Az öreg parasztbácsi és a szamara – példabeszéd egy kereszt alatt

Az idén is sok-sok helyen éledt újra a Jobbik Magyarországért Mozgalom adventi hagyománya az országban. Városok terein, kicsiny faluk központjában ismét állnak a kettőskeresztek. Ismét áll a jel. A várakozás, a hit, a remény, a szeretet jele.

Így van ez Gödön, Pomázon, Szigetmonostoron is, ahol a meghitt ünnepi eseményen, minden hatalmi téboly, tiltás, fenyegetés ellenére a Sebő Ödön Század gárdistái is újra megjelentek.

Félkört álltak a kereszt mögött, s az oroszlános, Árpádsávos századzászlójukat meg-meg lengette a hegyek felől érkező friss szél.

Az arcukon jól látszott a büszkeség.A két szép, tehetséges fiatal, Madaras Zsolt, és partnere Dóri által énekelt magyar dalokat hallgatva és átélve, talán még könny is csillogott egyikük-másikuk szemében, hisz a hazaszeretet, mint minden ott lévőt, őket is mélyen áthatotta.

 

A keresztet megáldó atya példabeszéde volt az, ami sokunkat talán a legjobban megfogott, és hitet, reményt adott a további küzdelmekhez:

Volt egyszer egy öreg parasztbácsi, s annak egy öreg de vidám, akaratos szamara.

Volt a portán egy kút is, amit már rég nem használtak, s a korhadt kútkáva nem tudta megtartani a kút körül bolondosan ugrándozó szamarat, s így az a kútba esett.

Látva ezt az öreg paraszt, ekképp gondolkodott: hááát, nem kő nekem se ez a kút, se a bolondos szamár, s hívta a fiait temessék be a kutat a szamárral együtt..

Neki is láttak a fiúk, s ordított odalenn a szamár, amikor lapátszámra dobálták rá a földet. Egy idő múlva megy az öreg, megnézni, hogy folyik a munka, s ámulva látja ám, hogy a kút már szinte be van temetve, de a szamár békésen legelészik a szomszédos lucernásban.

Hát az történt, hogy serényen dobálták a földet a fiuk, a szamár pedig lenn a kút fenekén, szép sorban mind maga alá taposta, s egyre följebb került. Aztán egyszercsak kiugrott a kútból, s vidáman ordított egyet, majd legelészni kezdett.

A tanulság igen egyszerű, ezért hát csüggedésre még ebben a kilátástalannak látszó helyzetben sincs okunk. Ezt támasztotta alá a gárdisták fergeteges “Szebb jövőt” köszöntése is, amikor az ünnepség véget ért.

Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a hatalombitorlók, minden kínkeserves igyekezete ellenére, minden törvénytelen ítélet, jogszabály, fenyegetés, acsarkodás ellenére az Új Magyar Gárda él tovább. Elszántsága, ereje egyre nő. A hatalmat szolgáló erőszakszervek pedig egyre bizonytalanabbak, megosztottabbak. A hatalombitorlók támasza megrendült, s hamarosan ők is, mind a porba hullnak. Csak a Magyarság keresztjei, nemzeti színű és Árpád sávos zászlai állnak majd büszkén az újjáépülő, feltámadó Magyarországon.

Vass István

Nemzeti InternetFigyelő

Egy gondolat a(z) “Az öreg parasztbácsi és a szamara – példabeszéd egy kereszt alatt” című bejegyzésnél

  1. Köszönöm ezt az igen tanulságos “mesét” Vass istván Úrnak,és aki még ebből sem tanult az “legyőzhetetlenül tudatlan”.
    ADJON AZ ISTEN SZEBB JÖVŐT ÉDES HAZÁMNAK!!!

    Kedvelés

Hozzászólások lezárva.