakat!

Ezek jutottak hirtelen eszembe a hír hallatán.

Czakó István

Nemzeti InternetFigyelő

A Magyarok Istene, az ősi Napisten újra fénylik I-II.

Gondolatok őstörténetünkről, ősvallásunkról, ősi hagyományainkról, a Szent Koronáról és eszmeiségéről, valamint a tudás népének világi és szakrális küldetéséről.

(Könyvbemutató beszélgetés 2009-11-17-én, a Szegedi Közéleti Kávéházban. Rövidített és szerkesztett változat.)

Vendég: Tácsi István magyarságkutató, a két kötetes mű szerzője.

Házigazda és kérdező: vitéz Siklósi András költő, író, a Tárogató főszerkesztője s a HunHír.Hu munkatársa.

1.) Kedves István! Mielőtt terjedelmes, lényeges problémákat megvilágító, gondolatgazdag műveddel foglalkoznánk, légy szíves mutatkozz be röviden a Közéleti Kávéház közönségének, hiszen aligha tudnak rólad bármit is. Ki vagy, milyen környezetben élsz, milyen iskolákat jártál, honnan merítetted azokat az ismereteket, amelyek felhasználásával nekifogtál e vaskos két kötet megírásához. Voltak-e ennek előzményei munkásságodban, pl. publikált tanulmányok, más hasonló könyvek, vagy ez az első ilyen jellegű alkotásod? Bármit elmondhatsz magadról, amit fontosnak érzel, ill. a jelenlevőket érdekelheti.

Tácsi István, 63 éves vaskúti lakos vagyok; agráregyetemet végeztem, családi gazdaságunkból mentem nyugdíjba; hobbiként a társadalomtudományi magánkutatást és az írást művelem. Édesapám erdélyi, Temesvár körzetéből származik, édesanyám délvidéki magyar, én már Vaskúton születtem. Életem nagy része tele volt ellentmondásokkal, amelyek feloldása próbára tette logikai képességeimet fiatal éveimben. Egyre érzékenyebbé váltam a diszharmóniára, a disszonáns szófolyamokra. Az addig csodált tudományos élet bármennyire is próbálta a jelenkor tudáshibáit elrejteni szép öndicsérő szólamai mögé, ezek logikailag felismerhetővé váltak előttem. A megoldás már csak írói munkásságom időigényességétől függött, s ez év tavaszára öltött testet a kétkötetes főművemben. A Magyarok Istene, az ősi Napisten újra fénylik I-II. Tovább olvasása

Závada Pálnak ajánlom: A magyarok rasszizmusáról

,,Bizonyítható, hogy a magyarság befogadó nép volt minden időben, és az is tény, hogy más államok gyakorlatától eltérően, nálunk nem került senki sem hátrányos helyzetbe attól, hogy az anyanyelve, a vallása, a faji hovatartozása vagy a bőre színe eltér a magyarokétól. Az erőszakos asszimiláció alkalmazására nem került sor hazánkban, és az sem követelték meg az ide települt idegenektől, hogy családi nevüket magyarosítsák.”(Prof. Bokor Imre)

Ez a magatartás a ma ,,egyesek” által gúnyolt, Szent korona eszménkből következik, amely hála Werbőczynek, 1517-ben már nyomtatásban is olvasható:

– A Szent korona eszme, mint Történelmi Alkotmány és az abból fakadó Alaptörvény és jogrendszer biztosítja a magyarság, valamint a Szent korona értékrendjét elfogadó államalkotó nemzetek által alkotott Magyarország örök szabadságát, önrendelkezési jogát, amit senkinek nincs joga feladni, sem csorbítani…továbbá:

– A Szent Korona országának minden tagját egy és ugyanazon szabadság illeti meg, a kötelezettségek és a jogok összhangján keresztül. Závada Pálnak ajánlom: A magyarok rasszizmusáról Tovább olvasása

„Borsodban már nincs lét- és közbiztonság” – Interjú Egyed Zsolttal, a Jobbik megyei elnökével

A sajóbábonyi események megint rávilágítottak a balliberális fertő által tagadott cigánybűnözés valóságára. Többek között erről az esetről és a térség helyzetéről nyilatkozott a Szent Korona Rádiónak, Egyed Zsolt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Borsod megyei elnöke.

A Borsod megyei Jobbik elnökeként, hogyan értékeli a Sajóbábonyban történteket? Ön szerint választóvonalhoz érkezett-e a magyar-cigány viszony?

Először is kezdeném a legelején. Szombaton szerveztük meg a lakossági fórumot, melyet Murányi Levente és én tartottunk. Ott, kimondottan egy provokációval találtuk szembe magunkat. Mivel egy kisvárosról van szó, nem maradt titokban rendezvényünk. 50-60 felbujtott és leitatott cigányt a polgármester küldte a fórum helyszínére – aki MSZP-s -, azzal a céllal, hogy megzavarja a Jobbik lakossági fórumát. Én úgy gondolom, hogy a Jobbik egy rendesen és hivatalosan működő párt Magyarországon, mely az Európai Parlamentben is képviselőkkel rendelkezik, így ugyanolyan jogunk van bárhol lakossági fórumot tartani, mint bármely más politikai pártnak. „Borsodban már nincs lét- és közbiztonság” – Interjú Egyed Zsolttal, a Jobbik megyei elnökével Tovább olvasása